Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

TVA - Scutiri pentru importul de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 27 Iul. 2008

Scutiri pentru importul de bunuri si pentru achizitii intracomunitare Regula generala: pentru a stabili un tratament fiscal echitabil, legiuitorul a fixat urmatoarele reguli care au menirea de a ...

Scutiri pentru importul de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

Regula generala: pentru a stabili un tratament fiscal echitabil, legiuitorul a fixat urmatoarele reguli care au menirea de a asigura un sistem uniform de aplicare a scutirilor de TVA, asupra operatiunilor care intra in sfera taxei:

 • sunt scutite de TVA importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de taxa in interiorul tarii;
 • sunt scutite de TVA importul si achizitia intracomunitara de bunuri al caror import in Romania este in orice situatie scutit de taxa, conform art. 142 din Codul fiscal.

Alte scutiri pentru import si achizitii intracomunitrare

1) achizitia intracomunitara de bunuri pentru care persoana care cumpara bunurile in orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;

2) importul de bunuri de catre misiunile diplomatice si birourile consulare care beneficiaza de scutire de taxe vamale;

3) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile stabilite in conventiile de infiintare a acestor organizatii. Scutirea se aplica de catre birourile vamale in baza avizului eliberat de catre Ministerul Afacerilor Externe in care sunt precizate limitele si conditiile aplicabile prin conventiile de infiintare a acestor organisme;

4) importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, in cazul in care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare. Scutirea se aplica si importurilor realizate de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite in insula Cipru, conform Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august
1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;

5) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului, si care beneficiaza de scutire de taxe vamale. Reimportul bunurilor in Romania in regim de scutire de TVA, dupa ce acestea initial au fost exportate, se face cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • bunurile sa fi ramas in proprietatea persoanei care era proprietarul lor, in momentul exportului;
 • sa fi fost supuse regimului normal de taxare intr-un stat membru, iar la momentul exportului initial nu au facut obiectul unei rambursari la export;

6) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari, cu
conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului acestora in afara Comunitatii. Scutirea partiala de la plata TVA (pentru valoarea bunurilor in momentul exportului) se acorda pentru:

 • reimportul bunurilor care au fost reparate in afara Comunitatii;
 • reimportul bunurilor care au fost prelucrate in afara Comunitatii, inclusiv asamblate sau montate;
 • reimportul de parti de bunuri sau piese de schimb care au fost exportate in afara Comunitatii pentru a fi incorporate in aceste bunuri;
 • reimportul bunurilor rezultate din transformarea bunurilor exportate in afara Comunitatii in vederea acestei transformari.

Conditiile in care se acorda aceasta scutire sunt:

 • bunurile trebuie sa fi fost exportate din Romania in afara Comunitatii, dupa plasarea acestora in regim de perfectionare pasiva;
 • bunurile trebuie sa fi fost supuse regimului normal de taxa in Romania;
 • exportul si reimportul bunurilor trebuie efectuate de aceeasi persoana.

Impozitarea reimportului se va face la valoarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate in afara Comunitatii, la care se adauga cheltuielile accesorii acestor operatiunii (transport, comisioane de ambalare/manipulare) elementele care nu sunt deja cuprinse in aceasta valoare in vama.

Daca operatiuni similare celor la care au fost supuse bunurile in afara Comunitatii, in Romania sunt scutite de TVA, reimportul bunurilor dupa prelucrare, reparare sau transformare se realizeaza in scutire de TVA;

7) importul in porturi de capturi, neprocesate sau conservate in vederea comercializarii inainte de a fi livrate, realizate de persoane care efectueaza pescuit;

8) importul de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale si importul de energie electrica;

9) importul in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert, atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita, conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de o astfel de scutire, importatorul va trebui sa dovedeasca faptul ca operatiunea este efectuata in vederea realizarii ulterioare a unei livrari intracomunitare a bunurilor intr-un alt stat membru. In declaratia vamala de import importatorul va mentiona codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit beneficiarului in celalalt stat membru, in care sunt livrate bunurile;

10) importul de aur efectuat de Banca Nationala a Romaniei.

Scutiri de TVA aplicate importurilor de bunuri care la randul lor sunt scutite de drepturi vamale Art. 142 alin. (1) lit. d) scuteste de TVA importurile definitive de bunuri scutite de drepturi vamale, in temeiul Regulamentului 918/83/CEE al Consiliului, din 28 martie 1983, pentru stabilirea unui sistem comunitar privind exceptarile de la taxa vamala, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983.

