Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG 138/2020. Noi modificari privind Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE si UTILAJE. Accesul la finantare va fi mai flexibil

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 25 Aug. 2020 Exclusiv
Tags: programul imm leasing de echipamente si utilaje, oug 138/2020

Ordonanta de urgenta nr. 138/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 20 august 2020.

Actul normativ care a intrat in vigoare din data de 20 august 2020 redefineste mai multi termeni si impune o serie de modificari legislative de natura sa simplifice si sa flexibilizeze accesul la finantare al IMM-urilor, precum si atragerea unui numar semnificativ de societati de leasing participante in program. 

REDEFINIREA TERMENILOR:

Beneficiarul programului este operatorul economic care respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta, societate sau societate cooperativa, societate agricola, cooperativa agricola de productie, persoana fizica autorizata, intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale sau intreprindere familiala, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, asociatiile sau fundatiile nonprofit care desfasoara activitati economice si care indeplinesc cumulativ conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderile afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati, entitate care are calitatea de utilizator in acceptiunea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Contractul de garantare este contractul incheiat intre beneficiarul programului, in calitate de utilizator, societatea de leasing financiar, in calitate de finantator, si F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze finantarea de tip leasing acordata de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate, ca urmare a executarii garantiei de catre finantator, in situatia producerii riscului de credit.

Finantarea de tip leasing financiar este finantarea in cadrul unei operatiuni de leasing prevazuta de dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata beneficiarului programului de catre un finantator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din prezenta ordonanta de urgenta, in scopul finantarii in regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizarii activitatii beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finantatorului, in baza unui contract de leasing financiar.
 
Leasingul financiar este operatiunea de leasing prevazuta de dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Valoarea reziduala este o parte din pretul bunului care face obiectul operatiunii de leasing financiar, exprimata procentual si care reprezinta valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator la momentul expirarii contractului de leasing, dupa plata ultimei rate de leasing.

ACCESUL LA FINANTARE:
 
Finantarile sunt destinate transmiterii dreptului de folosinta asupra bunurilor mobile noi si second-hand pentru beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale finantatorilor si beneficiaza de garantii emise/acordate de catre F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice

Obligatia finantatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor este garantata cu o ipoteca legala mobiliara constituita asupra activului finantat prin contractul de leasing. Operatiunile de inscriere, modificare si radiere in/din Registrul National de Publicitate a Garantiilor Mobiliare se efectueaza de catre finantator, in baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M. 
 
Finantatorii pot solicita beneficiarului garantii accesorii finantarii garantate sub forma biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar, in conformitate cu normele si procedurile proprii de finantare ale acestora. 
 
Ipotecile legale mobiliare se instituie in temeiul contractului de garantare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proportional cu riscul asumat de garant, si sunt valabile pana la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti.
 
Finantatorul are obligatia de a incheia polite de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar la valoarea acceptata de societatea de asigurare, dar nu mai putin decat valoarea rezultata din rapoartele de evaluare intocmite de evaluatori autorizati ANEVAR a bunurilor mobile, pentru bunurile second-hand, si, respectiv, valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi.
 
 
Extras din OUG 138/2020: 
 
In contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia de COVID-19 care se manifesta cu o deosebita acuitate asupra IMM-urilor, au fost aprobate masuri de sprijin pentru aceste categorii de intreprinderi prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE". 
 
Deoarece de la intrarea in vigoare a Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" au fost identificate o serie de aspecte si constrangeri care ingreuneaza implementarea facilitatilor de finantare si garantare oferite prin program, se impun o serie de modificari legislative de natura sa simplifice si sa flexibilizeze accesul la finantare al IMM-urilor, precum si atragerea unui numar semnificativ de societati de leasing participante in program. 
 
Intrucat in lipsa reglementarii in regim de urgenta a modificarilor propuse barierele existente ar produce consecinte negative asupra beneficiarilor prin imposibilitatea accesarii facilitatilor oferite prin program si prin neadoptarea operativa a tuturor masurilor necesare pentru crearea unui cadru mult mai functional de implementare a programului, adaptat atat cerintelor sectorului IMM in contextul actual, cat si derularii corespunzatoare a acestuia de catre societatile de leasing financiar din Romania, 
 
intrucat dreptul de proprietate al societatilor faciliteaza reposedarea bunurilor mobile achizitionate in cadrul programului, iar companiile de leasing au o vasta expertiza referitoare la valorificarea bunurilor in situatia in care un beneficiar intra in incapacitate de plata sau nu isi indeplineste obligatiile de plata, fapt ce determina cresterea capacitatii de recuperare a creantelor si scurtarea timpului de recuperare, este necesara reglementarea in regim de urgenta a situatiei extraordinare generate de identificarea unei solutii de reglementare care raspunde mai bine intereselor tuturor factorilor implicati in derularea programului. 
 
