Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ordinul 906/2023. Procedura privind anularea anumitor obligatii fiscale rezultate din reincadrarea tichetelor cadou

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ion Mihai la 29 Iun. 2023
Tags: ordinul 906/2023, restructurare obligatii fiscale, reincadrarea tichetelor cadou

Prin Ordinul 906/2023 a fost aprobata procedura privind anularea anumitor obligatii fiscale rezultate din reincadrarea tichetelor cadou.

Reamintim ca prin Legea 43/2023 a fost legiferata prevederea referitoare la anularea diferentelor de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii din categoria veniturilor din alte surse in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obtinute de catre persoanele fizice de la alte persoane decat angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea in vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa si, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, si pana la 31 decembrie 2020 inclusiv, si neachitate pana la data intrarii in vigoare a legii.


Ordinul 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligatiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, cuprinse in lista intocmita si transmisa de catre structura de control, precum si modalitatile de restituire a acestora a fost oublicat in Monitorul Oficial nr. 586 din 28 iunie 2023


Extras din Ordin:
 

Articolul 1

 

(1) Prin prezentul ordin se aproba:

 

a) Procedura privind intocmirea si transmiterea de catre structura de control fiscal a listei cu obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, prevazuta in anexa nr. 1;

 

b) Procedura pentru anularea obligatiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, precum si modalitatile de restituire a acestora, prevazuta in anexa nr. 2;

 

c) modelul formularului „Decizie de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023“, prevazut in anexa nr. 3

 

d) modelul formularului „Cerere de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023“, prevazut in anexa nr. 4;

 

e) modelul formularului „Decizia de respingere a cererii de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023“, prevazut in anexa nr. 5;f) modelul formularului „Cerere de restituire a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023“, prevazut in anexa nr. 6.

 

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

 

Articolul 2

 

Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Articolul 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Anexa nr. 1

 

PROCEDURA privind intocmirea si transmiterea de catre structura de control fiscal a listei cu obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale
 

1. In vederea intocmirii si transmiterii catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori a listei cu obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii prevazute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, cuprinse in decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a controalelor fiscale, emise si comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspectie fiscala/antifrauda fiscala emitente a actelor administrativ-fiscale se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) se identifica actiunile de inspectie fiscala/de verificare documentara si actele administrativ-fiscale incheiate ca urmare a acestor actiuni de control fiscal si comunicate contribuabililor, in urma carora au fost stabilite diferente suplimentare de obligatii fiscale reprezentand impozite, taxe si contributii de natura celor ce intra sub incidenta Legii nr. 43/2023;

b) se efectueaza o analiza a actiunilor identificate potrivit celor de mai sus, care consta in verificarea constatarilor, in vederea stabilirii daca diferentele de obligatii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intra sub incidenta prevederilor din Legea nr. 43/2023;

c) in situatia in care in decizia de impunere se regasesc inscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intra sub incidenta prevederilor din Legea nr. 43/2023, organul de inspectie fiscala/antifrauda fiscala completeaza lista prin preluarea integrala a sumei ce face obiectul anularii din decizia de impunere (atat obligatia fiscala principala, cat si cea accesorie, dupa caz);

d) in situatia in care in totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atat sume de natura celor ce intra sub incidenta prevederilor din Legea nr. 43/2023, cat si sume care nu intra sub incidenta actului normativ respectiv, organul de control fiscal procedeaza, pentru fiecare obligatie fiscala in parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru obligatia fiscala accesorie, dupa caz. Acestea sunt recalculate pentru aceeasi perioada pentru care au fost calculate initial in decizia de impunere, astfel incat sa se cuprinda in lista numai obligatiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anularii conform Legii nr. 43/2023;

e) lista este intocmita de persoana responsabila din cadrul organului cu atributii de inspectie fiscala si avizata de seful de serviciu si de seful de administratie adjunct - inspectie fiscala, seful de administratie adjunct - inspectie fiscala contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct - inspectie fiscala (Directia generala de administrare a marilor contribuabili - D.G.A.M.C.), dupa caz, si urmeaza a fi comunicata compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului.

