Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG 26/2021 modifica OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 09 Apr. 2021 Exclusiv
Tags: oug 26/2021, stimulent de insertie pentru parinti

Ordonanta de urgenta nr. 26/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 08 aprilie 2021.

Conform actului normativ care a intrat in vigoare din 8 aprilie 2021, persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:

a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

Mai multe detalii despre acordarea stimulentului de insertie, in extrasul din Ordin:

Art. I. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 2 alineatul (5), dupa litera x) se introduce o noua litera, litera y), cu urmatorul cuprins:
 
"
y) au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si/sau de prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
2. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 7. -
(1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:
 
a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
 
b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.
 
(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru cresterea copiilor si obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. b) dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati. Acest stimulent de insertie se acorda inclusiv persoanelor prevazute la alin. (1).
 
(3) Stimulentul de insertie acordat pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati nu se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 31 alin. (2).
 
(4) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda. Indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) nu se cumuleaza cu stimulentul de insertie.(5) Stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda si in situatia in care certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului expira dupa implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
 
(6) In situatia persoanei indreptatite care beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2), al carei copil este incadrat in grad de handicap dupa implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani.
 
(7) In situatia prevazuta la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie se face in baza unei noi cereri completate de persoana indreptatita si a copiei dupa certificatul de incadrare in grad de handicap.
 
(8) Cuantumul stimulentului de insertie se majoreaza prin hotarare a Guvernului."
 
3. La articolul 9, alineatul (5) se abroga.
 
4. La articolul 12, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
 
"
(6) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita si in situatia in care, dupa stabilirea dreptului, persoana indreptatita, impreuna cu copilul pentru care se stabileste dreptul, isi stabileste temporar resedinta in alta tara.
 
(7) In sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se intelege o perioada de pana la 6 luni pe an pentru toate situatiile, cu exceptia celor prevazute la art. 2 alin. (5) lit. k) si x), pentru care conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita pe toata perioada de insotire ori in care se afla in misiune."
 
5. La articolul 14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare."
 
6. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
 
"
c1) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevazute la art. 3 alin. (1), daca cererea este depusa in termen de 30 de zile lucratoare de la aceasta data;".
 
7. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-c1)."
 
8. La articolul 15, alineatul (11) se abroga.
 
9. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:(4) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda si in situatia in care:
 
a) agentia teritoriala constata ca pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
 
b) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de acordare a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."
 
10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 17. -
(1) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
 
a) copilul a implinit varsta de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
 
b) a avut loc decesul copilului.
 
(2) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se constata:
 
a) una dintre situatiile prevazute la art. 16 alin. (2), cu exceptia lit. i);
 
b) beneficiarul nu mai realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 3 si solicita concediul pentru cresterea copilului;
 
c) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati si beneficiarul nu mai realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 3.
 
(3) In situatia persoanelor indreptatite aflate in plata stimulentului de insertie care solicita concediile medicale prevazute la art. 2 alin. (1), cu exceptia celui prevazut la lit. c), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plata stimulentului de insertie nu se suspenda."
 
11. La articolul 18 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
a) Incepand cu ziua urmatoare pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) si art. 17 alin. (2) lit. b), daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la acea data;".
 
12. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
 
"(4) In situatia de suspendare prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. b), plata stimulentului de insertie se reia in cuantumul prevazut de art. 7 alin. (1) si (2), in functie de varsta copilului.
 
(5) In situatia de suspendare prevazuta la art. 16 alin. (4), agentia teritoriala verifica, in termen de maximum 30 de zile lucratoare, cauzele care au condus la suspendarea platii. in situatia in care in urma verificarilor nu se constata una din cauzele care conduc la incetarea dreptului, atunci plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se reia cu ziua urmatoare finalizarii termenului, in cuantumul anterior sau, dupa caz, in cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare."
 
13. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 24. -
(1) Sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale."
 
14. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
 
"
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit de catre angajatii sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor, aprobata prin Legea nr. 25/1999."
 
15. La articolul 24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(5) Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
 
16. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 25. -
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
 
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
 
a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
 
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) si (2);
 
c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii, si nici in situatiile prevazute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) In cazul persoanei indreptatite care are calitatea de salariat si care se intoarce la activitatea profesionala pentru a obtine stimulentul de insertie acordat in conditiile art. 7, aceasta are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
 
(5) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie, daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (4)."
 
17. La articolul 31, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
 
"
(7) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul prevazut la alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, altele decat cele prevazute de art. 16 alin. (3), au dreptul la un stimulent de insertie, in cuantum egal cu cel prevazut la art. 7 alin. (2)."
 
18. La articolul 32, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
 
"
(6) Persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pot opta intre acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (5) si acordarea stimulentului prevazut la art. 31 alin. (7)."
 
19. La articolul 35 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
 
"
d1) de la data realizari veniturilor supuse impozitului, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la acea data;".
 
20. La articolul 37 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
 
"
k) persoana indreptatita nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si solicita acordarea concediului pentru ingrijirea copilului."
 
21. La articolul 37, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(4) Reluarea acordarii drepturilor prevazute la art. 31, suspendate in situatiile prevazute la alin. (1) si (2), se face la cerere, prevederile art. 18 alin. (1)-(3) aplicandu-se corespunzator."
 
Art. II. -
in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prin hotarare a Guvernului.Art. III. -
Prevederile art. I intra in vigoare odata cu intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. II.
 
Art. IV. -
(1) Prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copiilor si/sau de stimulentul de insertie;
 
b) realizeaza venituri supuse impozitului din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
c) copiii nu au implinit varsta de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati.
 
(2) In vederea acordarii stimulentului de insertie potrivit alin. (1) de la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanta de urgenta, persoanele depun o noua cerere in termen de 30 de zile lucratoare de la aceasta data.
 
(3) In situatia in care se depaseste termenul prevazut la alin. (2), stimulentul de insertie se acorda de la data depunerii cererii.
 
Art. V. -
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG 26/2021 modifica OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016