Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Totul despre emiterea facturii cu si fara TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 09 Mai. 2023
Totul despre emiterea facturii cu si fara TVA
Tags: factura fara tva, emitere factura fara tva, facturare fara tva

Factura se emite obligatoriu de catre persoanele impozabile din punct de vedere al TVA (persoane fizice, juridice care desfasoara activitati economice), atat pentru evidentierea TVA colectata, cat si pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii.

Factura cu tva


Factura se emite obligatoriu de persoanele impozabile din punct de vedere al TVA (persoane fizice, juridice care desfasoara activitati economice), atat pentru evidentierea TVA colectata, cat si pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii.
Cartea Verde a TVA explica incredibil de clar INTREAGA legislatie pe TVA! Acum ai toate raspunsurile dorite>>

Emitere factura fara TVA

Persoanele impozabile din punct de vedere al TVA au obligatia sa emita facturi si in situatia in care aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici – nu sunt inregistrate in scopuri de TVA.
 
Factura se emite si pentru situatiile in care nu exista obligatia colectarii TVA, cum ar fi de exemplu, operatiunile de livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere a TVA sau neimpozabile in Romania.

Facturare fara TVA

Chiar si in cazul operatiunilor scutite de TVA fara drept de deducere este obligatorie emiterea facturii.

Factura firma neplatitoare de TVA sau platitoare de TVA

In cadrul firmei dvs. trebuie sa fie desemnata in scris, pe baza de decizie interna, una sau mai multe persoane cu atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor, documentelor justificative care se vor emite in fiecare an fiscal pentru inregistrarea veniturilor (facturi, avize de insotire a marfii, monetare si alte documente specifice activitatii).

Emiterea acestor documente justificative se face pe baza unei proceduri interne proprii de stabilire si/sau alocare de numere ori serii prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria de la care se emite primul document. Fiecare document va avea un numar de ordine sau o serie, dupa caz, numar sau serie ce trebuie sa fie secvential(a), stabilit(a) de entitate. In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.
 
1. factura se intocmeste in doua sau mai multe exemplare, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii. Daca este cazul, inscrieti pe factura numarul si data avizului de insotire a marfii, data incasarii avansului.
 
2. factura se intocmeste in limba romana, dar si intr-o limba straina, in functie de optiunea firmei emitente. Baza de impozitare a TVA o puteti inscrie in lei sau in valuta, insa, daca operatiunea este impozabila TVA, suma taxei colectate trebuie inscrisa obligatoriu si in lei. 
Baza de impozitare in valuta se converteste in lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR sau la cursul utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea realizata. 
 
3. termenul de emitere este pana cel mai tarziu in cea de-a 15-a zi calendaristice a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei (data livrarii bunurilor, data prestarii serviciilor, data acceptarii de catre beneficiar a situatiilor de lucrari etc.). 
 
4. trebuie sa emiteti o factura si pentru avansurile incasate in legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au fost incasate avansurile.
Cartea Verde a TVA explica incredibil de clar INTREAGA legislatie pe TVA! Acum ai toate raspunsurile dorite>>

Factura externa non ue 2023

 
Daca prestatorul este din Romania si beneficiarul este dintr-un spatiu non-UE, se factureaza fara TVA, cu mentiunea “scutit cu drept de deducere”.

TVA intre tarile UE

La nivelul UE, exista norme standard referitoare la TVA, insa pot fi aplicate in mod diferit de la o tara la alta. In majoritatea cazurilor, trebuie sa platiti TVA pentru toate bunurile si serviciile in toate etapele lantului de aprovizionare, inclusiv vanzarea catre consumatorul final. Astfel, se va percepe TVA de la inceputul pana la sfarsitul unui proces de productie, de exemplu pentru cumpararea de componente, transport, asamblare, aprovizionare, ambalare, asigurare, expediere catre consumatorul final.