Dispozitiile privind scutirile de drepturi vamale de import din Regulamentul 918/83/CEE au fost preluate de MFP in Ordinul nr. 2.220/2006 (publicat in Monitorul Oficial nr. 1.037 din 28 decembrie 2006), care stabileste conditiile si limitele in care se vor
acorda facilitatile fiscale.

1. Scutirea de TVA si de accize la import, in contextul traficului international de calatori

Scutirea se acorda pentru bunurile continute in bagajul personal al calatorilor din tarile terte, daca bunurile respective nu au caracter comercial si valoarea totala a acestora nu depaseste 175 euro/persoana.

In cazul in care valoarea totala a bunurilor continute in bagajele calatorilor depaseste pragul de 175 euro/persoana, scutirea se acorda pana la atingerea acestei valori pentru acele articole care, daca ar fi fost importate separat, ar fi fost scutite.

Per a contrario, daca valoarea unui bun depaseste pragul impus, bunul va fi taxat in intregime, valoarea lui neputand fi fractionata. MFP are in vedere doar valoarea bunurilor pe care calatorul le introduce in tara si care nu fac parte din categoria efectelor personale, reimportate dupa exportul temporar cu ocazia calatoriei sau a celor pe care un calator strain le introduce temporar in Romania cu ocazia calatoriei.

Operatiunile de import al bunurilor nu trebuie sa aiba caracter comercial, in sensul ca astfel de introduceri trebuie sa fie:

 • ocazionale, si
 • sa constea exclusiv in bunuri pentru uzul personal sau al familiei calatorului sau din bunuri destinate a fi oferite drept cadou, iar natura si cantitatea acestor bunuri sa nu indice faptul ca sunt importate in scopuri comerciale.

Bagajul personal al calatorului reprezinta totalitatea bagajelor pe care un calator le prezinta autoritatilor vamale la sosire, precum si bagajul pe care il prezinta ulterior acelorasi autoritati. Pentru a fi considerat bagaj personal, calatorul trebuie sa dovedeasca faptul ca respectivul bagaj a fost inregistrat la compania responsabila cu
transportul calatorului ca bagaj insotitor la data plecarii.

Nu sunt incluse in categoria bagajelor personale canistrele portabile care contin combustibil, cu exceptia unei canistre care nu depaseste cantitatea de 10 litri.

Pentru persoanele avand varsta sub 17 ani nu se acorda scutiri la importul de produse din tutun si bauturi alcoolice, iar pentru importul de cafea scutirea nu se aplica persoanelor cu varsta sub 15 ani.

Scutirea la importul de bunuri apartinand calatorilor se aplica si in situatia in care suma totala a taxelor datorate nu depaseste 5 euro/calator.

2. Scutirea de TVA si de accize percepute la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial

Prin loturi mici cu caracter necomercial se intelege:

au un caracter ocazional;

contin numai bunuri destinate uzului personal sau al familiei destinatarului, iar natura si cantitatea lor nu indica faptul ca ar fi importate in scopuri comerciale;

 • contin bunuri cu o valoare totala de cel mult 45 euro;
 • sunt trimise de catre expeditor destinatarului cu titlu gratuit.

Bunurile enumerate in tabel, daca depasesc cantitatile prevazute, nu beneficiaza de scutire chiar daca sunt incluse in loturi mici.

3. Scutiri pentru bunuri personale introduse de catre persoanele fizice care isi schimba domiciliul sau resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta in Romania

In aplicarea acestor scutiri, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:

 • bunuri personale“ inseamna orice bunuri destinate uzului personal sau necesitatilor gospodaresti. Constituie bunuri personale, in intelesul celor de mai sus, efectele gospodaresti, precum si bicicletele si motocicletele, autovehiculele particulare si remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcatiunile si avioanele de agrement. De asemenea, sunt considerate bunuri personale proviziile pentru gospodarie corespunzatoare cerintelor normale de aprovizionare ale unei familii, animalele de companie si animalele de calarie, precum si instrumentele portabile pentru arte aplicate sau arte liberale necesare persoanei in cauza in vederea desfasurarii meseriei sau profesiei sale.

Bunurile personale nu trebuie sa permita, prin natura sau prin cantitatea lor, desfasurarea unei activitati cu caracter comercial;

 • efecte gospodaresti“ inseamna efecte personale, lenjerie si articole de mobilier sau de dotare folosite in gospodarie, destinate uzului personal sau necesitatilor gospodaresti.

