Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Saptamana 04 - 10 februarie 2008

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 11 Feb. 2008

ORDIN nr. 227 din 24 ianuarie 2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR ...

ORDIN nr. 227 din 24 ianuarie 2008
privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 35 alin. (1);

Important!
Contribuabilii prevazuti mai sus au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.
Pentru anul fiscal 2008, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 3,8%.
=============================================


ORDIN nr. 149 din 18 decembrie 2007
pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru societatile de servicii de investitii financiare - SSIF si pentru societatile de administrare a investitiilor care au in obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investitii –SAI.

Important!
SSIF si SAI au obligatia transmiterii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a datelor si informatiilor prevazute in formularele de raportare cuprinse in anexele la prezenta instructiune, pe suport magnetic sau optic, in format tip .XLS si pe suport de hartie.

Prima raportare a cerintelor de capital la nivel individual in conformitate cu prevederile prezentei instructiuni se realizeaza de catre toate SSIF si SAI pentru primul trimestru al anului 2008 si se transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pana cel tarziu la data de 30 aprilie 2008.

SSIF raporteaza Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cerintele prevazute la art. 3, potrivit formularelor de raportare relevante. Formularele completate vor fi insotite de balanta analitica de verificare aferenta lunii respective, precum si de o declaratie semnata de conducatorul societatii si avizata de reprezentantul compartimentului de control intern si de persoana desemnata pentru functia de audit intern, cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acestea sunt corecte si complete.
=============================================

HOTARARE nr. 103 din 11 decembrie 2007
privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza auditorilor financiari din Romania aducand cateva modificari in ceea ce priveste organizarea Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Important!
Auditorii financiari din Consiliul Camerei, Comisia de apel, Comisia de auditori statutari si cei care ocupa functii de conducere in aparatul executiv participa in nume propriu la conferinta si nu se iau in calcul la stabilirea normei de reprezentare.
In vederea asigurarii celeritatii procesului electoral, Consiliul Camerei poate hotari ca propunerile de reprezentanti sa fie transmise pe adresa CAFR cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei de alegeri. Daca numarul de propuneri astfel primite este inferior numarului de reprezentanti determinat potrivit prezentelor norme pentru judetul/sectorul respectiv, completarea propunerilor se face in sedinta publica, potrivit alin. (1).
=============================================

HOTARARE nr. 9 din 24 ianuarie 2008
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine

Emitent: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Prezentul regulament se aplica consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care doresc sa exercite activitatea de consultant fiscal pe teritoriul Romaniei.

Important!
Pentru autorizarea consultantilor fiscali care au obtinut aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, candidatii trebuie sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali din Romania o cerere de inscriere, insotita de urmatoarele documente traduse in limba romana si legalizate:
- dovada nationalitatii solicitantului;
- copie de pe atestatul sau certificatul de calificare, obtinut intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care da dreptul persoanei de a practica activitatea de consultant fiscal in statul membru care l-a eliberat;
- documentul legal, eliberat in statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta ca solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal din cauza unei abateri profesionale grave sau infractiuni;
- documentul legal, eliberat in statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu a solicitantului;
- dovada platii taxei de evaluare, stabilita prin hotarare a Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania.

In situatia in care in urma evaluarii candidatului Comisia de evaluare constata diferente teoretice si practice substantiale intre nivelul de formare profesionala a candidatului si cerintele de competenta profesionala stabilite prin actele normative romanesti, aceasta va decide:
- solicitantul va trece o proba de aptitudini; sau
- solicitantul va urma un stagiu de adaptare.

Pentru exercitarea activitatii de consultant fiscal sub forma de prestari de servicii, consultantul fiscal trebuie sa respecte conditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, legislatia romaneasca privind exercitarea profesiei de consultant fiscal, precum si deontologia profesionala aplicabila in domeniu.
=============================================

HOTARARE nr. 8 din 24 ianuarie 2008
privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2008 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2007 si depunerea declaratiilor in anul 2008

Emitent: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul stabileste obligatii in sarcina consultantilor fiscali.

Important!
Pentru persoanele fizice:
a) cotizatia fixa aferenta anului 2008 pentru consultantii fiscali activi si inactivi, pana la data de 31 martie a anului in curs;
b) cotizatia variabila, aferenta veniturilor realizate din activitatea de consultanta fiscala in anul 2007, pana la data de 31 martie a anului in curs.

Pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) cotizatia fixa aferenta anului 2008, pana la data de 31 martie a anului in curs;
b) cotizatia variabila, aferenta veniturilor realizate in anul 2007 din activitatea de consultanta fiscala, pana la data de 31 martie a anului in curs.

Consultantii fiscali activi au obligatia sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali, pana la data de 31 martie, declaratia privind veniturile obtinute in anul precedent de raportare (anexele nr. 1 si 2).
In cazul in care consultantii fiscali, persoane fizice active, nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala in nume propriu, ci doar in numele sau in contul unei persoane juridice, ori nu au desfasurat deloc activitate de consultanta fiscala, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie in care vor specifica aceasta situatie, pana la data de 31 martie (anexa nr. 3).

