Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

TVA - Scutiri pentru exporturi si livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 27 Iul. 2008

Scutiri pentru exporturi si livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar Operatiunile din sfera TVA care se incadreaza in art.143 sunt recunoscute de legiuitor ca ...

Scutiri pentru exporturi si livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

Operatiunile din sfera TVA care se incadreaza in art. 143 sunt recunoscute de legiuitor ca fiind operatiuni scutite cu drept de deducere. Astfel, pentru acestea nu se datoreaza TVA, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. Aplicarea scutirilor de TVA mentionate la art. 143 este conditionata de indeplinirea cumulativa a unor conditii speciale si prezentarea documentelor doveditoare.

Justificarea operatiunilor scutite

Prin Ordinul M.E.F. nr. 2.421/2007 (publicat in Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2007) a fost inlocuita Anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2.222/2006 privind Instructiuni ce reglementeaza modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal.

Justificarea scutirilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal se face in momentul in care este emisa o factura pentru operatiunea in cauza.

Pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile ca lendaristice de la data la care a fost emisa factura .

Daca factura nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile mentionat anterior va incepe din data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

In cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuarii controlului, organele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora.

Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul prevazut anterior si se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Codul de procedura fiscala).

Definirea unor termeni:

● prin contract se intelege si comanda urmata de executarea acesteia;

transportator este orice persoana impozabila care realizeaza servicii de transport cu mijloace de transport proprii sau inchiriate;

casa de expeditie este orice persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza beneficiarului transportului. Serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport;

● prin furnizor se intelege orice persoana impozabila care realizeaza o livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, respectiv producatorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori comisionarul care actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului;

livrari de bunuri in sensul art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal – bunurile transportate din Romania in afara Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitate, chiar si in lipsa unei tranzactii comerciale. Livrarile de bunuri care sunt transportate in afara Comunitatii sunt numite exporturi, iar furnizorul este denumit exportator.

Daca inspectia fiscala a fost deja efectuata si, ulterior expirarii termenului prevazut la alin. (2), fara sa se depaseasca termenul legal de prescriptie, persoana impozabila intra in posesia documentelor de justificare a scutirii de taxa, poate solicita organelor fiscale competente reverificarea perioadei respective, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare.

Studiu de caz – Determinarea regimului fiscal pentru livrari de bunuri sub conditia FOB realizate de catre o societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA, catre un beneficiar inregistrat in scopuri de TVA intr-un alt stat membru.

Conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, livrarile intracomunitare reprezinta o livrare de bunuri (...) care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori alta persoana in contul acestora.

Art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal clasifica aceste operatiuni in categoria celor scutite cu drept de deducere daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii:

- livrarea este in beneficiul unei persoane inregistrate in scopuri de TVA in celalalt stat membru si comunica codul de inregistrare furnizorului din Romania;

- bunurile sunt transportate din Romania in statul membru al beneficiarului.

Pentru beneficiar, in calitate de cumparator, operatiunea de livrare intracomunitara de catre furnizorul din Romania va reprezenta o operatiune de achizitie intracomunitara de bunuri pentru care va datora TVA in tara aplicand mecanismul taxarii inverse.

Analizand cumulativ cele doua texte fiscale s art. 128 alin. (9) si art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscalt , rezulta ca, conditia de livrare din contractul existent intre parti este mai putin relevanta din perspective taxei, atata timp cat sunt indeplinite si dovedite cele doua conditii cumulative.

Observam ca reglementarile fiscale nu leaga in mod necesar locul achizitiei intracomunitare de conditia de livrare, astfel ca, in conformitate cu dispozitiile art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, locul achizitiei intracomunitare va fi considerat locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie transportul sau expeditia bunurilor, fara a face distinctie cine anume este obligat sa realizeze transportul sau expeditia in functie de conditia de livrare contractata.

Facem aceasta precizare deoarece o posibila confuzie ar putea fi generata de dispozitiile art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal care stabileste locul livrarii ca fiind locul unde bunurile sunt puse la dispozit ia cumparatorului in cazul in care acestea nu sunt transportate sau expediate (livrari FOB sau EXW). Cu toate acestea, legiuitorul a stabilit un regim fiscal clar prin art. 126 alin. (9) lit. b) coroborat cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, si anume operatiunile vor fi tratate ca scutite cu drept de deducere daca cele doua conditii sunt indeplinite.