Scutirea de TVA, aplicabila persoanelor care-si schimba resedinta dintr-un alt stat in Romania se acorda cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • bunurile s-au aflat in posesia si au fost utilizate de catre persoana respectiva in statul de unde se repatriaza sau a avut resedinta cel putin o perioada de 6 luni inainte de data
  la care a incetat sa aiba domiciliul ori resedinta in acea tara;
 • destinatia data acestor bunuri in Romania sa fie aceeasi;
 • persoana care-si stabileste domiciliul in Romania trebuie sa aiba anterior domiciliul sau resedinta, dupa caz, in celalalt stat, cel putin 12 luni consecutive.

Scutirea de TVA nu se acorda pentru:

 • produse alcoolice;
 • tutun sau produse din tutun;
 • mijloace de transport cu destinatie comerciala;
 • articole folosite in exercitarea meseriei sau profesiei, altele decat instrumentele portabile folosite in artele liberale si aplicate.

Bunurile care beneficiaza de aceasta scutire trebuie sa fie introduse in Romania intr-o perioada de 12 luni incepand cu data stabilirii domiciliului sau resedintei, in baza uneia sau a mai multor introduceri.

De asemenea, pe o perioada de 12 luni de la data declaratiei de import definitiv, bunurile personale admise in scutire nu pot face obiectul unui imprumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie informate in prealabil. Nerespectarea acestei obligatii face ca TVA sa devina exigibila, cota aplicabila fiind cea in vigoare la data schimbarii
destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul declaratiei de import definitiv.

Scutirea opereaza si pentru persoanele care inca nu si-au stabilit domiciliul in Romania, pe baza angajamentului scris privind intentia persoanei interesate de a se stabili efectiv intr-un termen de 6 luni pe teritoriul Romaniei.

Acest angajament este insotit de o garantie a carei forma si cuantum sunt stabilite de autoritatile vamale.

4. Scutiri pentru bunuri importate cu ocazia casatoriei

Sunt scutite de TVA trusourile si efectele gospodaresti, indiferent daca acestea sunt sau nu noi, apartinand unei persoane care isi schimba domiciliul sau resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei, cu ocazia casatoriei sale.

Scutirea este aplicabila si pentru cadourile care se ofera in mod obisnuit cu ocazia casatoriei, destinate altor persoane care participa la astfel de evenimente, fara ca valoarea fiecarui cadou admis in scutire sa depaseasca 1.000 euro.

Conditiile de acordare a scutirii sunt urmatoarele:

 • au domiciliul sau resedinta, dupa caz, intr-o tara terta de cel putin 12 luni consecutive sau declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca intentia de a avea domiciliul sau resedinta, dupa caz, in tara terta respectiva, pentru o perioada de cel putin 12 luni
  consecutive a fost reala;
 • dovada casatoriei.

Scutirea se aplica bunurilor importate permanent in Romania in una sau mai multe transe:

 • cu cel mult doua luni inainte de data stabilita pentru casatorie (in baza unei garantii);
 • in termen de 4 luni de la data casatoriei.

Si in acest caz, exista interdictia ca intr-o perioada de 12 luni, calculata de la data declaratiei de import definitiv, bunurile admise in scutire sa nu faca obiectul unui imprumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate, in caz contrar TVA
devenind exigibila.


Nu se acorda scutiri in baza acestor dispozitii pentru:

 • produse alcoolice, tutun sau produse din tutun.

5. Scutiri pentru bunuri personale doba ndite prin mostenire in strainatate

Scutirea se acorda pentru bunurile personale importate definitiv in una sau mai multe transe, in termen de cel mult 2 ani de la data la care persoana devine proprietarul bunurilor respective.

Dispozitiile anterioare sunt aplicabile si persoanelor juridice angajate intr-o activitate non-profit, cu sediul pe teritoriul Romaniei, pentru bunurile obtinute in astfel de
imprejurari, in strainatate.

Scutirea de TVA nu opereaza pentru:

 • produse alcoolice;
 • tutun sau produse din tutun;
 • mijloace comerciale de transport;
 • bunuri folosite in exercitarea unei meserii sau profesii, altele decat instrumentele portabile folosite in artele liberale sau aplicate, care au fost necesare pentru exercitarea
  meseriei sau profesiei de catre defunct;
 • stocuri de materii prime si produsele finite sau semifinite;
 • septelul viu si stocuri de produse agricole in cantitati care depasesc cerintele normale de aprovizionare ale unei familii.

