Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Documente si evidente utilizate in scopul TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 27 Nov. 2007

Documente si evidente utilizate in scopul taxei Factura Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a ...

Documente si evidente utilizate in scopul taxei

Factura

Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, trebuie sa emita o factura catre
fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Aceasta obligatie nu priveste persoanele care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii scutite fara drept de deducere a TVA, care nu au obligatia intocmirii unei facturi. Operatiunile vor fi insa consemnate in documente potrivit legislatiei contabile. Aceasta prevedere nu constituie o interdictie imperativa, astfel ca persoanele care realizeaza operatiuni scutite fara drept de deducere pot emite facturi cu respectarea continutului obligatoriu al acestor documente.

Incasarea de avansuri

Factura aferenta sumelor avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau cu o prestare de servicii trebuie emisa pentru fiecare beneficiar cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Regularizarea facturilor emise pentru plati in avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.

Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor

In astfel de cazuri, daca bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor, se consemneaza in facturi de catre debitor daca operatiunea constituie livrare de bunuri.

Reduceri de pret


Pentru reducerile de pret acordate de producatorii sau distribuitorii de bunuri, pe baza de cupoane valorice, facturile de reducere se intocmesc direct pe numele comerciantilor care au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali. Asta chiar daca,
initial, facturile de livrare a bunurilor pentru care se acorda aceste reduceri de pret au fost emise de producatori/distribuitori catre diversi intermediari cumparatori-revanzatori.

La rubrica „Cumparator“ se inscriu datele de identificare ale cumparatorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali. In plus, in factura fiscala de reducere de pret se va mentiona „reducere de pret acordata in baza cupoanelor valorice“.

Livrari sau prestari catre sine

Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal trebuie sa autofactureze, in termen de 15 zile de la data fiecarei livrari de bunuri sau prestare de servicii catre sine.

Autofactura se emite numai in scopul taxei si trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarelor informatii:

 • numarul autofacturii (va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura);
 • data emiterii;
 • numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania ale persoanei impozabile, la rubrica furnizor;
 • numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale aceleiasi persoane impozabile din Statul Membru in care se transfera bunurile, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile;
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care persoana care realizeaza transferul nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, in definirea bunurilor in cazul transferului de mijloace de transport noi;
 • data la care au fost transferate bunurile;
 • valoarea bunurilor transferate.

Persoana obligata sa emita factura prin autofacturare pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii catre sine va inscrie informatiile din autofactura in jurnalele pentru vanzari, urmand a fi preluate corespunzator in decontul de TVA.

Vanzari la distanta

Conform art. 1251 alin. (1) pct. 32 Codul fiscal, vanzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia.

Pentru aceste vanzari, persoana impozabila va emite o factura, in termen de 15 zile de la data efectuarii, pentru fiecare operatiune in parte.

Livrari asimilate intr-un alt stat membru

Art. 128 alin. (10) din Codul fiscal asimileaza livrarilor intracomunitare cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia nontransferurilor prevazute la art. 128
alin. (12). Persoana impozabila care efectueaza astfel de livrari va emite o autofactura, in termen de 15 zile de la data livrarii, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru.

Continutul obligatoriu al facturilor

Conform art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, fiecare factura va cuprinde urmatoarele informatii obligatorii:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;
 • numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);
 • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;
 • codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) – f), lit. h) pct. 2 si lit. i);
 • codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);
 • codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau art. 1531, al cum paratorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b);
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei, utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal;
 • indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:

- in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune
referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile scutit cu drept de deducere“, „scutit fara drept de deducere“, „neimpozabila in Romania“ sau, dupa caz, „neinclus in baza de impozitare“;

- in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b) – d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea „taxare inversa“;

 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;
 • orice alta mentiune ceruta de Titlul VI din Codul fiscal.

Factura va fi intocmita in limba romana si, dupa caz, si intr-o alta limba.

In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5) lit. c) – j) din Codul fiscal se pot inscrie numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie, este obligatorie insa inscrierea numarului paginii facturii pe fiecare pagina a acesteia.

Persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:

 • transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;
 • livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului;
 • livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice, care contin cel putin informatiile minimale prevazute pentru factura.

