Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

TVA - Codul Vamal Comunitar

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 15 Nov. 2007

Codul Vamal Comunitar (Reg. CEE nr. 2.913/1992) Punerea in libera circulatie a marfurilor necomunitare (importul) le confera acestora statut de marfuri comunitare. Din punct de vedere vamal, punerea ...

Codul Vamal Comunitar

 

(Reg. CEE nr. 2.913/1992)

 
 


Punerea in libera circulatie a marfurilor necomunitare (importul) le confera acestora statut de marfuri comunitare.

 

Din punct de vedere vamal, punerea in libera circulatie inseamna aplicarea procedurilor vamale de vamuire, inclusiv a celor legate de politici comerciale netarifare (restrictii), precum si plata drepturilor legal datorate.

 
 

Consecinta: marfurile care au dobandit statutul de marfuri comunitare, prin punerea in libera circulatie, pot circula liber in interiorul Comunitatii, fara restrictii vamale.

 
 

Exceptie : marfurile puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero, pe motivul destinatiei finale, raman sub supraveghere vamala, pana cand conditiile de aplicare a acestor facilitati inceteaza sa mai fie aplicabile, datorita urmatoarelor evenimente:

 

● schimbarea destinatiei initiale sau punerea in libera circulatie cu taxe reduse sau zero.

 
 

Schimbarea destinatiei este permisa numai cu plata drepturilor datorate!

 
 

● reexportul marfurilor;

 

● distrugerea lor.

 
 

Marfurile puse in libera circulatie isi pierd statutul vamal de marfuri comunitare atunci cand:

 

● declaratia vamala de punere in libera circulatie este invalidata dupa acordarea liberului de vama, sau atunci cand

 

● drepturile de import platite pentru marfurile respective sunt rambursate sau remise:

 

in cadrul regimului de perfectionare activa, sub forma sistemului de rambursare;

 

undefined undefined in conditiile art. 238 sau 239 din Codul Vamal Comunitar, pentru marfuri defecte sau pentru cele care nu respecta prevederile contractuale.

 
 

Operatiuni de procesare in lohn cu bunuri provenite din import

 
 

Dupa data aderarii, operatiunile de prelucrare a bunurilor mobile corporale pe teritoriul Romaniei in regimuri suspensive de perfectionare activa s-a schimbat datorita desfintarii frontierelor vamale intre statele membre comunitare. Drept urmare, sunt considerate bunuri care provin din import cele care sunt transportate din state extracomunitare, conform art. 131 din Codul fiscal, care defineste importul de bunuri ca fiind:

 

a. intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie in intelesul art. 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene;

 

b. pe langa operatiunile prevazute la lit. a), intrarea in Comunitate a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.

 
 

Observam ca nu are relevanta calitatea importatorului de rezident sau nerezident al unui stat comunitar, ci relevant este numai daca transportul bunurilor incepe in afara UE si se termina in UE. Aceasta observatie are in vedere teza a doua a art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal care dispune ca, daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import.

 
 

Mai mult, conform Codului Vamal Comunitar (Reg. CEE nr. 2913/1992), bunurile care provin din import si sunt prelucrate in Romania nu pot fi plasate in regim vamal de perfectionare activa, ci trebuie puse in libera circulatie in Romania, daca produsele rezultate urmeaza a fi transportate in alt stat membru. Aceasta „interdictie“ generata de reglementarile vamale arata faptul ca autorizarea regimului suspensiv de perfectionare activa este conditionata in principal de intentia procesatorului/beneficiarului de a reexporta produsele compensatoare (finite) de pe teritoriul Comunitatii.

 

Problema principala generata de aceste schimbari post-aderare este cea legata de deductibilitatea TVA din declaratia vamala de punere in libera circulatie. Avem in vedere faptul ca legislatia fiscala, respective pct. 59 din Normele de aplicare a Titlului VI al Codului fiscal (Hotararea Guvernului nr. 44/2004) stabilesc explicit persoana care are calitatea de importator, din punctul de vedere al TVA.

 
 

Riscul generat de aceste dispozitii din Normele de aplicare a Codului fiscal poate fi materializat prin imposibilitatea deducerii TVA din declaratia de import de catre persoana juridica romana care, in cadrul contractelor de lohn, are calitatea de prestator, si nu de cumparator sau proprietar al bunurilor, acesta nerealizand o achizitie conform dispozitiilor art. 145 alin. (2) din Codul fiscal (textul de lege invocat precizeaza ca orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor...).

