Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA in 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

A fost publicata Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ion Mihai la 14 Feb. 2022
A fost publicata Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania
Tags: ordinul37/83/2022, clasificarea ocupatiilor din romania

In Monitorul Oficial nr. 140 din 10 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania.

Conform actului normativ, a fost aprobata Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Prezenta procedura se aplica pentru grupele majore 1-9 din structura Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 22 iulie 2002.

Documentatiile depuse la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania.

Procedura de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania:

Articolul 1

(1) Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este clasificarea de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea si evidenta informatiilor referitoare la ocupatiile practicate in cadrul economiei nationale.
(2) COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor.
(3) COR poate genera si alte clasificari si liste de ocupatii, specializate pe domenii de activitate.

Articolul 2
COR indeplineste urmatoarele functii:
a) asigura informatii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea fortei de munca;
b) satisface cerintele de agregare si detaliere in functie de scopul cercetarilor statistice;
c) faciliteaza identificarea unitara a ocupatiilor din Romania;
d) asigura un cadru de referinta care permite compararea datelor statistice privind piata muncii din Romania;
e) asigura interpretarea unitara a datelor statistice de catre toti utilizatorii;
f) asigura comparabilitatea cu datele statistice internationale.

Articolul 3
(1) COR se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite in continuare utilizatori.
(2) Utilizatorii au urmatoarele atributii:
a) sa foloseasca COR in toate cazurile in care transmit sau acorda acces la informatie altor organizatii;
b) sa informeze organizatia care intretine COR cu privire la anomaliile si incidentele intervenite in exploatare;
c) sa dezvolte liste de ocupatii specifice domeniului de activitate cu respectarea, in mod obligatoriu, a corespondentei informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat in COR conform structurii COR;
d) sa solicite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR.
(3) Utilizarea codurilor COR in scopuri specifice de catre utilizatori revine in intregime in responsabilitatea acestora.

Articolul 4
Prin actualizarea COR se intelege:
a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare si introducere in COR a noilor ocupatii, ca urmare a schimbarilor din economia nationala;
b) activitatea de eliminare a ocupatiilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii;
c) activitatea de redenumire a unor ocupatii care se regasesc in COR numai daca este necesar;
d) activitatea de mutare a unor ocupatii, daca acest lucru se impune.

Articolul 5
(1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in colaborare cu Institutul National de Statistica, asigura, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR in concordanta cu modificarile care se produc in:
a) structura economiei nationale;
b) legislatia specifica in vigoare privind introducerea si/sau reglementarea de noi ocupatii;
c) nomenclatoarele ocupatiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, si anume: Clasificarea internationala standard a ocupatiilor - ISCO 08 si Clasificarea europeana a aptitudinilor/competentelor, calificarilor si ocupatiilor - ESCO.
(2) Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi ocupatii trebuie sa solicite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR in termen de 30 de zile de la data publicarii actului normativ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 6
Continutul COR se aliniaza la nomenclatoarele internationale existente dupa urmatoarea ierarhie de prioritati:
– prioritate 0 - UE (Uniunea Europeana);
– prioritate 1 - ONU (Organizatia Natiunilor Unite);
– prioritate 2 - alte reglementari internationale.

Articolul 7
Actualizarea COR se face din initiativa utilizatorilor.

Articolul 8
(1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR, prin introducerea in COR a noilor ocupatii, utilizatorii depun la registratura generala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale urmatoarele documente:
a) cerere pentru introducerea in COR a ocupatiei, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la procedura;
b) fisa descriptiva a ocupatiei, conform anexei nr. 2 la procedura.
(2) Pentru introducerea in COR a unei ocupatii care se regaseste in ESCO, utilizatorii depun la registratura generala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale documentele prevazute la alin. (1), iar in completarea fisei descriptive a ocupatiei pot folosi si informatiile aferente ocupatiei disponibile pe website-ul ESCO.
(3) Pentru actualizarea COR prin eliminarea ocupatiilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii, utilizatorii depun la registratura generala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale o cerere, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la procedura.
(4) Pentru actualizarea COR prin redenumirea unor ocupatii care se regasesc in COR, utilizatorii depun la registratura generala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale o cerere, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la procedura.
(5) Pentru actualizarea COR prin mutarea unor ocupatii, daca acest lucru se impune, utilizatorii depun la registratura generala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale urmatoarele documente:
a) o cerere, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la procedura;
b) fisa descriptiva a ocupatiei, conform anexei nr. 2 la procedura.
(6) Documentele pentru actualizarea COR prevazute la alin. (1)-(5) se depun de catre utilizatori, in format letric sub semnatura privata sau in format electronic cu semnatura electronica calificata.
(7) Pe baza documentatiei depuse de utilizatori pentru actualizarea COR, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale solicita in termen de 2 zile lucratoare aviz din partea ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, a asociatiilor profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau de catre Asociatia Nationala a Comitetelor Sectoriale din Romania.
(8) in situatia in care se solicita introducerea in COR a unei ocupatii care se regaseste in ESCO, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale solicita in termen de 2 zile lucratoare avizul prevazut la alin. (7) numai pentru ocupatiile care sunt reglementate la nivel national.
(9) Ministerele de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, asociatiile profesionale, comitetul sectorial aferent ramurii de activitate sau Asociatia Nationala a Comitetelor Sectoriale din Romania transmit raspunsul la solicitarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, prevazut la alin. (7) si (8), in termen de 5 zile lucratoare.
(10) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii avizului prevazut la alin. (7) si (8), Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale solutioneaza cererea de actualizare a COR.
(11) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale respinge cererile utilizatorilor care solicita introducerea in COR a unor ocupatii care contravin legii si bunelor moravuri.

Articolul 9
(1) Pe baza unor analize ale pietei muncii, periodic, din 4 in 4 ani, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Institutul National de Statistica elimina din COR ocupatiile care nu se mai practica pe piata muncii, prin ordin comun al acestor institutii.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) cuprinde in anexa Lista ocupatiilor eliminate din COR si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Lista cuprinzand ocupatiile eliminate se publica pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
(4) La cererea fundamentata a utilizatorilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la procedura, depusa la registratura generala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in termen de 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei prevazute la alin. (2), ocupatiile din Lista ocupatiilor eliminate din COR se pot reintroduce in structura COR.

Articolul 10
(1) Cererile pentru actualizarea COR depuse de catre utilizatori la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale vor fi solutionate in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.
(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, dupa analizarea documentatiei, emite utilizatorului un aviz favorabil pentru actualizarea COR, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Lista cuprinzand ocupatiile pentru care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a emis aviz favorabil se publica pe pagina de internet a institutiei.

Articolul 11
(1) Actualizarea COR se aproba trimestrial sau ori de cate ori se impune prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica de actualizare a COR, care cuprinde in anexa toate actualizarile pentru care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si-a dat acordul, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
(3) Structura COR actualizata potrivit alin. (1) se publica de catre directia de specialitate pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Articolul 12
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta procedura.
Ion Mihai de Ion Mihai
Ion Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul "A fost publicata Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturiNoutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Noutati TVA in 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016