6. Scutiri pentru echipamente si rechizite scolare, precum si alte efecte gospodaresti de uz scolar

Scutirea de TVA in acest caz se acorda pentru importul echipamentelor si rechizitelor scolare, precum si pentru bunurile reprezentand articole obisnuite existente in camera unui elev sau student venit la studii in Romania. Scutirea se acorda o data pentru fiecare an scolar, pentru elevi sau studenti care urmeaza cursurile de zi ale unei unitati de invatamant.

7. Scutiri pentru importuri cu valoare neglijabila

Scutirea are in vedere importurile de bunuri a caror valoare nu depaseste 10 euro, cu exceptia produse alcoolice, parfumuri si ape de toaleta, tutun sau produse din tutun.

8. Scutiri pentru bunuri de capital si alte echipamente importate la transferul unei activitati

Scutirea de TVA se acorda intreprinderilor care isi inceteaza definitiv activitatea intr-o tara terta pentru a desfasura activitati similare in Romania si care au notificat in avans
autoritatile fiscale competente din Romania cu privire la inceperea unei astfel de activitati.

Nu beneficiaza de scutire de TVA intreprinderile stabilite intr-o tara terta si al caror transfer pe teritoriul Romaniei este consecinta sau se efectueaza in scopul unei fuziuni sau preluari de catre o alta intreprindere stabilita pe teritoriul Romaniei, fara initierea unei activitati noi.

Importurile pentru care se acorda scutirea vizeaza bunurile de capital sau echipamente care apartin acestor intreprinderi. Daca intreprinderea transferata este o exploatatie agricola, septelul acesteia este, de asemenea, scutit la import.

Conditii de acordare a scutirii de TVA:

 • bunurile au fost folosite efectiv de intreprindere timp de minimum 12 luni inainte de data la care intreprinderea a incetat sa functioneze in tara terta de plecare;
 • sunt destinate in Romania folosirii in aceleasi scopuri;
 • urmeaza sa fie folosite intr-o activitate care nu este scutita de TVA, in temeiul art. 141 din Codul fiscal;
 • sunt adecvate naturii si dimensiunii intreprinderii in cauza;
 • importul sa se realizeze inainte expirarii unui termen de 12 luni incepand de la data incetarii activitatii intreprinderii in tara terta de provenienta.

Scutirea nu se acorda pentru:

 • mijloace de transport care prin natura lor nu constituie instrumente de productie sau instrumente folosite in industria serviciilor;
 • livrari de bunuri destinate consumului uman sau hranei animalelor;
 • combustibil si stocuri de materii prime sau produse finite sau semifinite;
 • septel detinut de comerciantii de animale.

9. Scutiri pentru produse obtinute de producatorii agricoli din Romania pe proprietati aflate intr-o tara terta

Este scutit de TVA importul produselor agricole, animaliere, apicole, horticole si forestiere, obtinute pe proprietati situate intr-o tara terta, aflata in imediata vecinatate a teritoriului Romaniei, si exploatate de catre producatori agricoli a caror activitate
principala se desfasoara in Romania.

Conditii:

 • produsele crescatorilor de animale trebuie sa provina de la animale originare din Romania sau de la animale importate pe teritoriul Romaniei;
 • scutirea se acorda pentru caii de rasa, in varsta de cel mult 6 luni si fatati intr-o tara terta de catre un animal supus montei in Romania, dar exportat temporar pentru a fata in respectiva tara terta;
 • produsele nu au fost supuse altor tratamente decat cele normale dupa recoltare sau productie;
 • importul trebuie realizat numai pentru produsele importate de producatorul agricol sau in numele acestuia.

Aceste dispozitii sunt aplicabile si produselor pescaresti sau celor rezultate din activitati de vanatoare desfasurate pe lacurile sau pe caile navigabile care marginesc teritoriul
Romaniei de catre pescarii stabiliti in Romania.

10. Scutiri pentru seminte, ingrasaminte si produse pentru tratarea solului si a culturilor

Scutirea de TVA se acorda importurilor de seminte, ingrasaminte si produsele pentru tratarea solului si a culturilor, destinate utilizarii pe o proprietate aflata pe teritoriul Romaniei, in vecinatatea imediata a unei tari terte si exploatate de producatorii agricoli care isi au principala activitate pe teritoriul tarii terte respective.

Scutirea se acorda doar pentru cantitatile destinate unor astfel de activitati agricole, importate direct pe teritoriul Romaniei, in conditiile existentei unei reciprocitatii intre Romania si statele limitrofe.

