>>> Extras din Ordinul 653/2021: Art. 1...." /> >>> Extras din Ordinul 653/2021: Art. 1...." />

Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

A fost aprobat formularul 711- Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 26 Apr. 2021 Exclusiv
Tags: formularul 711, declaratie privind cheltuielile cu educatia timpurie, ordinul 653/2021

Ordinul nr. 653/2021 pentru aprobarea modelului si a modalitatii de depunere si gestionare a formularului 711 "Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie" a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 23 aprilie 2021.

Conform actului normativ care a intrat in vigoare din data de 23 aprilie 2021, a fost aprobat modelul formularului 711 "Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie”.
 

Extras din Ordinul 653/2021:


Art. 1. -
(1) Se aproba modelul formularului 711 "Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie", prevazut in anexa nr. 1.
 
(2) Se aproba Nomenclatorul creantelor fiscale, prevazut in anexa nr. 2.
 
Art. 2. -
Formularul prevazut la art. 1 alin. (1) se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.
 
Art. 3. -
Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 4.
 
Art. 4. -
Deconturile de taxa pe valoarea adaugata aferente perioadelor fiscale urmatoare celei in care contribuabilul a scazut din taxa cheltuieli cu educatia timpurie se corecteaza, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, de catre organul fiscal, potrivit instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata.
 
Art. 5. -Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 6. -
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 7. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
ANEXA Nr. 3

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 711 "Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie"

I. Depunerea declaratiei
 
Declaratia de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie se utilizeaza de catre contribuabilii care au efectuat, in perioada noiembrie 2020-martie 2021, cheltuieli cu educatia timpurie care depasesc impozitul pe profit datorat.
 
Suma reprezentand cheltuieli cu educatia timpurie, efectuate in perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depaseste impozitul pe profit datorat, se scade, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind
 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate.
 
Declaratia de regularizare se depune pana la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu urmatoarele exceptii:
a) in cazul contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42 din aceeasi lege, dar nu mai tarziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, dupa caz;
 
b) in cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia se depune pana la data de 25 martie 2022 inclusiv sau pana la data de 25 iunie 2022 inclusiv, dupa caz.
 
Suma se scade, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate, cu data scadentei acestora, declarate in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, in Decontul de TVA, respectiv in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, care au acelasi termen de depunere cu cel al declaratiei prin care s-a efectuat scaderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.
In cazul in care termenul de depunere a declaratiei prin care s-a efectuat scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie din impozitul pe profit datorat este acelasi cu termenul trimestrial de depunere a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, suma care depaseste impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.
 
Declaratia de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
II. Completarea declaratiei
 
1. Termen de depunere a declaratiei prin care s-a efectuat scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie din impozitul pe profit
 
Luna - se inscrie cu cifre arabe luna in care este termenul legal de depunere a declaratiei prin care s-a efectuat scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie din impozitul pe profit, respectiv declaratia 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" sau 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" (de exemplu: 02 pentru luna februarie, 03 pentru luna martie, 04 pentru luna aprilie etc.).
 
Anul - se inscrie cu cifre arabe anul in care se depune declaratia.
 
2. Declaratia rectificativa - se inscrie "X" in spatiul special prevazut in acest scop, in cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular. Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
ATENTIE!
 
In situatia in care, ulterior depunerii formularului 711, se corecteaza sumele datorate, declarate initial, prin depunerea declaratiilor fiscale rectificative (formular 101, 710 pentru impozitul pe profit, formular 112) sau prin Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata, se rectifica corespunzator si sumele inscrise in formularul 711, prin depunerea unei declaratii de regularizare rectificative.
 
3. In situatia in care contribuabilul/platitorul depune declaratia dupa anularea rezervei verificarii ulterioare, se bifeaza rubrica "Declaratie depusa dupa anularea rezervei verificarii ulterioare" si se completeaza temeiul legal pentru corectarea creantei fiscale, in rubrica prevazuta in acest scop.
 
4. In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifeaza rubrica "Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala" si se completeaza codul de identificare fiscala al succesorului. De asemenea, la sectiunea "Date de identificare a contribuabilului/platitorului", la rubrica "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii care si-a incetat existenta.
 
