Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Au fost modificate Normele Codului Fiscal in contextul aplicarii noilor reguli TVA privind comertul electronic de la 1 iulie

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 15 Sep. 2021 Exclusiv
Tags: hotararea 928/2021, norme cod fiscal, noi reguli tva

Recent au fost adoptate noi reguli TVA privind comertul electronic de la 1 iulie 2021. In acest context au fost adaptate si modificate normele codului fiscal prin Hotararea 928/2021.

Hotararea nr. 928 din 1 septembrie 2021 pentru modificarea si completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021.

Ce s-a modificat/completat:
 
  • Se considera ca bunurile au fost expediate sau transportate de catre furnizor sau in contul acestuia, inclusiv in cazul in care furnizorul intervine in mod indirect in expedierea sau transportul bunurilor, in situatii precum cele prevazute la art. 5a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile;
  • Nu este asimilata unei achizitii intracomunitare efectuate cu plata utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru al Uniunii Europene de persoana impozabila sau de alta persoana, in numele acesteia;
  • In baza art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, orice persoana impozabila nestabilita in Romania, dar stabilita in alt stat membru poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania. Taxa pe valoarea adaugata se ramburseaza de catre Romania, statul membru in care au fost achizitionate bunuri/servicii sau in care s-au efectuat importuri de bunuri, daca persoana impozabila respectiva indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut in Romania sediul activitatii sale economice sau un sediu fix de la care sa fi efectuat operatiuni economice sau, in lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau resedinta sa obisnuita;
b) pe parcursul perioadei de rambursare nu este inregistrata si nici nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal;
c) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei, cu exceptia urmatoarelor operatiuni:

1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) si art. 296 din Codul fiscal;
2. livrarea de bunuri si prestarea de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta impozabila in Romania conform art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de bunuri efectuata de catre o persoana impozabila care faciliteaza aceasta livrare in conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal, atunci cand expedierea sau transportul bunurilor livrate incepe si se incheie in Romania, efectuate de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315 alin. (14) din Codul fiscal;
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, efectuata de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal.
  • Cererea de rambursare va contine o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. 1-4.
  • In baza art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, nestabilita pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri mobile corporale si de servicii efectuate in Romania. Taxa pe valoarea adaugata se ramburseaza de catre Romania, daca persoana impozabila respectiva indeplineste urmatoarele conditii:
a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut in Romania sediul activitatii sale economice sau un sediu fix de la care sa fi efectuat operatiuni economice sau, in lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau resedinta sa obisnuita;
b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei, cu exceptia urmatoarelor operatiuni:
1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) si art. 296 din Codul fiscal;
2. livrarea de bunuri si prestarea de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal;
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, supuse regimului special prevazut la art. 314 din Codul fiscal.
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, supuse regimului special prevazut la art. 315^2 din Codul fiscal.
  • Pentru a indeplini conditiile pentru rambursare, orice persoana impozabila trebuie sa desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii. Prin exceptie, persoanele prevazute la art. 314 alin. (12) din Codul fiscal, respectiv la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal nu au obligatia de a desemna un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, toate obligatiile reprezentantului, prevazute de prezentul punct, revenind acestor persoane.
 
Extras din Hotararea 928/2021:
 
