Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordinul ANAF 2727/2015 reglementeaza Declaratiile 402 si 403

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Miruna Petrache la 28 Dec. 2015 Exclusiv
Tags: ordinul 2727/2015, anaf, declaratia 402, declaratia 403

Odata cu OpANAF nr. 2727/2015 sunt incadrate in categoria celor ce reglementeaza (identifica) persoane fizice nerezidente ce obtin venituri din activitati dependente din Romania sau au asigurari de viata semnate cu societati autorizate din Romania.Astfel, odata cu noul ordin, sunt reglementate doua noi formulare:

     "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania", formular 402;
    "Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei", formular 403 Ordinul ANAF nr. 2727/2015 - aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative
Ordinul ANAF nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 924 din 14 decembrie 2015.  

Avand in vedere dispozitiile art. 291 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 60 alin. (1) si (3) din Legea nr. 207/2015,

 presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba modelul si continutul formularisticii prevazute in anexele nr. 1 si 2, dupa cum urmeaza:
a) "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania", prevazuta in anexa nr. 1;
b) "Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei", prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Formularele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexele nr. 3 si 4, astfel:
a) Instructiuni de completare a formularului "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania", prevazute in anexa nr. 3;
b) Instructiuni de completare a formularului "Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei", prevazute in anexa nr. 4.

Art. 2. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 5.

Art. 3. - Entitatile raportoare au obligatia depunerii declaratiilor informative privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania si privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Art. 4. - Declaratiile se depun in format electronic sub forma unor fisiere PDF, care au atasate fisiere XML.

Art. 5. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generala de informatii fiscale, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu-stefan Diaconu

Bucuresti, 26 octombrie 2015.
Nr. 2.727.

Anexe

Instructiuni de completare a formularului "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania"

I. Depunerea declaratiei

1. Modul de depunere
(1) Platitorii veniturilor de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiilor administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, denumiti in continuare entitati raportoare, care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din astfel de remuneratii, transmit organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin completarea declaratiei informative, informatiile necesare realizarii schimbului automat de informatii, cu privire la rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din Romania in calitate de administratori sau functii de conducere asimilate administratorilor, potrivit legislatiei in vigoare in Romania
(2) Persoanele, denumite in continuare beneficiari de venit, pentru care se completeaza prezenta declaratie informativa, sunt persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene, care: - au realizat venituri din Romania din salarii sau asimilate salariului, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, la entitatile raportoare din Romania;

- au realizat venituri de la entitatile raportoare din Romania, in calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate in sensul legislatiei in materie din Romania (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie). Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, care are atasat fisierul XML. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Pentru depunerea declaratiei, entitatea raportoare trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata. Declaratia se poate depune si pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1 la prezentul ordin, in format hartie (doar prima pagina), semnat, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat, se depune direct la registratura organului fiscal in a carui evidenta entitatea raportoare este inregistrata ca platitor de impozite, taxe si contributii ori se comunica prin posta cu confirmare de primire, in conditiile legii. Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta. Programele de asistenta sunt puse la dispozitia entitatilor raportoare gratuit de catre unitatile fiscale subordonate sau pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
2. Termenul de depunere
Anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat
3. Organul fiscal competent
Declaratia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este inregistrata in evidenta fiscala.

