Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Nedepunerea la timp a Raportarilor Contabile la 30 iunie 2022 se sanctioneaza conform Legii 81/1991

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ion Mihai la 21 Iul. 2022
Nedepunerea la timp a Raportarilor Contabile la 30 iunie 2022 se sanctioneaza conform Legii 81/1991
Tags: raportari contabile la 30 iunie 2022, amenzi contraventionale, amenzi nedepunere raportari contabile

Prin Ordinul 1669/2022 a fost stabilit faptul ca raportarile contabile la 30 iunie 2022 se transmit cel mai tarziu pana pe 16 august. In caz contrar, contribuabilii vor fi sanctionati cu amenzi, asa cum sunt prevazute in Legea 81/1991.

Conform actului normativ, raportarile contabile la 30 iunie 2022 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la data de 16 august 2022.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2022 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In principal, sunt acordate amenzi intre 1.000 si 40.000 lei, in functie de gravitatea faptei.

Pentru neinregistrarea datelor in contabilitate se acorda amenzi intre 1.000 si  10.000 lei.

Pentru neintocmirea si nesemnarea la termen se acorda amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

Pentru nedepunerea in termenul legal:

- cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
-cu amenda de la 1.000 lei si 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
-cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

Contraventii si infractiuni, asa cum sunt stabilite de Legea 81/1991:

Articolul 41 
Constituie contraventie urmatoarele fapte:

1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;

2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare interimare, precum si a raportarilor contabile;
(la 28-03-2021, Litera e) din Punctul 2. , Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificata de Punctul 14, Articolul II din ORDONANtA DE URGENta nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
e^1) intocmirea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a rapoartelor prevazute de art. 28 alin. (7) si art. 29 alin. (2^1);
(la 28-03-2021, Punctul 2. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANtA DE URGENta nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (6) lit. b);
(la 01-01-2015, Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificata de pct. 18 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014. )

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;

7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare;
(la 28-03-2021, Punctul 7. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANtA DE URGENta nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare interimare, precum si a raportarilor contabile;
(la 28-03-2021, Punctul 8. din Articolul 41 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDONANtA DE URGENta nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )

9. nerespectarea prevederilor art. 10 si 36^1.
----------
Pct. 9 al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
(la 22-04-2011, Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )

Articolul 42

(1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
b) cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
c) cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
d) cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
e) cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
f) cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
g) cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
h) cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
i) cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
j) cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intârziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intârziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intârziere depaseste 30 de zile lucratoare;
k) cea prevazuta la pct. 2 lit. e^1), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intârziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intârziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intârziere depaseste 30 de zile lucratoare.(la 28-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 42 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din ORDONANtA DE URGENta nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
(2) Abrogat.
(la 22-04-2011, Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )
(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finantelor, respectiv ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite prin ordin al ministrului finantelor, respectiv ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(la 28-03-2021, Alineatul (4) din Articolul 42 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDONANtA DE URGENta nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021 )
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. II pct. 18.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor in cazul asociatiilor de proprietari se fac de persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de alte persoane anume imputernicite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(6) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de persoanele vinovate.
(7) Contraventiilor prevazute la art. 41 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) in situatia in care in termen de 3 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute de lege nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finantelor Publice va lua urmatoarele masuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
(la 22-04-2011, Alin. (8) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANtA DE URGENta nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. )
(9) Se excepteaza de la prevederile alin. (8) urmatoarele operatiuni:
a) platile din fonduri externe nerambursabile sau finantari primite de la institutii ori organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente;
b) plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, precum si a drepturilor de asigurari si asistenta sociala;
c) rambursarile de credite interne si externe, comisioanele si alte costuri aferente;
d) contributii si cotizatii catre organizatii internationale;
e) platile din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, potrivit legii.
 
Ion Mihai de Ion Mihai
Ion Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Nedepunerea la timp a Raportarilor Contabile la 30 iunie 2022 se sanctioneaza conform Legii 81/1991":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016