Nominalizarea persoanelor care duc la indeplinire cele de mai sus se face prin decizie a conducatorului organului fiscal (directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sefii administratiilor judetene ale finantelor publice, sefii administratiilor finantelor publice sectoriale, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);

f) in cazul Directiei generale antifrauda fiscala, lista este intocmita de structura desemnata de directorul general si avizata de directorul general adjunct ce conduce aceasta structura. Dupa avizare, lista este comunicata compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului;

g) in vederea identificarii obligatiilor fiscale ce pot face obiectul anularii, respectiv a perioadei pentru care se poate proceda la anularea acestora, anterior transmiterii listei catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, se procedeaza la solicitarea avizului serviciului juridic in vederea confirmarii faptului ca obligatiile in cauza identificate de organul de inspectie fiscala/antifrauda fiscala fac obiectul anularii din punctul de vedere al respectarii prevederilor legale in ceea ce priveste prescriptia;

h) in situatia in care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligatii fiscale si constatari ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 43/2023 se afla in procedura de solutionare a contestatiilor si nu a fost comunicata o decizie de solutionare, organul de control fiscal mentioneaza aceste aspecte in cuprinsul listei.

2. Deciziile de impunere emise ca urmare a efectuarii controlului fiscal, necomunicate contribuabilului, nu se mai comunica acestuia, iar obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii conform Legii nr. 43/2023 nu sunt inscrise in lista prevazuta la pct. 1, intrucat obligatiile fiscale inscrise in aceste decizii nu se mai inregistreaza in evidenta analitica pe platitori.

In situatia in care decizia de impunere nu a fost comunicata contribuabilului si constatarile sunt exclusiv ca urmare a calificarii potrivit Legii nr. 43/2023, organul de control fiscal modifica in mod corespunzator constatarile aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii conform Legii nr. 43/2023, inscrise in actele de control fiscal, si emite decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru aceste obligatii, in cazul inspectiei fiscale, respectiv inceteaza actiunea de verificare documentara.

In situatia in care decizia de impunere nu a fost comunicata contribuabilului si in actele de control fiscal sunt cuprinse atat constatari aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii conform Legii nr. 43/2023, cat si constatari aferente altor obligatii fiscale, se procedeaza dupa cum urmeaza:

– pentru constatarile din cadrul actiunilor de inspectie fiscala, aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii potrivit prevederilor Legii nr. 43/2023, organul de inspectie fiscala modifica raportul de inspectie fiscala, iar constatarile in cauza nu sunt preluate in decizia de impunere;

– constatarile din actiunile de verificare documentara, aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii potrivit prevederilor Legii nr. 43/2023, nu sunt preluate in decizia de impunere de organul de inspectie fiscala/antifrauda fiscala;

– pentru constatarile care nu fac obiectul calificarii potrivit Legii nr. 43/2023, precum si constatarile aferente altor obligatii fiscale, organul de control fiscal procedeaza la modificarea actelor de control fiscal, in sensul mentinerii constatarilor efectuate pentru aceste obligatii, si emite decizie de impunere, potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

3. Informatiile pe care lista prevazuta la pct. 1 trebuie sa le contina sunt urmatoarele:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscala;

c) numarul si data deciziei de impunere in care sunt cuprinse obligatiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anularii;

d) denumirea obligatiei fiscale;

e) natura obligatiei fiscale, respectiv: debit si/sau, dupa caz, denumirea obligatiilor fiscale accesorii calculate prin decizia de impunere;

f) (suma stabilita) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce fac obiectul anularii, respectiv obligatiile fiscale principale si, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii;

g) scadenta aferenta obligatiilor fiscale principale ce fac obiectul anularii;

h) data pana la care au fost calculate obligatiile fiscale accesorii, dupa caz;

i) alte informatii (contestatii in curs, sesizari penale etc.).

 

 

Anexa nr. 2
 

PROCEDURA pentru anularea obligatiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, precum si modalitatile de restituire a acestora
 

Capitolul I 

Dispozitii generale

1. Prezenta procedura se aplica pentru anularea obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, denumita in continuare lege.

2. Organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor, care cuprind obligatiile fiscale prevazute la pct. 1, transmit compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului, denumit in continuare compartiment de specialitate, lista care cuprinde obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii, respectiv lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin.

Capitolul II 

Procedura de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023 si individualizate in deciziile de impunere comunicate contribuabilului

1. Compartimentul de specialitate primeste lista cu obligatiile fiscale principale si, dupa caz, accesorii, ce fac obiectul anularii prevazute de lege, individualizate in deciziile de impunere comunicate contribuabilului, verifica in evidenta fiscala obligatiile fiscale nestinse cuprinse in aceasta lista, pe care o completeaza cu o noua coloana, in care individualizeaza suma ramasa nestinsa.

2. Compartimentul de specialitate verifica in evidenta fiscala daca pentru obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii au fost comunicate decizii referitoare la obligatii fiscale accesorii si completeaza lista de la pct. 1 cu noi coloane, in care individualizeaza obligatiile fiscale accesorii nestinse care fac obiectul anularii.

