Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 07 - 13 aprilie 2008

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 14 Apr. 2008

HOTARARE nr. 13 din 19 martie 2008pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a ...

HOTARARE nr. 13 din 19 martie 2008
pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a
altor parti interesate
 
Emitent: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 7 aprilie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza consultantilor fiscali care pot efectua expertize fiscale la cererea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala si a altor
organe.
 
Important!
Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de catre persoanele prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr.
198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de membri ai Camerei Consultantilor Fiscali inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala in categoria membri activi.
 
Expertizele fiscale judiciare pot fi facute doar de catre persoanele fizice consultanti fiscali, iar cele extrajudiciare, si de catre societatile de consultanta.
In sensul prezentelor norme, expert este consultantul fiscal numit ca expert.
Clasificarea expertizelor fiscale
Expertizele fiscale se clasifica in:
 
- expertize fiscale judiciare;
- expertize fiscale extrajudiciare.
Expertizele fiscale judiciare constituie mijloace de proba in justitie, avand ca scop principal atat stabilirea adevarului, cat si solutionarea justa a cauzelor aflate in faza de cercetare sau de judecata.
 
Expertizele fiscale judiciare se refera la obligatiile ce fac obiectul veniturilor la bugetul consolidat al statului si pentru alte impozite si taxe similare in relatia cu alte tari.
Aspectele procedurale ale expertizelor judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002.
 
Expertizele fiscale extrajudiciare sunt acele expertize solicitate unui consultant fiscal de catre orice persoana interesata in vederea stabilirii realitatii si legalitatii obligatiilor de natura fiscala, respectiv debite si accesorii.
 
Sanctiuni!
Nerespectarea de catre consultantii fiscali a normelor si procedurilor privind efectuarea expertizei fiscale constituie abatere disciplinara si atrage aplicarea
sanctiunilor prevazute de Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale.
==============================================

ORDIN nr. 211 din 25 martie 2008
privind aprobarea schemelor de ajutor de stat "Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat
cele prevazute in anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor" si "Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si
nelemnoase"
Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 4 aprilie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza IMM-urile care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare precum si microintreprinderile din domeniul
prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase.
Important!
Scopul prezentei scheme este facilitarea dezvoltarii activitatilor economice IMM-urilor care proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse
alimentare, altele decat cele prevazute in anexa 1 la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor, prin realizarea de investitii in active corporale si necorporale, fara a afecta insa conditiile de comert intr-o masura contrara interesului comun.

Dupa verificarea eligibilitatii proiectelor de catre APDRP, fiecare proiect eligibil va fi punctat in functie de sistemul de punctaj stabilit inaintea lansarii sesiunii depunerii de proiecte. AM PNDR, in consultare cu Comitetul de monitorizare, va stabili sistemul de punctaj, precum si criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.
Selectia va fi facuta de Comitetul de selectie, care este un organism tehnic prezidat de catre AM PNDR si care are in componenta reprezentanti ai AM PNDR si ai APDRP.
Rolul Comitetului de selectie este de a face propuneri catre AM PNDR pentru finantarea proiectelor pe baza regulilor de selectie stabilite.
APDRP va intocmi o lista a proiectelor eligibile in ordinea punctajului obtinut si o va transmite Comitetului de selectie.
Cand valoarea totala a proiectelor eligibile primite se situeaza sub valoarea totala a alocarii financiare, Comitetul de selectie va intocmi un raport pe care il va transmite catre directorul general al AM PNDR pentru aprobare.
Cand valoarea totala a proiectelor eligibile primite se situeaza peste valoarea totala a alocarii financiare, Comitetul de selectie va aplica sistemul de punctare si, atunci cand este necesar, criteriile pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal si va intocmi un raport pe care il va transmite catre directorul general al AM PNDR pentru aprobare.
Pe baza rapoartelor primite de la Comitetul de selectie, AM PNDR va lua decizia finala asupra selectiei proiectelor depuse.
In aplicarea criteriilor de selectie, in cadrul prezentei scheme sunt considerate sectoare prioritare sectorul panificatie si sectorul privind producerea si utilizarea energiei regenerabile si a biocombustibililor.
Criteriile de selectie aplicabile in cadrul prezentei scheme sunt:
- microintreprinderi care se adapteaza la standardele comunitare;
- IMM-uri din sectoare prioritare, in ordinea de prioritati stabilita in cadrul masurii 123;
- IMM-uri din zone unde exista materie prima disponibila si nu exista capacitati de procesare;
- IMM-uri care sa nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR;
- IMM-uri care sunt atat producatoare de materie prima, cat si procesatoare.
- Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
==============================================

