Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Scutiri de TVA pentru operatiuni din interiorul tarii

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 29 Nov. 2007

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii In conformitate cu art. 126 alin. (9) din Codul fiscal, operatiunile enumerate la art. 141 sunt operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, pentru ...

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

 

In conformitate cu art. 126 alin. (9) din Codul fiscal, operatiunile enumerate la art. 141 sunt operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

 

In consecinta:

 
 • agentii economici care efectueaza doar operatiuni dintre cele mentionate la art. 141 nu au drept de deducere pentru taxa eferenta acestor operatiuni;
 • agentii economici care efectueaza operatiuni dintre cele enumerate la art. 141, dar si alte operatiuni pentru care este recunoscut dreptul de deducere (inclusiv pentru operatiunile scutite de la art. 143, 144 si 1441 din Codul fiscal), vor tine o evidenta separata a acestor operatiuni. In cazul operatiunilor pentru care nu se cunoaste exact
  destinatia lor (din punctul de vedere al deductibilitatii), agentii economici vor aplica mecanismul pro-ratei.
 

A) Scutiri pentru operatiuni de interes general

 

1) Spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament
si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati.


Scutirea se aplica strict pentru ingrijirea medicala sau operatiuni conexe acestei activitati realizate in cadrul unitatilor sanitare enumerate mai sus si se refera la livrarea de medicamente, bandaje, proteze inclusiv accesoriile acestora, produse ortopedice si
alte bunuri similare livrate pacientilor in perioada tratamentului. Sunt avute in vedere inclusiv furnizarea de hrana si cazare catre pacienti in timpul spitalizarii si ingrijirii medicale efectuate in aceste unitatii.

Livrarile de medicamente, proteze, produse ortopedice, inclusiv accesoriile acestora, efectuate in afara actului medical (tratament) sau a unitatilor aratate nu beneficiaza de scutire de TVA.

Exemplu:

 

Livrari de medicamente, produse ortopedice, proteze sau altele dintre cele enumerate, realizate prin farmacii, chiar daca acestea se gasesc in incinta spitalelor sau apartin de aceste unitati.

2) Prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de tehnicieni dentari.

 

3) Prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical.

 

4) Transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens. Scutirea se aplica doar in cazul transportului realizat de catre statiile de salvare sau alte vehicule special adaptate care apartin de unitati special autorizate de Ministerul Sanatatii Publice.

5) Livrarile de organe, sange si lapte, de provenienta umana.

 

6) Activitatea de invatamant prevazuta in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate.

 

7) Livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele organizate pe langa institutiile publice si unitatile de invatamant, in folosul exclusiv al persoanelor direct implicate in activitatile de invatamant.

 

8) Meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar.

 

9) Prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de entitati recunoscute ca avand caracter social: caminele de batrani si de pensionari, centrele de integrare prin terapie ocupationala, centrele de plasament autorizate sa desfasoare activitati de asistenta
sociala.

 

10) Prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social. Entitatile avute in vedere de catre legiuitorul administrativ, care pot beneficia de scutire de TVA, sunt: centrele-pilot pentru tineri cu handicap, casele de copii, centrele de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap si alte organisme care au ca obiect de activitate asigurarea supravegherii, intretinerii sau educarii tinerilor.

 

11) Prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop
patrimonial, fara ca scutirea acordata sa duca la distorsiunea concurentei.
Scopul unor astfel de asociatii poate fi unul de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica.

 

Cuantumul cotizatiei este stabilit de conducerea organizatiei fara scop patrimonial.

 

Activitatile desfasurate in favoarea membrilor in contul cotizatiilor incasate in baza art. 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind Camerele de Comert si Industrie din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale sunt scutite de taxa.

Ordinul MFP nr. 230/2004 (publicat in Monitorul Oficial nr. 122 din 11 februarie 2004), modificat si completat prin Ordinul MFP nr. 1326/ 2004 (publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 17 septembrie 2004) stabileste procedura de acordare a scutirilor de TVA pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop.