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articolul I
Titlul VII „Taxa pe valoarea adaugata“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 1, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
(8) in aplicarea art. 266 alin. (1) pct. 35 si art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, se considera ca bunurile au fost expediate sau transportate de catre furnizor sau in contul acestuia, inclusiv in cazul in care furnizorul intervine in mod indirect in expedierea sau transportul bunurilor, in situatii precum cele prevazute la art. 5a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare), cu modificarile si completarile ulterioare.
2. La punctul 3 alineatul (7), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare intracomunitara de bunuri la distanta, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;
3. La punctul 7, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(14) Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile.
4. La punctul 7, dupa alineatul (17) se introducdoua noi alineate, alineatele (18) si (19), cu urmatorul cuprins:
(18) in aplicarea art. 270 alin. (15) si (16) din Codul fiscal, termenul «faciliteaza» are intelesul prevazut la art. 5b din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(19) in aplicarea prevederilor art. 270 alin. (15), art. 293 alin. (1) lit. d), art. 315^2 si 315^3 din Codul fiscal, termenul «loturi» reprezinta bunuri ambalate impreuna si expediate simultan de acelasi furnizor catre acelasi destinatar si acoperite de acelasi contract de transport.
5. La punctul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Nu este asimilata unei achizitii intracomunitare efectuate cu plata utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru al Uniunii Europene de persoana impozabila sau de alta persoana, in numele acesteia.
6. Punctul 12 se abroga.
7. La punctul 72 alineatul (1) litera c), dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta impozabila in Romania conform art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de bunuri efectuata de catre o persoana impozabila care faciliteaza aceasta livrare in conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal, atunci cand expedierea sau transportul bunurilor livrate incepe si se incheie in Romania, efectuate de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315 alin. (14) din Codul fiscal;
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, efectuata de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal.
8. La punctul 72 alineatul (7), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. 1-4.
9. La punctul 74 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, supuse regimului special prevazut la art. 314 din Codul fiscal.
10. La punctul 74 alineatul (1) litera b), dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, supuse regimului special prevazut la art. 315^2 din Codul fiscal.
11. La punctul 74, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Pentru a indeplini conditiile pentru rambursare, orice persoana impozabila prevazuta la alin. (1) trebuie sa desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii. Prin exceptie, persoanele prevazute la art. 314 alin. (12) din Codul fiscal, respectiv la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal nu au obligatia de a desemna un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, toate obligatiile reprezentantului, prevazute de prezentul punct, revenind acestor persoane.
12. La punctul 81, alineatul (3) se abroga.
13. La capitolul XIII, dupa sectiunea a 5-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5^1-a, cuprinzand punctul 102^1, cu urmatorul cuprins:
Sec?iunea a 5^1-a Evidente speciale
102^1
(1) Persoana impozabila prevazuta la art. 321^1 alin. (1) din Codul fiscal pastreaza urmatoarele registre in ceea ce priveste livrarile sau prestarile, in situatia in care se considera ca aceasta a primit si a livrat ea insasi bunuri in conformitate cu art. 270 alin. (15) si (16) din Codul fiscal sau in cazul in care participa la o prestare de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune sau prestate pe cale electronica, pentru care se prezuma ca actioneaza in nume propriu, in conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv art. 9a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) registrele prevazute la art. 63c din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care persoana impozabila a optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevazute la art. 314, 315 sau 315^2 din Codul fiscal;
b) documentele prevazute la pct. 101, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila nu a optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevazute la art. 314, 315 sau 315^2 din Codul fiscal.
(2) Persoana impozabila prevazuta la art. 321^1 alin. (1) din Codul fiscal pastreaza informatiile mentionate la art. 54c alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la alte livrari sau prestari decat cele mentionate la alin. (1).
Articolul II
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Au fost modificate Normele Codului Fiscal in contextul noilor reguli TVA privind comertul electronic de la 1 iulie 2021
 
Recent au fost adoptate noi reguli TVA privind comertul electronic de la 1 iulie 2021. In acest context au fost adaptate si modificate normele codului fiscal prin Hotararea 928/2021.
Hotararea nr. 928 din 1 septembrie 2021 pentru modificarea si completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021.
Ce s-a modificat:
Se considera ca bunurile au fost expediate sau transportate de catre furnizor sau in contul acestuia, inclusiv in cazul in care furnizorul intervine in mod indirect in expedierea sau transportul bunurilor, in situatii precum cele prevazute la art. 5a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare), cu modificarile si completarile ulterioare;
Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile;
Nu este asimilata unei achizitii intracomunitare efectuate cu plata utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru al Uniunii Europene de persoana impozabila sau de alta persoana, in numele acesteia;
in baza art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, orice persoana impozabila nestabilita in Romania, dar stabilita in alt stat membru poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania. Taxa pe valoarea adaugata se ramburseaza de catre Romania, statul membru in care au fost achizitionate bunuri/servicii sau in care s-au efectuat importuri de bunuri, daca persoana impozabila respectiva indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut in Romania sediul activitatii sale economice sau un sediu fix de la care sa fi efectuat operatiuni economice sau, in lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau resedinta sa obisnuita;
b) pe parcursul perioadei de rambursare nu este inregistrata si nici nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal;
c) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei, cu exceptia urmatoarelor operatiuni:
1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) si art. 296 din Codul fiscal;
2. livrarea de bunuri si prestarea de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta impozabila in Romania conform art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de bunuri efectuata de catre o persoana impozabila care faciliteaza aceasta livrare in conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal, atunci cand expedierea sau transportul bunurilor livrate incepe si se incheie in Romania, efectuate de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315 alin. (14) din Codul fiscal;
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, efectuata de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal.
Cererea de rambursare va contine o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. 1-4.
In baza art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, nestabilita pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri mobile corporale si de servicii efectuate in Romania. Taxa pe valoarea adaugata se ramburseaza de catre Romania, daca persoana impozabila respectiva indeplineste urmatoarele conditii:
a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut in Romania sediul activitatii sale economice sau un sediu fix de la care sa fi efectuat operatiuni economice sau, in lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau resedinta sa obisnuita;
b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei, cu exceptia urmatoarelor operatiuni:
1. prestarea de servicii de transport si de servicii auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) si art. 296 din Codul fiscal;
2. livrarea de bunuri si prestarea de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal;
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, supuse regimului special prevazut la art. 314 din Codul fiscal.
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, supuse regimului special prevazut la art. 315^2 din Codul fiscal.
Pentru a indeplini conditiile pentru rambursare, orice persoana impozabila trebuie sa desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii. Prin exceptie, persoanele prevazute la art. 314 alin. (12) din Codul fiscal, respectiv la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal nu au obligatia de a desemna un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, toate obligatiile reprezentantului, prevazute de prezentul punct, revenind acestor persoane.
 