Intrucat statului roman ii creste gradul de securizare al incasarii sumelor cuvenite ca urmare a valorificarii activului achizitionat prin program, avand in vederea ca beneficiaza de o garantie reala mobiliara constituita asupra bunului, obiect al leasingului financiar, se impune reglementarea in regim de urgenta a unei noi competente de valorificare a bunului care face obiectul contractului de leasing, in acord cu principiul specializarii competentelor si segregarii atributiilor. 
 
Tinand cont de faptul ca bunurile mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar sunt proprietatea finantatorilor, iar acestia au posibilitatea de valorificare in conditii avantajoase datorita specificului activitatii desfasurate de acestia, se impune crearea cadrului legal astfel incat finantatorii sa poata valorifica aceste bunuri, urmand sa distribuie sumele recuperate proportional cu procentul de garantare. 
 
Consecintele neadoptarii acestor masuri ar aduce grave prejudicii activitatii economice a unui numar semnificativ de intreprinderi mici si mijlocii din toate sectoarele de activitate din Romania, corelat cu aparitia unor efecte la nivel social determinate de disponibilizarea unei mase semnificative a salariatilor din Romania care in prezent sunt angajati in intreprinderile mici si mijlocii, cu implicatii negative asupra procesului de relansare economica. 
 
Intrucat in lipsa adoptarii masurilor propuse pe calea unei ordonante de urgenta statul nu ar putea sa ia masurile care se impun pentru asigurarea continuarii si relansarii activitatii economice si elementele mai sus prezentate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, 
 
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
Articol unic. - 
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 24 iulie 2020, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
1. La articolul 2, literele a), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
 
 
a) beneficiarul programului - operatorul economic care respecta prevederile prezentei ordonante de urgenta, societate sau societate cooperativa, societate agricola, cooperativa agricola de productie, persoana fizica autorizata, intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale sau intreprindere familiala, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, asociatiile sau fundatiile nonprofit care desfasoara activitati economice si care indeplinesc cumulativ conditiile de incadrare in categoria intreprinderilor mici si mijlocii prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderile afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de angajati, entitate care are calitatea de utilizator in acceptiunea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
. . . . . . . . . . 
 
d) contract de garantare - contractul incheiat intre beneficiarul programului, in calitate de utilizator, societatea de leasing financiar, in calitate de finantator, si F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze finantarea de tip leasing acordata de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate, ca urmare a executarii garantiei de catre finantator, in situatia producerii riscului de credit; 
 
e) finantarea de tip leasing financiar - finantarea in cadrul unei operatiuni de leasing prevazuta de dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acordata beneficiarului programului de catre un finantator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din prezenta ordonanta de urgenta, in scopul finantarii in regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizarii activitatii beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finantatorului, in baza unui contract de leasing financiar;". 
 
2. La articolul 2, litera j) se abroga. 
 
3. La articolul 2, literele k) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
 
 
k) leasingul financiar - operatiunea de leasing prevazuta de dispozitiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
. . . . . . . . . . 
 
o) valoarea reziduala - o parte din pretul bunului care face obiectul operatiunii de leasing financiar, exprimata procentual si care reprezinta valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator la momentul expirarii contractului de leasing, dupa plata ultimei rate de leasing;". 
 
4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
 
Art. 5. - 
 
(1) Finantarile prevazute la art. 1 alin. (1) sunt destinate transmiterii dreptului de folosinta asupra bunurilor mobile noi si second-hand pentru beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale finantatorilor si beneficiaza de garantii emise/acordate de catre F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice." 
 
5. La articolul 6, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
 
 
(2) Obligatia finantatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform prevederilor art. 11 alin. (4) este garantata cu o ipoteca legala mobiliara constituita asupra activului finantat prin contractul de leasing. Operatiunile de inscriere, modificare si radiere in/din Registrul National de Publicitate a Garantiilor Mobiliare se efectueaza de catre finantator, in baza mandatului acordat de F.N.G.C.I.M.M. 
 