Societatile comerciale de consultanta fiscala care nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie pana la data de 31 martie (anexa nr. 4).
=============================================

ORDIN nr. 2.508 din 31 decembrie 2007
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 1 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Si acest act se adreseaza beneficiarilor Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013 stabilind care cheltuieli pot fi eligibile pentru proiectele finantate in cadrul anumitor operatiuni.

Important!
Se aproba listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrarii in vigoare a Contractului de finantare semnat intre beneficiar si organismul intermediar pentru cercetare, in numele si pentru Autoritatea de management al Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice".

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, urmatoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, daca se incadreaza in prevederile art. 6 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale:
a) cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;
c) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;
d) cheltuieli pentru achizitia terenului;
e) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii.
Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate mai sus se deruleaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice.
=============================================

ORDIN nr. 3 din 7 ianuarie 2008
pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Nr. 3 din 7 ianuarie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Nr. 185 din 21 ianuarie 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Acest ordin intereseaza beneficiarii Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

Important!
Cheltuielile referitoare la urmatoarele subcontracte nu sunt eligibile pentru cofinantarea din POSDRU:
a) subcontractele care determina o crestere a costului de executare a operatiunii, fara a aduce o valoare adaugata proportionala;
b) subcontractele incheiate cu intermediari sau consultanti, in temeiul carora plata se defineste in procente din costul total al proiectului, cu exceptia cazurilor in care o asemenea plata este justificata de beneficiarul final, cu referire la valoarea reala a lucrarilor sau a serviciilor furnizate.

Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit si de control toate informatiile necesare privind activitatile subcontractate.
Pentru cheltuielile financiare si juridice se aplica urmatoarele reguli specifice de eligibilitate:
a) Atunci cand proiectul necesita deschiderea unui cont separat pentru punerea in aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea si gestionarea contului sunt eligibile.
b) Onorariile pentru consultanta juridica, taxele notariale, costurile aferente expertizelor tehnice sau financiare, precum si costurile de audit sau contabilitate sunt eligibile in cazul in care sunt legate direct de proiect si in cazul in care sunt necesare pentru punerea in aplicare a acestuia.
c) Costul aferent garantiilor bancare este eligibil in masura in care garantiile sunt cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinantarii.

Pentru cheltuielile financiare si juridice se aplica urmatoarele reguli specifice de eligibilitate:
a) Atunci cand proiectul necesita deschiderea unui cont separat pentru punerea in aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea si gestionarea contului sunt eligibile.
b) Onorariile pentru consultanta juridica, taxele notariale, costurile aferente expertizelor tehnice sau financiare, precum si costurile de audit sau contabilitate sunt eligibile in cazul in care sunt legate direct de proiect si in cazul in care sunt necesare pentru punerea in aplicare a acestuia.
c) Costul aferent garantiilor bancare este eligibil in masura in care garantiile sunt cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinantarii.
=============================================

ORDIN nr. 184 din 21 ianuarie 2008
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" - Domeniul Major de Interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, si 1.3.b "Sprijin pentru consultanta acordat IMM" - Domeniul Major de Interventie 1.3 - Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului, in cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza beneficiarilor proiectelor finantate in cadrul diverselor operatiuni din Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013.

Important!
Se aproba listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunii 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" si al operatiunii 1.3.b "Sprijin pentru consultanta acordat IMM" ale axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Cheltuielile eligibile pentru operatiunile mentionate la art. 1, din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si ale schemelor de ajutor de stat corespunzatoare, aprobate.

Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli mentionate in acest ordin, sa corespunda obiectivelor axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" si sa fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat intre beneficiar si Autoritatea de management sau, dupa caz, organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 1 din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, in numele si pentru autoritatea de management al POS CCE.
=============================================

HOTARARE nr. 107 din 30 ianuarie 2008
pentru modificarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementari din domeniu

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza societatilor comerciale cu capital de stat.

Important!
Terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de statse evalueaza la valoarea de piata, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite, conform standardelor in vigoare, de evaluatori autorizati, atestati conform legii, ale caror servicii vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile art. 38, 39 si 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rapoartele de evaluare se anexeaza la documentatiile inaintate autoritatii publice de resort, in scopul eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in cauza.

Valoarea terenurilor evaluate, actualizata cu indicele de inflatie pana la data evaluarii, se include, potrivit legii, in patrimoniul societatilor comerciale, iar capitalul social al acestora se majoreaza conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
=============================================

CIRCULARA nr. 3 din 1 februarie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna februarie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza atat institutiilor de credit cat si oricarei persoane interesate.

Important!
Pentru luna februarie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 8,00 % pe an.
=============================================

ORDIN nr. 65 din 1 februarie 2008
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza domeniului zootehnic si are in vedere masuri de sprijin financiar.

Important!
Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevazut la lit. b) de la alin. (1), producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, crescatori de pasari pentru oua de consum, trebuie sa completeze o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 15, si sa o depuna la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data livrarii oualor de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare, insotita de urmatoarele documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si in functie de regimul utilizarii centrului.

