Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG 69/2020: Facilitati fiscale pentru contribuabili. Bonificatii. Prorogare termene

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 15 Mai. 2020 Exclusiv

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 14 mai 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

Actul normativ a intrat in vigoare la data de 14 mai 2020 si prevede noi masuri fiscale, bonificatii pentru contribuabili, dar si prorogarea unor termene. 
 
Astfel, incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat. De asemenea, incepand cu anul 2021, se poate acorda si bonificatie de pana la 10% din contributia de asigurari sociale, dar si contributia de asigurari sociale de sanatate. 
 
Acordare bonificatii in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii

In cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca se depune formularul pana la 30 iunie 2020 inclusiv se vor acorda urmatoarele bonificatii:
 
a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;
 
b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.
 
Atentie! Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.
 
NOU TERMEN DE DEPUNERE PENTRU DECLARATIA UNICA
 
Contribuabilii care au depus Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate in anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fara acordarea bonificatiilor prevazute la alin. (1), pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaratii rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
 
In cazul in care plata obligatiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia in considerare pentru acordarea bonificatiilor in conditiile prevazute la alin. (1). 
 
Termenul de 25 mai 2020 pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale se proroga pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
 
De asemenea, a fost prelungit si termenul de depunere pentru Formularul 230, Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat,  pana la data de 30 iunie. 
 
 

Facilitati fiscale aplicabile sumelor reprezentand premii/stimulente
 
Sumele reprezentand stimulente/prime acordate de catre angajator din fondul de salarii, pentru perioada starii de urgenta decretate potrivit legii pentru prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii in baza contractului individual de munca, ca urmare a desfasurarii de activitati care presupun contact direct cu cetatenii si sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorie pentru munca.
 
Acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri
 
Pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe cladiri/taxa pe cladiri consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari pana la data de 14 august 2020 privind:

a) reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, daca, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.
 
In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente adopta hotarari de acordare a reducerii impozitului pe cladirile nerezidentiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii cladirilor au obligatia ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere.
 
Acordarea unor facilitati la plata taxei si a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public
 
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei si a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclama comerciala, proportional cu perioada de timp in care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

Pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari pana la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice de catre utilizatorii suprafetelor care au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de ministerul economiei, energiei si mediului de afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice.

In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente adopta hotarari de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice, pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligatia ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla suprafata o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere impreuna cu documente justificative, dupa caz.
 
Anularea unor obligatii
 
Facilitatii se aplica pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice.
 
Prin obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se intelege:
 
a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal- bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv;
 
b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;

c) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
 
d) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
 
 
Extras din OUG nr.69/2020:
 
Avand in vedere hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, precum si instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei decretate potrivit legii,
 
luand in considerare necesitatea reglementarii cu privire la calculul si plata CASS in cazul suspendarii judecatorilor si procurorilor in temeiul Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si de masurile adoptate prin care se restrang unele drepturi si libertati fundamentale, printre care libera circulatie in vederea evitarii aglomeratiei,

avand in vedere efortul comun generat de instituirea starii de urgenta prin decret emis de Presedintele Romaniei, in contextul riscului de infectare cu SARS-CoV-2, si luand in considerare necesitatea asigurarii in conditii optime a serviciilor si activitatilor esentiale pentru populatie, este necesara reglementarea unui regim fiscal favorabil acordarii unor sume suplimentare reprezentand stimulente/prime de catre angajatori pentru stimularea persoanelor fizice care desfasoara activitati ce presupun contact direct cu cetatenii si sunt supuse riscului de infectare, in sensul ca pentru acestea nu se datoreaza contributii sociale obligatorii.

Tinand cont de situatia obiectiva creata de reglementarea la nivel de ordonanta de urgenta a termenului de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si a formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, de faptul ca prorogarea acestui termen nu se poate realiza decat printr-un act normativ de acelasi nivel,

avand in vedere ca masura prorogarii, pentru anul 2020, trebuie sa fie adoptata anterior expirarii perioadei pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale,
luand in considerare evitarea unor blocaje in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor declarative si de plata ale contribuabililor persoane fizice,

avand in atentie necesitatea adoptarii unor instrumente care sa protejeze mediul de afaceri si sistemul economic si prin care sa se injecteze in economie nu doar bani, ci si incredere si spirit mobilizator, loialitate contractuala si disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocarile si dificultatile severe pe care intreaga natiune le traverseaza,

tinand cont ca prin instituirea starii de urgenta au fost luate masuri care au afectat activitatea intreprinderilor mici si mijlocii - persoane fizice intreprinzatori si societati de dimensiuni reduse, care reprezinta coloana vertebrala nu doar a economiei romanesti, ci si a pietei unice europene,