 
 

Exemplu:

 

Ipoteza:

 
 

O persoana impozabila nestabilita in Romania, inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, incheie un contract de prestari servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale, cu o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal. Bunurile care sunt prelucrate provin din tari terte, sunt importate in Romania, iar produsele prelucrate obtinute sunt transportate in statul membru al beneficiarului. Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania (procesatorul) presteaza serviciile constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale in favoarea societat ii A.

 
 

Tratamentul fiscal aplicabil in cazul in care bunurile au fost importate dupa data aderarii iar importul este realizat in Romania de beneficiarul din celalalt stat membru.

 
 

Potrivit prevederilor art. 1511 din Codul fiscal, plata taxei pe valoarea adaugata pentru importul de bunuri supus taxarii, este obligatia importatorului.

 
 

Avand in vedere ca factura este emisa de furnizor catre beneficarul prelucrarilor, pentru bunurile care sunt importate in Romania, din punct de vedere al TVA, persoana care are calitatea de importator (conform dispozitiilor din Normele de aplicare a Codului fiscal) sI careia ii revine obligatia platii TVA aferente importului de bunuri in Romania este beneficarul prestarilor realizate in Romania.

 

Chiar daca in practica se obisnuieste ca pe factura sa fie inscrisa si societatea prelucratoare din Romania, pentru a indica punctul de destinatie al bunurilor, in declaratia vamala de import, la rubrica 8 va fi inscrisa drept importator al bunurilor persoana din celalalt stat membru (proprietarul/cumparatorul bunurilor).

 
 

Ulterior, acesta, in calitate de importator, dar si de beneficiar al prelucrarilor realizate in Romania, va preda bunurile spre prelucrare procesatorului roman, urmand ca acestea sa fie transportate in statul membru al beneficiarului dupa prelucrare (sau intr-un alt stat membru).

 
 

Obligatiile importatorului:

 
 

1. sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal. Conform ipotezei formulate, bunurile, dupa prelucrare, urmeaza sa fie expediate intr-un alt stat membru (beneficiarului), astfel ca inregistrarea poate fi generata de:

 
 

● faptul ca, dupa procesare, bunurile prelucrate, al caror proprietar de drept este beneficiarul din celalalt stat membru, sunt transportate din Romania in acest stat fara sa fie vandute de proprietar unei alte persoane, operatiune care indeplineste conditiile unui transfer conform art. 128 alin. (10)-(11), respective o livrare intracomunitara asimilata, care are locul in Romania conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

 
 

● faptul ca proprietarul vinde bunurile unei alte persoane si bunurile sunt transportate din Romania in alt stat membru, operatiune ce indeplineste conditiile unei livrari intracomunitare conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, care are locul in Romania conform art. 132 alin. (1) lit. a).

 
 

Orice persoana impozabila nestabilita in Romania are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, daca realizeaza o livrare intracomunitara care are locul in Romania;

 
 

2. sa declare livrarile intracomunitare (sau livrarile intracomunitare asimilate/transferurile) ca atare in decontul de TVA prevazut la art. 1562 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulative pentru livrari intracomunitare prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal (formularul 390 Vies).

 
 

Scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitara este prevazuta de art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, respectiv la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal pentru livrarea intracomunitara asimilata.

 
 

Justificarea scutirilor de TVA se face conform art. 10 din Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, anexa la Ordinul MEF nr. 2.421/2007 (publicat in M.Of. nr. 887/27.12.2007, in speta, prezentand organelor fiscale:

 
 

factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

 
 

documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;

 
 

orice alt document, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentul de asigurare.

 
 

TVA din declaratia vamala de import este deductibila pentru importator in conformitate cu dispozitiile art. 145 alin. (2) si art. 1471 din Codul fiscal, deoarece importurile sunt realizate in Romania de beneficiar in scopul utilizarii pentru operatiuni scutite cu drept de deducere, respectiv livrarea intracomunitara asimilata (transferul) din Romania in alt stat membru.

 
 

Obligatiile procesatorului din Romania:

 
 

● inregistrarea intrarilor de materii prime in Registrul bunurilor primite, in conformitate cu dispozitiile art. 79 alin. (1) lit. g) din Normele de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal;

 
 

● emiterea facturii pentru prestarea de servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale, catre beneficiarul prestarilor de servicii. Servicul respectiv nu este impozabil in Romania, daca beneficiarul comunica un cod valabil de TVA din alt stat membru decat Romania si daca bunurile prelucrate sunt transportate in afara Romaniei, conform art. 133 alin. (2) lit. h) a doua liniuta coroborat cu art. 126 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

 
 

● declararea serviciilor realizate la rd. 3 din decontul de TVA, prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.

 
 

Fiind vorba de o prestare de servicii, prestatorul din Romania nu are obligatia sa le declare in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare, aceasta obligatie revenind proprietarului bunurilor.