11. Scutiri pentru animale de laborator si substante biologice sau chimice destinate cercetarii

Conditiile in care se acorda scutirea de TVA sunt urmatoarele:

 • animalele sunt special pregatite si trimise gratuit pentru a fi utilizate in laborator;
 • substantele biologice sau chimice care sunt importate din tari terte se incadreaza in limitele si conditiile prevazute in art. 60 alin. (1) lit. b) din Regulamentul CEE nr. 918/83 de instituire a sistemului comunitar de scutiri de taxe vamale;
 • importul este realizat de institutiile publice care au ca activitate principala invatamantul sau cercetarea stiintifica, inclusiv departamentele acestor institutii care sunt implicate in activitatile mentionate;
 • in cazul institutiilor private care au ca activitate principala invatamantul sau cercetarea stiintifica, acestea trebuie sa fie autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii sa primeasca astfel de bunuri in regim de scutire.

12. Substante terapeutice de origine umana si reactivi pentru determinarea grupei sanguine si tipurilor de tesuturi

Fara a contraveni prevederilor art. 142 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, referitor la scutirile aplicabile activitatilor medicale (spitalizare, ingrijiri medicale), sunt scutite de TVA:

 • substantele terapeutice de origine umana (sange uman si derivati ai acestuia - sange uman integral, plasma umana uscata, albumina umana si solutii de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulina umana si fibrinogen uman);
 • reactivii pentru determinarea grupei sanguine (toti reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea grupelor sanguine si pentru depistarea incompatibilitatilor sanguine);
 • reactivii pentru determinarea tipurilor de tesuturi (toti reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea tipurilor de tesuturi
  umane);
 • ambalajele speciale care sunt esentiale pentru transportul substantelor terapeutice de origine umana sau al reactivilor pentru determinarea grupei sanguine sau al reactivilor pentru determinarea tipurilor de tesuturi, precum si oricaror solventi
  sau accesorii necesare pentru utilizarea acestora.

Pot beneficia de astfel de scutiri:

 • institutiile si laboratoarelor autorizate de Ministerul Sanatatii Publice, pentru a fi utilizate exclusiv in scopuri medicale sau stiintifice, necomerciale;
 • sunt insotite de un certificat de conformitate emis de un organism autorizat in tara de provenienta;
 • se afla in recipiente cu o eticheta de identificare speciala.

13. Substante de referinta pentru controlul produselor medicale

Este scutit de TVA importul de mostre de substante de referinta aprobate de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru controlul calitatii materialelor utilizate la realizarea produselor medicinale si ai caror destinatari sunt autorizati de catre Ministerul Sanatatii Publice sa primeasca astfel de produse in regim de scutire.

14. Produse farmaceutice folosite in cadrul evenimentelor sportive internationale

Este scutit de TVA importul produselor farmaceutice de uz medical uman sau veterinar, folosite de persoanele sau pentru animalele care participa la evenimentele sportive internationale, in limita necesara pentru indeplinirea nevoilor acestora in timpul sederii in Romania.

15. Scutiri pentru organizatii caritabile sau filantropice

Scutirea de TVA se acorda pentru:

 • bunurile de stricta necesitate obtinute/sau bunuri de orice natura trimise gratuit sau importate de organizatiile de stat sau de alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic, autorizate de organele fiscale teritoriale, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiase;
 • echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita intr-o tara terta si fara scop comercial din partea expeditorului, catre organizatii cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de organele fiscale teritoriale, in vederea utilizarii exclusiv in scopul functionarii acestora sau pentru indeplinirea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc.

Scutirea de TVA nu se acorda pentru importuri de produse alcoolice, tutun sau produse din tutun, cafea si ceai, precum si autovehicule, altele decat ambulantele.

Pentru a beneficia de scutirea de TVA, organizatiile caritabile sau filantropice trebuie sa aiba organizate evidentele astfel incat sa permita autoritatilor competente sa supravegheze aceste operatiuni.

Bunurile care au beneficiat de astfel de facilitati fiscale nu pot fi imprumutate, inchiriate sau transferate, cu titlu oneros sau gratuit, in alte scopuri decat cele prevazute pentru care au fost importate.

Nerespectarea acestei obligatii face ca pentru aceste bunuri sa se nasca obligatia de plata a TVA, la cota aplicabila la data schimbarii destinatiei, baza de impozitare fiind valoarea in vama inscrisa in declaratia vamala de import.

Aceste dispozitii imperative sunt aplicabile si pentru acele situatii in care entitatile care au beneficiat de scutire hotarasc sa foloseasca bunurile in alte scopuri decat cele pentru care s-a autorizat importul sau bunurile nu mai indeplinesc conditiile impuse.