II. Completarea declaratiei
1. Caseta "Perioada de raportare" "Anul", pentru care se completeaza declaratia, se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2. Caseta "Declaratie rectificativa" Se bifeaza cu X in situatia in care rectificarea declaratiei se realizeaza pentru corectarea unor erori de completare ale entitatilor raportoare. Declaratia se va completa integral, nu numai pentru diferente. Declaratia informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora realizate de beneficiarii de venit, poate fi corectata de entitatile raportoare din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
a) corectarea unor elemente de identificare ale beneficiarului de venit;
b) corectarea altor informatii cuprinse de formular.
Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular precum declaratia initiala, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului.
Declaratia rectificativa se completeaza integral inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
Declaratia rectificativa se depune ori de cate ori este cazul, potrivit legislatiei in vigoare.
Sectiunea A "Date de identificare ale platitorului de venit"
La aceasta sectiune se completeaza date referitoare la platitorul de venit.
"Date de identificare ale platitorului de venit"
- Cod de identificare fiscala - se completeaza codul de identificare fiscala al entitatii raportoare;
- Denumirea - se completeaza denumirea entitatii raportoare;
- Adresa - se completeaza adresa domiciliului fiscal al entitatii raportoare;
- Tip platitor - se selecteaza din lista una dintre valorile mentionate mai jos, dupa tipul de capital:
- stat, unitate administrativ-teritoriala, autoritati locale;
- sectorul privat;
- societati cu capital de stat si privat;
- alta situatie. Forma juridica de organizare - se alege una dintre formele de mai jos:
- persoane juridice;
- autoritati si institutii publice;
- organizatie internationala sau reprezentanta a acesteia pe teritoriul Romaniei;
- organizatii nonprofit;
- organisme de plasament colectiv;
- parteneriat/asociere in participatiune;
- fiducie;
- altele.
Sectiunea B "Rezumat declaratie":
- Suma de control S
Sectiunea C "Beneficiarii de venit"
La aceasta sectiune se completeaza date referitoare la fiecare beneficiar de venit.
Subsectiunea C1 "Date de identificare ale beneficiarului de venit"
1. Nume si prenume - se completeaza numele si prenumele beneficiarului de venit;
2. Nationalitate - se completeaza nationalitatea beneficiarului de venit;
3. Data nasterii - se completeaza data nasterii beneficiarului de venit;
4. NIF in statul de rezidenta - se completeaza codul de identificare fiscala al beneficiarului de venit; 5. Pasaport/Act de identitate - se completeaza numarul si seria actului de identitate al beneficiarului de venit;
6. Adresa in statul de rezidenta al beneficiarului de venit:
6.1. Statul de rezidenta;
6.2. Localitatea;
6.3. Strada;
6.4. Nr. ;
6.5. Cod postal.
7. Identificat prin CNP/NIF in Romania - se completeaza CNP/NIF al beneficiarului de venit atribuit de autoritatea competenta din Romania.
8. in calitate de - se alege din lista calitatea persoanei care face obiectul raportarii:
- in interes personal - se alege in situatia in care persoana care face obiectul raportarii incheie polita de asigurare in alt scop decat pentru activitatea de afaceri;
- in scop de afaceri - se alege in situatia in care persoana care face obiectul raportarii desfasoara activitate de afaceri;
- in interes personal si de afaceri;
- altele.
9. Tip adresa - se alege din lista una dintre valorile mentionate mai jos:
- de domiciliu sau de la locul de afacere;
- de domiciliu;
- de la locul de afacere.
10. Categorie beneficiar de venit - se alege din lista categoria beneficiarului de venit:
- dependent - se alege in situatia in care persoana care face obiectul raportarii se afla intr-o relatie de angajare cu entitatea raportoare de la care obtine venitul;
- alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor - se alege in situatia in care persoana care face obiectul raportarii nu se afla intr-o relatie de angajare (nu este salariat) cu entitatea raportoare de la care obtine venitul.
Subsectiunea C2 "Impozit anual asupra veniturilor/remuneratiilor obtinute de beneficiarii de venit"
1. Impozit anual asupra veniturilor/remuneratiilor obtinute de beneficiarii de venit - se completeaza cu suma reprezentand impozitul aferent venitului declarat, stabilita prin cumularea impozitului retinut de entitatea raportoare, pentru veniturile realizate in fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform Codului fiscal. Conform Codului fiscal, remuneratiile obtinute de beneficiarii de venit sunt asimilate salariilor si sunt impozitate.
Subsectiunea C3 "Veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora"

