Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente Masurii 1 -Microgranturi din fonduri externe nerambursabile

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 24 Sep. 2021 Exclusiv

Proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente masurii 1 Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare a fost pusa in dezbatere publica pe site-ul oficial al Ministerului Economiei.

Masura este valabila pana la 31 decembrie 2021, platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023.
 
Sesiunea a doua a masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi bugetata din sumele ramase neutilizate in cadrul primei sesiuni pina la valoarea aprobata prin Ordonanta de Urgenta nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 de 100.000.000 euro, din care  85.000.000 euro din bugetul POC 2014-2020 si 15.000.000 euro din cofinantarea de la bugetul de stat, la cursul valutar Infoeuro valabil pentru luna septembrie 2020.

Prin implementarea intregii masuri in cele doua sesiuni se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 50.000 de beneficiari. 

In continuare redam mai multe detalii cu privire la procedura de implementare a sesiunii nr.2 aferente Masurii 1, asa cum apar in Proiect:

3. Beneficiarii de ajutor de stat in cadrul masurii
 
3.1. Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

3.2. (1) Microgranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:
a) intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA/intreprinderi individuale/intreprinderi familiale, alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care desfasoara profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege si ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020;
c) PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverinte-formular si incarcarea acesteia in aplicatia de inscriere, emisa de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz (Anexa 3).
(2) Verificarea incadrarii beneficiarilor in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion de 1% de catre MEAT/AIMMAIPE, dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare. in conditiile in care rata de eroare este de peste 2% din esantion, se mareste esantionul cu 0,5% pana la un maxim de 2%.
(3) Microgranturile se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;
b) respecta conditia de la art. 6, lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la art. 3.2 alin (1), lit. b) si c) din prezenta procedura;
c) isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
j)  nu depasesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de catre Comisia Europeana; 
 
 
Nota referitoare la conflictul de interese :
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea  faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si Noul Cod Penal al Romaniei;
 
4. Tipurile de ajutor financiar
 
4.1  Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, denumit in continuare MEAT in parteneriat cu Agentiile pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului denumite in continuare AIMMAIPE (Anexa 4), administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat, selectate printr-o procedura deschisa, transparenta, nediscriminatorie, neconditionata si suficient promovata, proiectele, masurile si programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate. intre MEAT si organizatia/organizatiile ori institutia/institutiile de drept privat selectata/selectate, denumita/denumite in continuare institutie/institutii partenera/partenere, se incheie o conventie de colaborare in baza careia se deruleaza programul. Institutia selectionata are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor de stat si poate acorda din surse proprii facilitati de creditare pentru implementarea proiectelor.

4.2. Prin prezenta masura se finanteaza in ordinea depunerii cererii de finantare, in urmatoarele conditii:
- Ajutor Financiar Nerambursabil sub forma forfetara – maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InfoRegio valabil in luna septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei / 1 euro, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente masurii.

4.3.1. (1) Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.
(2) Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face dupa depunerea decontului pe esantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declaratie pe proprie raspundere in aplicatia de inscriere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

(4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor, achizitiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare .

(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.

(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului;

(7) Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.
4.3.2 Codul CAEN pentru care aplicatul solicita finantare trebuie sa fie autorizat la momentul inscrierii in cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1 alin. (2) lit. b).
 
5. Procedura de inscriere in cadrul sesiunii 2 afrente Masurii 1- Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
 
5.1. (1) Inscrierea in cadrul sesiunii 2 aferente masurii 1-Microgranturi, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro  Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, depunere documente decont, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office (FO).

(2) inscrierile in cadrul masurii se vor realiza in doua etape distincte:

a) Etapa 1 de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica, atat datele reprezentantului legal/imputernicit, cat si datele IMM/PFA/ONG/CMI/II/IF/profesie liberala conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedura.
b) Etapa 2 de inscriere in cadrul masurii 1- Microgranturi in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere conform Anexei nr 1 la prezenta procedura.
5.2. (1) Data de la care este activa prima etapa  de creare profil, user si parola se comunica pe site-ul institutiei inainte de data inceperii procesului propriu zis.
(2) Data de la care este activa a doua etapa de inscriere in cadrul masurii 1-Microgranturi  se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 3 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.