16. Scutiri aplicabile bunurilor importate in beneficiul persoanelor cu handicap

Scutirea de TVA are in vedere importul de bunuri necesare persoanelor cu nevoi speciale cum sunt bunurile special proiectate pentru educatia, munca sau progresul social al nevazatorilor sau al altor persoane cu handicap fizic sau mental, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt importate de institutii sau organizatii a caror activitate principala o reprezinta educatia sau oferirea de asistenta pentru persoanele cu handicap, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
 • sunt donate unor astfel de institutii si organizatii fara scop comercial din partea donatorului;

Scutirea se acorda si pieselor de schimb, componentelor si accesoriilor specifice bunurilor in cauza si instrumentelor folosite pentru intretinerea, verificarea, calibrarea si repararea bunurilor mentionate anterior, cu conditia ca astfel de piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente sa fie importate in acelasi timp cu bunurile respective sau, daca sunt importate ulterior, sa se poata identifica faptul ca sunt destinate folosirii in legatura cu bunurile scutite.

Si pentru aceste bunuri exista interdictia expresa de a le imprumuta, inchiria sau transfera, cu titlu oneros sau gratuit, de catre institutiile si organizatiile non-profit beneficiare, fara plata TVA.

Plata TVA se naste si cazul in care aceste institutii sau organizatii nu mai indeplinesc conditiile in baza carora beneficiaza de scutire sau care isi propun sa utilizeze bunurile scutite la import in alte scopuri decat cele prevazute in textul de lege.

17. Scutiri pentru bunuri importate in beneficiul victimelor dezastrelor

Sunt scutite de TVA bunurile importate de institutii de stat sau de organizatii caritabile sau filantropice autorizate de organele fiscale teritoriale sau de catre agentiile pentru ajutor in caz de dezastre, daca sunt destinate:

 • distribuirii gratuit catre victimele dezastrelor care afecteaza teritoriul Romaniei;
 • distribuirii gratuite catre victimele dezastrelor, ramanand in acelasi timp proprietatea organizatiilor in cauza.

Scutirea nu este aplicabila importului de materialele si echipamentele destinate reconstructiei zonelor afectate de dezastre.

Constatarea existentei unor astfel de situatii se supun aprobarii Comisiei Europene, la cererea Romaniei, in conformitate cu procedura de urgenta pentru consultarea celorlalte tari membre. Decizia emisa de CE va contine precizari privind aria de aplicare si conditiile in care se va acorda scutirea respectiva.

Pana la primirea notificarii privind decizia CE, plata TVA se suspenda, cu conditia ca organizatia care a efectuat importul sa-si asume raspunderea privind plata taxei in cazul in care scutirea nu va fi acordata.

Bunurile importate in astfel de conditii nu pot fi imprumutate, inchiriate sau transferate, cu titlu oneros sau gratuit, fara plata TVA.

18. Scutiri aplicabile anumitor aspecte ale relatiilor internationale

Desi astfel de bunuri sunt dificil de urmarit datorita statutului diplomatic al persoanelor care pot sa le introduca in Romania, cu titlu exemplificativ mentionam ca sunt scutite de TVA:

 • decoratiile si premiile onorifice oferite in cadrul relatiilor internationale;
 • cadourile primite de persoane care se gasesc in vizite oficiale, in contextul relatiilor internationale;
 • bunurile destinate monarhilor sau sefilor de stat.

19. Scutiri pentru mostre cu valoare neglijabila

Sunt scutite de TVA importul mostrelor de bunuri cu valoare neglijabila pentru a fi folosite doar in scopul obtinerii unor comenzi de bunuri de tipul celor reprezentate de mostre.

Autoritatile vamale pot solicita ca anumite „mostre de bunuri“, pentru a beneficia de scutire, sa fie facute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clara care nu poate fi stearsa, cu conditia ca astfel de operatii sa nu distruga calitatea de mostra.

20. Scutiri pentru materiale tiparite si materiale publicitare

Materialele publicitare scutite de TVA sunt: cataloagele, listele de preturi, instructiunile de utilizare sau brosurile, daca sunt in legatura cu:

 • bunuri destinate vanzarii sau inchirierii de catre o persoana stabilita intr-o tara terta;
 • servicii oferite de o persoana stabilita in alt stat membru;
 • transportul, asigurarea comerciala sau serviciile bancare oferite de o persoana stabilita intr-o tara terta.