In Romania, incepand cu data de 1 iulie 2021, marfurile importate in UE vor fi supuse TVA! Exceptie fac trimiterile fara caracter comercial de la o persoana particulara la alta cu o valoare care nu depaseste 45 EURO. Detalii AICI»

Elemente obligatorii factura 2023

O factura trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele informatii impuse prin art. 319 alin. (20) din Codul fiscal: 
 

a) numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
Cartea Verde a TVA explica incredibil de clar INTREAGA legislatie pe TVA! Acum ai toate raspunsurile dorite>>
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care sia desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;
h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 266 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
k) in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea "autofactura;"
l) in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
m) in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea "taxare inversa";
n) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea "regimul marjei - agentii de turism";
o) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile "regimul marjei - bunuri second-hand", "regimul marjei - opere de arta" sau "regimul marjei - obiecte de colectie si antichitati", dupa caz;
p) in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea "TVA la incasare";
r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

Ce alte informatii trebuie sa mai contina o factura fie ca este emisa de un program de facturare, fie ca este facuta intr-un program in xls? 
 
Nu sunt suficiente informatiile impuse prin Codul fiscal, obligatorii fiind si informatiile impuse prin alte acte normative, altele decat cele cu caracter fiscal. 
 
Ma refer la urmatoarele trei acte normative:
 
a) Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicata, privind societatile comerciale, prin art. 74, impune suplimentar urmatoarele informatii: 
– forma juridica a firmei si numarul din registrul comertului; 
– sediul social; 
– codul unic de inregistrare; 
– mentiunea "societate administrata in sistem dualist" in situatia in care o societate pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare; 
– capitalul social daca factura este emisa de o societate cu raspundere limitata; 
– capitalul social subscris si varsat daca factura este emisa de o societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni; 
– oficiul registrului comertului si numarul de inregistrare daca factura este emisa de o sucursala; 
 
ATENTIE!  Daca firma dvs. detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) din art. 74 trebuie publicate si pe pagina de internet a societatii. 
 
b) Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990, republicata, privind registrul comertului, care impune: 
- codul numeric personal al emitentului (prin art. 29); 
- emblema ca semn distinctiv pentru fiecare firma inscrisa in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert (prin art. 30 si art. 43); 
c) Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei: 
- daca factura este emisa de un grup (prin art. 152): 
- denumirea grupului; 
- mentiunea "grup de interes economic" sau initialele "G.I.E."; 
- sediul grupului; 
- codul unic de inregistrare si oficiul registrului comertului in care a fost inmatriculat grupul; 
- cand este cazul, mentiunea ,, grupul se afla in lichidare”; 
- daca factura este emisa de un grup european de interes economic (prin art. 243^3): 
- denumirea grupului; 
- mentiunea "grup de interes economic" sau initialele "G.E.I.E."; 
 
Nu uitati! 
 
Pentru respectarea actelor normative mentionate, toate elementele enumerate trebuie inscrise atat pe facturi cat si pe alte documente necesare pentru derularea unei activitati economice: oferte, comenzi, tarife, prospecte, scrisori, anunturi, publicatii.
 
Nu sunt obligate sa emita facturi firmele care realizeaza urmatoarele tipuri de operatiuni: 
 
– livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale conform OG 28/1999; 
– livrarile de bunuri si prestarile de servicii furnizate catre beneficiari persoane neimpozabile, altele decat persoanele juridice neimpozabile pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fara nominalizarea cumparatorului, cum ar fi: transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau abonamentelor, accesul pe baza de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive, targuri, expoziti. 
– livrarile de bunuri si prestarile de servicii furnizate catre beneficiari, persoane neimpozabile, altele decat persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt: livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, servicii de reincarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite. 
 
ATENTIE!  Orice persoana impozabila care nu are obligatia de a emite facturi poate opta pentru emiterea facturii, caz in care factura trebuie sa contina informatiile obligatorii reglementate de legislatie. 
Cartea Verde a TVA explica incredibil de clar INTREAGA legislatie pe TVA! Acum ai toate raspunsurile dorite>>
 
Firmele care nu au obligatia sa emita factura si nu opteaza pentru emiterea acesteia trebuie sa inregistreze veniturile realizate zilnic pe baza monetarului, a chitantei, a raportului zilnic emis de casa de marcat si a altor documente specifice activitatii desfasurate.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Totul despre emiterea facturii cu si fara TVA":
Rating:

Nota: 4.26 din 5 din 226 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016