Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Scutiri de TVA pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 27 Iul. 2008

Scutiri de TVA pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare, pentru reprezentanteleorganizatiilor internationale si interguvernamentale, pentru cetateniistraini cu statut diplomatic sau ...

Scutiri de TVA pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare, pentru reprezentantele organizatiilor internationale si interguvernamentale, pentru cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular, pentru fortele Statelor Unite ale Americii si pentru fortele armate ale statelor membre NATO

In legatura cu aceste scutiri, precizam ca prin Ordinul nr. 2.067/2007 au fost abrogate prevederile Ordinului nr. 617/2007 si au fost introduse noi prevederi ce reglementeaza procedura de aplicare a scutirii de TVA pentru achizitiile efectuate in Romania de catre urmatoarele persoane scutite:

misiunile diplomatice si oficiile consulare, personalul acestora, precum si de care cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate;

reprezentantele organizatiilor internationale sI interguvernamentale acreditate in Romania, precum si membrii acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii;

cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular intr-un alt stat membru si reprezentantele organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate intr-un alt stat membru;

fortele Statelor Unite ale Americii si contractant ii acestora, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii;

fortele Statelor Unite ale Americii pentru uzul personal al membrilor fortei, al personalului civil care insoteste fortele si al membrilor de familie a fortelor si a personalului administrativ;

fortele armate ale statelor straine member NATO sau personalul civil care insoteste fortele armate, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun, pentru livrarile de bunuri, pentru livrarile de bunuri transportate sau expediate catre alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al fortelor armate ale unui stat, altul decat statul membru de destinatie, ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;

fortele armate ale statelor straine member NATO sau personalul civil care insoteste fortele armate, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun, pentru livrarile de bunuri netransportate in afara Romaniei si/sau prestarile de servicii efectuate in Romania, destinate uzului official ori aprovizionarii popotelor sau cantinelor;

Din punct de vedere tehnic, mentionam ca, incepand cu data de 28 noiembrie 2007, data intrarii in vigoare a Ordinului nr. 2.067/2007, Certificatele de scutire de TVA emise in baza prevederilor Ordinului nr. 616/2007 isi inceteaza valabilitatea, fiind emise, prin intermediul Normelor pentru aplicarea scutirii in discutie, noi modele de certificate

In ceea ce priveste inchirierea sau leasingul de bunuri imobile, in cazul in care prestatorii au optat pentru taxarea, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, a activitatii, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului valabil de scutire prezentat, alaturi de formularul de comanda, de persoanele scutite. Pe de ata parte, prestatorii care nu au optat pentru taxarea operatiunilor de inchiriere sau leasing de bunuri imobile si nu primesc un certificat valabil de scutire, respectiv formular de comanda, vor aplica scutirea fara drept de deducere.

Din punctul de vedere al procedurii de acordare al scutirii, Ordinul nr. 2.067/2007 distinge intre achizitiile efectuate in Romania de catre persoanele in discutie stabilite in Romania; achizitiile realizate in celelalte State membre de catre persoanele scutite aflate in Romania, respectiv achizitiile efectuate in Romania de persoanele din celelalte State Membre.

Asadar, prima modalitate de acordare a scutirii pentru achizitiile efectuate in Romania de persoanele scutite aflate in Romania este cea „directa“. Aceasta operatiune implica facturarea fara TVA de catre furnizori/prestatori si implica prezentarea catre persoanele scutite a originalului formularului de comanda si, dupa caz, a certificatului de scutire (autentificate prin semnare si stampilare de catre autoritatile romane competente), intocmite conform prevederilor ordinului in discutie, documente care vor fi arhivate de catre persoana care efectueaza livrarea/prestarea pentru justificarea scutirii. Ordinul nr. 2.067/2007 prevede totodata faptul ca in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care se efectueaza continuu (spre exemplu, furnizarea de utilitati, telefonie etc.), precum si pentru serviciile de inchiriere sau leasing, certificatul de scutire ce trebuie prezentat este valabil pentru o perioada de 12 luni consecutive, in limita valorii inscrise in acesta, iar in situatia in care valoarea este depasita, persoana scutita are obligatia de a solicita autoritatilor competente emiterea unui nou certificat.

