Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Saptamana 12

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 07 Apr. 2008

ORDIN nr. 632 din 4 martie 2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii in vederea accesului la broadband si la serviciile conexe", aferenta ...

ORDIN nr. 632 din 4 martie 2008
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii in vederea accesului la broadband si la serviciile conexe", aferenta operatiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe", domeniul major de interventie 3.1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei", axa prioritara 3 "Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 17 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza in principal intreprinderilor mici si mijlocii in vedera sustinerii accesului la serviciile de tehnologia informatiei.

Important!
Ajutoarele de minimis in cadrul prezentei scheme constau in alocari financiare nerambursabile din fonduri comunitare, acordate IMM-urilor, inclusiv microintrepriderilor, pentru conectarea la internet prin conexiuni broadband (de banda larga) si la servicii conexe, precum si achizitionarea de hardware si software corespunzatoare.

Ajutoarele platibile in mai multe transe vor fi actualizate la valoarea de la data acordarii lor. Rata de actualizare este rata de referinta aplicabila la data acordarii.

Ajutorul de minimis acordat unui beneficiar in baza prezentei scheme nu poate depasi 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului, reprezentand maximum 25.000 euro (echivalent in lei). Diferenta de 20% va fi acoperita din resursele proprii sau atrase ale beneficiarului, intr-o forma libera de ajutor de stat.

Detalierea modalitatii de acordare a ajutorului de minimis se regaseste in Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.mcti.ro si pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor www.minind.ro.

Prezenta schema se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 31 decembrie 2013, in limita bugetului alocat.

Ajutoarele de minimis acordate in cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, in sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, acordate pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a ajutorului de stat care depaseste intensitatea maxima stabilita in fiecare caz in parte printr-un regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana.

Administratorul schemei trebuie ca, inainte de acordarea ajutorului, sa verifice ca ajutorul acordat in baza prezentei scheme, cumulat cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali si in anul fiscal in curs (fie din surse ale statului si/sau autoritatilor locale, fie din surse comunitare) nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (pentru operatorii economici din domeniul transportului rutier - echivalentul in lei a 100.000 euro).

ORDIN nr. 1.147 din 2 noiembrie 2007
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Emitent: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
Nr. 1.147 din 2 noiembrie 2007
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Nr. 620 din 3 martie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 14 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza organismului intermediar din cadrul agentiilor de dezvoltare regionala si din cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale si Autoritatii de management pentru implementarea masurilor din cadrul domeniilor majore de interventie.

Important!
Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, ale personalului de conducere si de executie incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, cu norma partiala sau intreaga de lucru, avand atributii in procesul de gestionare a POR incadrat in urmatoarele structuri:

- organismele intermediare din cadrul agentiilor de dezvoltare regionale;

- organismul intermediar din cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale;

- Autoritatea de management POR.

Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, ale personalului incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, cu norma partiala sau intreaga de lucru, pentru activitatile adiacente de natura tehnica, financiar contabila, juridica sau audit incadrat in structura organismelor intermediare din cadrul agentiilor de dezvoltare regionale.

Cheltuielile de personal prevazute la alin. (1) si (2) se deconteaza conform contractului individual de munca sau proportional cu procentul prevazut in fisa postului/foaie de prezenta aferent atributiilor specifice gestionarii POR sau activitatilor adiacente gestionarii POR.

In categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achizitia de mijloace de transport, aparatura birotica, mobilier, echipamente si periferice de calcul.

Achizitia de mijloace de transport este eligibila in urmatoarele conditii:

a) cheltuielile sunt acceptate doar in cazuri justificate si aprobate de Autoritatea de management;

b) valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depasi echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare autoturism achizitionat;

c) sunt respectate obligatiile beneficiarului privind informarea si publicitatea, cu respectarea prevederilor art. 8 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 in care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala;

HOTARARE nr. 12 din 11 martie 2008
privind aprobarea Procedurilor pentru agrearea societatilor comerciale de consultanta fiscala organizatoare de cursuri de pregatire profesionala pentru anul 2008

Emitent: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 17 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza domeniul consultantei fiscale, stabilind care sunt conditiile pentru agrearea societatilor care organizeaza cursuri de pregatire in acest domeniu.

Important!
Societatile care doresc sa organizeze in colaborare cu Camera Consultantilor Fiscali programul de pregatire profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie societate de consultanta fiscala, inscrisa in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;

b) sa aiba in obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;

c) sa propuna lectori care sa indeplineasca cerintele tematice agreate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali potrivit Programului de pregatire profesionala aferent anului 2008;

d) sa detina minima experienta in ceea ce priveste organizarea de cursuri;

e) sa aiba asigurate locul de desfasurare a cursului si dotarea logistica corespunzatoare cerintelor Camerei Consultantilor Fiscali;

f) sa nu aiba datorii restante fata de Camera Consultantilor Fiscali;

g) sa nu fi suportat sanctiuni disciplinare aplicate de Camera Consultantilor Fiscali din Romania sau de alte organisme profesionale;

h) sa accepte tariful unitar pe cursant stabilit de Camera Consultantilor Fiscali.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 12 martie 2008
privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza structurile de implementare a unor fonduri europene, respectiv, autoritatea de management, agentia de plati si autoritatea de certificare din structura Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, denumita in continuare ANPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP, si Directia pentru Coordonarea Agentiilor de Plati, organism care functioneaza independent in structura organizatorica a APDRP.

