Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 24 martie - 30 martie

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 10 Apr. 2008

ORDIN nr. 477 din 24 martie 2008pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de ...

ORDIN nr. 477 din 24 martie 2008
pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007
Emitent: GENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 26 martie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru contribuabili, dar si pentru organele fiscale stabilind modul de distribuire a sumelor platite in contul unic.
 
Important!
Sumele reprezentand obligatii fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazute de acelasi act normativ, achitate de catre contribuabili in contul unic, se distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete, proportional cu sumele datorate fiecarui buget, si apoi pe tipuri de obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile fiscale datorate, cu exceptiile prevazute la pct. 19-30.
 
La sfarsitul lunii aferente perioadei pentru care sunt datorate obligatiile fiscale, organul fiscal competent va proceda la compensarea din oficiu a sumei platite in plus in contul 20.47.01.01. „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” fata de obligatiile fiscale datorate bugetului de stat, cu eventualele obligatii fiscale neachitate datorate aceluiasi buget, urmand ca diferenta ramasa sa fie compensata din oficiu cu obligatii datorate altor bugete, in mod proportional.
 
Compensarea din oficiu poate fi efectuata si in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice de administrare a creantelor fiscale, ulterior operatiunii de distribuire a sumelor platite in conturile unice. Data stingerii obligatiilor fiscale prin compensare din oficiu, inclusiv cea efectuata in mod automat, este data inregistrarii operatiunii de compensare la unitatea Trezoreriei Statului.
 
In cazul in care contribuabilul depune o cerere de compensare prin care se solicita compensarea sumelor platite in plus in conturile unice cu obligatiile fiscale datorate, inregistrate de acesta in evidenta analitica pe platitori, organul fiscal competent va solutiona cererea in masura in care nu a fost efectuata compensarea din oficiu.
 
Compensarea din oficiu se efectueaza pe baza formularului „Nota privind compensarea obligatiilor fiscale”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie.
 
In situatia in care sumele achitate de catre contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare, in contul unic 20.47.01.01. „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire” sunt in cuantum egal cu sumele reprezentand obligatii fiscale cu termene de plata dupa data confirmarii planului de reorganizare, acestea se distribuie pe tipuri de obligatii fiscale datorate conform titlurilor de creanta.
 
In situatia in care sumele platite in contul unic de catre contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare, sunt in cuantum mai mic decat obligatiile fiscale cu termene de plata dupa data confirmarii planului de reorganizare, acestea vor fi distribuite, pe tipuri de obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale.
========================================
ORDIN nr. 37 din 18 martie 2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
 
Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul aduce modificari in ceea ce priveste modul de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M.
 
I mportant!
In formularul „Date informative” (cod 30), la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative.
 
 
In „Situatia provizioanelor pentru depreciere” din cadrul formularului „Situatia activelor imobilizate” (cod 40) se vor inscrie informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
 
Informatiile cuprinse in formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40) sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.
 
Situatiile financiare anuale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M se depun la sediul C.N.V.M, astfel:
 
- pentru fondul de compensare a investitorilor si organismele de plasament colectiv, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
 
- pentru societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, traderi, consultanti de investitii, operatori de piata, Depozitarul central, case de compensare si contraparti centrale, in termen de maximum 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
 
Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M vor depune la sediul C.N.V.M si la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, pe suport magnetic, fisierele de date aferente situatiilor financiare anuale, insotite de situatiile financiare anuale, listate cu ajutorul programului de asistenta conform alin. (1), semnate si stampilate potrivit legii.
========================================
HOTARARE nr. 322 din 19 martie 2008
privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2
 
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate categoriile de comercianti obligati sa-si modifice actele societatii in functie de noua recodificare a activitatilor din economia nationala.
 
Important!
Actualizarea obiectului de activitate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2, denumita in continuare CAEN Rev.2, pentru persoanele juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale acestora, precum si pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si asociatiile familiale, se realizeaza de Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, la cerere, fara plata taxelor aferente inregistrarii mentiunii in registrul comertului.
 
Modelul cererii privind actualizarea obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 si de preschimbare a certificatului de inregistrare este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
 
Cererile de actualizare a obiectului de activitate depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se solutioneaza potrivit procedurilor in vigoare la data depunerii.
 
Facilitatile prevazute mai sus se aplica pana la data de 1 martie 2009.
Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va efectua actualizarea si va elibera solicitantilor un nou certificat de inregistrare. La cererea comerciantilor, se va elibera si un extras de registru cuprinzand obiectul de activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea domeniului principal si a activitatii, operatiune ce se taxeaza potrivit prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, cu modificarile si completarile ulterioare.
========================================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 19 martie 2008
privind unele masuri financiare
 
Emitent : GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza sectorul intreprinderilor nou-infiintate si microintreprinderilor stabilind masuri in ceea ce priveste asigurarea finantarii acestora.
 
