Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Titlul III Capitolul III

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 03 Oct. 2008

Capitolul III Venituri din salarii------------ Capitolul III din Titlul III a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL ...

Capitolul III  Venituri din salarii

------------

    Capitolul III din Titlul III a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

ART. 55 - Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

(2) In vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

(3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate dependenta includ, insa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

c) imprumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

(4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget;

a^1) tichetele de cresa acordate potrivit legii;
-----------------
Lit. a^1) a alin. (4) al art. 55 a fost introdusa de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;
d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;
g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;
h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;
j) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
k) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie;
k^1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza;
-----------------
    Lit. k^1) a alin. (4) al art. 55 a fost modificata de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
l) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;
m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate;
n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;
o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii;
r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.
(5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.
------------
Art. 55 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
---------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005, care modifica art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cu urmatoarele exceptii:
a) incepand cu 1 mai 2005: lit. k) a alin. (4) al art. 55;
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Cap. III anterior din Titlul III a fost eliminat, intrucat prin modificarea adusa de ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004 asupra acestui act normativ, a fost inlocuit in totalitate Titlul III, inclusiv a fost schimbata pozitionarea capitolelor din acest titlu.

ART. 56 - Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:

    - pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 2.500.000 lei;

    - pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 3.500.000 lei;

    - pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 4.500.000 lei;

    - pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 5.500.000 lei;

    - pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 6.500.000 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala*).

(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.

(4) In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

(5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

(6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m² in zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.
------------
    Art. 56 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Prin ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2005, se aproba calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare incepand cu luna ianuarie 2005. Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare incepand cu luna ianuarie 2005 este prevazut in anexa la acest ordin.

La calculul deducerilor personale lunare degresive in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului, s-a utilizat algoritmul de calcul prevazut la art. 3 din ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2005.

Conform art. 3 din ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005, la calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului, s-a utilizat algoritmul de calcul prevazut mai jos.

*T*
*Font 9*
                                                                 - lei (RON) -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil in functie
                                 de numarul persoanelor aflate in intretinere
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venit brut     Fara persoane   Cu o persoana   Cu 2 persoane   Cu 3 persoane   Cu 4 sau
lunar din           in                  in             in              in         mai multe
salarii (VBL)   intretinere       intretinere      intretinere     intretinere    persoane in intretinere
                                                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pana la   1.000        250          350              450             550            650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la 1.001      250 x          350 x      450 x           550 x          650 x
la 3.000        [1-(VBL-       [1-(VBL-          [1-(VBL-        [1-(VBL-        [1-(VBL-
                1.000)/2.000]   1.000)/2.000]    1.000)/2.000]   1.000)/2.000]   1.000)/2.000]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peste 3.000          0              0                0               0               0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ST*

    Conform art. 2 din ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005, calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare incepand cu luna iulie 2005, prevazut la art. 1, este cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                               CALCULATOR
               pentru determinarea deducerilor personale lunare
                        incepand cu luna iulie 2005