Art. 155 alin. (6) din Codul fiscal precizeaza ca semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. I n acest sens, precizarile Legii contabilitatii (Legea nr. 82/1991 – republicata) par sa intre in contradictie cu precizarea din Codul fiscal. Astfel, privind calitatea de document justificativ al facturii, pe baza careia se fac inregistrari in contabilitatea sintetica si analitica. Art. 6 alin. (2) din lege precizeaza ca „documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat...“, deci a acelor persoane care le-au semnat, semnatura persoanei abilitate avand semnificatia vizarii si aprobarii acestor documente.

Ordinul M.F.P. nr. 2.226/2006 (publicat in Monitorul Oficial nr. 1.056 din 30 decembrie 2006) stabileste procedura de administrare si utilizare in regim intern a facturilor emise de persoanele impozabile.

In acest sens, persoanele obligate sa intocmeasca factura vor asigura un regim intern de numerotare, astfel numerele de ordine vor fi alocate in baza uneia sau mai multor serii; numerotarea trebuie sa fie secventiala, astfel incat sa asigure necesitatile estimate pentru facturile emise, tinandu-se totodata seama de structura organizatorica (gestiuni, puncte de lucru, sucursale).

Fiecare persoana juridica va organiza o procedura interna de alocare a numerelor, iar anual se va stabili numarul de la care se emite prima factura; procedura interna impune numirea uneia sau a mai multor persoane cu atributiuni in alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise.

Persoanele juridice ce fac livrari de bunuri sau servicii trebuie sa isi asigure o organizare interna forte riguroasa si clara in ceea ce priveste numerotarea si folosirea facturilor, pentru a prevenii evaziunea fiscala si alte fraude. Pentru aceasta, persoanelor responsabile (administratorului/ordonator de credite sau alte persoane) cu organizarea si conducerea contabilitatii le revine si sarcina elaborarii:

- procedurilor interne ce vor asigura regimul de numerotare a facturilor, functie de necesitati si structura organizatorica, dar si

- procedurii de urmarire a modului lor de folosire.

Aplicarea procedurilor elaborate se poate realiza in conditiile desemnarii exprese a:

 • persoanelor responsabile de alocarea, numerotarea facturilor si a modului de utilizare a acestora, de gestionarea lor;
 • persoanelor ce au dreptul de a emite facturi in numele prestatorului de servicii sau vanzatorului de bunuri, in limita seriilor de numere alocate, si care sunt responsabile de modul de utilizare a acestora.

Verificarea permanenta a modului de aplicare a procedurilor se poate realiza prin asigurarea unui control intern riguros si responsabil de catre persoane desemnate din cadrul acestui departament, cu sarcini ce privesc urmarirea respectarii reglementarilor in acest sens.

Pentru stocurile in regim de consignatie sau a celor puse la dispozitie clientului, persoane stabilite in Romania, daca bunurile sunt returnate, aceste persoane pot utiliza o factura simplificata, in conformitate cu art. 155 alin. (9) din Codul fiscal; utilizarea facturii simplificate este conditionata de obtinerea aprobarii din partea Directiei de
reglementari contabile din cadrul MFP. Cererea formulata in acest sens trebuie sa contina:

 • justificarea utilizarii facturii simplificate;
 • modelul de factura simplificata pentru care se solicita aprobarea;
 • procedura de utilizare a formularului.

Persoanele care aplica un regim special de scutire (agentii de turism, vanzatorii de bunuri second-hand, opere de arta, antichitati, operatiunile cu aur de investitii sau serviciile prestate pe cale electronica de catre persoane nestabilite in Romania) vor completa facturile cu aceleasi elemente, mai putin elementele inscrise in scopul taxei.

Trebuie sa acordati o atentie sporita facturilor emise, deoarece acestea in continuare vor servi ca documente justificative de inregistrare in contabilitate, conf. art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii, si angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat conf. art. 6 alin. (2).

Factura, in conditiile in care insoteste marfurile/bunurile livrate pe timpul transportului, este documentul care precizeaza continutul transportului si destinatia acestuia si trebuie sa aiba un continut minimal conform art. 155 al. (5) din Codul fiscal.