Apreciem ca in acesta situatie, conditia de livrare este utila (... organelor de inspectie fiscala pentru verificarea responsabilitatilor partenerilor) pentru stabilirea in contabilitatea furnizorului roman, corectitudinea inregistrarii pe cheltuieli de exploatare a transportului, asigurarii bunurilor si a altor cheltuieli legate de livrarea intracomunitara.

Dovada transportului poate fi realizata prin prezentarea documentului de transport, astfel:

in copie/fotocopie, in situatia in care transportul cade in sarcina cumparatorului care a incheiat contract cu transportatorul si care primeste factura transportatorului in original;

  in original, in situatia in care transportul cade in sarcina furnizorului.

Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare aprobate initial prin Ordinul MFP nr. 2.222/2006 si modificate succesiv prin Ordinul MEF nr. 1.503/2007 si Ordinul MEF nr. 2.421/2007 stabilesc in sarcina furnizorilor romani care aplica regimul de scutire cu drept de deducere prezentarea urmatoarelor documente:

factura completata cu toate informatiile impuse de art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, inclusiv codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului din celalalt stat membru comunitar;

documentul care atesta ca bunurile au fost transportate sau expediate din Romania catre cumparatorul intracomunitar din celalalt stat membru;

alte documente: contract/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare a bunurilor.

Art. 134 din Codul fiscal stabileste momentul exigibilitatii TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. A), in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (livrarea) sau la data emiterii facturii daca emiterea are loc inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare in care s-a efectuat livrarea.

Furnizorul va emite factura in care va inscrie mentiunea „scutit cu drept de deducere a TVA“ si care trebuie sa cuprinda obligatoriu informatiile precizate la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Factura se intocmeste in limba romana sau in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, urmand ca la solicitarea organelor de control sa fie tradusa in limba romana. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. de la data emiterii facturii sau cursul valutar comunicat de banca prin care se realizeaza tranzactia sart. 1391 alin. (2) Cod fiscalt.

Livrarile intracomunitare efectuate de furnizorii romani se declara in mod obligatoriu in:

– declaratia recapitulativa (390 VIES) care se depune la organele fiscale pana in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie trimestrul in care s-au realizat livrarile, conform Ordinului MEF nr. 537/2007;

- decontul de TVA (formularul 300) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare (luna sau trimestrul calendaristic ori o alta perioada fiscala aprobata de organele fiscale) conform Ordinului MEF nr. 94/2008;

- declaratia Intrastat (doar daca volumul livrarilor intracomunitare realizate de furnizorul din Romania depaseste plafonul de declarare de 900.000 lei).Declaratia se depune pana in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-au realizat livrarile.

Scutiri pentru exportul de bunuri

1.   Livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara Comunitatii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul cu mijloace proprii sau inchiriate.

Scutirea se aplica numai in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumparator, transportul bunurilor in afara Comunitatii este in sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expeditie. In sens larg, notiunea de contract reprezinta orice comanda urmata de executarea ei.

De asemenea, este considerata casa de expeditii orice persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza beneficiarului transportului. Serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport.

Scutirea de TVA se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:

 • factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;
 • declaratia vamala de export care sa cuprinda numele exportatorului bunurilor si care sa fie certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala;
 • documentul de transport care atesta ca bunurile parasesc Comunitatea si, dupa caz, orice alt document care atesta realizarea efectiva a exportului, cum ar fi: comanda de cumparare, de vanzare sau contractul, documentele de asigurare.

2) Livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte precum cele in care conditia de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS. Scutirea se aplica numai in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumparator, transportul bunurilor in afara Comunitatii este in sarcina cumparatorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expeditie.

Scutirea de TVA se justifica de catre exportator cu urmatoarele documente:

 • factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;
 • declaratia vamala de export, care sa cuprinda numele exportatorului bunurilor si care sa fie certificata de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamala;
 • documentul de transport care atesta ca bunurile parasesc Comunitatea si, dupa caz, orice alt document care atesta realizarea efectiva a exportului, cum ar fi: comanda de cumparare, de vanzare sau contractul, documentele de asigurare.

