Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 29 aprilie - 04 mai

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 07 Mai. 2008

HOTARARE nr. 113 din 26 februarie 2008 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar Emitent: ...

HOTARARE nr. 113 din 26 februarie 2008
privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

Emitent: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza auditorii financiari stabilind regulile pentru organizarea si desfasurarea examenului de aptitudini profesionale.

Important!
Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de aptitudini profesionale pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta.

La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:
- stagiari care au finalizat perioada de stagiu si au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
- stagiari care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului.

In vederea inscrierii la examen candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:

a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar:
     - caietul de stagiu completat si raportul indrumatorului de stagiu pentru ultimul an de stagiu;
     - cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro; 
     - declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii de la toti indrumatorii de stagiu; 
     - copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere; 
     - copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate; 
     - 4 fotografii tip buletin;

b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului: 
     - cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro; 
     - copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere; 
     - copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate; 
     - 4 fotografii tip buletin;

c) pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din diferite motive personale nu s-au putut prezenta si s-au retras, dar se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului: 
     - cerere-model - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro; 
     - declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii de la toti indrumatorii de stagiu; 
     - copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere; 
     - copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate; 
     - 4 fotografii tip buletin.

Departamentul de invatamant si admitere va elibera in momentul inscrierii legitimatia de participare la examen.
==========================================

REGULAMENT nr. 7 din 18 aprilie 2008
privind comisioanele practicate de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar in relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de credit si Trezoreria Statului care platesc comisioane Bancii Nationale a Romaniei pentru operatiunile cu numerar.

Important!
Retragerile, respectiv depunerile de numerar ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului se realizeaza prin casieriile sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestor operatiuni, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006.

Asupra numerarului sub forma de bancnote si/sau monede metalice, retras in ziua (z), care a fost anuntat in ziua anterioara (z-1), se percepe un comision de 0,30%, aplicat la suma retrasa.

Asupra numerarului sub forma de bancnote si/sau monede metalice, anuntat si retras in aceeasi zi (z), se percepe un comision de 1%, aplicat la valoarea retrasa.

Asupra numerarului, sub forma de bancnote si/sau monede metalice, anuntat a se retrage si neridicat se percepe un comision de 1%.

In cazul in care in ziua (z) institutia de credit/Trezoreria Statului renunta partial la numerarul solicitat initial, comisionul de 1% se aplica doar la numerarul neridicat.

Asupra numerarului sub forma de bancnote, anuntat a se retrage in ziua anterioara (z-1), pentru care se solicita o structura pe cupiuri preferentiala, diferita de structura stabilita de Banca Nationala a Romaniei, se percepe un comision de 2,5%.

Asupra numerarului sub forma de bancnote, anuntat a se retrage in aceeasi zi (z), pentru care se solicita o structura pe cupiuri preferentiala, dar care vine in completarea unei alte cereri anuntate in ziua anterioara (z-1), se percepe un comision de 2,5%.

Asupra numerarului sub forma de bancnote, anuntat a se retrage in aceeasi zi (z), pentru care se solicita o structura pe cupiuri preferentiala, se percepe un comision de 3,5%.
==========================================

HOTARARE nr. 20 din 8 aprilie 2008
privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza participantii la un fond de pensii administrat privat aducand modificari actului de baza care stabileste conditiile privind aderarea initiala la aceste fonduri.

Important!
Aderare continua - procesul prin care persoanele eligibile devin participanti la un fond de pensii administrat privat din proprie initiativa, prin semnarea unui act individual de aderare, sau prin repartizarea aleatorie de catre CNPAS, ulterior procesului de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat;

Persoana care indeplineste conditiile prevazute de Lege si de prezenta norma dobandeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) a semnat un act individual de aderare sau a fost repartizata aleatoriu de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat;

b) continutul actului individual de aderare a fost validat de CNPAS;

c) a contribuit la un fond de pensii administrat privat si/sau in numele sau au fost platite contributii la un fond de pensii administrat privat.