 
 

Tratamentul fiscal aplicabil in cazul in care bunurile au fost importate in Romania dupa data aderarii si importul este realizat de procesatorul din Romania.

 
 

In functie de intelegerile contractuale existente intre beneficiarii din celelalte state membre si procesatorii din Romania, pot fi aplicate mai multe variante care sa evite riscul nedeductibilitatii TVA din declaratia de import intocmita pe numele procesatorului din Romania:

 
 

Cazul 1

 
 

Daca importul este realizat direct de catre procesator, acesta nu are calitatea de importator din punctul de vedere al TVA, deoarece facturile in baza carora s-a efectuat importul sunt emise de exportator pe numele beneficiarului. La rubrica 8 – importator – din declaratia vamala, este inscris procesatorul din Romania, iar acesta isi poate recupera sumele platite in vama, prin refacturarea lor catre beneficiarul/proprietarul materiilor prime importate.

 
 

Sub aspect legal, se considera ca, procesatorul aplica structura de comisionar conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele date in aplicarea Titlului VI din Codul fiscal, respectiv art. 128 alin. (2). Aplicand structura de comisionar, in acest caz particular, procesatorul poate deduce TVA achitata in vama, conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, achizitiile (in cazul de fata importurile) fiind utilizate pentru o operatiune taxabila, respectiv livrarea bunurilor cu TVA.

 
 

Ulterior, beneficiarul, transportand bunurile rezultate in urma prelucrarii in statul sau membru si indeplinind obligatiile precizate anterior, are posibilitatea sa-si recupereze taxa pe valoarea adaugata facturata de procesatorul roman, prin exercitarea dreptului de deducere prin decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.

 
 

Cazul 2

 
 

Intr-o alta varianta, partile contractante pot prin adendumuri la contractile de procesare (lohn) sa specifice calitatea de proprietar al bunurilor importate in persoana procesatorului, care va efectua si formalitatile de import.

 
 

In acest caz, formalitatile de import vor fi realizate in baza facturii emise de beneficiarul din celalalt stat membru, astfel ca dupa prelucrare, procesatorul va factura beneficiarului nu doar valoarea manoperei, ci intreaga valoare (materii prime plus manopera), realizand astfel o livrare intracomunitara daca bunurile sunt transportate in celalalt stat membru.

 
 

Din punct de vedere fiscal nu are relevanta daca intre beneficiar si procesator intervine plata materiilor prime (compensari, in fapt procesatorul incasand doar valoarea manoperei), procesatorul fiind obligat sa inregistreze materiile prime in evidentele contabile si fiscale proprii.

 

Aplicand aceasta varianta, prestatorul va avea calitatea de proprietar al bunurilor din punctul de vedere al TVA, pe cale de consecinta si drept de deducere a TVA aferente importului de bunuri.

 
 

O alta consecinta este aceea ca procesatorul va avea toate obligatiile prevazute de reglementarile fiscale, considerandu-se ca acesta realizeaza o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere, daca:

 
 

● detine un cod valid de TVA dintr-un alt stat membru (ex. Statul membru al beneficiarului);

 
 

● face dovada cu documentele prevazute la art. 10 din Ordinul MEF nr. 2.421/2008 ca bunurile au fost transportate in afara Romaniei.

 
 

De asemenea, procesatorul va avea obligatia raportarii acestor transact ii in decontul de TVA si declaratia recapitulativa.

 
 

Consecinta aplicarii acestei variante este aceea ca beneficiarul nestabilit in Romania nu va fi obligat sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA; pe cale de consecinta, nu va mai fi obligat la plata TVA pentru import si nici la declararea livrarii intracomunitare din Romania. In schimb, procesatorul din Romania nu va mai fi tratat ca un prestator de servicii din punct de vedere fiscal, ci va fi tratat ca o persoana care face un import de bunuri urmat, dupa prelucrare, de livrarea intracomunitara a bunurilor respective.

 
 
 
 

In situatia in care importul a fost efectuat de prestatorul din Romania fara ca acesta, ulterior importului, sa refactureze sumele platite in vama sau nu are o intelegere contractuala cu beneficiarul cu privire la transferul dreptului de proprietate (beneficiarul nu factureaza materiile prime procesatorului), acesta nu va avea dreptul de deducere TVA din declaratia vamala chiar daca apare la rubrica 8 din declaratia vamala, deoarece, din punctul de vedere al Normelor de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, nu are calitatea de importator, mai mult, nici prestatorul si nici beneficiarul nu vor declara o livrare intracomunitara, fluxul bunurilor fiind intrerupt.


 

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "TVA - Codul Vamal Comunitar":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016