Scutirea de TVA pentru constructia, consolidarea, extinderea, restaurarea si reabilitarea lacasurilor de cult religios sau a altor cladiri utilizate in acest scop se aplica prin restituirea catre beneficiari a TVA, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 
 • lucrarile sunt avizate de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu exceptia lucrarilor pentru care nu este necesar avizul, conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor;
 • lucrarile sunt prevazute in autorizatii eliberate in conditiile Legii nr. 50/19991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care nu este obligatorie autorizarea.
 

Scutirea nu se aplica pentru achizitionarea de terenuri destinate constructiei de lacasuri de cult religios sau alte cladiri utilizate in acest scop.

 

Documentele pentru justificarea restituirii TVA, sunt:

 
 • avizul eliberat de Comisia de Avizare a Lacasurilor de Cult din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor sau avizul Consiliului tehnicoeconomic al Ministerului Culturii si Cultelor, in cazul in care beneficiar este Oficiul National al Monumentelor Istorice;
 • copie dupa documentul care atesta recunoasterea legala a cultului religios, dupa caz;
 • copie dupa documentul de inregistrare fiscala a beneficiarului;
 • copie dupa documentul de inregistrare a furnizorului/prestatorului, din
  care sa rezulte ca acesta este platitor de taxa pe valoarea adaugata;
 • autorizatia de construire, dupa caz;
 • borderou care sa cuprinda facturile fiscale sau, dupa caz, alte documente legal aprobate, din care rezulta cuantumul taxei pe valoarea adaugata, precum si documentele care atesta achitarea facturilor sau a documentelor legal aprobate.
 

Cererile de restituire se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data depunerii conform procedurii prevazute in Ordinul MFP nr. 750/2004 (publicat in Monitorul Oficial nr. 486 din 25 mai 2004).

 

12) Prestarile de servicii strans legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial (ligi sportive, cluburi sportive, baze de antrenament) pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica.

 

Scutirea nu se aplica pentru incasarile din publicitate, incasarile din cedarea drepturilor de transmitere la radio si la televiziune a manifestarilor sportive, precum si incasarile din acordarea dreptului de a intra la orice manifestari sportive.

 

13) Prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strans legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii si Cultelor. Exemplificativ, activitatile avute in vedere de legiuitor sunt reprezentatiile de teatru sau opera, organizarea de expozitii sau evenimente similare, precum si livrarile conexe unor astfel de activitati (brosuri, pliante, materiale de popularizare a acestor evenimente).

 

14) Prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror operatiuni sunt scutite, potrivit art. 141 alin. (1) lit. a), f) si i) – m), din Codul fiscal, daca:

 
 • sunt efectuate in cadrul unor activitatii destinate sa aduca sprijin financiar si sunt organizate in profitul exclusiv al persoanelor avute in vedere de legiuitor;
 • aplicarea acestor scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;
 • veniturile obtinute din aceste activitati sa serveasca numai la acoperirea cheltuielilor persoanelor care le-au organizat.
 

Activitatile care pot beneficia de o astfel de scutire sunt:

 
 • reprezentatii teatrale, coregrafice sau cinematografice, expozitii, concerte, conferinte, simpozioane.
 

15) Activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decat activitatile de natura comerciala. Pot beneficia de aceasta scutire Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune (conform Legii nr. 41/1994, republicata, privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune).

 

16) Serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora. Se au in vedere serviciile postale din sfera serviciului universal, reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale.

 

17) Prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale caror operatiuni sunt scutite sau nu intra in sfera de aplicare a taxei.

 

In aceasta categorie intra si grupurile create in scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor acestora, in conditiile in care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-parti de cheltuieli comune, iar scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale.

Serviciile prestate de grupul independent in beneficiul tuturor membrilor sai vor fi decontate fiecarui membru si reprezinta contravaloarea cheltuielilor comune aferente perioadei pentru care se efectueaza decontarea, fara ca aceasta decontare sa aduca profit grupului independent. Decontarea se face in baza decontului justi
ficativ intocmit de administratorul grupului care asigura conducerea grupului si contine:

 

● cota-parte exacta de cheltuieli comune pentru fiecare membru al grupului;

 

● o evaluare exacta a cotei-parti a fiecarui membru din cheltuielile comune, in baza criteriilor obiective agreate intre membrii grupului.