(3) Finantatorii pot solicita beneficiarului garantii accesorii finantarii garantate sub forma biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar, in conformitate cu normele si procedurile proprii de finantare ale acestora. 
 
(4) Ipotecile legale mobiliare prevazute la alin. (2) se instituie in temeiul contractului de garantare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proportional cu riscul asumat de garant, si sunt valabile pana la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti, conform prevederilor art. 11 alin. (4)." 
 
6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
 
Art. 7. - 
 
(1) Finantatorul are obligatia de a incheia polite de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, in conditiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la valoarea acceptata de societatea de asigurare, dar nu mai putin decat valoarea rezultata din rapoartele de evaluare intocmite de evaluatori autorizati ANEVAR a bunurilor mobile, pentru bunurile second-hand, si, respectiv, valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi." 
 
7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
 
Art. 8. - 
 
Modificarile notificate de beneficiar finantatorului privind structura actionariatului/asociatilor si schimbarea sediului social al beneficiarului se notifica F.N.G.C.I.M.M. de catre finantator." 
 
8. La articolul 11, alineatele (3), (4), (5), (10) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
 
 
(3) Finantatorul va depune toate diligentele pentru reposedarea si valorificarea echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile finantate prin leasing financiar, care fac obiectul contractului de garantare, conform prevederilor art. 9. Finantatorul este obligat sa instiinteze, din oficiu, organul fiscal competent in administrarea beneficiarului programului, cu privire la pretul de valorificare al bunului, pentru a participa la distribuirea pretului, in functie de suma ramasa de recuperat din creanta bugetara cuprinsa in inscrisul prevazut la art. 10 alin. (1). 
 
(4) Sumele provenite din valorificarea realizata potrivit alin. (3) dupa deducerea cheltuielilor de orice fel facute in cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare si vanzare a activelor finantate prin contractul de leasing financiar garantat in cadrul programului, cu exceptia TVA, precum si a celor cu primele de asigurare se distribuie statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si finantatorului, proportional cu participarea la riscuri a fiecarei parti. In sensul programului, plasarea bunurilor mobile/echipamentelor/utilajelor in leasing se considera valorificare, iar distribuirea se realizeaza la data la care noul contract de leasing produce efecte juridice, proportional cu procentul de garantare aplicat la valoarea rezultata in urma reevaluarii bunului. 
 
(5) Sumele rezultate din executarea garantiilor accesorii, precum si din incasarile amiabile, din care se deduc dobanzile, comisioanele si primele de asigurare aferente finantarii acordate, vor diminua, proportional cu procentele de garantare, creanta rezultata din valoarea de executare a garantiei platite finantatorului de statul roman, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), in baza garantiei acordate de stat. 
 
. . . . . . . . . . 
 
(10) Creantele rezultate din plata garantiilor emise pentru finantarile acordate in cadrul programului se recupereaza astfel: 
 
a) de catre finantatori, prin valorificarea bunurilor mobile finantate prin contractul de leasing financiar si, dupa caz, a celorlalte garantii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar; 
 
b) de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de indata ce primesc inscrisul prevazut la art. 10 alin. (1). 
 
. . . . . . . . . . 
 
(13) Sumele recuperate ca urmare a punerii in executare a contractului de garantare, precum si cele recuperate ca urmare a distribuirii in conformitate cu prevederile alin. (4), in limita creantei rezultate din valoarea de executare a garantiei de stat, se fac venit la bugetul de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct. In acelasi cont de venituri bugetare se recupereaza creantele bugetare cuprinse in inscrisul prevazut la art. 10 alin. (1) de catre organele fiscale." 
 
9. La articolul 11, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu urmatorul cuprins: 
 
 
(101) Anterior demararii procedurii de valorificare a bunurilor ce reprezinta garantii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, inclusiv in cazul in care bunul nu a fost valorificat, finantatorii si organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se instiinteaza reciproc. De la momentul instiintarii privind demararea procedurii de valorificare a bunurilor pana la finalizarea acesteia, finantatorul sau organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz, nu va demara o noua procedura de valorificare a bunului pentru care a fost instiintat. 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG 138/2020. Noi modificari privind Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE si UTILAJE. Accesul la finantare va fi mai flexibil":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016