In vederea dobandirii calitatii de participant, o persoana trebuie:

a) sa fie eligibila conform prevederilor Legii si ale prezentului titlu;

b) sa adere la un fond de pensii administrat privat sau sa fie repartizata aleatoriu de catre CNPAS.

Ulterior procedurii de aderare initiala prevazute la titlul II "Aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat", persoanele eligibile care nu au implinit varsta de 35 de ani sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat.

Persoanele eligibile, altele decat cele prevazute la alin. (1), care pana la data semnarii unui act individual de aderare nu au implinit varsta de 45 de ani pot sa adere in orice moment la un fond de pensii administrat privat.

Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o optiune individuala a participantului.

O persoana poate adera la un singur fond de pensii administrat privat care a fost autorizat de Comisie.

Persoanele prevazute la art. 334 alin. (1) sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 luni de la data la care devin eligibile.

Persoanele prevazute la art. 334 alin. (1), care nu adera la un fond de pensii administrat privat in termen de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul Legii, sunt repartizate aleatoriu de catre CNPAS la un fond de pensii administrat privat, conform prezentei norme.

Sanctiuni!
Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11), art. 142 si art. 143 din lege.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 21 aprilie 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome.

Important!
Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligatia sa vireze dividendele la institutia publica implicata, definita potrivit art. 3 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin legi speciale nu se prevede altfel.

Sunt exceptate de la obligatia repartizarii profitului pentru destinatia si in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. f) societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajeaza prin imprumuturi externe contractate fara garantia statului sa nu distribuie dividende in situatia neindeplinirii anumitor parametri de performanta financiara sau a altor angajamente prevazute in aceste imprumuturi, precum si institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat.

Institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat isi pot majora capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net al societatii pe perioada 2008-2013.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 52 din 21 aprilie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Acest act intereseaza societatile comerciale aducand cateva elemente de noutate in ceea ce priveste fuziunea unor societati comerciale din state guvernate de legislatie diferita.

Important!
Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona, in conditiile prezentei legi, cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European, denumite in continuare state membre, si care functioneaza in una dintre formele juridice prevazute de art. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968, de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L065 din 14 martie 1968, cu modificarile ulterioare, sau cu societati europene cu sediul social in alte state membre.

Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre si care, fara a se incadra in tipurile de entitati prevazute la alin. (1), au personalitate juridica, detin un patrimoniu propriu ce reprezinta singura sursa care asigura garantarea obligatiilor sociale si sunt supuse unor formalitati de publicitate similare celor prevazute de Directiva Consiliului 68/151/CEE, daca legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.

Fuziunea transfrontaliera, in sensul prezentei legi, este operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii societatii sau societatilor absorbite de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate; sau

b) mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii lor de actiuni/parti sociale la societatea nou-infiintata si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate;

c) o societate este dizolvata fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului sau unei alte societati care detine totalitatea actiunilor sale/partilor sociale sau a altor titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala.

Daca societatea absorbanta sau nou-infiintata este o societate europeana cu sediul social in Romania, administratorii societatilor participante la fuziune asigura respectarea dreptului de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene.

Daca in una sau mai multe dintre societatile participante guvernate de legislatia altui stat membru functioneaza un mecanism de implicare a angajatilor in activitatea societatii de tipul celui prevazut de art. 2 lit. k) din Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 pentru completarea statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor sau un alt mecanism de cointeresare a angajatilor, societatea absorbanta sau nou-infiintata - persoana juridica romana - este obligata sa instituie un astfel de mecanism, devenind aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art. 3 alin. (1) si (2), art. 4-7, art. 10 alin. (1) si (2) lit. a), g) si h), art. 11-24, 27 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

Fuziunea are urmatoarele consecinte:

a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita si societatea absorbanta/nou-infiintata, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta/nou-infiintata al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite;

b) actionarii sau asociatii societatii absorbite/participante la fuziune devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante/nou-infiintate, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune;

c) societatea absorbita, respectiv societatile care formeaza noua societate prin fuziune inceteaza sa existe.

Societatilor europene cu sediul in Romania le sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene, cele ale prezentului capitol, precum si cele privitoare la societatile pe actiuni, in masura compatibilitatii lor cu dispozitiile regulamentului comunitar.