(3) Aplicatia electronica de inscriere aferenta primei etape de creare profil, user si parola va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul tuturor masurilor instituite prin Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

(4) Aplicatia electronica de inscriere aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul masurii 1-Microgranturi va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile lucratoare de la demararea inscrierii, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului. 

5.3. (1) Pentru participarea la sesiunea a doua afrenta masurii 1-Microgranturi fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola in prima etapa, generand prin aceasta actiune un cont de utilizator. Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta pe toata perioada de implementare a masurii, vor putea accesa documentatia transmisa si vor avea posibilitatea semnarii contractului, descarcarii si incarcarii de documente diverse aferente platii si/sau raportarii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a programului. Aplicatia va trimite, pe toata perioada de implementare si monitorizare a masurii, automat, pe adresa de e-mail a solicitantului, mesaje de avertizare asupra corespondentei cu MEAT/AIMMAIPE, corespondenta prin care aplicantii vor fi informati asupra actiunilor ulterioare inscrierii, precum contract aprobat, clarificari, mesaje de incarcare documente, raport de progres, etc.
(2)  Aplicantii care nu au depus situatiile financiare contabile aferente anului 2019 pina la data inscrierii vor primi decizie de respingere.

5.4. (1) In momentul trimiterii formularului de inscriere online, aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj  de confirmare a efectuarii inregistrarii, mesaj care se va regasi in front office (FO). 
(2) Dupa completarea si trimiterea on-line a formularului de inscriere nu se mai pot face  completari/modificari asupra acestuia.
(3)  Dupa trimiterea formularului aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe site-ul MEAT a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul masurii. Ordinea la contractare in cadrul masurii se va face conform principiului ”primul venit-primul servit”. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE. 

5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neincarcate in aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari in termenul solicitat atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile masurii 1 –Microgranturi.
5.6. Pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate. 
 
6. Verificarea si selectia beneficiarilor
 
In scopul verificarii solicitarilor si implementarii Programului, in cadrul MEAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumita in continuare UIP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului tertiar de credite. Formularele si documentatia care intra in verificare in limita bugetului poat fi repartizata de catre minister in ordinea RUE si in mod egal pentru verificare la MEAT si cele 9 agentii.

6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi verificate in ordinea numarului RUE, in baza documentelor justificative incarcate in aplicatie. Solicitantii care nu indeplinesc criteriile administrative si de eligibilitate prevazute la art. 3 la prezenta procedura, vor primi decizie de respingere din Proiect.

(2) Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum si cele trimise pe adresa de corespondenta. Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari pe adresa de email inregistrata in aplicatia electronica. Clarificarile solicitate se trimit in aplicatia electronica de inscriere, in 3 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. 

(3) Daca in urma analizei documentatiei inscrise integral se constata neconcordante sau ca informatiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

(4) Beneficiarii care au primit sau urmeaza sa primeasca finantare in cadrul primei sesiuni aferente masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” nu sunt eligibili in cadrul celei de-a doua sesiuni;

(5) Beneficiarii care au primit sau urmeaza sa primeasca finantare in cadrul masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” nu sunt eligibili in cadrul celei de-a doua sesiuni aferente masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”;
 
 
6.2. in conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.

6.3. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care apartine, prin intermediul aplicatiei electronice, formuland o contestatie, in termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in formularul de inscriere on-line cu documentele justificative depuse.

6.4. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal.

Contestatia se poate formula in orice etapa de implementare (verificare, semnare contract de finantare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 si 6.4, se adreseaza AIMMAIPE de care apartine aplicantul si se depune, cu semnatura electronica, in aplicatia electronica de inscriere. 

6.5 Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul AIMMAIPE, formata din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentatiei pentru care s-a depus contestatie. 