Important!
Se autorizeaza Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sa efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe in vederea finantarii in anul 2008 a Programului national multianual pe perioada 2002-2007 de sustinere a investitiilor realizate de intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a intreprinderilor mici si mijlocii.
 
In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale va comunica Ministerului Economiei si Finantelor modificarile introduse in bugetul propriu si in anexele la acesta.
========================================
ORDIN nr. 662/C din 10 martie 2008
pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005
 
Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 24 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza categoriei profesionale a notarilor publici stabilind unele masuri in ceea ce priveste intocmirea actelor pentru acordarea despagubirilor persoanelor fizice care au avut depozite C.E.C. in vederea achizitionarii de autoturisme.
I mportant!
Sunt scutite de plata onorariilor urmatoarele acte intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala:
 
1) declaratiile si procurile necesare in cadrul procedurii de obtinere a despagubirilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A in vederea achizitionarii de autoturisme;
 
Sunt scutite de la plata onorariilor urmatoarele acte intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de lege cu exceptia cheltuielilor materiale:
 
61. Declaratiile si procurile necesare in cadrul procedurii de obtinere a despagubirilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A in vederea achizitionarii de autoturisme.
========================================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 martie 2008
pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice care pana la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme si care au dreptul sa obtina despagubiri banesti pentru depozitele constituite.
Important!
Suma reprezentand despagubirea prevazuta la art. 2 este asigurata de Ministerul Economiei si Finantelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominala totala egala cu valoarea totala a despagubirii.
 
Titlurile de stat prevazute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sunt nenegociabile, nepurtatoare de dobanda si au scadenta la un an de la data emisiunii.
 
Valoarea nominala individuala a fiecarui titlu de stat este egala cu valoarea individuala a despagubirii, calculata de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2 pe numele fiecaruia dintre cei 37.462 de deponenti.
 
Cu data emisiunii titlurilor de stat, Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. inregistreaza in conturi deschise pe numele deponentilor prevazuti la art.1 obligatia de plata la scadenta a sumei reprezentand valoarea nominala individuala a titlurilor de stat, care este egala cu valoarea individuala a despagubirii cuvenite fiecaruia dintre acestia.
 
Incepand cu data prevazuta la alin. (5), persoanele fizice care au dreptul la despagubire conform art. 1 se pot prezenta la ghiseele Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea punerii la dispozitia acestora a sumelor cuvenite.
 