Societatile europene cu sediul social in Romania au personalitate juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

O societate europeana nu poate fi inmatriculata in registrul comertului decat dupa incheierea unui acord privind implicarea angajatilor in activitatea societatii, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

In termen de 30 de zile de la inregistrare, Oficiul National al Registrului Comertului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunt privind inmatricularea societatii. Anuntul va cuprinde informatiile prevazute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/ 2001.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in primul rand persoanele care achizitioneaza autoturisme noi, stabilind metoda de calcul a taxei de prima inmatriculare, precum si autoritatile statului care colecteaza si gestioneaza veniturile provenite din plata acestei taxe.

Important!
Intra sub incidenta taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite in RNTR2.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) autovehiculele apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

b) autoturismele echipate si destinate conducerii de catre persoanele cu handicap fizic grav si accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile ulterioare, care poseda permis de conducere;

c) autovehiculele destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera, de pompieri;

d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculele speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare;

e) autovehiculele a caror caroserie sau al caror sasiu a fost inlocuita/inlocuit, cu conditia ca aceste autovehicule sa fi fost anterior inmatriculate pe teritoriul Romaniei.

Obligatia de plata a taxei intervine:

a) cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania;

b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 si 9.

Norma de poluare Euro si valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate in conformitate cu legislatia comunitara, aceste elemente se determina pe baza masuratorilor realizate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", la cererea si pe cheltuiala contribuabilului.

Cota fixa de reducere prevazuta in anexa nr. 4 este stabilita in functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului.

Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fata de cota fixa, in functie de abaterile de la situatia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Vechimea autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.

Atunci cand persoana care solicita inmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei inmatriculari a autovehiculului, taxa se calculeaza pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de pana la o luna.

Nu se plateste taxa pe poluare pentru autovehicule atunci cand acestea sunt:

a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;

b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;

c) confiscate sau intrate potrivit legii in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.

(2) In cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cuantumul taxei se reduce cu 25%.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 21 aprilie 2008
privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si institutiile care au obligativitatea raportarii tranzactiilor peste nivelul stabilit de lege.

Important!
Persoanele prevazute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Prevederile alin. (6) se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.

Persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f) nu au obligatia de a raporta catre Oficiu informatiile pe care le primesc sau pe care le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul determinarii situatiei juridice a acestuia ori al apararii sau reprezentarii acestuia in cadrul unor proceduri judiciare ori in legatura cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor.

Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevazute la alin. (1), (6) si (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Raportarile prevazute la alin. (6) si (7) se transmit Oficiului o data la 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.

Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:

a) la stabilirea unei relatii de afaceri;

b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele;

c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei stabilite in prezenta lege si de valoarea operatiunii;

d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;

e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
==========================================

ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 21 aprilie 2008
privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 1 mai 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele care doresc sa-si achizitioneze un autoturism nou prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, cat si producatorii implicati in acest program.

Important!
Orice persoana juridica, producator, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, care solicita validarea pentru inscrierea in Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Producatorul validat garanteaza accesul la Program al persoanei fizice care depune in termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autoturism nou. In cazul in care accesul nu se realizeaza din culpa producatorului validat, acesta este obligat sa ofere persoanei fizice respective posibilitatea achizitionarii unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.000 lei fata de pretul de achizitie al autoturismului respectiv.

Poate beneficia de o prima in cuantum de 3.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;

b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;

c) a radiat autoturismul uzat;

d) achizitioneaza un autoturism nou de la un producator validat.

Pentru ducerea la indeplinire in anul 2008 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 120.000 mii lei din sumele incasate de Administratia Fondului pentru Mediu.
==========================================

ORDIN nr. 246 din 23 aprilie 2008
privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori in cadrul asociatiilor in participatiune, locatari sau altele asemenea.