    1. Pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere

*T*
                                  - lei -
-----------------------------------------
 Venitul brut lunar          Deducere
    din salarii              personala
--------------------------    lunara
     de la          la
-----------------------------------------
      0         -    1.079       250
    1.080    -    1.159       240
    1.160    -    1.239       230
    1.240    -    1.319       220
    1.320    -    1.399       210
    1.400    -    1.479       200
    1.480    -    1.559       190
    1.560    -    1.639       180
    1.640    -    1.719       170
    1.720    -    1.799       160
    1.800    -    1.879       150
    1.880    -    1.959       140
    1.960         2.039       130
    2.040    -    2.119       120
    2.120    -    2.199       110
    2.200    -    2.279       100
    2.280    -    2.359        90
    2.360    -    2.439        80
    2.440    -    2.519        70
    2.520    -    2.599        60
    2.600    -    2.679        50
    2.680    -    2.759        40
    2.760    -    2.839        30
    2.840    -    2.919        20
    2.920    -    2.999        10
    peste         2.999         0
-----------------------------------------
*ST*
    2. Pentru contribuabilii care au o singura persoana in intretinere
*T*
                                  - lei -
-----------------------------------------
 Venitul brut lunar          Deducere
    din salarii              personala
--------------------------    lunara
     de la          la
-----------------------------------------
      0         -    1.057       350
    1.058    -    1.114       340
    1.115    -    1.171       330
    1.172    -    1.228       320
    1.229    -    1.285       310
    1.286    -    1.342       300
    1.343    -    1.399       290
    1.400    -    1.457       280
    1.458    -    1.514       270
    1.515    -    1.571       260
    1.572    -    1.628       250
    1.629    -    1.685       240
    1.686    -    1.742       230
    1.743    -    1.799       220
    1.800    -    1.857       210
    1.858    -    1.914       200
    1.915    -    1.971       190
    1.972    -    2.028       180
    2.029    -    2.085       170
    2.086    -    2.142       160
    2.143    -    2.199       150
    2.200    -    2.257       140
    2.258    -    2.314       130
    2.315    -    2.371       120
    2.372    -    2.428       110
    2.429    -    2.485       100
    2.486    -    2.542        90
    2.543    -    2.599        80
    2.600    -    2.657        70
    2.658    -    2.714        60
    2.715    -    2.771        50
    2.772    -    2.828        40
    2.829    -    2.885        30
    2.886    -    2.942        20
    2.943    -    2.999        10
    peste         2.999         0
-----------------------------------------
*ST*
    3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane in intretinere
*T*
                                  - lei -
-----------------------------------------
 Venitul brut lunar          Deducere
    din salarii              personala
--------------------------    lunara
     de la          la
-----------------------------------------
      0        -    1.044       450
    1.045    -    1.088       440
    1.089    -    1.133       430
    1.134    -    1.177       420
    1.178    -    1.222       410
    1.223    -    1.266       400
    1.267    -    1.311       390
    1.312    -    1.355       380
    1.356    -    1.399       370
    1.400    -    1.444       360
    1.445    -    1.488       350
    1.489    -    1.533       340
    1.534    -    1.577       330
    1.578    -    1.622       320
    1.623    -    1.666       310
    1.667    -    1.711       300
    1.712    -    1.755       290
    1.756    -    1.799       280
    1.800    -    1.844       270
    1.845    -    1.888       260
    1.889    -    1.933       250
    1.934    -    1.977       240
    1.978    -    2.022       230
    2.023    -    2.066       220
    2.067    -    2.111       210
    2.112    -    2.155       200
    2.156    -    2.199       190
    2.200    -    2.244       180
    2.245    -    2.288       170
    2.289    -    2.333       160
    2.334    -    2.377       150
    2.378    -    2.422       140
    2.423    -    2.466       130
    2.467    -    2.511       120
    2.512    -    2.555       110
    2.556    -    2.599       100
    2.600    -    2.644        90
    2.645    -    2.688        80
    2.689    -    2.733        70
    2.734    -    2.777        60
    2.778    -    2.822        50
    2.823    -    2.866        40
    2.867    -    2.911        30
    2.912    -    2.955        20
    2.956    -    2.999        10
    peste         2.999         0
-----------------------------------------
*ST*
    4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane in intretinere
*T*
                                  - lei -
-----------------------------------------
 Venitul brut lunar          Deducere
    din salarii              personala
--------------------------    lunara
     de la          la
-----------------------------------------
      0         -     1.036      550
    1.037    -     1.072      540
    1.073    -     1.109      530
    1.110    -     1.145      520
    1.146    -     1.181      510
    1.182    -     1.218      500
    1.219    -     1.254      490
    1.255    -     1.290      480
    1.291    -     1.327      470
    1.328    -     1.363      460
    1.364    -     1.399      450
    1.400    -     1.436      440
    1.437    -     1.472      430
    1.473    -     1.509      420
    1.510    -     1.545      410
    1.546    -     1.581      400
    1.582    -     1.618      390
    1.619    -     1.654      380
    1.655    -     1.690      370
    1.691    -     1.727      360
    1.728    -     1.763      350
    1.764    -     1.799      340
    1.800    -     1.836      330
    1.837    -     1.872      320
    1.873    -     1.909      310