Scutirea de TVA nu este aplicabila bunurilor transportate de cumparator, pentru a fi utilizate la echiparea sau alimentarea ambarcatiunilor de agrement si a avioanelor de turism sau a oricarui alt mijloc de transport de uz privat.

3) Scutiri pentru prestari de servicii, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate intr-unul din regimurile vamale suspensive, prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a), pct. 1-7

Scutirea de TVA pentru serviciile de transport se justifica de transportator sau de casa de expeditie cu urmatoarele documente:

 • factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz, documentul specific de transport care indeplineste conditiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
 • contractul incheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expeditie;
 • documentele specifice de transport sau, dupa caz, copii de pe aceste documente in functie de tipul transportului;
 • documentele din care sa rezulte ca bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate intr-unui din regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.

De aceasta scutire poate beneficia si transportul bunurilor plasate intr-un regim suspensiv si in cazul in care transportul indeplineste conditiile unui transport intracomunitar.

Transportul intracomunitar este acel transport care are locul de plecare si locul de sosire situate in doua state membre diferite sau, locul de plecare si locul de sosire sunt situate in acelasi stat membru, dar transportul este efectuat in legatura directa cu un transport intracomunitar de bunuri.

Documentele specifice fiecarui tip de transport, in baza carora se va justifica scutirea de TVA sunt urmatoarele:

 • in cazul transportului auto: copie dupa carnetul TIR sau dupa documentul de tranzit comunitar T, in cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport
  international;
 • in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din
  tara;
 • in cazul transportului multimodal cale ferata – naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament;
 • in cazul transportului prin conducte, altele decat cele prin care se transporta gazul natural: documentul emis de transportator, cuprinzand date referitoare la bunurile transportate;
 • transporturi combinate: documentele specifice fiecarui tip de transport care intra in componenta transportului combinat.

In cazul serviciilor accesorii operatiunilor de transport, direct legate de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor in regim de antrepozit de TVA sau intr-un regim suspensiv, justificarea scutirii pentru astfel de servicii accesorii se face cu:

 • contractul incheiat cu beneficiarul prestarii de servicii, care poate fi exportatorul sau beneficiarul sau titularul regimurilor suspensive cu transportatorul sau casa de expeditie;
 • factura sau alte documente specifice;
 • documentele din care sa rezulte ca bunurile au fost exportate sau au fost plasate in regim de antrepozit de TVA sau intr-un regim vamal suspensiv.

Scutirile pentru servicii accesorii privesc si serviciile accesorii unui transport intracomunitar, aferent unor bunuri plasate in regimuri suspensive.

De asemenea, pentru justificarea scutirii de TVA aferenta altor servicii legate direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor in regim de antrepozit de TVA sau plasarea lor in regimuri suspensive, este nevoie de urmatoarele documente:

 • in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate in afara Comunitatii, contractul incheiat cu transportatorul sau cu casa de expeditie sau cu exportatorul sau cumparatorul;
 • in cazul bunurilor plasate in regimurile suspensive, contractul incheiat cu titularul regimului vamal suspensiv, cu transportatorul sau cu casa de expeditie;
 • factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
 • documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate in regimul de antrepozit de TVA sau in unul dintre regimurile vamale suspensive.

4) Prestarile de servicii de transport si accesorii transportului, legate direct de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa in valoarea in vama

Scutirea de TVA pentru prestarile de servicii de transport incluse in valoarea in vama a importurilor, in functie de tipul transportului, se justifica de transportator sau de casele de expeditie astfel:

 • in cazul transportului auto, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din strainatate, copie dupa carnetul TIR si, dupa caz, dupa documentul de tranzit comunitar T, orice document din care sa rezulte ca transportul bunurilor a avut punctul de plecare intr-un teritoriu tert sau copie dupa acesta in cazul caselor de expeditie;
 • in cazul transportului prin conducte (altele decat cele prin care se transporta gazul natural) cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul, documentul emis de transportator, cuprinzand
  date referitoare la bunurile transportate si, dupa caz, dupa documentul de tranzit comunitar T;
 • in cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum si in cazul transporturilor combinate, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul din afara Comunitatii, documentul specific de transport cuprinzand date referitoare la bunurile transportate si, dupa caz, dupa documentul de tranzit comunitar T;
 • in cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu importatorul sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu furnizorul, sau comenzile acestora, scrisoarea de trasura, sau copia acestuia pentru casele de expeditie, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie sau copia acestuia pentru casele de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme intrarea marfii din tara pentru transportator si, dupa caz, copia dupa documentul de tranzit comunitar T;
 • in cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continua cu transportul pe cale ferata pana la primul loc de destinatie care figureaza pe documentul de transport care insoteste bunurile la intrarea in tara, cu urmatoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele specifice acestor tipuri de transporturi, iar
  pentru partea de transport intern efectuat pe caile ferate, cu contractul incheiat cu persoana care angajeaza transportul sau comanda acesteia, in care sa fie specificat locul de destinatie al marfurilor importate, scrisoarea de trasura din care sa rezulte ca bunurile transportate provin din import si, dupa caz, de pe documentul de tranzit comunitar T.

In cazul serviciilor accesorii transportului direct legate de importul de bunuri, precum si a altor servicii accesorii, scutirea de TVA, daca valoarea acestora este inclusa in valoarea in vama, se justifica de prestator cu urmatoarele documente:

 • contractul incheiat cu transportatorul sau cu casa de expeditie sau cu importatorul ori cu furnizorul bunurilor;
 • documentele prezentate din care sa rezulte ca prestarile de servicii respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri.

5) Prestarile de servicii efectuate in Roma nia asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate, plasate in regimul vamal de perfectionare activa si transportate in afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client ori de alta persoana in numele oricaruia dintre acestia

Prestatorul care realizeaza lucrari asupra bunurilor mobile corporale plasate in regim de perfectionare activa si care realizeaza expedierea sau transportul produselor compensatoare in afara Comunitatii, justifica scutirea de TVA pe baza urmatoarelor documente:

 • contractul incheiat cu beneficiarul;
 • autorizatia pentru perfectionare activa;
 • factura pentru prestarea de servicii;
 • declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, care sa fie certificata de biroul vamal de iesire din spatiul Comunitar si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama
  acordat de autoritatea vamala ori copie dupa declaratia vamala de export sau, dupa caz, de reexport, intocmita de unitatea care realizeaza exportul/reexportul produselor compensatoare.

In cazul cesiunii regimul de perfectionare activa sau, daca regimul de perfectionare activa este inchis prin alt regim vamal suspensiv (tranzit vamal), se va prezenta declaratia vamala de plasare a bunurilor sub acel regim vamal suspensiv care a incheiat regimul de perfectionare activa.

Pentru alte persoane care subcontracteaza astfel de prestari de servicii sau orice alte prestari de servicii legate direct de bunuri plasate in regim de perfectionare activa si care sunt inscrise in autorizatia pentru perfectionare activa, justificarea scutirii de TVA se va face cu urmatoarele documente:

 • contractul incheiat cu titularul autorizatiei pentru operatiunile de perfectionare activa sau cu beneficiarul produselor compensatoare;
 • copie dupa autorizatia pentru operatiunile de perfectionare activa din care sa rezulte ca respectiva persoana este inscrisa in aceasta autorizatie ca persoana care concura la realizarea produselor compensatoare;
 • factura pentru prestarea de servicii efectuata.

In relatia dintre titularul operatiunii de procesare (sau persoana careia i-a fost cesionat regimul) si subcontractori, se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare.

Transferul bunurilor intre aceste persoane se face in baza avizului de insotire a marfii. Unitatile care realizeaza prelucrarea predau bunurile titularului operatiunii de perfectionare activa sau persoanei careia i-a fost cesionat regimul de perfectionare activa, pe baza avizului de insotire a marfii si a facturii pentru contravaloarea prestatiei efectuate.

Scutirea de TVA pentru serviciile de transport sau servicii accesorii transportului de bunuri plasate in regimul de perfectionare activa, transportate in afara Comunitatii, se justifica avand:

 • factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dupa caz documentul specific de transport care indeplineste conditiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
 • contractul incheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expeditie;
 • documentele specifice de transport sau, dupa caz, copii de pe aceste documente in functie de tipul transportului.