Extras din Hotararea 928/2021:
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articolul I
Titlul VII „Taxa pe valoarea adaugata“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 1, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
(8) in aplicarea art. 266 alin. (1) pct. 35 si art. 266 alin. (1) pct. 36 din Codul fiscal, se considera ca bunurile au fost expediate sau transportate de catre furnizor sau in contul acestuia, inclusiv in cazul in care furnizorul intervine in mod indirect in expedierea sau transportul bunurilor, in situatii precum cele prevazute la art. 5a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare), cu modificarile si completarile ulterioare.
2. La punctul 3 alineatul (7), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare intracomunitara de bunuri la distanta, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;
3. La punctul 7, alineatul (14) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(14) Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile.
4. La punctul 7, dupa alineatul (17) se introducdoua noi alineate, alineatele (18) si (19), cu urmatorul cuprins:
(18) in aplicarea art. 270 alin. (15) si (16) din Codul fiscal, termenul «faciliteaza» are intelesul prevazut la art. 5b din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(19) in aplicarea prevederilor art. 270 alin. (15), art. 293 alin. (1) lit. d), art. 315^2 si 315^3 din Codul fiscal, termenul «loturi» reprezinta bunuri ambalate impreuna si expediate simultan de acelasi furnizor catre acelasi destinatar si acoperite de acelasi contract de transport.
5. La punctul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Nu este asimilata unei achizitii intracomunitare efectuate cu plata utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila in vederea efectuarii unei vanzari intracomunitare de bunuri la distanta catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru al Uniunii Europene de persoana impozabila sau de alta persoana, in numele acesteia.
6. Punctul 12 se abroga.
7. La punctul 72 alineatul (1) litera c), dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, vanzarea intracomunitara de bunuri la distanta impozabila in Romania conform art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de bunuri efectuata de catre o persoana impozabila care faciliteaza aceasta livrare in conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal, atunci cand expedierea sau transportul bunurilor livrate incepe si se incheie in Romania, efectuate de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315 alin. (14) din Codul fiscal;
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, efectuata de catre persoana impozabila prevazuta la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal.
8. La punctul 72 alineatul (7), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul Romaniei pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. 1-4.
9. La punctul 74 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
3. prestarea de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in Romania, supuse regimului special prevazut la art. 314 din Codul fiscal.
10. La punctul 74 alineatul (1) litera b), dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
4. vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte, impozabila in Romania conform art. 275 alin. (3) sau (4) din Codul fiscal, supuse regimului special prevazut la art. 315^2 din Codul fiscal.
11. La punctul 74, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Pentru a indeplini conditiile pentru rambursare, orice persoana impozabila prevazuta la alin. (1) trebuie sa desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii. Prin exceptie, persoanele prevazute la art. 314 alin. (12) din Codul fiscal, respectiv la art. 315^2 alin. (24) din Codul fiscal nu au obligatia de a desemna un reprezentant in Romania in scopul rambursarii, toate obligatiile reprezentantului, prevazute de prezentul punct, revenind acestor persoane.
12. La punctul 81, alineatul (3) se abroga.
13. La capitolul XIII, dupa sectiunea a 5-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5^1-a, cuprinzand punctul 102^1, cu urmatorul cuprins:
Sec?iunea a 5^1-a Evidente speciale
102^1
(1) Persoana impozabila prevazuta la art. 321^1 alin. (1) din Codul fiscal pastreaza urmatoarele registre in ceea ce priveste livrarile sau prestarile, in situatia in care se considera ca aceasta a primit si a livrat ea insasi bunuri in conformitate cu art. 270 alin. (15) si (16) din Codul fiscal sau in cazul in care participa la o prestare de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si de televiziune sau prestate pe cale electronica, pentru care se prezuma ca actioneaza in nume propriu, in conformitate cu art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv art. 9a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) registrele prevazute la art. 63c din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care persoana impozabila a optat pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevazute la art. 314, 315 sau 315^2 din Codul fiscal;
b) documentele prevazute la pct. 101, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila nu a optat pentru aplicarea regimurilor speciale prevazute la art. 314, 315 sau 315^2 din Codul fiscal.
(2) Persoana impozabila prevazuta la art. 321^1 alin. (1) din Codul fiscal pastreaza informatiile mentionate la art. 54c alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la alte livrari sau prestari decat cele mentionate la alin. (1).
Articolul II
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Au fost modificate Normele Codului Fiscal in contextul aplicarii noilor reguli TVA privind comertul electronic de la 1 iulie":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016