Ca document justificativ de inregistrare in contabilitate, factura sta la baza:

 • recunoasterii obligatiei de plata fata de furnizor in contabilitatea sintetica si analitica a furnizorilor, in conditiile in care cantitatile si calitatea bunurilor si serviciilor din factura corespund cu cele receptionate;
 • intocmirii receptiei cantitative si calitative, iar documentul de receptie sta la baza incarcarii gestiunii;
 • intocmirii instrumentului de decontare a obligatiei fata de furnizorul de bunuri sau servicii in cazul in care cantitatea si valoarea din factura corespund cu receptia facuta de beneficiar;
 • recunoasterii creantei fata de client, in contabilitatea sintetica si analitica a clientilor.

In privinta numarului de exemplare in care se intocmeste factura, acestea pot fi doua sau mai multe in functie de necesitati; exemplarele emise pentru aceeasi factura au urmatoarele destinatii:

 • la furnizor:

- compartimentul de desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative la nivelul compartimentului si pentru eventualele reclamatii ale clientilor si la depozit/magazie pentru scaderea din gestiune;

- la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica a creantei fata de client si a dreptului de deducere a TVA;

 • la cumparator:

- la depozit/magazie pentru receptia si inregistrarea in evidenta operativa a intrarii in gestiune;

- compartimentul financiar-contabil al cumparatorului:

- factura constituie baza pentru recunoasterea datoriei fata de furnizor in contabilitatea sintetica si analitica a furnizorilor, dar si pentru recunoasterea datoriei privind TVA colectata;

-factura impreuna cu receptia constituie baza pentru inregistrarea in
contabilitatea sintetica si analitica a stocurilor;

 • la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in
  contabilitatea sintetica si analitica a datoriei fata de furnizor, iar in conditiile acceptarii platii pentru intocmirea instrumentului de plata a datoriei.

Factura centralizatoare

Art. 155 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal permite persoanelor impozabile intocmirea unei facturi centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii cu indeplinirea cumulativa a urmatoarele conditii:

 • sa se refere la livrari de bunuri si/sau prestari de servicii catre acelasi client, pentru care faptul generator al taxei ia nastere intr-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica;
 • toate documentele emise la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.

Emiterea facturii de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului

Factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii:

 • partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
 • sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;
 • cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal;
 • atat furnizorul/prestatorul, in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. a) si respectiv b);
 • factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator si trimisa furnizorului/prestatorului;
 • factura sa cuprinda elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
 • factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania conform Punctului 72 alin. (4) la Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Transmiterea facturilor prin mijloace electronice

Se pot transmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii:

 • pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare:

- partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

- furnizorul/prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt inregistrati conform art. 153 din Codul fiscal, sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul partilor;

- sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin: semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/EC din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date sau orice alte mijloace electronice agreate de Directia de Tehnologia Informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- sa existe un document centralizator pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise intr-o luna calendaristica prin schimbul electronic de date EDI de o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal;

 • pentru achizitiile intracomunitare efectuate in Romania:

- partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

- cumparatorul, in cazul in care este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, sa notifice, prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca va aplica o astfel de
procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la scrisoare acordul prevazut la lit. a);

- sa existe un document pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor primite intr-o luna calendaristica prin schimbul electronic de date EDI de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal;

Conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare.

Emiterea facturii de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului

Emiterea facturii poate fi externalizata, conform art. 155 al. (8) lit. d) din Codul fiscal, ceea ce inseamna ca facturarea se poate realiza de un tert in numele furnizorului sau prestatorului, cu indeplinirea urmatoarele conditii:

 • furnizorul/prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a initia aceasta procedura, si sa anexeze la scrisoare numele, adresa si codul de
  inregistrare in scopuri de TVA al tertului;
 • factura sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;
 • factura sa cuprinda toate elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
 • facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Factura pentru executarea silita

Pentru bunurile supuse executarii silite care sunt livrate prin organele de executare silita, factura se va intocmi de catre organele de executare silita pe numele si in contul debitorului executat silit.

In factura se face o mentiune cu privire la faptul ca facturarea este realizata de organul de executare silita catre care se fac si platile de catre cumparator. Originalul facturii se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit.