 

Costurile de administrare a grupului independent, decontate de conducatorul administrativ catre ceilalti membri, nu sunt scutite de TVA.

 

Inregistrarea in scopuri de TVA a membrului desemnat sa exercite conducerea administrativa pentru aceasta activitate nu face ca aceasta sa fie exclusa din activitatea grupului independent.

 

Grupul independent poate primi sume in avans de la membrii sai cu conditia ca valoarea totala a acestor avansuri sa nu depaseasca suma totala a cheltuielilor comune angajate pe perioada acoperita de fiecare decont justificativ.

 

Membrii grupului independent trebuie:

 

● sa fie persoane neimpozabile sau persoane impozabile care efectueaza operatiuni fara drept de deducere a taxei, neinregistrate in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, cu exceptia activitatii de administrare;

 

● sa efectueze activitati de aceeasi natura sau sa apartina aceluiasi grup financiar, economic, profesional sau social.

 

Activitatile realizate de grupul independent trebuie sa aiba caracter nonprofit, natura lor fiind aceeasi pentru toti membrii grupului, neputand presta activitati doar in beneficiul un membru al grupului sau pentru o parte dintre acestia.

 

De asemenea este interzis grupului sa efectueze operatiuni cu terti, cu exceptia livrarilor de bunuri accesorii prestarilor de servicii permise.

 

Achizitiile efectuate de la terti sau alti membri ai grupului in interesul direct al grupului vor fi efectuate doar de catre membrul desemnat pentru conducerea administrativa a grupului, care actioneaza in numele si pe contul grupului.

 

Grupul independent va putea functiona doar dupa depunerea unei cereri, semnate de catre toti membrii grupului, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

 

Cererea va cuprinde:

 

● numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare al fiecarui membru;

 

● elementele care sa demonstreze ca membrii indeplinesc conditiile aratate anterior, pentru fiecare membru;

 

● numele membrului desemnat sa asigure conducerea administrativa.

 

Decizia ANAF cu privire la aprobarea sau respingerea cererii va fi comunicata atat grupului independent, cat si organelor fiscale teritoriale de care apartine fiecare membru al grupului. Termenul de raspuns stabilit de Normele de aplicare a Codului fiscal este de 60 de zile de la data depunerii cereri.

 

Membrul grupului care asigura conducerea administrativa va notifica ANAF pentru oricare din urmatoarele evenimente:

 

● incetarea optiunii grupului independent de a ramane in aceasta forma de „asociere“, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;

 

● neindeplinirea conditiilor stabilite pentru membrii grupului, care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup independent, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat „incompatibilitatea“;

 

● numirea unui alt conducator administrativ, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului.

 

Anularea tratamentului fiscal pentru grupul independent va opera cu incepere din luna imediat urmatoare celei in care unul sau mai multi membri renunta la optiunea de a forma un grup independent sau nu mai sunt indeplinite conditiile pentru acordarea constituirii unui grup independent.

 

ANAF are la dispozitie urmatoarele solutii:

 

● sa anuleze tratamentul fiscal unei persoane ca membru al unui grup independent in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru;

 

● sa anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup independent in cazul in care grupul nu intruneste criteriile de eligibilitate prevazute, pentru a fi considerate un asemenea grup.

 

B) Alte operatiuni scutite

 

1) scutiri pentru servicii financiare si bancare, cum sunt:

 

● acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditului de catre persoana care il acorda. In sfera acordarii de credite se includ si creditele acordate de asociatii/actionarii societatilor comerciale in vederea asigurarii resurselor financiare pentru societate;

 

● acordarea, negocierea si preluarea garantiilor de credit sau a garantiilor colaterale pentru credite, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;

 

● orice operatiune, inclusiv negocierea, legata de depozite financiare si conturi curente, plati, transferuri, debite, cecuri si alte efecte de comert, cu exceptia recuperarii de creante si operatiunilor de factoring;

 

● emiterea, transferul si/sau orice alte operatiuni cu moneda nationala sau valuta ca mijloc de plata, cu exceptia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colectie;

 