1. Tipul de venit de natura salariala sau asimilat salariilor/remuneratie primita de administratori si de alte persoane asimilate acestora Pentru fiecare tip de venit/remuneratie se va genera cate un rand in tabel. Se selecteaza din lista de valori, pentru fiecare beneficiar de venit, tipul de venit de natura salariala sau asimilat salariului/remuneratie corespunzatoare:
- indemnizatie bruta a administratorilor;
- sume din profitul net;
- remuneratii obtinute de directori in baza unui contract de mandat;
- remuneratii suplimentare obtinute de membrii consiliului de administratie;
- indemnizatii ale directorilor - se alege din lista in situatia in care exista alte indemnizatii si venituri de natura salariala, altele decat cele specificate la punctele anterioare, realizate in legatura cu activitatea de director sau alta functie de conducere asimilata, cum ar fi: indemnizatii de conducere, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere;
- venituri brute din salarii - se alege din lista in situatia in care exista salarii brute, realizate in perioada de raportare;
- bonusuri, comisioane, onorarii - se completeaza in situatia in care beneficiarii de venit obtin astfel de tipuri de remuneratie;
- indemnizatie de loialitate - se alege din lista in situatia in care exista indemnizatii lunare platite, conform legii, de entitatile raportoare pe perioada de neconcurenta;
- indemnizatii in legatura cu mutarea (reinstalarea) in cadrul serviciului - se alege din lista atunci cand sumele sunt primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
- avantaje primite in legatura cu activitatea desfasurata - se alege din lista in situatia in care exista avantaje, respectiv utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
- avantaje reprezentand cazare sau beneficii similare - se alege din lista in cazul in care exista beneficii sub forma de cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei; - primele de asigurare platite de catre entitatea raportoare pentru beneficiar de venituri, altele decat contributiile obligatorii;
- avantaje sub forma de stock options si actiuni - se va selecta in vederea declararii avantajelor sub forma de stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii, potrivit Codului fiscal;

- daune - se alege din lista in situatia in care exista interese primite de administratori ca urmare a revocarii fara justa cauza (conform art. 1371 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Venit declarat in D112 (DA/NU)

3.  Data inceput - se completeaza data la care beneficiarul de venit incepe sa realizeze venitul.
4. Data sfarsit - se completeaza data la care beneficiarul de venit a incetat sa realizeze venit.
5. Periodicitatea obtinerii tipului de venit/remuneratie de catre beneficiarul de venit - se completeaza cu perioada obtinerii tipului de venit/remuneratie (lunar, trimestrial, semestrial, anual, ocazional).
6. Regimul fiscal al tipului de venit/remuneratie - se selecteaza din lista de valori de mai jos regimul fiscal aplicabil, pentru fiecare tip de remuneratie primita de beneficiarul de venit:
- venit/remuneratie impozabil (a) - se selecteaza in situatia in care venitul/remuneratia realizat (a) face parte din categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal;
- venit/remuneratie neimpozabil (a) - se selecteaza in situatia in care venitul/remuneratia realizat (a) nu face parte din categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal;
- venit/remuneratie scutit (a) - se selecteaza in situatia in care venitul/remuneratia realizat (a) face parte din categoriile de venituri scutite de impozit, potrivit Codului fiscal.
7. Suma anuala a veniturilor/remuneratiilor obtinute de beneficiarii de venit - se completeaza suma totala anuala obtinuta de beneficiarii de venit, pentru fiecare tip de venit/remuneratie obtinuta de beneficiarii de venit, stabilita prin cumularea fiecarui tip de venit brut al fiecarei luni.
8. Moneda - se completeaza cu moneda in care s-a efectuat plata venitului/remuneratiei.
9. Contul - se completeaza in cazul in care plata este efectuata prin transfer bancar - se completeaza cu contul (BIC, IBAN, OBAN, ISIN, OSIN) in care s-a efectuat plata venitului/remuneratiei.
 

 Instructiuni de completare a formularului "Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei"

I. Depunerea declaratiei
1. Modul de depunere Asiguratorii, definiti conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare entitati raportoare (respectiv societatile de asigurare persoane juridice romane autorizate sa desfasoare activitate de asigurare, societatile mutuale de asigurare si sucursalele societatilor de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-un stat tert), transmit organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin completarea declaratiei informative, informatii necesare realizarii schimbului automat de informatii, cu privire la rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, care au calitatea de asigurat, beneficiar, platitor de prima, contractant (titular) in cadrul unor polite de asigurari de viata incheiate pe teritoriul Romaniei, denumiti in continuare persoane care fac obiectul raportarii.

Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin, care are atasat fisierul XML.
Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. Pentru depunerea declaratiei, entitatea raportoare trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata.

Declaratia se poate depune si pe suport electronic, insotita de anexa nr. 2 la prezentul ordin, in format hartie (doar prima pagina), semnat, conform legii.
Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat, se depune direct la registratura organului fiscal in a carui evidenta entitatea raportoare este inregistrata ca platitor de impozite, taxe si contributii ori se comunica prin posta cu confirmare de primire, in conditiile legii. Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta. Programele de asistenta sunt puse la dispozitia entitatilor raportoare gratuit de catre unitatile fiscale subordonate sau pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
2. Termenul de depunere Anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, pentru informatii referitoare la produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei
3. Organul fiscal competent Declaratia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este inregistrata in evidenta fiscala.

II. Completarea declaratiei
1. Caseta "Perioada de raportare"
"Anul" pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2. Caseta "Declaratie rectificativa"
Se bifeaza cu X in situatia in care rectificarea declaratiei se realizeaza pentru corectarea unor erori de completare ale entitatilor raportoare. Declaratia se va completa integral, nu numai pentru diferente. Declaratia informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei poate fi corectata de entitatile raportoare din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.
Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
a) corectarea unor elemente de identificare ale persoanei care face obiectul raportarii;
b) corectarea altor informatii cuprinse de formular. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular precum declaratia initiala, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului. Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala. Declaratia rectificativa se depune ori de cate ori este cazul, potrivit legislatiei in vigoare.
Sectiunea A "Date de identificare ale entitatii raportoare" - se vor completa datele de identificare ale asiguratorului.
1. Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii raportoare;
2. Denumire - se inscrie denumirea entitatii raportoare;
3. Judet - se inscrie judetul sediului entitatii raportoare;
4. Sector - se inscrie sectorul sediului entitatii raportoare;
5. Localitate - se inscrie localitatea sediului entitatii raportoare;
6. Adresa - se inscriu strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal al sediului entitatii raportoare;
7. Rezidenta in tara - se alege din lista tara de rezidenta a entitatii raportoare;
8. Forma juridica de organizare - se alege una dintre formele de mai jos:
- persoana juridica romana;
- persoana juridica civila (societate mutuala de asigurari);
- sediu permanent al unei societati de asigurare (sucursale ale societatilor de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-un stat tert);
- altele.
9. Tip adresa: se alege din lista tipul adresei:
- rezidenta;
- locul activitatii de afaceri;
- sediu social.
10. Sediul declarat este sediul permanent - se alege una dintre valorile:
- Da;
- Nu.
11. Reprezentantul legal/imputernicitul pentru entitatea raportoare
11.1. Denumire/Nume si prenume - se completeaza denumirea sau numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicitului; 11.2. CIF/CNP/NIF (in Romania) - se completeaza CIF/CNP/NIF al reprezentantului legal/imputernicitului;
11.3. Adresa - se completeaza adresa reprezentantului legal/imputernicitului.
Sectiunea B "Rezumat declaratie"
- NUMaRUL TOTAL AL PERSOANELOR DECLARATE;
- SUMA VALORILOR DECLARATE.
Sectiunea C "Date aferente politei"

Toate informatiile descrise mai jos se completeaza pentru fiecare polita.
C.1. Polita
1. Descriere polita:
1.1. Numarul politei - se completeaza cu numarul politei.
1.2. Tipul politei - se alege una dintre valorile de mai jos, in functie de tipul politei incheiate cu asiguratorul:

- polita risc - se completeaza in cazul in care se incheie o polita de risc aferenta asigurarii de viata;
- alt tip de polita - se completeaza pentru orice alta polita aferenta asigurarilor de viata.
1.3. Tratamentul fiscal al contributiilor (primele de asigurare) - se alege tipul tratamentului fiscal: - impozabil - se alege in situatia in care contributia (prima de asigurare) reprezinta venit impozabil;
- scutit/neimpozabil - se alege in situatia in care contributia (prima de asigurare) este scutita de la plata impozitului pe venit sau reprezinta un venit neimpozabil;
- deductibila - se alege in situatia in care contributia (prima de asigurare) este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit;
- dedusa - se alege in situatia in care contributia (prima de asigurare) este dedusa;
- nu se aplica - se alege in situatia in care nu se aplica pentru niciunul din campurile mentionate anterior.
1.4. Frecventa de plata a contributiilor (primelor de asigurare): o singura plata/plati esalonate.
1.5. Data de inceput polita - se completeaza data de la care incepe contractul de asigurare.
1.6. Data de sfarsit polita - se completeaza data de la care se termina valabilitatea contractului de asigurare.
2. Durata contributiei (primei de asigurare) a politei:
2.1. Tip termen inscris in polita - se alege tipul termenului inscris in polita incheiata:
- polita cu termen fix - se completeaza pentru politele de asigurare cu optiune de termen fix;
- polita pe durata vietii - se completeaza pentru politele de asigurare de viata, pe durata nelimitata.
2.2. Numarul minim de ani - se completeaza numarul minim de ani pentru care contributia (prima de asigurare) trebuie platita.
3. Durata beneficiului:
3.1. Tipul beneficiului - se alege tipul beneficiului care indica momentul cand vor fi platite beneficiile in viitor (anuitati):
- anuitate/renta viagera - se alege in cazul asigurarilor de viata care reprezinta o serie de plati regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de entitatea raportoare pe intreaga viata a persoanei care face obiectul raportarii;
- anuitati pe o perioada determinata - se alege in cazul asigurarilor de viata care reprezinta o serie de plati regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de entitatea raportoare pe o anumita perioada determinata;
- suma totala - se alege in situatia in care suma este platita in totalitate;
- alte tipuri de anuitati - se alege in situatia in care apar alte tipuri de anuitati fata de cele enumerate anterior.