Pentru a intra in posesia sumelor reprezentand valoarea despagubirii, deponentii, mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta in original documentele > si > valabil, acte de stare civila, procura speciala autentificata, certificat de mostenitor si alte documente legale, dupa caz.
========================================
HOTARARE nr. 293 din 12 martie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.), care prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinantarea si prefinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene.
Important!
Beneficiarii publici si privati ai unui sprijin pentru investitii finantat din F.E.A.D.R pot solicita A.P.D.R.P. plata unui avans din F.E.A.D.R. si de la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile P.N.D.R.
Suma avansului nu poate depasi 20% din ajutorul public pentru investitii si plata acestuia trebuie sa fie subordonata constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Scrisoarea de garantie bancara si garantia echivalenta se depun odata cu dosarul cererii de plata a avansului.
In cazul beneficiarilor publici prevazuti la alin. (1), A.P.D.R.P. poate accepta o garantie scrisa din partea autoritatii ierarhice superioare acestora, in conformitate cu dispozitiile in vigoare, echivalenta cu procentul prevazut la alin. (2), cu conditia ca autoritatea respectiva sa se angajeze sa plateasca suma acoperita de garantie, in cazul in care avansul platit nu a fost justificat.
Garantia este eliberata in cazul in care A.P.D.R.P. constata ca suma cheltuielilor reale care corespund ajutorului public pentru investitii depaseste suma avansului.
Suma prevazuta la alin. (2) se justifica pe baza de documente pana la expirarea duratei initiale de executie a proiectului prevazute la momentul semnarii contractului de finantare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finantare nu mai poate opta pentru obtinerea avansului ulterior datei semnarii contractului de finantare.
Beneficiarul poate primi avansul numai dupa avizarea favorabila de catre A.P.D.R.P. a procedurii de achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.
A.P.I.A. si A.P.D.R.P. solicita D.G.B.F.F.E. din cadrul M.A.D.R. alocarea de fonduri externe nerambursabile in baza previziunilor fluxurilor de numerar privind platile, intocmite conform modelelor prevazute in anexele nr. 1a) si 1b).
M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., transmite Unitatii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana din cadrul M.E.F. previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente F.E.G.A., respectiv F.E.A.D.R., in vederea estimarii pozitiei financiare nete a Romaniei in relatiile cu Uniunea Europeana.
M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., transmite Unitatii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana situatia sumelor rambursate/incasate de la Comisia Europeana, aferente F.E.G.A., respectiv F.E.A.D.R., in vederea monitorizarii pozitiei financiare nete a Romaniei in relatiile cu Uniunea Europeana.
Pe baza platilor efectuate de A.P.I.A. si A.P.D.R.P., Directia pentru coordonarea agentiilor de plati din cadrul A.P.D.R.P. transmite Unitatii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana copiile declaratiilor de cheltuieli aferente F.E.G.A. si F.E.A.D.R., la termenele solicitate de Comisia Europeana.
========================================
LEGE nr. 50 din 19 martie 2008
pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 25 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse care administreaza si gestioneaza Fondul national de solidaritate.
Important!
Prin acest act normativ se elimina timbrul social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import cu o capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm3, achizitionate de persoane fizice si juridice.
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" conditiona eliberarea documentelor in vederea inmatricularii de prezentarea dovezii de plata, din care sa rezulte achitarea taxei de timbru social in contul indicat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, fara ca regia autonoma sa aiba obligatia de a constitui si de a colecta sumele.
Aceasta taxa contribuia la alimentarea Fondului national de solidaritate.
========================================
LEGE nr. 51 din 19 martie 2008
pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii venitului minim garantat, familiile si persoanele singure carora li se acorda ajutorul social lunar.
Important!
Modificarea adusa de acest act normativ se refera la modul de stabilire a venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure.
Pentru stabilirea acestui venit se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare.
========================================
HOTARARE nr. 306 din 19 martie 2008
pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Comitetul pentru Turism si Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat din cadrul Comitetului pentru Industrie, Inovatie si Antreprenoriat
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 26 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul prevede plata unei contributii a statului roman din bugetul Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, pentru Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.
Important!
Se aproba plata contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in calitate de observator in cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2007, in suma de 5.200 euro.
Se aproba plata contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in calitate de observator in cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2008, in suma totala de de 17.300 euro, din care 7.500 euro contributie anuala si 9.800 euro contributie voluntara.
Se aproba plata contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in calitate de observator in cadrul Grupului de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, Comitetul pentru Industrie, Inovatie si Antreprenoriat, pentru anul 2007, in suma de 1.700 euro, si, pentru anul 2008, in suma de 2.600 euro.
========================================
ORDIN nr. 381 din 21 martie 2008
pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Tarifului intern de calatori
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes atat pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" S.A., cat si pentru persoanele care utilizeaza serviciile acestei societati.
Important!
Tariful intern de calatori, denumit in continuare TIC, stabileste principiile adoptate la alcatuirea tarifelor si normele privind modul si conditiile de aplicare, precum si nivelul tarifelor in transportul feroviar de calatori pe teritoriul Romaniei.
TIC cuprinde urmatoarele categorii:
1. tarife de deservire generala - tarifele pentru trenurile de persoane, suplimentele pentru trenurile accelerate si rapide, clasa 1 si clasa a 2-a, pe zone kilometrice, si tariful tichetului de rezervare;
2. tarife auxiliare - alte tarife din transportul intern de calatori, in afara celor prezentate la pct. 1
Tarifele pentru serviciile auxiliare ale Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" S.A., stabilite conform art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2002, cu modificarile ulterioare, se aproba de consiliul de administratie al acestei societati, conform prevederilor art. 18 lit. m) din Statutul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - S.A., anexa la Hotararea Guvernului nr. 584/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si se publica in Buletinul Informativ al CFR Calatori.
========================================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 26 martie 2008
pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru beneficiarii schemelor de plati directe pentru agricultura.
Important!
Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura sunt persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (3) si art. 11 alin. (3), pentru platile care au sursa de finantare F.E.G.A., si la art. 8 alin. (3) pentru platile care au sursa de finantare F.E.A.D.R., din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007.
========================================
HOTARARE nr. 321 din 19 martie 2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008
Pe cine vizeaza?
Acest act intereseaza domeniul protectiei consumatorilor aducand cateva modificari unor acte care vizeaza comercializarea produselor sau clasificarea structurilor turistice.
Important!
Denumirea, tipul si insemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al autoritatii centrale pentru turism si al Autoritatii Nationale pentru Protectia C onsumatorilor se afiseaza vizibil si in mod lizibil, la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.
Pentru corecta informare a utilizatorilor pietei, precum si a cumparatorilor, orarul de functionare va fi afisat la loc vizibil si in mod lizibil, in punctele principale de acces in piata.
In cazul pietei volante, administratorul acesteia va asigura echipamentul comercial mobil si amplasarea acestuia cu minimum doua ore inainte de inceperea activitatii prevazute in orarul de functionare al pietei, precum si eliberarea si salubrizarea zonei in vederea reluarii destinatiei initiale in maximum doua ore de la terminarea activitatii.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 24 martie - 30 martie":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016