● emisiunea, transferul si/sau orice alte operatiuni, cu exceptia administrarii si depozitarii, cu actiuni, titluri de participare, titluri de creante, obligatiuni si alte valori mobiliare, cu exceptia operatiunilor legate de documentele care atesta titlul de proprietate asupra bunurilor. Intra in aceasta categorie inclusiv transferurile si/sau orice operatiune cu parti sociale si actiuni necotate la bursa;

 

● gestionarea fondurilor comune de plasament si/sau a fondurilor comune de garantare a creantelor, efectuata de orice entitati constituite in acest scop;

 

2) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele care intermediaza astfel de operatiuni;

 

3) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, sa desfasoare astfel de activitati;

 

4) livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizabile pentru serviciile postale, de timbre fiscale si alte timbre similare;

 

5) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile:

 

● operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

 

● inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

 

● inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile. In sensul Normelor de aplicare a Codului fiscal, masinile si utilajele fixate definitiv in bunuri imobile sunt cele care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi;

 

● inchirierea seifurilor;

 

6) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil. In aplicarea acestei scutiri, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal definesc urmatorii termeni:

 

1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;

 

2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;

 

3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta reprezinta livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;

 

4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura, natura ori destinatia sa a fost modificata sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;

 

Din analiza acestor dispozitii legale rezulta faptul ca odata cu intrarea in vigoare, incepand cu 1 ianuarie 2008 a modificarilor aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, a fost eliminata o conditie esentiala – aceea conform careia pentru a putea fi aplicabila scutirea trebuia ca persoana impozabila sa nu fi avut dreptul sau sa nu-si fi exercitat total sau partial dreptul de deducere aferent achizitiei, transformarii sau construirii imobilului in discutie.

 

Prin urmare, criteriul de baza in ceea ce priveste aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata asupra livrarii imobilelor il constituie indeplinirea conditiei de „constructie noua“. In acest sens, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, in vigoare de la 1 ianuarie 2008:

 

● Data primei ocupari a unei constructii care nu a suferit transformari de natura celor mentionate la pct. 4 al art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se considera a fi data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a acesteia, iar in cazul in care constructia este realizata in regie proprie, data primei ocupari este considerata a fi data documentului pe baza caruia bunul este inregistrat in evidentele contabile drept activ corporal fix.

 

● In situatia unei cladiri livrate, insa care nu a fost ocupata in sensul detalierii de mai sus, se va considera ca aceasta este o cladire noua pana la data primei ocupari astfel definite.

 

● Data primei utilizari (notiune ce se refera la constructii care au suferit transformari de natura celor mentionate la pct. 4 al art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal) se considera a fi data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza, iar in cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii, data primei utilizari este data documentului pe baza caruia valoarea transformarii respective este majorata cu valoarea activului corporal fix in evidentele contabile. Pe de alta parte, Normele metodologice in vigoare pastreaza conceptul proprietatilor indivizibile, in cuprinsul acestora fiind prevazut ca terenul pe care este construit un bun imobil, alaturi de terenul aferent acestuia, vor urma regimul bunului imobil;

 

7) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, dintre cele enumerate la art. 141 din Codul fiscal, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere (de exemplu, taxa aferenta sumelor achitate in numele clientului, care apoi se deconteaza acestuia, taxa datorata pentru achizitii de produse din tutun si bauturi alcoolice).

 

C) Exercitarea optiunii de taxare

 

Conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor scutite prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f).

 

Exercitarea optiunii de taxare se poate face doar pentru cazurile prevazute la lit. e) si f) din art. 141, astfel ca, daca o persoana impozabila a facturat in mod eronat cu taxa livrari de bunuri si sau prestari de servicii scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este obligata sa storneze facturile emise.

 

Beneficiarii unor astfel de operatiuni nu au dreptul de deducere sau de rambursare a taxei aplicate in mod eronat pentru o astfel de operatiune scutita. Acestia trebuie sa solicite furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxa si emiterea unei noi facturi fara taxa.

 

C1) Exercitarea optiunii de taxare pentru operatiunile scutite prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) se poate face pentru intreg bunul imobil sau pentru o parte din acesta construita, modernizata/transformata sau achizitionata la data aderarii sau dupa aceasta data.