Important!
Pentru acordarea platii unice pe suprafata pentru pajistile comunale utilizate pentru pasunat sau producerea de fan necesar cresterii animalelor, documentele solicitate sunt cele prevazute la art. 4; la acestea, dupa caz, se anexeaza urmatoarele documente doveditoare:

a) adeverinta eliberata de consiliul local din care sa reiasa pozitia din Registrul agricol si numarul de animale, pe specii si categorii;

b) copie a facturii de valorificare a fanului recoltat de pe suprafata de pasune sau copie a documentelor care atesta efectuarea lucrarilor de intretinere a pasunii.

Consiliile locale pot atribui spre folosinta pajistile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de inchiriere crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum si formelor asociative ale crescatorilor de animale, legal constituite, care desfasoara activitati de crestere a animalelor, conform Legii zootehniei nr. 72/2002. Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau inchiriat.

In cazul utilizarii pajistilor comunale de catre o forma asociativa legal constituita, aceasta poate depune cererea de plata prin reprezentantul legal si face dovada evidentei fiecarui producator agricol, a animalelor acestuia si a suprafetei agricole care revine fiecarui membru pentru utilizare, printr-o lista nominala anexata la cerere.
==========================================

ORDIN nr. 1.221 din 18 aprilie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea Nationala a Vamilor care realizeaza activitatea de supraveghere a productiei, importului si circulatiei produselor accizabile.

Important!
Predarea activitatilor de la nivelul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor se va realiza pana in 25 aprilie 2008, pe baza de procese-verbale de predare-primire a dosarelor, documentelor si evidentelor, care vor fi incheiate dupa cum urmeaza:

a) la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala predarea se va realiza prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili;

b) la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor preluarea se va realiza prin Directia tehnici de vamuire si tarif vamal;

c) la nivelul organelor fiscale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala predarea se va realiza prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;

d) la nivelul unitatilor subordonate ale Autoritatii Nationale a Vamilor preluarea se va realiza prin directiile pentru accize si operatiuni vamale judetene si a municipiului Bucuresti.
==========================================

ORDIN nr. 1.224 din 18 aprilie 2008
pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal"

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 25 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.

Important!
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati operatorii economici, precum si la institutia publica de la care au fost primite subventiile sau transferurile respective.

Termenul de depunere a formularului prevazut la art. 1 este data de 25 februarie a anului urmator celui in care au fost acordate alocatiile bugetare.

Pentru anul 2007, formularul se depune pana la data de 30 aprilie 2008.

In scopul achitarii obligatiilor de plata, operatorii economici au obligatia de a solicita institutiilor publice de la care au primit subventiile sau transferurile respective informatii in legatura cu codul IBAN aferent contului in care urmeaza sa se efectueze plata.
==========================================
 
ORDIN nr. 1.311 din 25 aprilie 2008
pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale
 
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza contribuabilii in ale caror documente de plata depuse la organele fiscale se regasesc si greseli materiale, stabilind modalitatea de rectificare a acestora.
 
Important!
Indreptarea erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, potrivit legii, conform prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Prezenta procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de contribuabil se aplica in urmatoarele situatii:
a) plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator ori utilizand un cod fiscal eronat;
b) in contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decat cele prevazute a se achita in contul respectiv;
Prin prezenta procedura se vor indrepta erorile materiale privind platile efectuate in conturi bugetare administrate de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale debitorului;
b) indicarea erorii ce urmeaza a fi indreptata;
c) modul in care va fi reconsiderata aceasta plata;
d) numarul si data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plata (titlurile de creanta) pentru care se solicita corectarea erorii materiale din documentul de plata;
e) numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata initiala;
f) suma totala achitata prin documentul de plata initial;
g) data platii.
==========================================
ORDIN nr. 693 din 23 aprilie 2008
pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 30 aprilie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat contribuabilii care au obligatia declararii impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cat si organele fiscale care gestioneaza astfel de taxe.
 
Important!
Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazut in anexa nr. 16 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, se completeaza cu o noua pozitie referitoare la contributia pentru asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care fac obiectul Legii nr. 416/2001.
Pentru contributia prevazuta la pozitia nr. 26 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, formularul 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale" se completeaza potrivit instructiunilor de la cap. II pct. 4 din anexa nr. 10 "Instructiuni de completare a formularului 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod.14.13.01.40" la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 29 aprilie - 04 mai":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016