Pentru a fi scutite de TVA, materialele publicitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • prezinta in mod clar denumirea societatii care produce, vinde sau inchiriaza bunurile ori care presteaza serviciile la care se refera materialele publicitare;
 • fiecare lot trebuie sa contina maxim un document sau o copie din fiecare document daca este alcatuit din mai multe documente. Loturile care contin mai multe copii ale aceluiasi document pot fi totusi eligibile pentru scutire, cu conditia ca greutatea lor bruta sa nu depaseasca un kilogram;
 • nu pot fi expediate in loturi grupate de la acelasi expeditor pentru acelasi destinatar.

Ultimele doua conditii nu sunt aplicabile materialelor tiparite referitoare la bunuri destinate vanzarii sau inchirierii sau serviciilor oferite de catre o persoana stabilita in alt stat membru, cu conditia ca aceste materiale tiparite sa fi fost importate, urmand a fi distribuite gratuit.

Scutirea se aplica si pentru materialele publicitare fara valoare comerciala intrinseca, trimise gratuit de furnizori clientilor lor, care in afara de functia lor publicitara nu au alta utilizare.

21. Scutiri pentru bunuri folosite sau consumate la targuri comerciale sau in cadrul unor evenimente similare

Scutirea se limiteaza la mostrele care:

 • sunt importate gratuit ca atare sau sunt realizate la expozitii din bunuri importate vrac;
 • sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, in cadrul expozitiei, in vederea folosirii si consumarii de catre persoanele carora le-au fost oferite;
 • pot fi identificate ca mostre publicitare cu valoare unitara redusa;
 • nu pot fi comercializate cu usurinta si, unde este cazul, sunt prezentate in ambalaje care contin o cantitate de marfa inferioara cantitatii minime din acelasi produs vandut pe piata;
 • in cazul produselor alimentare si al bauturilor neambalate ce sunt consumate pe loc la expozitie;
 • prin cantitatea si valoarea lor totala sunt adecvate naturii expozitiei, numarului de vizitatori si gradului de participare la expozitie.

Pentru a beneficia de scutirea de TVA, aceste bunuri trebuie sa corespunda cantitativ cu natura evenimentului si, de asemenea, intreaga cantitate trebuie consumata
sau distrusa in cadrul expozitiei.

Scutirea de TVA nu se aplica importului de produse alcoolice, tutun sau produse din tutun sau combustibililor, indiferent de forma lor, importati in cadrul unor astfel de manifestarii.

22. Scutiri pentru bunuri importate pentru examinare, analiza sau testare

Bunurile importate in vederea examinarii sau testarii compozitiei sau calitati lor sunt scutite de TVA cu conditia ca bunurile ce urmeaza sa fie examinate, analizate sau testate sa fie complet consumate sau distruse in timpul examinarii, analizei sau testarii lor.

Scutirea se acorda numai pentru cantitatile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantitati vor fi stabilite in fiecare situatie de autoritatile competente, tinand cont de scopul mentionat.

Pentru cantitatile ramase la sfa rsitul examinarilor, analizelor sau testelor se naste obligatia de plata a TVA, cota aplicabila fiind cea in vigoare la data finalizarii examinarilor, analizelor sau testelor, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul declaratiei de import definitiv.

23. Scutiri pentru importul bunurilor destinate autoritatilor din domeniul dreptului de proprietate intelectuala sau industriala

Sunt scutite de TVA, la import, marcile comerciale, modelele sau desenele si documentatia aferenta acestora, precum si cererile pentru acordarea de brevete de inventie sau cererile similare care urmeaza sa fie prezentate organismelor competente in domeniul protectiei drepturilor de autor sau a proprietatii industriale si comerciale.

24. Scutiri pentru material promotional pentru turism

In scopul promovarii turismului, legiuitorul administrativ a reglementat scutirea de TVA pentru urmatoarele bunuri:

 • documentatia, respectiv pliante, brosuri, carti, reviste, ghiduri, afise inramate sau neinramate, fotografii normale sau marite, neinramate, carti ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclama si calendare ilustrate, destinate a fi distribuite gratuit cu
  scopul principal de a incuraja publicul sa viziteze tari straine sau sa participe la intalniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu conditia ca asemenea materiale sa nu contina mai mult de 25% reclama comerciala privata si ca natura predominant promotionala a acestora sa fie evidenta;
 • listele si anuarele hotelurilor straine, publicate de catre agentiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor si orarele pentru serviciile de transport straine, care se distribuie gratuit si care nu contin mai mult de 25% reclama comerciala privata;
 • materialul de referinta furnizat reprezentantilor acreditati sau corespondentilor numiti de catre agentiile oficiale de turism nationale, care nu este destinat pentru distributie, precum anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele targurilor, esantioanele bunurilor de artizanat, avand o valoare neglijabila si materiale privind muzee, universitati, statiuni balneo-climaterice sau alte institutii similare.

