Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordinul 1679/2022: Cum se face redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile micro pentru efectuarea de sponsorizari

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 28 Sep. 2022
Ordinul 1679/2022: Cum se face redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile micro pentru efectuarea de sponsorizari
Tags: ordinul 1679/2022 , redirectionare impozit pe profit, redirectionare impozit micro 

ANAF a publicat, pe site-ul oficial, un material util contribuabililor, despre Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.

Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, reglementeaza faptul ca platitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz, pot dispune redirectionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaratiei de impozit pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrului IV. 

Sumele din impozitul datorat ce pot fi redirectionate se calculeaza prin scaderea din valoarea minima stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, acordate entitatilor beneficiare in anul pentru care s-a depus declaratia anuala de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) si t), si a sumelor reportate, astfel cum au fost inscrise in formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" a anului respectiv. 

Pentru stabilirea valorii reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat, se va avea in vedere si scaderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal si a impozitului pe profit scutit/redus. 

Valoarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau valoarea diferentei de impozit pe veniturile microintreprinderilor care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea stabilita, calculata pentru intregul an fiscal, a sumelor acordate entitatilor beneficiare in anul respectiv si a sumelor reportate. 

Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microintreprinderilor revine organului fiscal competent. 

Redirectionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris la data platii sumei respective de catre organul fiscal in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 

in cazul redirectionarii impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microintreprinderilor catre Fondul Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, nu exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 

Entitatea beneficiara poate fi o persoana juridica fara scop lucrativ, unitate de cult, Fondul Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, orice organizatie internationala care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, alti beneficiari prevazuti de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si beneficiarii de burse private, potrivit legii. 

Termenul pentru solutionarea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentand impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microintreprinderilor, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data stingerii debitului. 

Depunerea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor 

Contribuabilii isi exercita optiunea de redirectionare a impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor prin completarea si depunerea formularului 177 "Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor". 

Optiunea de redirectionare poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati. 

in cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila. 

Cererile depuse peste termenul prevazut de lege nu vor fi prelucrate de catre compartimentul de specialitate. 

Solutionarea cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor 

Compartimentul de specialitate realizeaza urmatoarele operatiuni in vederea solutionarii formularului 177 "Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor":
a) primeste si inregistreaza cererile;
b) organizeaza evidenta cererilor;
c) proceseaza cererile;
d) verifica stingerea obligatiilor privind impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microintreprinderilor, dupa caz, pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare;
e) notifica contribuabilii ale caror cereri contin erori de completare privind datele de identificare ale contribuabilului/entitatii beneficiare;
f) transmite borderoul catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor catre entitatile beneficiare. 

Compartimentul de specialitate organizeaza o evidenta, in format electronic, a cererilor primite. 

Evidenta cererilor contine urmatoarele elemente: a) denumirea contribuabilului; 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

b) domiciliul fiscal al contribuabilului;
c) codul de identificare fiscala;
d) categoria din care face parte contribuabilul, respectiv platitor de impozit pe profit sau platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor;
e) numarul de inregistrare a cererii la organul fiscal;
f) datele de identificare ale fiecarei entitati beneficiare inscrise in cerere;
g) suma redirectionata catre fiecare entitate beneficiara;
h) numarul si data notificarii privind erori de completare sau alte situatii, dupa caz, potrivit procedurii in redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, avand in vedere operatiunea de la pct. 8 lit. e);
i) motivul notificarii contribuabilului;
j) data comunicarii notificarii privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii;
k) data stingerii obligatiilor de plata privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
l) modul de solutionare a cererilor privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor:
- aprobarea cererii, fiind completate numarul si data borderoului transmis unitatii de trezorerie, in vederea virarii sumelor;
- respingerea cererii, in situatia in care entitatea nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, daca entitatea are obligatia inscrierii in registrul respectiv sau nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
- clasarea cererii, in situatia in care cererea este depusa peste termenul prevazut de lege sau in situatia in care contribuabilul nu corecteaza informatiile eronate, ca urmare a notificarii primite. 

Compartimentul de specialitate, inregistreaza urmatoarele date privind entitatea beneficiara inscrisa in cerere:
a) denumirea entitatii beneficiare;
b) codul de identificare fiscala;
c) contul bancar. 

Compartimentul de specialitate, inregistreaza in evidenta, pentru fiecare entitate beneficiara, suma din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pentru care a fost solicitata redirectionarea. 

in situatia in care contribuabilii solicita redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea mai multor formulare 177 "Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor", solicitarile vor fi analizate in ordinea cronologica a inregistrarii acestora la organul fiscal. 

in vederea solutionarii cererii, compartimentul de specialitate verifica in evidentele fiscale informatiile cuprinse in cerere, referitoare la:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) datele de identificare a entitatii beneficiare. 

Daca, in urma verificarii informatiilor, se constata erori in cererea depusa, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului o notificare privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in care detaliaza erorile identificate si solicita contribuabililor remedierea acestora. 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

Corectarea informatiilor din cerere se realizeaza prin depunerea unui formular 177 rectificativ, care va cuprinde informatiile corectate solicitate in notificare, precum si toate informatiile corecte inscrise in cererea initiala. 

Daca, in termenul prevazut in notificare, contribuabilul nu corecteaza informatiile eronate, identificate in notificare, cererea se claseaza. 

Contribuabilul poate depune, in cadrul termenului legal de depunere, un nou formular 177 "Cerere privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor". 

Zilnic, compartimentul de specialitate verifica stingerea obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru contribuabilii care au depus cereri de redirectionare corecte si inscrie in evidenta cererilor, la fiecare contribuabil, data stingerii acestor obligatii. 

Compartimentul de specialitate intocmeste lista privind redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor, care cuprinde contribuabilii care au depus cereri corecte si care nu inregistreaza obligatii de plata reprezentand impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor, precum si entitatile beneficiare. 

Compartimentul de specialitate verifica daca entitatile beneficiare care au obligatia inregistrarii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale figureaza in acest registru. 

Din lista sunt eliminate entitatile nonprofit/unitatile de cult care nu figureaza in registru si cererea se claseaza. 

Pe baza listei actualizate, compartimentul de specialitate editeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice, pentru fiecare categorie de contribuabili, respectiv platitori de impozit pe profit si platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cate un borderou, care cuprinde urmatoarele informatii:
a) numarul/data borderoului;
b) informatii privind contribuabilul: 

(i) cod de identificare fiscala; 

(ii) denumire;
c) informatii privind entitatea beneficiara: 

(i) denumirea entitatii beneficiare;
(ii) codul de identificare fiscala al entitatii beneficiare; (iii) simbolul contului bancar (IBAN);
(iv) suma redirectionata. 

inainte de transmiterea borderoului catre unitatea de trezorerie, in vederea virarii sumelor catre entitatile beneficiare, compartimentul de specialitate verifica daca entitatile beneficiare care au obligatia inregistrarii in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale figureaza in acest registru. 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirectionarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum si a modelului si continutului.

Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordinul 1679/2022: Cum se face redirectionarea impozitului pe profit/pe veniturile micro pentru efectuarea de sponsorizari":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016