Documentele necesare pentru persoanele fizice care livreaza oua de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare sunt urmatoarele:
a) copie de pe biletul de proprietate, eliberat de consiliul local, in care se va mentiona numarul de pasari pentru oua de consum detinute de proprietar, inscris in Registrul agricol;
b) copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, din care sa reiasa codul fermei din Registrul national al exploatatiilor;
c) copie de pe factura fiscala de livrare a oualor/borderoul de achizitie intocmit de centrul de colectare, sortare, marcare;
d) copie de pe factura fiscala de marcare a oualor, in situatia marcarii in regim de prestare de servicii;
e) copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a oualor, din care sa reiasa numarul de oua din categoriile de greutate M, L si XL, intocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al carui model este prevazut in anexa nr. 15^1;
f) adeverinta eliberata de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, din care sa reiasa codul acordat producatorului, care se marcheaza pe ou.
=============================================

ORDIN nr. 303 din 4 februarie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.

Important!
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la data mentionata in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice.
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.

In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Dobanda (cuponul) se plateste anual la data de 25 octombrie, incepand cu 25 octombrie 2008 si terminand cu 25 octombrie 2011 inclusiv pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani, si la data de 5 martie, incepand cu 5 martie 2008 si terminand cu 5 martie 2013 pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani, fiind determinata conform formulei:
D = VN*r/frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D= dobanda (cupon);
VN= valoarea nominala;
r = rata cuponului.
=============================================

ORDIN nr. 64 din 31 ianuarie 2008
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2008

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general pentru unitatile emitente de tichete de masa cat si pentru persoanele care beneficiaza de acesta alocatie individuala de hrana.

Important!
Pentru semestrul I 2008, incepand cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobata prin Legea nr. 187/2006, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobata prin Legea nr. 154/2007, este de 7,88 lei.
=============================================

ORDIN nr. 397 din 4 februarie 2008
pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006

Emitent: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru furnizorii de energie termica destinata populatiei care primesc finantari din bugetele locale.

Important!
Se aproba alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzator trimestrului I al anului 2008, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Sumele prevazute la art. 1 se transfera bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru furnizorii de energie termica destinata populatiei.
Calculul cuantumurilor sumelor se face in baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referinta emise de autoritatile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
=============================================

HOTARARE nr. 89 din 23 ianuarie 2008
pentru aprobarea Acordului-cadru de imprumut F/P 1556 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Ministerului Economiei si Finantelor care reprezinta statul roman in cadrul acordului incheiat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Important!
Proiectul
BDCE acorda Imprumutatului, care accepta, un imprumut pentru finantarea partiala a F/P 1556 (2006), aprobat de Consiliul de administratie al BDCE la 14-15 martie 2006, referitor la reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si la corectarea torentelor din zonele forestiere.
Acest imprumut este acordat de BDCE, luand in considerare angajamentul asumat de Imprumutat de a utiliza acest imprumut exclusiv pentru finantarea proiectului sectorial descris in anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit in continuare Proiectul) si de a realiza acest proiect prin Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), in conditiile care sunt detaliate in anexa mentionata.
Orice schimbare a modului in care imprumutul este utilizat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediata a imprumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de imprumut ale BDCE.

Imprumutul
Conditii financiare
Valoarea imprumutului acordat este de 48.000.000 EUR (patruzeci si opt de milioane euro).
Acesta va fi disponibilizat in transe. Fiecare transa a imprumutului va fi pentru o perioada care nu va depasi 15 ani, incluzand o perioada de gratie de 5 ani.
Pentru fiecare transa, suma, rata dobanzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare si conturile de remitere ale fiecarei parti vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de catre Imprumutat si BDCE.
O scrisoare suplimentara la prezentul acord, precizand conditiile pentru fiecare transa, va fi intocmita la momentul tragerii, in formatul stabilit in anexa nr. 2 la prezentul acord.

Ca urmare a aprobarii F/P 1556 de catre Consiliul de administratie al BDCE la 14-15 martie 2006, la conditiile de imprumut ale BDCE se va aplica o subventionare a ratei dobanzii din Fondul fiduciar selectiv, ce nu va depasi suma de 1.920.000 euro, echivalentul a 100 p.b. calculate pe baza unui imprumut de 10 ani, cu o perioada de gratie de 5 ani. Cu toate acestea, rata dobanzii, dupa scaderea subventiei de rata a dobanzii, nu va putea niciodata sa scada sub zero.

Achizitiile se vor efectua in conformitate cu legea romana, in prezent Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conforma cu directivele Uniunii Europene in vigoare (2004/17/CE si 2004/18/CE) si care nu intra, deci, in niciun fel de contradictie cu Liniile directoare privind achizitiile ale BDCE sau in conformitate cu ultima varianta amendata a legii nationale privind achizitiile publice, in vigoare la data lansarii licitatiilor.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Saptamana 04 - 10 februarie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016