25. Alte scutiri pentru diverse articole si documente

Sunt avute in vedere:

 • documentele trimise gratuit serviciilor publice ale Romaniei;
 • publicatiile guvernelor straine si publicatiile organismelor oficiale internationale destinate distribuirii gratuite;
 • buletinele de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite in alte tari decat Romania;
 • obiectele destinate sa serveasca drept dovezi sau in scopuri similare instantelor judecatoresti sau altor agentii oficiale ale Romaniei;
 • specimene de semnaturi si circulare privind semnaturile trimise in cadrul schimburilor de informatii intre serviciile publice sau institutiile de credit;
 • materiale oficiale editate, trimise Bancii Nationale a Romaniei;
 • rapoarte, declaratii, note, prospecte, formulare de cerere si alte documente intocmite de catre societati avand sediul intr-o alta tara decat Romania si destinate titularilor sau detinatorilor titlurilor emise de aceste societati;
 • mijloace de inregistrare, respectiv cartele perforate, inregistrari audio, microfilme etc, folosite pentru transmiterea gratuita a informatiilor destinatarilor, in masura in care aceasta scutire nu da nastere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurentei;
 • dosare, arhive, formulare sau alte documente care urmeaza a fi utilizate in cadrul unor intalniri, sedinte, conferinte sau congrese internationale, precum si rapoartele acestor reuniuni;
 • planuri, schite tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate in vederea obtinerii ori intocmirii comenzilor in alte tari decat Romania sau a participarii la o competitie tinuta pe teritoriul acelor tari;
 • examinarilor efectuate in Romania de catre institutii stabilite in alte tari;
 • formulare care urmeaza a fi utilizate ca documente oficiale in traficul international de vehicule sau de bunuri, in cadrul conventiilor internationale;
 • formulare, tichete, bilete si documente similare trimise de transportatori sau de catre
  intreprinzatori din industria hoteliera stabiliti in afara Romaniei, catre agentiile de turism stabilite pe teritoriul Romaniei;
 • formulare, tichete, facturi de transport, scrisori de trasura si alte documente comerciale sau de birou care au fost folosite;
 • formulare oficiale emise de catre autoritati nationale sau internationale si materiale editate in conformitate cu standardele internationale, trimise de catre asociatii din alte tari decat Romania catre asociatiile omoloage stabilite pe teritoriul Romaniei, in vederea distribuirii;
 • fotografii, diapozitive si clisee pentru fotografii cu sau fara titlu, trimise agentiilor de presa sau editurilor de ziare ori reviste;
 • articolele de colectie si operele de arta cu caracter educativ, stiintific sau cultural, care nu sunt destinate vanzarii si care sunt importate de muzee, galerii sau alte institutii aprobate de autoritatile competente ale Romaniei, in vederea scutirii de taxe vamale la import. Scutirea se acorda numai cu conditia ca articolele in cauza sa fie importate gratuit sau, daca sunt importate cu titlu oneros, sa nu fie livrate de o persoana impozabila.

26. Scutiri acordate transportatorilor pentru materiale necesare stivuirii si protectiei bunurilor in timpul transportului

Sunt scutite de la plata TVA, importul de materiale diverse, cum ar fi franghii, paie, textile, hartie si carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea si protect ia, inclusiv protectia termica, a bunurilor in timpu transportului lor catre Romania, daca indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:

● nu sunt, in mod normal, reutilizabile;

● suma platita, reprezentand contravaloarea acestora, este inclusa in baza impozabila (valoarea in vama).

Scutirea se aplica si pentru nutretul si hrana pentru animale de orice tip, incarcate in mijloacele de transport folosite pentru transportul animalelor catre Romania.27. Scutiri pentru combustibili si lubrifianti existent i in rezervorul autovehiculelor si in canistre speciale

Scutirea se aplica pentru:

● combustibilul continut in rezervoarele standard ale:

– autovehiculelor si motocicletelor private si comerciale;

– canistrelor speciale;

● combustibilul continut in rezervoarele portabile transportate de catre autovehicule si motociclete private, in cantitate de maximum 10 litri/vehicul, in masura in care aceasta scutire nu contravene prevederilor nationale privind detinerea si transportul de combustibil.

Scutirile se aplica si lubrifiantilor transportati in autovehicule, necesari pentru utilizarea normala a acestora pe parcursul calatoriei.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "TVA - Scutiri pentru importul de bunuri si pentru achizitii intracomunitare":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016