3.2. Numar minim de ani - se completeaza numarul minim de ani pe parcursul carora se plateste beneficiul.
4. Optiunile politei:
4.1. Tip optiune - se alege tipul de optiune care indica daca rascumpararea anticipata (inainte de scadenta) a politei este sau nu posibila:
- optiune de cesionare - se alege pentru politele incheiate cu optiune de cesionare;
- optiune transfer - se alege pentru politele incheiate cu optiune de transfer;
- optiune de rascumparare - se alege pentru politele incheiate cu optiune de rascumparare anticipata.
5. Valoarea de capital a politei - se alege una sau mai multe valori de capital asociate politei:
5.1. Tip valoare de capital - se alege in situatia in care se indica valoarea de rascumparare si valoarea de piata a politei:
- valoarea de rascumparare - se alege in situatia in care suma garantata pentru a fi platita clientului in situatia in care acesta renunta la contractul sau de asigurare inainte de maturitate;
- valoarea de piata (valoarea contului) - se alege in situatia in care un activ poate fi tranzactionat sau o obligatie decontata intr-o tranzactie obiectiva, pe baza unor preturi determinabile pe o piata activa, dezvoltata si lichida, utilizata de entitatea raportoare;
- altele - se alege pentru orice alta valoare de asigurare reprezentand limita maxima pana la care entitatea raportoare raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare;
- necunoscut - se alege in situatia in care nu sunt cunoscute tipurile de valori de capital:
5.2. Valoarea - se completeaza, dupa caz: valoarea de rascumparare/valoarea de piata (valoarea contului)/altele/necunoscut.
5.3. Moneda - se completeaza moneda din polita de asigurare.
C.2. Persoana care face obiectul raportarii - se completeaza informatii despre persoana aflata in oricare dintre urmatoarele calitati: asigurat, beneficiar, platitor de prima, contractant (titular) in cadrul unor polite de asigurari de viata incheiate pe teritoriul Romaniei. Cel putin una dintre aceste persoane trebuie sa fie rezident al altor state membre ale Uniunii Europene.
1. Calitate persoana - [beneficiar/asigurat/platitor de prima/contractant (titular)] - se alege din lista calitatea persoanei in cadrul politei:
- beneficiar;
- asigurat;
- platitor de prima;
- contractant (titular).
2. Tip persoana - se alege tipul persoanei:
- persoana fizica; si
- persoana juridica.
3. Denumire/Nume si prenume:
4. Adresa/Sediul persoanei in statul de rezidenta: - se completeaza cu adresa din statul de rezidenta; statul de rezidenta, localitatea, strada, nr. , cod postal.
5. CNP/NIF/CUI in Romania.
6. CIF in statul de rezidenta - se completeaza numai pentru persoanele rezidente in alt stat membru al UE.
7. Alte date de identificare pentru persoana fizica:
7.1. Nationalitatea (statul);
7.2. Data nasterii;
7.3. Pasaport/Act de identitate (serie nr. );
7.4. in calitate de: se alege din lista calitatea persoanei care face obiectul raportarii:
- in interes personal - se alege in situatia in care persoana care face obiectul raportarii incheie polita de asigurare in alt scop decat pentru activitatea de afaceri;
- in scop de afaceri - se alege in situatia in care persoana care face obiectul raportarii desfasoara activitate de afaceri;
- in interes personal si de afaceri;
- altele.
7.5. Tip adresa - se alege din lista tipul adresei:
- rezidenta sau locul activitatii de afaceri;
- rezidenta;
- locul activitatii de afaceri;
- sediul social;
- alt tip de adresa.
8. Alte date de identificare pentru persoana juridica
8.1. Tip persoana juridica - se alege din lista tipul persoanei juridice:
- persoane juridice;
- autoritati si institutii publice;
- organizatie internationala sau reprezentanta a acesteia pe teritoriul Romaniei;
- organizatii nonprofit;
- organisme de plasament colectiv;
- parteneriat/asociere in participatiune;
- fiducie;
- altele.
8.2. Sediul declarat este sediul permanent - se alege una dintre valorile:
- Da;
- Nu.
9. Reprezentantul legal/imputernicitul pentru persoana juridica;
9.1. Tip reprezentant:
- persoana fizica;
- persoana juridica;
9.2. Denumire/Nume si prenume; 9.3 CIF/CNP/NIF (in Romania);
9.4. Adresa (in Romania). in cazul in care tip persoana este beneficiar:
10. Beneficiar
10.1. Tip beneficiar - se alege una dintre valorile:
- cu drepturi depline - se alege in situatia in care persoana indreptatita/desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite in cazul producerii unui eveniment asigurat este beneficiarul direct si nu exista nicio persoana care actioneaza in numele sau;
- in numele - se alege in situatia in care beneficiarul este o terta persoana;
- beneficiar final - se completeaza in situatia in care persoana indreptatita/desemnata in contractul de asigurare sa incaseze sumele cuvenite in cazul producerii unui eveniment asigurat este beneficiarul efectiv care este reprezentat in cadrul operatiunii de catre o alta persoana care actioneaza in numele sau;
