Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordin privind aplicarea OG nr. 25 din 2010 pentru schema de ajutor in cadrul finantarii in agricultura

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 09 Feb. 2012 Exclusiv

In Monitorul Oficial nr. 92 din 6 februarie 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 16/2012 privind aprobarea Metodologiei si a formularisticii necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei.Ca urmare a Referatului de aprobare nr. 1.080 din 13 ianuarie 2012 al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, avand in vedere prevederile art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia si formularistica necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Valeriu Tabara
Bucuresti, 30 ianuarie 2012.


Anexe


METODOLOGIA SI FORMULARISTICA necesare punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare pentru calculul subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei

Art. 1. -
(1) Schema de ajutor de stat privind asigurarea accesului la finantare in agricultura consta in subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare in perioada 28 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv
(2) Subventia ratei dobanzii se calculeaza la sumele reprezentand dobanzi platite la creditele mentionate la alin. (1) pana la data de 31 decembrie 2013.

Art. 2. -
(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt prevazuti la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantare in agricultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011
(2) Solicitantii aflati in dificultate financiara conform Comunicarii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare, la data depunerii cererii sunt exclusi de la domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat
(3) Activitatile din sectorul productiei agricole primare pentru care se pot angaja credite bancare in sensul prezentei metodologii sunt prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011.

Art. 3. -
(1) Pentru obtinerea ajutorului de stat prin subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare, solicitantii completeaza o cerere de acord prealabil pentru finantare prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu in anexa nr. 1, pe care o depun la centrele judetene sau la centrul municipiului Bucuresti, aflate in subordinea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), pe raza carora au sediul social sau unde au depus cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata.

(2) Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare a ratei dobanzii se depune pana la data de 15 februarie 2012, insotita de urmatoarele documente:
a) pentru beneficiarii prevazuti la art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011:

1. copie de pe CUI/CIF;
2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;
3. copie de pe acordul de constituire/statut;
4. adeverinta eliberata de consiliul local care atesta suprafata agricola detinuta si/sau utilizata in baza contractelor de arenda/comodat/alte conventii incheiate in baza legilor in vigoare si culturile infiintate in anul precedent/numarul de animale/pasari/familii de albine inregistrate in Registrul agricol, dupa caz;
5. copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada detinerii/folosintei/utilizarii terenului, dupa caz;
6. copie de pe documentul din care rezulta inregistrarea in Registrul national al exploatatiilor pentru solicitantii care detin, cresc ori exploateaza animale/autorizatie/inregistrare sanitar-veterinara, dupa caz;
7. copie de pe documentul care face dovada folosintei spatiilor special amenajate (adaposturi) pentru animale/pasari;
8. copie de pe documentul care atesta inregistrarea in Registrul unic de identificare/Registrul plantatiilor viticole/alte evidente funciare din care rezulta suprafata in ha/numarul de animale/pasari/familii de albine, dupa caz;
9. copie de pe contractul de credit din care sa reiasa respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite in baza contractului de credit;

b) pentru beneficiarii prevazuti la art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011:

1. copie de pe CUI/CIF;
2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;
3. copie de pe statut;
4. adeverinta eliberata de consiliul local care atesta suprafata agricola detinuta si/sau utilizata in baza contractelor de arenda/comodat/alte conventii incheiate in baza legilor in vigoare si culturile infiintate in anul precedent/numarul de animale/pasari/familii de albine inregistrate in Registrul agricol, dupa caz;
5. copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada detinerii/folosintei/utilizarii terenului, dupa caz;
6. copie de pe documentul din care rezulta inregistrarea in Registrul national al exploatatiilor pentru solicitantii care detin, cresc ori exploateaza animale/autorizatie/inregistrare sanitar-veterinara, dupa caz;
7. copie de pe documentul care face dovada folosintei spatiilor special amenajate (adaposturi) pentru animale/pasari;
8. copie de pe documentul care atesta inregistrarea in Registrul unic de identificare/Registrul plantatiilor viticole/alte evidente funciare din care rezulta suprafata in ha/numarul de animale/pasari/familii de albine, dupa caz;
9. copie de pe contractul de credit din care sa reiasa respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite in baza contractului de credit;

c) pentru beneficiarii prevazuti la art. 6 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011:

1. copie de pe CUI/CIF;
2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;
3. copie de pe statut;
4. document eliberat de catre oficiul registrului comertului;
5. adeverinta eliberata de consiliul local care atesta suprafata agricola detinuta si/sau utilizata in baza contractelor de arenda/comodat/alte conventii incheiate in baza legilor in vigoare si culturile infiintate in anul precedent/numarul de animale/pasari/familii de albine inregistrate in Registrul agricol, dupa caz;
6. copie de pe documentul/documentele care face/fac dovada detinerii/folosintei/utilizarii terenului, dupa caz;
7. copie de pe documentul din care rezulta inregistrarea in Registrul national al exploatatiilor pentru solicitantii care detin, cresc ori exploateaza animale/autorizatie/inregistrare sanitar-veterinara, dupa caz;
8. copie de pe documentul care face dovada folosintei spatiilor special amenajate (adaposturi) pentru animale/pasari;
9. copie de pe documentul care atesta inregistrarea in Registrul unic de identificare/Registrul plantatiilor viticole/alte evidente funciare din care rezulta suprafata in ha/numarul de animale/pasari/familii de albine, dupa caz;
10. copie de pe contractul de credit din care sa reiasa respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, inclusiv graficele de rambursare stabilite in baza contractului de credit
(3) Toate documentele depuse in copie vor purta sintagma „conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate de catre solicitant
(4) Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, se emite conform modelului prevazut in anexa nr. 2 de catre centrele judetene sau de centrul municipiului Bucuresti, aflate in subordinea APIA, in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare a ratei dobanzii.