in conditiile in care este imperios necesar ca micile afaceri sa beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioada de moratoriu (legal), in special in privinta serviciilor esentiale care le conditioneaza continuarea activitatii, si intrucat elementele mai sus prezentate constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vedere necesitatea sustinerii resurselor financiare atat ale contribuabililor, cat si ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum si faptul ca in perioada starii de urgenta mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativa de lichiditati financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora in a se conforma voluntar la plata,

tinand cont de faptul ca obligatiile accesorii ingreuneaza conformarea la plata a obligatiilor bugetare, in contextul actual al dificultatilor financiare cu care se confrunta contribuabilii afectati direct sau indirect de criza SARS-CoV-2,

luand in considerare necesitatea prevenirii acumularii de catre contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declansarea procedurilor de insolventa, necesitatea acordarii unor sanse de redresare economica, in special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, si evitarea deschiderii procedurilor de insolventa care din perspectiva recuperarii creantelor bugetare sunt ineficiente,

tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative, in sensul ca:

- neacordarea bonificatiilor in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii ar putea genera o diminuare semnificativa de lichiditati financiare, ceea ce ar conduce la dificultati in finantarea cheltuielilor bugetare;

- neintroducerea prorogarii termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale ar putea genera un blocaj in ceea ce priveste indeplinirea acestor obligatii fiscale si ar putea creste riscul neconformarii de catre contribuabilii care au obligatia sa completeze si sa depuna, pana la data de 25 mai 2020, formularul - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;

- neintroducerea prorogarii termenului pana la care se depun formularul - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si formularul 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat ar conduce la diminuarea fondurilor atrase de entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si de unitatile de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii;

- neintroducerea competentei consiliilor locale de a hotari reducerea impozitului pe cladiri si scutirea de la plata taxei pe cladiri in cazul cladirilor folosite de contribuabilii care si-au intrerupt total activitatea ca urmare a instituirii starii de urgenta poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinte negative atat in ceea ce priveste desfasurarea pe viitor a activitatii, cat si acumularea de noi datorii de catre contribuabili la bugetul local,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Masuri fiscale si prorogarea unor termene

ARTICOLUL I

Modificarea si completarea Codului fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 121. - Bonificatie pentru plata impozitului pe venitul anual
(1) Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.
(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."
2. La articolul 151, alineatele (22) - (24) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
(22) Persoanele fizice prevazute la art. 148 alin. (1) si (3) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

(23) Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din contributia de asigurari sociale. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

3. La articolul 151, alineatul (26) se abroga.

4. La articolul 153 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:
"
f1) persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora si care potrivit legii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu
sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii;".
5. Dupa articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 1571, cu urmatorul cuprins:
"
Art. 1571. - Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1) pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii
Pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1), pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia."

6. La articolul 168, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
(11) Persoanele juridice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1) calculeaza si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
(12) Prevederile alin. (11) se aplica numai in situatia in care persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1) nu au realizat in cursul lunii venituri din salarii si asimilate salariilor."

7. La articolul 168, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157 sau 1571, dupa caz."

8. La articolul 174, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(22) Persoanele fizice prevazute la art. 170 alin. (1) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata."

9. La articolul 174, dupa alineatul (22) se introduc doua noi alineate, alineatele (23) si (24), cu urmatorul cuprins:
"
(23) Incepand cu anul 2021 se pot acorda bonificatii de pana la 10% din contributia de asigurari sociale de sanatate. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.
(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

10. La articolul 316, alineatul (9) modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
(9) Dupa inregistrarea in scopuri de TVA in baza prevederilor alin. (1), persoanele impozabile, societati cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fac obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central potrivit prevederilor alin. (11) lit. h) si prevederilor art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare."

ARTICOLUL II
Acordarea unor bonificatii in cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 din aceeasi lege se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

(2) Bonificatia prevazuta la alin. (1) lit. b) se acorda numai daca este indeplinita conditia de acordare a bonificatiei prevazuta la alin. (1) lit.
a), caz in care se aplica ambele bonificatii.

(3) Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) sunt aplicabile si in cazul persoanelor fizice care obtin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii si depunerii numai a declaratiei prevazute la art. 120 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazul persoanelor fizice care au optat in anul 2019 pentru plata contributiei de asigurari sociale sau a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din aceeasi lege. Contribuabilii pot beneficia de bonificatiile prevazute la alin. (1) prin completarea si depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1).

(5) Bonificatiile prevazute la alin. (1) se acorda numai in situatia in care obligatiile fiscale anuale de plata, reprezentand impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, se sting integral prin plata sau compensare, pana la 30 iunie 2020 inclusiv.