- necunoscut - se alege in situatia in care persoana indreptatita/desemnata sa incaseze sumele cuvenite in cazul producerii unui eveniment asigurat nu este cunoscuta.
10.2. Unic/Mai multi/Necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate.
10.3. Cota-parte detinuta in polita de asigurare - se completeaza cota-parte detinuta.
10.4. Stare beneficiar - se alege una dintre valorile:
- revocabil;
- irevocabil. in cazul in care tip persoana este asigurat:
10. Asigurat
10.2. Unic/mai multi/necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate.
10.3. Cota-parte detinuta in polita de asigurare - se completeaza cota-parte.
10.4. Relatia cu beneficiarul - se alege in situatia in care asiguratul este diferit fata de beneficiar, prin selectarea uneia dintre valorile:
- angajator;
- sotul/partenerul;
- parinte/copii;
- propria afacere/entitate conexa. in cazul in care tip persoana este platitor de contributii (prime de asigurare):
10. Platitor de contributii (prime).
10.1. Tip platitor: se alege una dintre valorile: - cu drepturi depline - se alege in situatia in care persoana are obligatia platii contributiilor (primelor de asigurare);
- in numele - se alege in situatia in care o terta persoana are calitatea de platitor de contributii (prime de asigurare);
- necunoscut - se alege in situatia in care persoana care detine calitatea de platitor nu se cunoaste.
10.2. Unic/Mai multi/Necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate;
10.3. Cota-parte detinuta in polita de asigurare - se completeaza cota-parte detinuta.
10.4. Relatia cu beneficiarul: se alege in situatia in care platitorul de contributii (primei de asigurare) este diferit de beneficiar, prin selectarea uneia dintre valorile:
- angajator;
- sotul/partenerul;
- parinte/copii;
- propria afacere/entitate conexa. in cazul in care tip persoana este contractant/titular
10. Contractant/Titular.
10.1. Tip contractant/titular: se alege una dintre valorile: - cu drepturi depline - se alege in situatia in care persoana care incheie un contract de asigurare are si obligatia achitarii contributiilor (primelor de asigurare) corespunzatoare;
- in numele - se alege in situatia in care exista o terta persoana care are calitatea de reprezentant/imputernicit;
- necunoscut - se alege in situatia in care persoana care detine calitatea de titular/contractant nu se cunoaste.
10.2. Unic/Mai multi/Necunoscut - se alege una dintre valorile enumerate.
10.3. Cota-parte detinuta in polita de asigurare - se completeaza cota-parte.
10.4. Relatia cu beneficiarul - se alege in situatia in care contractantul/titularul este diferit fata de beneficiar, prin selectarea uneia dintre urmatoarele valori:
- angajator;
- sotul/partenerul;
- parinte/copii;
- propria afacere/entitate conexa.
C.3. Eveniment
1. Eveniment
1.1. Data actuala a evenimentului - se completeaza cu data evenimentului: zi/luna/an.
1.2. Data de referinta a evenimentului - se completeaza cu data de referinta a evenimentului: zi/luna/an.
1.3. Tipul evenimentului - se alege tipul politei de asigurare din lista de valori: IN
- prima de asigurare esalonata - se alege tipul de contributie (primei de asigurare) aferent politei de asigurare;
- prima suplimentara - se alege atunci cand tipul de contributie (primei de asigurare) difera de cel mentionat anterior; OUT
- renta - se alege pentru asigurarile de viata care reprezinta o serie de plati regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de entitatea raportoare, pe o anumita perioada determinata sau pe intreaga viata a asiguratului;
- indemnizatia politei la maturitate - se alege atunci cand indemnizatia la maturitatea contractului se incaseaza integral;
- deces - se alege atunci cand sunt incheiate polite cu optiune de deces;
- invaliditate/accident - se alege atunci cand sunt incheiate polite cu optiune de invaliditate/accident;
- boala - se alege atunci cand sunt incheiate polite cu optiune de boala;
- drepturi de rascumparare - se alege atunci cand polita este rascumparata inainte de maturitate, total sau partial;
- alte plati - se alege atunci cand sunt efectuate alte plati catre beneficiar;
TRANSFER IN
- transfer IN - se alege atunci cand are loc un transfer al valorii contului de pe o polita pe alta;
- transfer IN la nivel national - se alege atunci cand are loc un transfer de la o polita catre alta polita, localizate in cadrul aceleiasi tari, tinand cont de noua polita;
- transfer IN la nivel international - se alege atunci cand are loc un transfer de la o polita catre alta polita localizata in alta tara, tinand cont de noua polita;
- alt tip de transfer IN - se alege in situatia in care are loc un alt tip de transfer;
TRANSFER OUT
- transfer OUT la nivelul schemei - se alege atunci cand au loc plati pe baza unei scheme, transfer efectuat in cadrul aceleiasi polite;
- transfer la nivel national - se alege in situatia in care au loc plati la nivel national, transfer efectuat de la o polita catre alta polita, localizate in cadrul aceleiasi tari, tinand cont de vechea polita;