Important!
Guvernul, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, garanteaza corecta gestionare a contributiei financiare a Comunitatii Europene si asigura respectarea utilizarii acesteia, conform destinatiei stabilite prin Acordul interinstitutional, angajamentele bugetare, POP si prin alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene, in conditiile stabilite prin plafoanele anuale si angajamentele bugetare, incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la institutii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.

Fondurile externe nerambursabile, aferente FEP, se aloca si se deruleaza in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privitor la Fondul European de Pescuit, precum si ale POP, aprobat de Comisia Europeana.

Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile FEP au caracter previzional si se reflecta in anexa la bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca ordonator principal de credite, si in anexa la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, in calitate de beneficiari.

Sumele utilizate reprezentand prefinantare din bugetul de stat a masurilor finantate din FEP se reintregesc cu sumele primite de la bugetul Uniunii Europene si cu cele recuperate de la beneficiari.

Sumele reprezentand prefinantare de la bugetul de stat, reintregite in acelasi an in care s-a efectuat plata, se utilizeaza cu aceeasi destinatie. In situatia in care reintregirea si/sau recuperarea sumelor se realizeaza in anii urmatori anului in care s-a efectuat plata, acestea se vireaza ca venit la bugetul de stat.

Disponibilitatile din fondurile aferente FEP si din fondurile publice destinate cofinantarii/prefinantarii ramase in conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la sfarsitul anului bugetar, se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

HOTARARE nr. 231 din 5 martie 2008
pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate, ca justa despagubire pe anul 2007, in temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii despagubirilor care se primesc ca urmare a exproprierii unor terenuri din zona de constructie a drumurilor nationale si autostrazilor.

Important!
Sumele alocate, ca justa despagubire si neachitate in anul 2007, in temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale, cu modificarile ulterioare, se realoca in anul 2008 dupa cum urmeaza:

a) pentru amplasamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN 1", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 30 august 2007, cu completarile ulterioare, suma de 5.408 mii lei, conform anexei nr. 1;

b) pentru amplasamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins intre km 2+400 si intersectia cu DN 2", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 26 septembrie 2007, cu completarile ulterioare, suma de 4.030 mii lei, conform anexei nr. 2;

LEGE nr. 32 din 11 martie 2008
pentru completarea art. 10 din Legea invatamantului nr. 84/1995

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 14 martie 2008

LEGE nr. 33 din 11 martie 2008
pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea invatamantului nr. 84/1995

Emintent: PARLAMENTUL
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 14 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Ambele acte normative intereseaza domeniul invatamantului, introducand cateva facilitati de care pot beneficia elevii si studentii.

Important!
Inspectoratele scolare judetene selectioneaza in fiecare an scolar cate 25 de elevi capabili de performanta, absolventi ai clasei a IV-a, proveniti din mediul rural, ale caror familii au venituri pe membru de familie sub o treime din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Pentru elevii selectionati se instituie bursa scolara «Guvernul Romaniei», acordata prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si finantata de la bugetul de stat. Cuantumul bursei scolare se stabileste prin hotarare a Guvernului, fiind destinata acoperirii cheltuielilor de cazare, masa si a celor scolare, indexandu-se anual.

Elevii si studentii cetateni romani din afara granitelor tarii, bursieri ai statului roman, beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prevazute la alin. (3) si de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, in tot timpul anului calendaristic.

HOTARARE nr. 277 din 12 martie 2008
privind aprobarea activitatii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008

Pe cine vizeaza? Actul intereseaza producatorii agricoli care beneficiaza de o subventie de 1 leu pe litru de motorina necesara lucrarilor mecanice.
Important!
Se aproba activitatea pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal in anul 2008, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totala alocata acestei activitati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Valoarea totala a sprijinului financiar prevazut la art. 1 este de 60.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2008.

HOTARARE nr. 276 din 12 martie 2008
pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acorda in anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Si acest act intereseaza domeniul agricol, in special activitatile pentru care se acorda fonduri publice.

Important!
Se aproba nivelul fondurilor publice care se acorda la creditele agricole pentru productie contractate in anul 2008, potrivit prevederilor Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificarile ulterioare.

Activitatile curente de productie, nivelul fondurilor publice si cheltuielile eligibile pentru acordarea de fonduri publice, diferentiate pe culturi, plantatii si specii de animale, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Nivelul fondurilor publice prevazute in anexa reprezinta cota procentuala care se aplica la cheltuielile eligibile efectuate din volumul creditelor acordate pentru activitatile curente de productie prevazute de lege.

In situatia in care beneficiarii creditelor agricole pentru productie sunt inregistrati in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea sumelor reprezentand fonduri publice se iau in calcul valorile facturilor justificative, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

HOTARARE nr. 274 din 12 martie 2008
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008

Pe cine vizeaza?
Beneficiarul direct al sumei care se aloca prin acest act normativ este Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Important!
Se aproba suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", cu suma de 2.500 mii lei, din care la titlul "Cheltuieli de personal" cu suma de 2.000 mii lei si la titlul "Bunuri si servicii" cu suma de 500 mii lei.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotarari.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Saptamana 12":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016