(6) Contribuabilii care au depus Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate in anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fara acordarea bonificatiilor prevazute la alin. (1), pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaratii rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1).

(7) In cazul in care plata obligatiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia in considerare pentru acordarea bonificatiilor in conditiile prevazute la alin. (1). Pentru sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale de plata aferente anului 2019 se aplica in mod corespunzator prevederile art. 167 sau 168, dupa caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL III
Facilitati fiscale aplicabile sumelor reprezentand premii/stimulente

(1) Prin derogare de la prevederile art. 139, 157 si 2204 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand stimulente/prime acordate de catre angajator din fondul de salarii, pentru perioada starii de urgenta decretate potrivit legii pentru prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii in baza contractului individual de munca, ca urmare a desfasurarii de activitati care presupun contact direct cu cetatenii si sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorie pentru munca, reglementate la titlul V "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Persoanele fizice beneficiare ale sumelor prevazute la alin. (1), precum si activitatile desfasurate de catre acestea care presupun contact direct cu cetatenii se stabilesc prin decizia angajatorului la care isi desfasoara activitatea. Pentru aplicarea regimului fiscal stabilit la alin. (1) decizia angajatorului constituie document justificativ.

(3) Prevederile alin. (1) se aplica pentru sumele acordate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe perioada starii de urgenta decretate potrivit legii, platite pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

ARTICOLUL IV
Prorogarea unor termene

Termenul de 25 mai 2020 prevazut la art. V din Ordonanta Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare se proroga pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

ARTICOLUL V

Acordarea unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri

(1) Pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe cladiri/taxa pe cladiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari pana la data de 14 august 2020 privind:

a) reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, daca, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.

(2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente adopta hotarari de acordare a reducerii impozitului pe cladirile nerezidentiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii cladirilor au obligatia ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere.

(3) Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economica proprie, in declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) vor mentiona fie intreruperea totala a activitatii economice proprii stabilita conform prevederilor legale, fie intreruperea partiala a activitatii economice. Proprietarii care si-au intrerupt partial activitatea anexeaza la cererea prevazuta la alin. (2) o copie a certificatului pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

(4) In cazul proprietarilor care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, pe perioada in care s-a instituit starea de urgenta, din declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) trebuie sa reiasa ca acestia se regasesc concomitent in urmatoarele situatii:

a) au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta;
b) cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau partial activitatea economica.

(5) Pentru incadrarea in situatia prevazuta la alin. (4) lit. b) proprietarii care detin cladiri nerezidentiale verifica daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice este
afectata de intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.

(6) Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevazuta la alin. (2) vor anexa declaratia pe propria raspundere din care rezulta incadrarea cumulativa in situatiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b), insotita de declaratiile pe propria raspundere a utilizatorilor cu privire la intreruperea totala a activitatii economice a acestora si/sau de certificatele pentru situatii de urgenta emise de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care si-au intrerupt partial activitatea economica, dupa caz.

(7) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) au platit impozitul anual pe cladiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente adopta hotarari de acordare a scutirii de la plata taxei pe cladiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, au obligatia ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere. In declaratia pe propria raspundere contribuabilii vor mentiona prevederile legale potrivit carora au avut obligatia intreruperii totale a activitatii proprii, pe perioada instituirii starii de urgenta.

(9) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) au platit taxa lunara pe cladiri datorata pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenta, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) In cazul contribuabililor care beneficiaza de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de reducere si a bonificatiei de pana la 10% prevazuta la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita pentru anul 2020 prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

ARTICOLUL VI

Acordarea unor facilitati la plata taxei si a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei si a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevazute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, republicata, in cazul contractelor de concesionare, inchiriere sau asociere in participatie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclama comerciala, proportional cu perioada de timp in care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

(2) Pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari pana la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice de catre utilizatorii suprafetelor care au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta
emis de ministerul economiei, energiei si mediului de afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice.

(3) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente adopta hotarari de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice, pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligatia ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla suprafata o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere impreuna cu documente justificative, dupa caz.

ARTICOLUL VII

Intrarea in vigoare a prevederilor art. I si dispozitii tranzitorii

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I se aplica dupa cum urmeaza:
a) pct. 1-3, 8 si 9, incepand cu data de 1 ianuarie 2021;
b) pct. 4-7, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
c) pct. 10, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Cererile de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza fara a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

CAPITOLUL II
Anularea unor obligatii accesorii

ARTICOLUL VIII

Sfera de aplicare

(1) Prezentul capitol se aplica pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, unitati administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice.