- transfer la nivel international - se alege in situatia in care au loc plati la nivel international, transfer efectuat de la o polita la o alta polita localizata in alta tara, tinand cont de vechea polita;
- alt tip de transfer - se alege in cazul in care transferul este diferit fata de cele mentionate anterior; ALTE TIPURI
Evenimente
- garantie - se alege atunci cand exista cesiuni catre o terta parte, de regula o institutie financiara;
- avans IN - se alege in situatia in care plata contributiei (primelor de asigurare) a fost efectuata in avans;
- avans OUT - se alege atunci cand sunt efectuate plati in avans din valoarea indemnizatiilor;
- restituirea primelor - se alege in conditiile in care se permite titularului politei sa renunte la contract in termen de 20 de zile de la incheierea acestuia, conform codului civil, si restituirea contributiilor (primelor de asigurare) platite;
- acordul beneficiarului - se alege atunci cand are loc acceptarea de catre beneficiar a beneficiilor politei de asigurare aferente contractului incheiat de titularul politei; - altele - se alege in situatia producerii altor tipuri de evenimente;
Beneficiu:
- beneficiu - se alege in vederea completarii castigurilor generate de polita de asigurare pe durata unui an fiscal;
- altele - alte beneficii/castiguri.
1.4. Tip transfer - se alege, dupa caz:
- cadou;
- cumparare;
- mostenire;
- necunoscut.
1.5. Periodicitatea evenimentului - se completeaza in situatia in care evenimentul s-a produs o singura data/de mai multe ori/necunoscut.
2. Informatii fiscale despre eveniment - se completeaza cu valori care indica regimul fiscal al evenimentului.
2.1. Status eveniment - se alege una dintre urmatoarele valori:
- prima totala platita;
- despagubirea platita.
2.2. Regimul fiscal aplicat pentru eveniment - campul se completeaza cu valori care genereaza aplicarea impozitului:
- impozabil - se completeaza in situatia in care contributia (prima de asigurare)/despagubirea este un venit impozabil;
- scutit de impozit/neimpozabil - se completeaza in situatia in care prima de asigurare/despagubirea este scutita de impozit sau este un venit neimpozabil.
2.3. Tipul bazei impozabile a evenimentului - se alege dupa caz:
- efectiv;
- contractual;
- notional;
- altele.
3. Informatii financiare despre eveniment:
3.1. Suma;
3.2. Moneda - se completeaza moneda in care a fost efectuata plata;
3.3. Data platii - se completeaza data la care a fost efectuata plata;
3.4. Contul bancar BIC/IBAN/OSIN.
4. Informatii despre impozitare - se completeaza cu date care indica modalitatea de impozitare a evenimentului:
4.1. Tipul de tratament fiscal aplicat pentru eveniment - se alege din lista, dupa caz:
- la plata contributiei (primelor de asigurare);
- la plata beneficiului;
- la transfer in - se alege in situatia in care taxarea se face cand are loc un transfer de bani in contul politei de asigurare;
- la transfer din - se alege in situatia in care taxarea se face cand are loc un transfer de bani generat de polita de asigurare;
- taxa de capital - se alege in cazul in care se taxeaza returnarea anticipata a politei sau marirea valorii de capital a politei in cursul anului fiscal;
- alta.
4.2. Modalitatea in care s-a realizat impunerea:
- fara retinere la sursa - se completeaza in situatia in care nu exista obligatia retinerii la sursa; - cu retinere la sursa - se completeaza in situatia in care se retine impozit in momentul platii sumei.
5. Informatii fiscale si financiare privind impozitarea:
5.1. Suma impozitului retinut si platit la bugetul statului;
5.2. Moneda;
5.3. Data platii - se completeaza data la care a fost efectuata plata impozitului;
5.4. Contul bancar (BIC/IBAN/OSIN).

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

1. Denumire:
402 "Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania"
403 "Declaratie informativa privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei"
2. Format: A4/t2
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
5. Se difuzeaza gratuit.
6. Se utilizeaza pentru transmiterea informatiilor referitoare la contribuabilii rezidenti din alte state membre ale Uniunii Europene care detin proprietatea unui bun imobil in Romania.
7. Se tipareste in doua exemplare de entitatea raportoare sau de imputernicitul acestuia, dupa caz.
8. Circula:
- originalul, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia, la entitatea raportoare.
9. Se arhiveaza la organul fiscal:
- formatul hartie, la dosarul entitatii raportoare;
- formatul electronic, in arhiva de documente electronice.

declaratia 402, declaratia 403, ANAF, formulare, OpANAF nr. 2727/2015, activitati dependente
Miruna Petrache de Miruna Petrache
Redactor Contabilul.ro, InfoTva si Fiscalitatea.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordinul ANAF 2727/2015 reglementeaza Declaratiile 402 si 403":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016