3. In vederea anularii obligatiilor fiscale, compartimentul de specialitate intocmeste un referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale nestinse, la care anexeaza lista prevazuta la pct. 2, precum si „Decizia de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023“, intocmita in mod corespunzator pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

4. Dupa aprobarea referatului, lista prevazuta la pct. 2 se completeaza cu informatii privind numarul si data deciziei prevazute la pct. 3 si pct. 7.2 lit. a).

5. Decizia prevazuta la pct. 3 se intocmeste de catre compartimentul de specialitate in doua exemplare, se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul organului fiscal.

6. Decizia prevazuta la pct. 5, aprobata de conducatorul organului fiscal, se comunica contribuabilului de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.


7. Anularea obligatiilor fiscale prevazute de lege se poate efectua si la cererea contribuabilului, caz in care compartimentul de specialitate verifica daca contribuabilul in cauza este cuprins in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin.

Modelul cererii de anulare a obligatiilor fiscale reglementate de Legea nr. 43/2023 este cel prevazut in anexa nr. 4 la ordin.7.1. 

Daca contribuabilul este cuprins in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 1-6.7.2. 

Daca contribuabilul nu este cuprins in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, compartimentul de specialitate solicita organului de control fiscal care a emis decizia de impunere confirmarea indeplinirii conditiilor pentru aplicarea prevederilor legii. in aceasta situatie, organul de control fiscal transmite o adresa prin care:

a) confirma indeplinirea conditiilor prevazute de lege, caz in care compartimentul de specialitate intocmeste atat un referat de solutionare a cererii privind anularea obligatiilor fiscale nestinse prevazute de Legea nr. 43/2023, cat si decizia prevazuta la pct. 3, pe care o comunica contribuabilului;

b) comunica faptul ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, caz in care compartimentul de specialitate intocmeste atat un referat de solutionare a cererii privind anularea obligatiilor fiscale nestinse, cat si decizia de respingere a cererii de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin, procedandu-se in mod corespunzator conform prevederilor pct. 5 si 6. Prevederile art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 

8. Contribuabilii pentru care s-au stins, total sau partial, prin plata, compensare, executare silita sau dare in plata in conditiile art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatiile fiscale pentru care legea prevede anularea si care sunt cuprinse in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin sau in adresa prevazuta la pct. 7.2 lit. a) au dreptul la restituire, in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 6 la ordin.

9. Pentru solutionarea cererii prevazute la pct. 8, compartimentul de specialitate verifica daca contribuabilul se afla cuprins in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin.9.1. 

Daca contribuabilul este cuprins in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, compartimentul de specialitate intocmeste Borderoul de adaugare a obligatiilor fiscale, pentru efectuarea operatiunii de adaugare a platii in plus aferente obligatiilor fiscale de natura celor care pot face obiectul anularii prevazute de lege, precum si referatul de aprobare a acestei operatiuni.

Modelul borderoului de adaugare a obligatiilor fiscale este cel prevazut in anexa nr. 8 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.2. Daca contribuabilul nu este cuprins in lista prevazuta in anexa nr. 1 la ordin, compartimentul de specialitate solicita organului de control fiscal care a emis decizia de impunere confirmarea indeplinirii conditiilor pentru aplicarea prevederilor legii. in aceasta situatie, organul de control fiscal transmite o adresa prin care:

a) confirma indeplinirea conditiilor prevazute de lege, caz in care compartimentul de specialitate aplica in mod corespunzator prevederile pct. 9.1;

b) comunica faptul ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, caz in care compartimentul de specialitate intocmeste atat un referat de solutionare a cererii privind restituirea obligatiilor fiscale, cat si decizia de respingere a cererii, conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 63/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

10. In vederea restituirii obligatiilor fiscale stinse, de natura celor prevazute de lege, dupa intocmirea borderoului si a referatului aferent, in cazurile prevazute la pct. 9.1 si 9.2 lit. a), se aplica in mod corespunzator prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele ale cap. I din Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

Capitolul III 

Procedura de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale accesorii individualizate in decizii emise de organul fiscal si necomunicate contribuabilului

1. Compartimentul de specialitate verifica daca pentru obligatiile fiscale principale ce fac obiectul legii sunt calculate obligatii fiscale accesorii, pentru care nu au fost comunicate decizii contribuabilului, caz in care se intocmeste un referat motivat care sta la baza scaderii din evidenta fiscala a acestor obligatii fiscale accesorii. Acest referat se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul organului fiscal.