(2) In sensul prezentului capitol, prin obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se intelege:
a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal- bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
c) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(3) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

(5) Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(6) Accesoriile aferente unor obligatii bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amana la plata si nu se anuleaza, daca institutia sau autoritatea publica care a transmis organului fiscal titlul executoriu in
vederea recuperarii trebuie sa vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii.

(7) Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator de catre:
a) organele vamale pentru creantele vamale. In acest sens, decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal este asimilata deciziei de impunere emise de catre organele de inspectie fiscala;
b) organele fiscale centrale pentru obligatiile bugetare stabilite de catre organele de inspectie economico-financiara, prin dispozitii obligatorii si procese-verbale.

ARTICOLUL IX

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

ARTICOLUL X
Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa

(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligatii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 aprilie 2020 pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt indeplinite, in mod corespunzator, conditiile prevazute la art. IX lit. b) -d).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul corectarii erorilor din deconturile de taxa pe valoarea adaugata efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

ARTICOLUL XI

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data

Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ si in mod corespunzator conditiile prevazute la art. IX lit. b) -d).

ARTICOLUL XII

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate in decizii de impunere

(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din aceeasi lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.

(2) In sensul prezentului capitol, prin inspectie fiscala sau verificare a situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se intelege acea inspectie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza sa inceapa dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in scopul acordarii anularii prevazute la art. X, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL XIII

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante

(1) Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevazuta la art. IX lit. d).

(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal central verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la data depunerii notificarii, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale potrivit art. IX-XII. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal central elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.

(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII.

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):
a) dobanzile, penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal central emite decizie de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor;
b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a);
c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de solutionare a cererii potrivit art. XV alin. (1).

(7) Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor isi pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz;
b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului capitol si care au fost stinse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL XIV

Efecte cu privire la masurile de executare silita prin poprire instituite de organul fiscal central

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII si au dispuse masuri de executare silita prin poprire la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decat cele reprezentand obligatii de plata care fac obiectul amanarii la plata in vederea anularii potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru masurile de executare silita prin poprire, dispuse, potrivit legii, intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

ARTICOLUL XV
Cererea de anulare a accesoriilor

(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusa potrivit prezentului capitol, se solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol in oricare dintre situatiile prevazute la art. IX-XII, independent sau cumulat, daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.

ARTICOLUL XVI

Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata

(1) Debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor in conditiile art. X-XII.

(2) Debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, in baza cererii de anulare a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor, depuse pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. In acest caz, accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta achitate odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care esalonarea la plata aflata in derulare cuprinde numai obligatii de plata accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor ramase de plata din inlesnirea la plata acordata, fara a le mai achita, urmand ca, in baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emita decizia de anulare a accesoriilor, precum si decizia de finalizare a esalonarii la plata.

ARTICOLUL XVII

Anularea accesoriilor in cazul obligatilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale

(1) In cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile administrativ-teritoriale, optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin hotarare a consiliului local.

(2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba si procedura de acordare a anularii accesoriilor.

ARTICOLUL XVIII

Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 administrate de alte institutii sau autoritati publice

Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul obligatiilor bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice. In acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica care administreaza respectivele obligatii bugetare.

ARTICOLUL XIX

Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care au cereri de rambursare

Debitorii care la data de 15 decembrie 2020 inclusiv au cereri de rambursare in curs de solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial rambursarea beneficiaza de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, daca achita obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea.

ARTICOLUL XX

Mentinerea valabilitatii facilitatii fiscale reprezentand anularea accesoriilor

Facilitatea fiscala reprezentand anularea accesoriilor prevazuta de prezentul capitol isi mentine valabilitatea si in urmatoarele cazuri:

a) in cazul desfiintarii actului administrativ fiscal in procedura de solutionare a contestatiei chiar daca s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) in cazul in care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit art. XIII organul fiscal constata existenta unor obligatii bugetare ce nu au fost incluse in certificatul de atestare fiscala.

ARTICOLUL XXI

Posibilitatea de contestare

Impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate formula contestatie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL XXII

Acte normative de aplicare
(
1) Procedura de aplicare a prezentului capitol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul obligatiilor bugetare administrate de catre organul fiscal central, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) In cazul obligatiilor bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice, cu exceptia unitatilor administrativ- teritoriale si a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, procedura de aplicare a prezentului capitol se aproba de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
 
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Vasile-Florin Citu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul sanatatii,
Nelu Tataru
Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei,
Ion Stefan
 
 
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG 69/2020: Facilitati fiscale pentru contribuabili. Bonificatii. Prorogare termene":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016