5. Sectiunea A "Date de identificare a contribuabilului/platitorului"
 
In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului/platitorului, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 
In cazul in care contribuabilul/platitorul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
 
La rubrica "Denumire" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele contribuabilului/platitorului de impozit pe profit.
 
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/platitorului de impozit pe profit.
 
6. Sectiunea B "Date privind creanta fiscala""Denumire creanta fiscala/Cod bugetar" - se completeaza denumirea creantei fiscale care se regularizeaza, precum si codul bugetar al acesteia. Se preia denumirea creantei din Nomenclatorul creantelor fiscale, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
 
Creantele se inscriu in functie de obligatiile declarative care revin fiecarui contribuabil si sunt inscrise in vectorul fiscal. Trebuie respectata, in mod obligatoriu, ordinea prevazuta la art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: impozit pe venitul din salarii, TVA, accize.
 
Coloana "Suma datorata declarata initial"
 
Randurile se completeaza, in functie de situatia fiscala a fiecarui contribuabil, inscriindu-se:
 
- suma reprezentand impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, declarata la rd. 4 "De plata (rd. 1 - rd. 2 - rd. 3)" in sectiunea "Creante fiscale" din formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
 
- suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata inscrisa la rd. 45 "Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare" din formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata"; sau,
 
- suma datorata reprezentand accize declarate la randul 3 "De plata (rd. 1 - rd. 2)" din tabelul de la pct. II "Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic" de la sectiunea B "Date privind creanta fiscala" din formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat".
 
Coloana "Suma datorata dupa scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie"
 
Pentru fiecare creanta se completeaza cu suma datorata dupa scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie.
 
ATENtIE!Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza creanta "Taxa pe valoarea adaugata" doar daca nu datoreaza impozit pe venitul din salarii sau daca, dupa scaderea din impozitul pe salarii datorat, mai raman sume reprezentand cheltuielile cu educatia timpurie, respectiv daca la randul "Impozit pe veniturile din salarii" coloana "Suma datorata dupa scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie" este inscrisa valoarea "0".
 
Platitorii de accize completeaza creanta "accize" doar daca nu datoreaza impozit pe venitul din salarii sau daca, dupa scaderea din impozitul pe salarii datorat, mai raman sume reprezentand cheltuielile cu educatia timpurie si daca nu datoreaza TVA sau daca, dupa scaderea din TVA de plata, mai raman sume reprezentand cheltuieli cu educatia timpurie, respectiv daca la randul "TVA" coloana "Suma datorata dupa scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie" este inscrisa valoarea "0".
 
ATENtIE!
 
Prin derogare de la Instructiunile de completare a formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in formularul (300) aferent perioadei fiscale urmatoare celei in care din "Soldul TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare" au fost scazute cheltuieli cu educatia timpurie, la randul 39 "Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd. 45 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA" se va inscrie suma inscrisa in declaratia de regularizare, la randul "Taxa pe valoarea adaugata", coloana "Suma datorata dupa scaderea cheltuielilor cu educatia timpurie", din care se scad sumele achitate pana la data depunerii decontului.
 
7. Sectiunea C "Datele de identificare a imputernicitului"
 
Se completeaza in cazul in care obligatiile de declarare se indeplinesc de catre un imputernicit, conform Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
In caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 
In rubrica "Nume, prenume/Denumire" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului.
 
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.
 
ANEXA Nr. 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului 711 "Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie"
1. Denumire: "Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie" (formular 711)
 
2. Caracteristici de editare: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare.
 
3. Se utilizeaza pentru regularizarea sumelor reprezentand cheltuieli cu educatia timpurie, in baza prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care depasesc impozitul pe profit datorat.
 
4. Se completeaza si se depune de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, care au efectuat cheltuieli cu educatia timpurie care depasesc impozitul pe profit datorat.
 
5. Circula: in format electronic la organul fiscal competent.
 
6. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
 
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "A fost aprobat formularul 711- Declaratie de regularizare pentru cheltuielile cu educatia timpurie":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016