HOTARARE nr. 16 din 25 martie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 7 aprilie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza celor care administreaza fonduri de pensii private care au obligatia achitarii unor taxe catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private.
Important!
De la momentul autorizarii fondului de pensii administrat privat, pe durata existentei acestuia, administratorul achita Comisiei o taxa lunara de functionare.
Din momentul inceperii efective a activitatii de depozitare a activelor financiare ale fondului/fondurilor de pensii administrat/administrate privat, depozitarii avizati in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, achita Comisiei o taxa lunara de functionare.
De la momentul autorizarii in baza Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, agentii de marketing, persoane juridice, brokeri, respectiv intermediari, achita Comisiei o taxa lunara de functionare.
Taxele prevazute in prezenta norma vor fi virate in contul Comisiei, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
Plata sumelor datorate lunar se va realiza cel tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna precedenta, fara deducerea din obligatia de plata a comisioanelor bancare.
Pentru neachitarea la termen a taxelor lunare prevazute la art. 4-6, administratorii, depozitarii si agentii de marketing datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile in vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare.
Dobanzile si penalitatile de intarziere vor fi evidentiate separat pe ordinul de plata si vor fi virate in contul Comisiei, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, functionare, precum si din dobanzi si/sau penalitati de intarziere se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005.
Eventualele sume virate in plus se vor regulariza ulterior la initiativa platitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.
In cazul in care o cerere este retrasa de catre solicitant, precum si in cazul respingerii unei cereri, taxa perceputa nu se restituie.
==============================================

HOTARARE nr. 17 din 25 martie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative
 
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 7 aprilie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza celor care administreaza fonduri de pensii facultative care au obligatia achitarii unor taxe catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private.
 
Important!
De la momentul autorizarii primului fond de pensii facultative, pe durata existentei acestuia, administratorul acestuia achita Comisiei o taxa lunara de
administrare.
In cazul in care un administrator administreaza mai multe fonduri de pensii facultative, taxa prevazuta la alin. (1) se achita pentru fiecare fond de pensii facultative.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, depozitarii avizati in baza Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, achita Comisiei o taxa lunara de functionare.
Agentii de marketing, persoane juridice, autorizati/avizati in baza Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, achita Comisiei o taxa lunara de functionare incepand cu 1 ianuarie 2009.
Taxele prevazute in prezenta norma vor fi virate in contul Comisiei, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
 
Plata sumelor datorate lunar se va realiza cel tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna precedenta, fara deducerea din obligatia de plata a comisioanelor bancare.
Pentru neachitarea la termen a taxelor lunare prevazute la art. 4 - 6, administratorii, depozitarii si agentii de marketing datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile in vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare.
 
Dobanzile si penalitatile de intarziere vor fi evidentiate separat pe ordinul de plata si vor fi virate in contul Comisiei, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
Verificarea respectarii prevederilor legale privind plata sumelor prevazute la art. 4 - 8 se face de catre Comisie.
In cazul raportarii eronate a bazei de calcul, pentru diferentele constatate, Comisia aplica in mod corespunzator dobanzile si/sau penalitatile de intarziere prevazute la art. 8, calculate pentru perioada cuprinsa intre data la care aceste sume erau scadente si data platii efective.
Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, administrare, functionare, precum si din dobanzi si/sau penalitati de intarziere se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005.
Eventualele sume virate in plus se vor regulariza ulterior la initiativa platitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.
In cazul in care o cerere este retrasa de catre solicitant, precum si in cazul respingerii unei cereri, taxa perceputa nu se restituie.
==============================================
 
HOTARARE nr. 18 din 25 martie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 9/2008 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2007
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 10 aprilie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Important!
Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinzand si numele in clar al acestora.
Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
a) directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din RomAnia, potrivit legii.

Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.
 
In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.
 
Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) vor completa situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2007, folosind planul de conturi aplicabil fiecarei categorii de entitati, conform reglementarilor contabile aplicabile.
Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), pot depune situatiile financiare anuale la registratura Comisiei si ale unitatilor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili.
(2) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), pot depune situatiile financiare anuale la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor HotarArii Guvernului nr. 627/1995.
(3) De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
==============================================
 
CIRCULARA nr. 9 din 1 aprilie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna aprilie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 9 aprilie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza atat institutiilor de credit, cat si oricarei alte persoane interesate de politica de dobanzi a Bancii Nationale a Romaniei.
Important!
Pentru luna aprilie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 9,03% pe an.
==============================================

ORDIN nr. 178 din 28 februarie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Emitent: CASA NATIONALA  DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 10 aprilie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza structurile cu atributii de control din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate care efectueaza
activitati de control in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Important!
Personalul care isi desfasoara activitatea in Corpul de control si in structurile teritoriale de control este imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice
sanctiunile prevazute la art. 305 si 306 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 47 si 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Personalul care isi desfasoara activitatea in Corpul de control si in structurile teritoriale de control este imputernicit sa constate si sa stabileasca sumele incasate necuvenit din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fond, de la cei care se fac vinovati de nerespectarea prevederilor legale in vigoare.
Normele metodologice pentru stabilirea si recuperarea sumelor incasate necuvenit de la fond de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale sunt prevazute in anexa nr. 2.
Sumele incasate necuvenit de la fond se recupereaza de la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care au avut sau au relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in termenul de prescriptie de 3 ani.
Pregatirea actiunii de control
1. Referatul pentru declansarea actiunii de control este un document care contine fundamentarea actiunii de control si tematica propusa spre aprobare.
2. Ordinul/dispozitia de serviciu reprezinta mandatul de interventie intocmit de structura de control si aprobat de presedintele CNAS sau presedintele - director general al casei de asigurari de sanatate, dupa caz. In ordinul/dispozitia de serviciu se precizeaza:
    - temeiul legal si administrativ (referatul pentru declansarea actiunii de control) al efectuarii controlului;
    - perioada in care se desfasoara controlul;
    - entitatea controlata;
    - echipa de control;
    - persoana din cadrul echipei desemnata sa coordoneze actiunea de control.
3. Tematica de control face parte integranta din ordinul/dispozitia de serviciu si contine obiectivele actiunii de control.
==============================================
HOTARARE nr. 379 din 31 martie 2008
privind stabilirea unor masuri pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici pentru anul 2007
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 10 aprilie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza activitatea inaltilor functionari publici stabilind masuri pentru evaluarea performantelor profesionale.
Important!
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici pentru anul 2007 se face de catre Comisia de evaluare a performantelor
profesionale individuale ale inaltilor functionari publici, prevazuta de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, denumita in continuare Comisia de evaluare, prin evaluarea activitatii desfasurate potrivit atributiilor stabilite conform legii, pe baza urmatoarelor documente:

a) raportul intocmit de inaltul functionar public, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din anexa nr. 3 la HotarArea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare; organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare;
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare;
b) referatul de evaluare intocmit de catre primul-ministru pentru secretarul general al Guvernului, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de functii se afla functia publica, pentru functiile publice de secretar general si secretar general adjunct din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de catre ministrul internelor si reformei administrative, pentru functiile publice de prefect si subprefect, respectiv de catre secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali;
c) fisa postului inaltului functionar public evaluat.
(2) La referatul de evaluare prevazut la alin. (1) lit. b) se anexeaza obiectivele operationale pentru anul 2007, precum si obiectivele operationale pentru anul 2008.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 07 - 13 aprilie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016