2. La referat se anexeaza borderoul de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale accesorii prevazute la pct. 1, caz in care compartimentul de specialitate nu emite decizia de anulare a obligatiilor fiscale, ci procedeaza direct la scaderea din evidenta a acestor obligatii.

Capitolul IV 

Dispozitii finale

Ulterior aplicarii prevederilor prezentei proceduri, compartimentul de specialitate transmite listele prevazute la cap. II pct. 4 departamentului cu atributii in solutionarea contestatiilor si departamentului juridic pentru a le avea in vedere in procedura de solutionare a contestatiilor formulate pe cale administrativa sau judiciara.

 

 

Anexa nr. 3ANTET^1)^1) 

 

Se vor trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

 

Dosar fiscal nr. ...............

Nr. ......... din ..................

Catre ......................................................^2),

^2) Se vor mentiona denumirea si domiciliul fiscal: codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz, alte date de identificare ale debitorului.cod de identificare fiscala .........................,str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...,ap. ...., sectorul ....., localitatea ................,judetul .................., cod postal .................

DECIZIE
de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023in temeiul prevederilor Legii nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, va comunicam ca se anuleaza suma de ........ lei, stabilita prin titluri de creante comunicate dumneavoastra pana in prezent, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Natura creantei^3)

Categoria de suma^4)

Suma anulata - lei -

Denumirea titlului de creanta^5)

Numarul si data titlului de creanta 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


^3) Se va mentiona denumirea creantei fiscale principale.
^4) Se va mentiona categoria de suma: debit, dobanda, penalitate de intarziere, penalitate de nedeclarare, dupa caz.

^5) Se va mentiona denumirea titlului de creanta comunicat contribuabilului, prin care au fost stabilite obligatiile fiscale principale si accesorii care se anuleaza. 

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 si 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de art. 270 al aceluiasi act normativ, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducatorul organului fiscal
Numele si prenumele ...............................
Semnatura si stampila ....................


Anexa nr. 4

Nr. ................... din ....................

Catre ..........................................(organul fiscal competent)
CERERE
de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023Subscrisa, .............................., cu domiciliul/sediul in localitatea............................, str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....., avand C.I.F. ...................., in temeiul prevederilor Legii nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, solicit anularea obligatiilor fiscale principale stabilite prin Decizia de impunere nr. .............. din data de ................, emisa de organul de control fiscal ................., precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora.
Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
....................................................... 
(numele si prenumele)
Semnatura .....
Data .....

 

Anexa nr. 5ANTET^1)

 

^1) Se vor trece sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, denumirea si adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

Dosar fiscal nr. ....................

Nr. ................. din ...............

Catre ............................................................,^2) 

 

^2) Se vor mentiona denumirea si domiciliul fiscal; codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a contribuabilului.cod de identificare fiscala ....., str. ..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ....., localitatea ....., judetul ....., cod postal ...........

DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023

 

Avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ............. din data de .................., inregistrata la organul fiscal cu nr. ........... din data de .............., prin care solicitati anularea obligatiilor fiscale principale stabilite prin Decizia de impunere nr. ............ din data de ......................, emisa de organul de control fiscal ........................, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora,va comunicam ca cererea a fost respinsa din urmatoarele motive:............................................................................................................................................................................................

Temeiul de drept:.............................................................................................

Mentiuni privind audierea contribuabilului:............................................................................................

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate depune contestatie la organul fiscal emitent in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, in conformitate cu prevederile art. 268, 269 si 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra, de la data comunicarii acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ....................................
Semnatura si stampila unitatii ........................

 

Anexa nr. 6

Nr. .................... din ..................

Catre ......................................... (organul fiscal competent)
CERERE
de restituire a obligatiilor fiscale prevazute de Legea nr. 43/2023

 

Subscrisa, ...................., cu domiciliul/sediul in localitatea ........................, str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....., avand C.I.F. ................, in temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, solicit restituirea sumelor care au stins prin plata, compensare, executare silita si dare in plata obligatiile fiscale principale stabilite prin Decizia de impunere nr. ............. din data de................., emisa de organul de control fiscal ................., precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora.Mentionez ca am luat cunostinta ca din sumele de restituit vor fi compensate de catre organul fiscal central eventualele obligatii fiscale/bugetare restante existente in evidenta fiscala la data restituirii.Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze:( ) in contul bancar nr. ........................ deschis la ..........................;( ) in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului.
Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
...............................................
(numele si prenumele)
Semnatura ........................
Data ..................................

 

 

Ion Mihai de Ion Mihai
Ion Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ordinul 906/2023. Procedura privind anularea anumitor obligatii fiscale rezultate din reincadrarea tichetelor cadou":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016