Prin organe de executare silita se intelege persoanele abilitate prin lege sa efectueze procedura de executare silita.

Daca organul de executare silita incaseaza contravaloarea bunurilor inclusiv taxa de la cumparator sau de la adjudecatar, are obligatia sa vireze la bugetul de stat taxa
incasata de la cumparator sau adjudecatar in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie.

Pe baza documentului de plata a TVA, transmis de organele de executare silita, debitorul executat silit evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de taxa pe valoarea adaugata, la randul de regularizari din sectiunea taxa colectata.

 

Daca, potrivit legii, cumparatorul sau adjudecatarul are obligatia sa plateasca la unitatile Trezoreriei Statului taxa aferenta bunurilor cumparate, organului de executare silita nu-i mai revin obligatii referitoare la plata taxei. Organul de executare silita sau, dupa caz, cumparatorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

 

Organele de executare silita inregistreaza taxa din facturile pentru operatiuni de executare silita emise in alte conturi contabile decat cele specifice taxei pe valoarea adaugata. Daca organul de executare silita este persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu va evidentia in decontul de taxa operatiunile respective.

 

In situatia in care valorificarea bunurilor supuse executarii silite a fost realizata prin organele de executare silita, debitorul executat silit trebuie sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silita transmise de organele de

 

executare silita, inclusiv taxa colectata aferenta.

 

Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

 

Factura de executare silita emisa de organul de executare silita va contine, pe langa informatiile minimale prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, numele si datele de identificare a organului de executare silita prin care se realizeaza livrarea bunurilor si mentiunea:

 

„Factura pentru operatiuni de executare silita“.

 
 

Stocarea facturilor

 

Facturile emise si primite se pot stoca prin orice metode si in orice loc cu indeplinirea urmatoarele conditii:

 

● locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia facturilor emise si primite prin mijloace electronice, care se pot stoca in orice loc daca, pe perioada stocarii:

 

– se garanteaza accesul on-line la datele respective;

 

– se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt lizibile;

 

– datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor sunt de asemenea stocate;

 

● facturile sau continutul facturilor emise si primite, in cazul stocarii prin mijloace electronice, sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nicio intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

 

Facturi simplificate

 

Conform modificarilor Codului fiscal si Normelor metodologice de aplicare a acestuia, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2008, facturile simplificate nu se pot emite pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.

 

Continutul minimal al acestor facturi simplificate este si acesta regelementat de actele normative susmentionate, acesta cuprinzand:

 

● data emiterii;

 

● datele de identificare ale persoanei impozabile emitente;

 

● identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate;

 

● suma taxei de achitat sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.

 

In vederea emiterii de facturi simplificate, persoanele impozabile trebuie sa depuna o solicitare la Directia de Reglementari Contabile din cadrul M.F.P. Solicitarile, insotite de avizul acestei directii, vor fi transmise Directiei de legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor in vederea consultarii Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei 112. Facturile simplificate se pot emite numai dupa consultarea Comitetului si transmiterea unui raspuns pozitiv catre solicitanti.

 
 

Practicile internationale referitoare la ajustarea sumelor din facturi in domeniul comertului cu bunuri si servicii (folosirea de debit note-uri, respectiv credit note-uri) au condus pentru anul 2008 la scaderea rigiditatii legislatiei in domeniul facturarii prin introducerea unei prevederi conform careia orice document sau mesaj (pe orice suport) care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la o factura initiala, va fi tratat ca o factura.

 
 

Codul fiscal prevede totodata faptul ca pentru ca documentele sau mesajele sus-mentionate sa poata fi acceptate drept facturi, acestea vor trebui sa indeplinesca conditiile prevazute in art. 155, respectiv sa contina elementele minimale obligatorii.

 
 

Tot ca element de noutate in privinta simplificarii sistemelor de facturare subliniem faptul ca, in Conformitate cu noile modificari ale Codului fiscal, in cazul in care aceluiasi destinatar ii sunt transmise sau puse la dispozitie prin mijloace electronice pachete care contin mai multe facturi, informatiile care sunt comune facturilor individuale pot fi mentionate o singura data, cu conditia ca acestea sa fie accesibile pentru fiecare factura.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Documente si evidente utilizate in scopul TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016