6) Scutiri pentru transportul international de persoane

a) Scutirea de TVA pentru transportul international de persoane cu mijloace auto se justifica pe baza urmatoarelor documente:

 • licenta de transport;
 • caietul de sarcini al licentei de traseu, dupa caz;
 • foaia de parcurs sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de organul vamal;
 • diagrama biletelor de calatorie sau, dupa caz, facturile fiscale in cazul curselor ocazionale;
 • factura pentru contravaloarea biletelor vandute, in situatia in care vanzarea biletelor se face prin intermediari.

b) Scutirea de TVA, pentru transportul international aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, se justifica de catre transportatori cu:

 • documentele specifice de transport din care sa rezulte traseul transportului, data de iesire/intrare din/in tara, dupa caz;
 • factura, in situatia in care biletele de calatorie au fost vandute prin intermediari;
 • borderoul/diagrama biletelor de calatorie vandute sau, dupa caz, facturile in cazul curselor ocazionale. Serviciile prestate de intermediari, in legatura cu astfel de transporturi internationale si care actioneaza in numele si in contul transportatorului, sunt scutite de TVA.

7) Scutiri pentru navele destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare

Urmatoarele operatiuni sunt scutite de TVA:

 • livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea de echipamente incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
 • livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu exceptia navelor folosite pentru pescuitul de coasta, dar inclusiv pentru navele de razboi care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate;
 • alte prestari de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru incarcatura acestora.

Justificarea scutirii se face pe baza documentelor care atesta ca livrarile sau prestarile de servicii sunt destinate scopurilor precizate mai sus.

8) Scutiri pentru aeronavele utilizate de companiile aeriene, in principal pentru transportul international de persoane si/sau de marfuri, efectuat cu plata

Scutirea se acorda pentru urmatoarele operatiuni:

 • livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, leasingul si inchirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, inchirierea, repararea si intretinerea echipamentelor incorporate sau utilizate pe aeronave;
 • livrarea de carburanti si provizii destinate utilizarii pe aeronave;
 • alte prestari de servicii, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru incarcatura acestora.

Justificarea scutirii se face pe baza documentelor care atesta ca livrarile sau prestarile de servicii sunt destinate scopurilor precizate mai sus.

9) Sunt scutite de TVA livrarile de aur catre Banca Nationala a Roma niei.

Scutiri pentru operatiuni intracomunitare

1) Scutirea de TVA aferenta livrarilor intracomunitare de bunuri

Scutirea de TVA se aplica numai daca beneficiarul ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.

Scutirea se justifica de catre furnizori prin prezentarea urmatoarelor documente:

 • factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
 • documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru si, dupa caz, orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

In categoria livrarilor intracomunitare scutite nu intra:

 • livrarile intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • livrarile intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform regimului special de TVA instituit prin art. 1522.

2) Este scutit de TVA transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din si in insulele care formeaza regiunile autonome Azore si Madeira, precum si serviciile accesorii acestuia.

4) Sunt scutite de TVA livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA

Justificarea scutirii de TVA se face cu:

 • factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, cu contractul de vanzare/cumparare;
 • documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sau, dupa caz, cu dovada inmatricularii mijlocului de transport nou in statul membru de destinatie.

5) Livrarile intracomunitare de produse accizabile catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25 februare 1992, privind regimul general, depozitarea, circulatia si controlul produselor supuse accizelor.

Justificarea scutirii de TVA se face cu:

 • factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, mai putin codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;
 • documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru si, dupa caz,
 • orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi:

 • livrarile intracomunitare efectuate de o intreprindere mica;
 • livrarile intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitati, conform prevederilor aplicabile in cadrul regimului special de TVA instituit prin art. 1522 din Codul fiscal.

6) Livrarile intracomunitare de bunuri asimilate, prevazute la art. 128 al. (10) din Codul fiscal

Aceste livrari intracomunitare asimilate beneficiaza de scutirea de TVA prevazuta pentru livrarile intracomunitare obisnuite, daca ar fi efectuate catre alta persoana impozabila.

Art. 128 alin. (10) din Codul fiscal defineste livrarile intracomunitare asimilate ca fiind transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia nontransferurilor.