    1.910    -     1.945      300
    1.946    -     1.981      290
    1.982    -     2.018      280
    2.019    -     2.054      270
    2.055    -     2.090      260
    2.091    -     2.127      250
    2.128    -     2.163      240
    2.164    -     2.199      230
    2.200    -     2.236      220
    2.237    -     2.272      210
    2.273    -     2.309      200
    2.310    -     2.345      190
    2.346    -     2.381      180
    2.382    -     2.418      170
    2.419    -     2.454      160
    2.455    -     2.490      150
    2.491    -     2.527      140
    2.528    -     2.563      130
    2.564    -     2.599      120
    2.600    -     2.636      110
    2.637    -     2.672      100
    2.673    -     2.709       90
    2.710    -     2.745       80
    2.746    -     2.781       70
    2.782    -     2.818       60
    2.819    -     2.854       50
    2.855    -     2.890       40
    2.891    -     2.927       30
    2.928    -     2.963       20
    2.964    -     2.999       10
    peste          2.999        0
-----------------------------------------
*ST*
    5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane in intretinere
*T*
                                  - lei -
-----------------------------------------
 Venitul brut lunar          Deducere
    din salarii              personala
--------------------------    lunara
     de la          la
-----------------------------------------
      0          -     1.030       650
    1.031     -     1.061       640
    1.062     -     1.092       630
    1.093     -     1.123       620
    1.124     -     1.153       610
    1.154     -     1.184       600
    1.185     -     1.215       590
    1.216     -     1.246       580
    1.247     -     1.276       570
    1.277     -     1.307       580
    1.308     -     1.338       550
    1.339     -     1.369       540
    1.370     -     1.399       530
    1.400     -     1.430       520
    1.431     -     1.461       510
    1.462     -     1.492       500
    1.493     -     1.523       490
    1.524     -     1.553       480
    1.554     -     1.584       470
    1.585     -     1.615       460
    1.616     -     1.646       450
    1.647     -     1.676       440
    1.677     -     1.707       430
    1.708     -     1.738       420
    1.739     -     1.769       410
    1.770     -     1.799       400
    1.800     -     1.830       390
    1.831     -     1.861       380
    1.862     -     1.892       370
    1.893     -     1.923       380
    1.924     -     1.953       350
    1.954     -     1.984       340
    1.985     -     2.015       330
    2.016     -     2.046       320
    2.047     -     2.076       310
    2.077     -     2.107       300
    2.108     -     2.138       290
    2.139     -     2.169       280
    2.170     -     2.199       270
    2.200     -     2.230       260
    2.231     -     2.261       250
    2.262     -     2.292       240
    2.293     -     2.323       230
    2.324     -     2.353       220
    2.354     -     2.384       210
    2.385     -     2.415       200
    2.416     -     2.446       190
    2.447     -     2.476       180
    2.477     -     2.507       170
    2.508     -     2.538       160
    2.539     -     2.569       150
    2.570     -     2.599       140
    2.600     -     2.630       130
    2.631     -     2.661       120
    2.662     -     2.692       110
    2.693     -     2.723       100
    2.724     -     2.753        90
    2.754     -     2.784        80
    2.785     -     2.815        70
    2.816     -     2.846        60
    2.847     -     2.876        50
    2.877     -     2.907        40
    2.908     -     2.938        30
    2.939     -     2.969        20
    2.970     -     2.999        10
    peste           2.999         0
-----------------------------------------

*ST*

ART. 57 - Determinarea impozitului pe venitul din salarii

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:

a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

    - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

    - cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

    - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;
----------------
Lit. a) a alin. (2) al art. 57 a fost modificata de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
(2^1) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.
----------------
Alin. (2^1) al art. 57 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
(3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
----------------
Alin. (4) al art. 57 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
(5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
------------
Art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

ART. 58 - Termen de plata a impozitului

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
------------
Art. 58 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

ART. 58^1 - Deducerea sumelor pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007
   

Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
---------------
Art. 58^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

ART. 59 - Fise fiscale

(1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.

(2) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1), pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
------------
Art. 59 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

ART. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale

(1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.

(2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 57.

(3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.
------------
Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
(4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (3).
------------
    Alin. (4) al art. 60 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
------------
    Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Titlul III Capitolul III":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016