Art. 4. -
(1) Solicitantii pentru care a fost emis acordul prealabil de finantare, care au rambursat ratele la credit si dobanzile aferente la termenele prevazute in graficele de rambursare stabilite prin contractele de credit, depun cereri pentru subventionarea ratei dobanzii la creditele bancare contractate de producatorii agricoli cu institutiile de credit sau cu institutiile financiare nebancare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3
(2) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobanzii la credite contractate se depun anual, astfel:
a) in primele doua luni ale anului 2012, pentru anul 2011;
b) in primele doua luni ale anului 2013, pentru anul 2012;
c) in primele doua luni ale anului 2014, pentru anul 2013
(3) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobanzii la credite contractate se depun la centrele judetene sau la centrul municipiului Bucuresti, aflate in subordinea APIA, pe raza carora isi are sediul social solicitantul sau unde a depus cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata, insotite de urmatoarele documente:
1. copie de pe CUI/CIF;
2. copie de pe BI/CI reprezentant legal;
3. copie de pe contractul de credit din care sa rezulte acordarea creditului pentru activitatile prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, si graficul de rambursare aferent;
4. copie de pe extrasul de cont credit;
5. document eliberat la cererea beneficiarului, de catre institutiile de credit si/sau institutiile financiare nebancare privind prima de credit de risc luata in calcul la acordarea creditului, corespunzatoare profilului de risc al beneficiarului, determinata de acestea conform metodologiei interne de stabilire a ratingului si nivelului de constituire a garantiei, prevazute de Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont, precum si cu privire la rambursarea creditului si plata dobanzilor aferente, conform modelului de adeverinta prevazut in anexa nr. 4;
6. situatia centralizatoare a cheltuielilor efectuate conform activitatilor prevazute in contractul de credit cu incadrare in prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, precum si copiile la documentele justificative impreuna cu cele care atesta plata acestora;
7. adeverinta eliberata de directia pentru agricultura a judetului, din care sa reiasa ca solicitantul a beneficiat sau nu de ajutoare de minimis si in ce suma, conform modelului prevazut in anexa nr. 5
(4) Toate documentele depuse in copie vor purta sintagma „conform cu originalul", vor fi semnate si stampilate de catre solicitant.

Art. 5. -
(1) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobanzii la credite contractate se inregistreaza la registratura centrului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, aflate in subordinea APIA, si se verifica de catre persoanele desemnate
(2) Cererile de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobanzii la credite contractate se aproba de catre centrele judetene, respectiv de centrul municipiului Bucuresti, in limita sumei alocate de la bugetul de stat, prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
(3) In cazul in care valoarea ajutorului de stat privind rata dobanzii la credite contractate depaseste suma alocata de la bugetul de stat, prevazuta cu aceasta destinatie, ajutorul de stat care poate fi aprobat se diminueaza procentual pentru toti beneficiarii in vederea incadrarii in suma totala alocata
(4) Modul de calcul al ratei dobanzii la credite necesare subventiei, al ratei de referinta si al valorii nominale a subventiei pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat este prevazut in anexa nr. 9
(5) In cazul in care dupa depunerea cererii de plata au intervenit modificari ale informatiilor declarate in cerere si in documentele-anexe, solicitantul va notifica APIA in termen de 7 zile lucratoare.

Art. 6. - Pe baza cererilor de solicitare a ajutorului de stat privind rata dobanzii la credite contractate aprobate, centrele judetene, respectiv centrul municipiului Bucuresti, aflate in subordinea APIA, intocmesc situatia centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate conform Ordonantei Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, care va fi transmisa la APIA.

Art. 7. - APIA intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate conform Ordonantei Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intocmeste si transmite Ministerului Finantelor Publice solicitarea de deschidere de credite bugetare si situatia centralizatoare cu sumele care reprezinta ajutoarele de stat prin rambursare a diferentei de dobanda pentru creditele contractate conform Ordonantei Guvernului nr. 25/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 206/2011, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.

Art. 9. - Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul de subventii al APIA, care, la randul ei, vireaza sumele in conturile de subventii ale centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea efectuarii platilor catre beneficiari.

Art. 10. - Persoanele desemnate din cadrul centrelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, aflate in subordinea APIA, efectueaza verificari periodice la beneficiarii de credite bancare privind modul de utilizare a acestora conform destinatiilor aprobate.

Art. 11. - In baza prevederilor prezentei metodologii, APIA elaboreaza manuale de proceduri privind verificarile administrative si control la fata locului, aprobate prin decizii ale directorului general si avizate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu atributii in domeniu potrivit Regulamentului de organizare si functionare, care vor fi aduse la cunostinta beneficiarilor si postate pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 12. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta metodologie.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordin privind aplicarea OG nr. 25 din 2010 pentru schema de ajutor in cadrul finantarii in agricultura":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016