Justificarea scutirii de TVA se face cu:

 • autofactura prevazuta la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;
 • documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

Sunt exceptate de la aceste prevederi livrarile intracomunitare supuse regimului special privind bunurile secondhand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile.

Scutiri de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri

Conform art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-6, lit. b) si lit. c) din Codul fiscal este scutit temporar de TVA traficul international de bunuri. Aceste scutiri devin definitive in momentul in care bunurile sunt exportate in afara Comunitatii.

Operatiunile la care se refera Ordinul MFP nr. 2.218/2006 (publicat in Monitorul Oficial nr. 1.046 din 29 decembrie 2006):

 • livrarea de bunuri care urmeaza:

- sa fie plasate in regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata taxelor vamale;

- sa fie prezentate autoritatilor vamale in vederea vamuirii si, dupa caz, plasate in depozit necesar cu caracter temporar;

- sa fie introduse intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber;

- sa fie plasate in regim de antrepozit vamal;

- sa fie plasate in regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;

- sa fie plasate in regim de tranzit vamal extern;

 • livrarea de bunuri efectuata in locatiile prevazute anterior, precum si livrarea de bunuri care se afla intr-unul dintre regimurile suspensive;
 • prestarile de servicii, aferente livrarilor de bunuri in regimuri vamale suspensive sau in locatii unde se deruleaza astfel de regimuri.

Plasarea bunurilor intr-unul din regimurile suspensive prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal si livrarea acestora cat timp se afla sub regimul respectiv (inclusiv prestarile de servicii) se supun conditiilor impuse de legislatia vamala. Scutirea de TVA se aplica in continuare chiar daca regimul suspensiv inceteaza sa se mai aplice, bunurile fiind importate in Comunitate pentru livrarile de bunuri efectuate catre importator si, dupa caz, pentru livrarile anterioare, inclusiv pentru plasarea bunurilor
sub regimul suspensiv. In mod identic, scutirea se mentine si pentru prestarile de servicii efectuate catre importatorul bunurilor si, daca este cazul, pentru prestarile anterioare de servicii in legatura cu bunurile, atat timp cat acestea se aflau in regimul respectiv, inclusiv pentru acele servicii legate de plasarea bunurilor in regimul suspensiv.
Justificarea scutirii de TVA se face in baza:

 • contractului cu titularul regimului sau cu beneficiarul;
 • facturii sau alte documente aprobate prin lege;
 • documentelor din care sa reiasa ca bunurile in cauza se aflau intr-unul din regimurile mai sus mentionate la momentul livrarii sau prestarii.

Scutiri de TVA pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare, precum si pentru reprezentantele organizatiilor internationale si interguvernamentale, acreditate in Romania

Prin Ordinul MFP nr. 2.215/2006 (publicat in Monitorul Oficial nr. 1.040 din 28 decembrie 2006), s-a stabilit procedura de aplicare a scutirii de TVA pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare,
precum si pentru reprezentantele organizatiilor internationale si interguvernamentale, acreditate in Romania.

De aceste scutiri beneficiaza atat entitatile aratate, cat si personalului acestora, precum si cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate.

Sunt asimilate organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, in scopul aplicarii scutirii de taxa pe valoarea adaugata, institutiile Comunitatilor Europene.

Limita plafonului pentru care se aplica aceasta scutire se stabileste de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate acordata misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.

Scutirea nu este aplicabila pentru achizitiile de bunuri si servicii a caror valoare totala depaseste plafonul de 700 lei.

Pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii in favoarea beneficiarilor unor astfel de livrari sau prestari, furnizorii sau prestatori au obligatia, conform prevederilor art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, sa emita facturi, care trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu
denumirea beneficiarilor (cu exceptia carburantilor auto).