Cu titlu de exceptie, mentionam faptul ca scutirea directa nu se poate aplica pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care persoanele scutite ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, precum sI pentru livrarile de carburanti auto efectuate de catre statiile de distributie, pentru care se emit bonuri fiscale.

Concluzionand, subliniem faptul ca aplicarea scutirii directe este conditionata de:

● existenta unui certificat de scutire si, dupa caz, a unui formular de comanda valabile, autentificate prin semnare si stampilare de catre autoritatile competente; ● predarea in original a certificatului de scutire (formularului de comanda) catre persoana ce efectueaza livrarea de bunuri/prestarea de servicii;

● depasirea pragului minim de 700 lei in cazul livrarilor/prestarilor efectuate catre Institutiile comunitatii Europene;

● livrarea serviciilor/bunurilor aferente nevoilor unui imobil separat pentru partile detinute/inchiriate de persoanele scutite;

● livrarea de carburanti auto doar insotita de o factura, nu de bonuri fiscale.

Cea de-a doua modalitate de aplicare a scutirii este cea a restituirii de catre autoritatile fiscale a taxei pe valoarea adaugata achitate de catre persoanele scutite. Din punctul de vedere al aplicabilitatii, precizam ca restituirea taxei achitate este metoda de scutire aplicabila in situatiile in care nu a fost sau nu a putut fi aplicata scutirea directa.

Procedural, restituirea taxei pe valoarea adaugata achitate implica:

● depunerea unei cereri de restituire, conform modelului prevazut in Ordinul nr. 2.067/2007, alaturi de avizul in scris privind conditiile de reciprocitate din partea Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;

● depunerea unui borderou care cuprinde pentru fiecare achizitie: denumirea, numarul si data documentului, valoarea fara TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numarul si data documentului de plata corespunzator si suma a

● depunerea copiilor facturilor in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea;

● anexarea copiilor de pe bonurilor fiscale emise in cursul trimestrului pentru care se face restituirea, cu indeplinirea conditiei ca acestea sa fie stampilate si sa aiba inscrisa denumirea cumparatorului sI numarul de inmatriculare al autovehiculului, in cazul achizitiilor de carburanti auto de la statiile de distributie;

● depunerea copiilor de pe documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor;

● prezentarea decontului cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-partI pe care colocatarul/coproprietarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari, in situatia livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care persoanele scutite ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias,

Atragem atentia asupra faptului ca solicitarea rambursarii TVA facturate si achitate de catre persoanele scutite in discutie pentru bunurile si/sau serviciile care le-au fost prestate in beneficiul lor in Romania poate fi realizata pe o perioada de minimum o luna calendaristica, iar solicitarea trebuie depusa trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea.

Nedepunerea in termen a cererilor de restituire si a anexelor prevazute de ordinul in discutie atrage pierderea dreptului de deducere al taxei pe valoarea adaugata.

Cu titlu de exceptie de la regulile detaliate anterior, mentionam ca:

● misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe;

● in cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor scutite, ministrul economiei si finantelor poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata in situatia in care cererea de restituire si/sau documentatia aferenta nu au fost depuse in termenul prevazut.

In ceea ce priveste scutirea de TVA pentru achizitiile efectuate in celelalte state membre de persoanele scutite stabilite in Romania si pentru achizitiile intracomunitare realizate in Romania de catre aceste persoane scutite, mentionam ca aceasta presupune solicitarea, pentru fiecare achizitie din alt stat membru, a autentificarii unui certificat de scutire la autoritatea fiscala teritoriala care le deserveste. Din acest certificate de scutire este necesar sa reiasa faptul ca persoana in cauza poate face obiectul scutirii, conform Directivei 77/388/CE si Directivei 2006/112/CEE. Precizam totodata ca acest certificat serveste si pentru scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru achizitia intracomunitara realizata in Romania, de catre persoanele scutite stabilite in Romania.

Cu titlu de observatie suplimentara , mentionam ca sistemul ales de catre statul membru din care se efectueaza cumpararile nu are importanta deosebita, intrucat cu certificatul respectiv se poate obtine scutirea de taxa pe valoarea adaugata direct in momentul achizitiei, sau se poate solicita autoritatilor fiscale din celelalte state membre restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pe teritoriul acestora.