 

Pentru bunurile imobile sau parti ale acestora, construite, achizitionate, transformate/modernizate inainte de data aderarii se aplica dispozitiile tranzitorii stabilite prin art. 161 din Codul fiscal.

Aceste prevederi se aplica doar asupra operatiunilor de transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil.

Conditii de aplicare a optiunii de taxare:

 
 • imobil reprezinta orice structura fixata in sau pe pamant;
 • imobilul sau parte din acesta este considerat ca fiind construit la data aderarii sau ulterior daca prima utilizare s-a realizat la aceasta data sau ulterior;
 • in mod similar, achizitia este considerata realizata la data aderarii sau ulterior acestei date, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au facut la data aderarii sau ulterior;
 • modernizarea sau transformarea bunului imobil sau a unei parti din acesta se apreciaza in functie de urmatoarele criterii:

- bunul imobil sau partea acestuia, astfel transformat sau modernizat este la prima utilizare la data aderarii sau dupa aderare;

- valoarea transformarii sau modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, sau partii acestuia;

Inregistrarea in scopuri de TVA nu tine loc de optiune de taxare.


Optiunea de taxare se notifica organelor fiscale teritoriale, utilizand anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aplicarea efectiva a taxarii realizandu-se la data inscrisa in notificare.

 

Daca se va transfera in regim de taxare numai o parte a unui imobil, aceasta parte se va indica in notificare prin raportarea in procente la intreg imobilul.

 

In cazul contractelor de leasing cu bunuri imobile, aflate in derulare la data aderarii, notificarea trebuie depusa la organele fiscale in termen de 90 de zile, daca proprietarul bunului doreste sa continue regimul de taxare pentru operatiunea de leasing cu bunuri
imobile. Obligatia este identica si pentru persoanele impozabile care au optat tacit inainte de data aderarii pentru inchirierea, concesionarea sau arendarea de bunuri imobile.

 

In cazul in care optiunea de taxare se exercita de catre o persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente imobilului sau partii din imobil care face obiectul optiunii, persoana impozabila va efectua ajustarea o singura data pentru intreaga perioada de ajustare conform art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.

 

Persoana impozabila care a optat pentru regimul de taxare poate anula aceasta optiune, notificand organele fiscale teritoriale, prin anexa nr. 2 la Normele de aplicarea Codului fiscal.

 

Aplicarea scutirii de taxa este permisa numai dupa depunerea notificarii cu privire la anularea optiunii.

Persoanele impozabile care au depus notificari pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, concesionare sau arendare de bunuri imobile, inainte de data aderarii, nu mai au obligatia sa aplice acest regim de taxare pe o perioada de 5 ani de la data inscrisa in
notificare, daca depun notificarea pentru renuntarea la regimul de taxare.

 

Anularea optiunii de taxare obliga persoana impozabila sa efectueze ajustarea taxei deduse conform dispozitiilor din art. 149 alin. (4) lit. a) si alin. (5) lit. a) din Codul fiscal.

 

C2) Exercitarea optiunii de taxare pentru operatiunile scutite prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f)

 

Conditiile de exercitare a optiunii de taxare aferente bunurilor imobile prevazute la lit. f) sunt identice cu cele de la lit. e).

 

Notificarea organelor fiscale teritoriale in vederea aplicarii regimului de taxare se face prin formularul prevazut in anexa nr. 3 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

 

Si in acest caz, optiunea de taxare poate sa priveasca doar o parte dintr-un imobil, caz in care acea parte va fi vanduta in regim de taxare, va fi identificata cu exactitate in notificarea transmisa organelor fiscale.

 

In cazul in care optiunea de taxare este exercita de catre o persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente imobilului ce face obiectul optiunii, aceasta persoana impozabila va efectua ajustarea prevazuta la art. 149 (4) lit. c) si alin. (5) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal. Aceasta ajustare va include taxa aferenta unui bun imobil sau a unei parti a acestuia, pentru care dreptul de deducere se nascuse partial inainte de data aderarii.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Scutiri de TVA pentru operatiuni din interiorul tarii":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 6 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016