Modalitatile de acordare a scutirii de TVA sunt urmatoarele:

 • prin facturare fara TVA de catre furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, pe baza certificatului de scutire de TVA eliberat de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile generale ale finantelor publice
  judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul persoanele respective;
 • prin facturare fara TVA de catre furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, pe baza agrearii emise de Ministerul Afacerilor Externe pentru persoanele cu statut diplomatic;
 • prin facturarea chiriei fara taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile care inchiriaza spatii cu destinatia de:

- sediu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, locuinte/resedinte pentru personalul/sefii acestora si pentru orice cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania sau intr-un alt stat membru, inclusiv locurile de parcare si/sau garajele aferente;

- sediu al reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania sau intr-un alt stat membru, al institutiilor Comunitatilor Europene, resedinte ale sefilor reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si locuinte pentru membrii reprezentantelor, inclusiv locurile de parcare si/sau garajele aferente;

 • prin restituirea TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate (inclusiv carburanti auto) in Romania de catre aceste persoane. Restituirea se efectueaza de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene

Certificatul de scutire de TVA se elibereaza la cererea furnizorului sau a prestatorului pe baza urmatoarelor documente:

 • copie dupa actul constitutiv;
 • copie dupa certificatul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata;
 • dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
 • declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu se va incasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate in numerar ori cu instrumente nenominale.

Aplicarea scutirii de TVA, cu drept de deducere pentru inchirierea de spatiilor, se realizeaza pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate sau a conditiilor precizate in conventiile de infiintare ori a
reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale, dupa caz.

Daca nu sunt respectate conditiile de reciprocitate, respectiv conditiile precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, Ministerul Afacerilor Externe nu va acorda avizul si nu se aplica.

Scutirea prin restituirea TVA se face in baza unei cereri si a unui borderou care trebuie sa cuprinda:

 • facturile in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea. Pentru carburantii auto se admit bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999;
 • documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererilor.

Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, din care o parte sunt ocupate de proprietar sau chirias, restituirea se face in baza urmatoarelor documente:

 • decontul cuprinzand cheltuielile comune si TVA, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca;
 • chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata cheltuielilor comune si a TVA, rezultata din decont.

Cererile de restituire a TVA impreuna cu borderourile si documentele justificative se transmit trimestrial de catre solicitantii la Ministerul Afacerilor Externe, dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea.

Nedepunerea in termen a cererilor de restituire si/sau a documentatiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

Scutiri de TVA pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre
fortele armate ale statelor membre NATO

Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care insoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor.

Pentru prestarile de servicii si pentru bunurile care nu sunt expediate sau transportate in afara tarii, scutirea de TVA, se aplica prin restituire.

Restituirea TVA se va efectua in termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit prevederilor art. 199 din Codul de procedura fiscala.

Furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii au obligatia sa emita facturi sau alte documente care sa cuprinda in mod obligatoriu denumirea beneficiarului, respectiv a fortei armate sau persoanei civile insotitoare, dupa caz.

Pentru restituirea TVA aferente carburantilor auto se admit bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului.

Cererea de restituire se depune la directia generala a finantelor publice judeteana sau la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pana la finele lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, insotita de urmatoarele documente:

 • borderoul cuprinzand documentele justificative pentru bunurile si serviciile achizitionate;
 • documentele care atesta achizitionarea si plata bunurilor si/sau a serviciilor, in original si in copie;
 • documentul care confirma participarea fortei armate pe teritoriul Romaniei la efortul de aparare comun, care va fi prezentat o singura data, impreuna cu prima cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

Organul fiscal va proceda la stampilarea pe verso a documentelor depuse si va mentiona pe ele „Restituit taxa pe valoarea adaugata conform art. 143 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003, in luna ....... anul .....“, dupa care vor fi restituite solicitantului. Copiile de pe documentele justificative se pastreaza si vor fi stampilate si semnate de organul fiscal, cu mentiunea „Conform cu originalul“.

Scutiri de TVA pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

Scutirea de TVA pentru astfel de activitati se acorda prin:

 • prin restituirea TVA, potrivit art. 149 alin. (9) din Codul fiscal, catre beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata;
 • facturarea fara TVA de catre furnizorii sau prestatorii care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor in baza:

- c ertificatului de scutire de TVA, pentru contractorii si subcontractorii inregistrati ca platitori de TVA, in Romania. Contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite in strainatate pot fi mentionati in certificatul de scutire daca si-au desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Facturarea se efectueaza de catre subcontractori catre contractori si de catre contractori catre beneficiarii fondurilor, mentionandu-se pe fac
tura, atunci cand este cazul, si agentia de implementare prin care se face plata;

- contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite in strainatate, care desfasoara in exclusivitate operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania si nu au optat pentru desemnarea unui reprezentant fiscal in Romania, vor factura direct fara TVA;

 • scutirea de taxa pe valoarea adaugata, acordata direct beneficiarilor in urmatoarele situatii:

- pentru serviciile de transport intracomunitar, prestate de catre persoane impozabile stabilite in strainatate, indiferent daca acestea si-au desemnat sau nu si-au desemnat un reprezentant fiscal in Romania, pentru care se aplica obligatoriu taxarea inversa. Justificarea scutirii de TVA se va face cu factura emisa de catre prestator si cu documente din care sa rezulte ca finantarea este asigurata din fondurile nerambursabile;

- pentru serviciile pentru care se aplica taxare inversa intrucat persoana impozabila stabilita in strainatate nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania.

Scutirea este partiala in cazul in care contractorul/subcontractorul, persoana impozabila stabilita in strainatate, nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania pentru prestarile de servicii (altele decat cele de transport) finantate atat din fondurile
nerambursabile, cat si din alte surse de finantare pentru care nu se aplica scutirea de
TVA. In acest caz, beneficiarii sunt scutiti pentru partea finantata din fondurile nerambursabile, iar pentru partea finantata din alte surse vor fi obligati la plata conform art. 150 al. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Restituirea TVA se realizeaza pe baza cererii depuse la organele fiscale teritoriale unde sunt inregistrati titularii si va fi insotita numai de documentele aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea. Termenul de depunere
este trimestrial, fara a se depasi finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru.

Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

Documentele care se depun odata cu cererea de restituire sunt:

 • copie dupa certificatul de inregistrare fiscala al solicitantului;
 • facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
 • dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plata);
 • documente din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
 • adresa din partea agentiei de implementare prin care sunt definite partile implicate in derularea operatiunilor, respectiv beneficiari, contractori si subcontractori, in intelesul
  prezentelor norme, dupa caz;
 • copii dupa documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori si/sau subcontractori.

Procedura de restituirea a TVA pentru cumparatori, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania

Procedura de restituire a TVA catre cumparatori persoane fizice care nu sunt stabilite in Romania este reglementata prin Ordinul MFP nr. 528/2004 (publicat in Monitorul Oficial nr. 358 din 23 aprilie 2004).

Restituirea TVA poate fi efectuata in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • cumparatorul sa nu fie stabilit in Romania;
 • bunurile sa fie expediate sau transportate in afara Romaniei inainte de a se incheia cea de-a treia luna urmatoare celei in cursul careia s-a facut achizitionarea bunurilor;
 • valoarea globala a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, sa depaseasca contravaloarea in moneda nationala a 2,5 milioane de lei;
 • bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
 • bunurile sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor straini dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
 • scoaterea din tara a bunurilor sa fie efectuata prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.

Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, este superioara sumei de 2,5 milioane lei.

Cumparatorul strain poate solicita restituirea TVA aferente mai multor facturi fiscale, daca suma globala a fiecarei facturi este superioara sumei de 2,5 milioane lei.

Pentru livrarile de bunuri catre cumparatorii straini, care depasesc suma de 2,5 milioane lei, magazinul autorizat are obligatia:

 • sa emita factura fiscala si sa incaseze de la cumparatorul strain contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
 • sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul „Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini“.

Restituirea TVA pentru bunurile achizitionate in Romania de catre cumparatori straini in conditiile aratate anterior se face prin prezentarea acestor bunuri autoritatilor vamale din punctele de frontiera din aeroporturile internationale, impreuna cu originalul facturii si originalul documentului de restituire a TVA.

La controlul vamal, agentii vamali verifica:

 • concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la organele vamale;
 • concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;

Biroul vamal poate refuza certificarea iesirii bunurilor din tara daca:

 • formularul nu este completat corespunzator normelor legale in vigoare de catre vanzator;
 • bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
 • valoarea bunurilor din factura fiscala emisa de vanzator nu depaseste 2,5 milioane lei;
 • datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare ale cumparatorului strain si cu datele din factura fiscala.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "TVA - Scutiri pentru exporturi si livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016