In ceea ce priveste scutirea pentru achizitiile effectuate de catre persoanele scutite stabilite in celelalte State Membre, Ordinul nr. 2.067/2007 stabileste de asemenea 2 modalitati diferite: scutirea directa, respective solicitarea restituirii taxei pe valoarea adaugata achitate in Romania.

La fel ca si in cazul persoanelor scutite stabilite in Romania, modalitatea directa de acordare a scutirii consta prin facturarea fara TVA de catre furnizori/prestatori. Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate urmatoarele conditii:

● persoana scutita va trebui sa puna la dispozitia furnizorului/prestatorului un certificat in original autentificat de tara-gazda, din care sa reiasa ca persoana in cauza poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. (10) din Directiva 77/388/CEE, respective art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE – document ce este intocmit la nivel comunitar in oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;

● furnizorul/prestatorul va mentiona pe factura o declaratie semnata cu privire la faptul ca plata perceputa nu contine taxa pe valoarea adaugata.

Cu titlu de exceptii , conform prevederilor ordinului in discutie mentionam urmatoarele:

● in cazul in care certificatul mentionat anterior este intocmit in alta limba decat limba romana, acestuia ii va fi anexata o traducere in limba romana a rubricilor completate;

● in cazul institutiilor Comunitatilor Europene, furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA daca valoarea bunurilor si serviciilor inscrise in certificatul de scutire sau in formularul de comanda anexat si efectiv livrate/prestate nu depaseste pragul minim de 700 lei;

● in situatia in care celalalt Stat Membru a stabilit ca anumite organizatii internationale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele insele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile. Precizam insa ca in acest caz este necesar ca o copie a deciziei tarii-gazda in baza careia institutia respectiva poate autentifica certificatele in mod independent sa fie anexata si pastrata de catre furnizor/prestor alaturi de certificat. Mentionam totodata ca aceste certificate autentificate independent nu sunt valabile pentru acordarea scutirii livrarilor /serviciilor prestate in interesul personal al persoanelor scutite, ci in acest caz este necesara anexarea unui certificat autentificat de autoritatile celuilalt stat membru.

Dupa cum am precizat si anterior, cea de-a doua modalitate de aplicare a scutirii pentru persoanele in discutie stabilite in celelalte State Membre este cea a restituirii taxei achitate in Romania.

Din punct de vedere tehnic, mentionam ca pentru restituirea taxei achitate, persoanele scutite in discutie trebuie sa depuna Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti o cerere de restituire cu mentionarea denumirii bancii si a numarului contului bancar in care poate fi rambursata taxa.

Acestei cereri trebuie sa-i fie anexate:

● certificatul de scutire in original, completat correct si integral, eliberat de tara-gazda, iar in cazul in care certificatul este intocmit in alta limba decat limba romana se va anexa o traducere in limba romana a rubricilor completate;

● facturile in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea, alaturi de copii ale acestora;

● documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente, pana la data depunerii cererilor, insotite de copii ale acestora.

La fel ca si in cazul rambursarii taxei pe valoarea adaugata achitate in Romania de persoane impozabile, sI in acest caz, in urma verificarii documentelor sus-men- tionate, originalele facturilor si ale documentelor ce atesta achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor si a taxei pe valoarea adaugata vor fi reexpediate persoanei scutite dupa ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate sI pentru alta restituire.

Consideram ca este necesara o atentie deosebita cu privire la urmatoarele aspecte:

pentru restituirea taxei achitate este necesar ca datele din facturile mentionate anterior si dovezile platii sa corespunda;

in cazul institutiilor Comunitatilor Europene, restituirea taxei se efectueaza numai daca valoarea bunurilor si serviciilor inscrise in certificatul de scutire sau in formularul de comanda anexat sI efectiv livrate/prestate este mai mare sau egala cu 700 lei;

certificatele autentificate independent de catre anumite organizat ii internationale, inclusiv bazele NATO, care se refera la servicii destinate uzului personal al acestora nu pot fi acceptate ca certificate de scutire, ci trebuie autentificate de tara-gazda inainte ca scutirea sa fie posibila.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Scutiri de TVA pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare":
Rating:

Nota: 4.29 din 5 din 7 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016