6.6. Termenul de solutionare este de 5 zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin email/front office.

6.7 (1) Pentru aplicantii acceptati in urma verificarilor administrative si de eligibilitate in limita bugetului alocat masurii, aplicatia informatica va genera contract de finantare (Anexa nr. 2) care se va regasi in front office si va trimite pe adresa de corespondenta un mesaj de atentionare in acest sens. Aplicantii vor intra in aplicatie, vor descarca contractul de finantare, il vor semna cu semnatura electronica si il vor reincarca semnat in aplicatie in maxim 5 zile de la primire. Dupa semnarea acestuia de catre ordonatorul tertiar de credite si reincarcarea in aplicatie a contractului semnat de ambele parti, institutia de credit partenera selectata de catre aplicant la inscriere va fi instiintata electronic ca poate face plata ajutorului financiar nerambursabil. Beneficiarii eligibili declarati admisi vor deschide conturi curente disticte aferente cererii de finantare, la institutia partenera pentru care au optat in cererea de finantare, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea proiectului pe perioada de derulare a acestuia. in cadrul prezentei masuri aplicantii pot opta pentru institutia de credit partenera o singura data si nu pot schimba optiunea exprimata la inscriere pe parcursul implementarii masurii. Aplicantii la masura 1 Microgranturi din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin OUG  nr. 130 / 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, nu sunt eligibili in cadrul masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”, drept pentru care inscrierea in cadrul prezentei sesiuni atrage dupa sine decaderea din drepturile avute in cadrul masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor”.

(2) MEAT prin AIMMAIPE va transfera in contul de tranzit deschis la institutia partenera selectata, cu rol de agentie de implementare, sumele reprezentand ajutor de stat aferente aplicantilor declarati acceptati la finantare.  

(3) In termen de maxim 90 de zile din momentul platii ajutorului financiar catre beneficiar, acesta are obligatia efectuarii cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin (1). De asemenea, in acelasi termen de maxim 90 de zile din momentul incasarii ajutorului financiar de catre beneficiar, acesta are obligatia incarcarii in aplicatie a facturilor, documentelor de plata si raportului de progres (Anexa 8), sub sanctiunea recuperarii ajutorului acordat. in cazul in care MEAT/AIMMAIPE constata ca nu se depun documentele prevazute la 6.7.(3), sau nu semneaza contractul de finantare pana la termenul limita prevazut in prezenta procedura, solicitantii vor primi decizie de respingere, transmisa automat de catre aplicatie.

(4) Contractul de finantare va fi reziliat si ajutorul de stat acordat va fi recuperat, impreuna cu dobanzile accesorii aferente, si in cazul in care beneficiarul a platit, din contul proiectului, cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 alin.(1).

(5)  Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul masurii 1 vor fi  verificate pe baza de esantion de catre reprezentantii MEEMA/AIMMAIPE. 

(6) in conditiile in care rata de eroare este de peste 2% din esantionul prevazut la art. 7 alin (2) din O.U.G. nr. 130/2020, se mareste esantionul cu 0,5% pana la un maxim de 2%. 
 
(7) Toate platile din cadrul prezentei masuri se efectueaza numai prin transfer bancar.

6.8.  Finantarea beneficiarilor contractati se va face conform Conventiei de colaborare incheiata de minister cu institutia/institutiile partenera/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de catre institutia partenera pentru gestionarea programului, prin unitatile teritoriale ale acesteia, dupa primirea mesajului privind semnarea contractului de finantare din partea AIMMAIPE si in contul deschis de beneficiar la institutia partenera. Institutia financiara partenera va vira sumele aprobate in conturile distincte deschise de beneficiari in termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor in contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finantare nerambursabila intre Minister si beneficiar (care din ele este ultima), in baza contractelor de finantare ale acestora semnate cu AIMMAIPE si va incarca in aplicatie dovada platii;

6.9 Pentru platile efectuate in valuta, conversia se face utilizandu-se cursul de schimb Infor Euro din luna Septembrie 2020, respectiv
4,8395 lei / 1 euro.

6.10. Toate termenele prevazute in prezenta procedura se calculeaza astfel:
a) Termenul de transmitere se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii documentului. 
b) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare/sarbatoare legala se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala/zi nelucratoare se prelungeste pana in prima zi lucratoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul postei eletronice in ultima zi  a termenului se va face pana la ora 24.00 a zilei respective. 
 
7. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului si recuperarea ajutorului de stat
 
7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre UIP din cadrul MEAT/AIMMAIPE. 
7.2. Reprezentantii MEAT/AIMMAIPE au dreptul sa verifice anuntat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul masurii. Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului  MEAT/AIMMAIPE asupra utilizarii ajutorului de stat acordat prin proiect. in caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.
7.3. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii MEAT/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de stat, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contractul de finantare (Anexa 2) sau in legislatia masurii, UIP din cadrul MEAT/AIMMAIPE va propune recuperarea totala a ajutorului acordat si va anunta MEAT ca a fost declansata recuperarea ajutorului de stat, impreuna cu dobanzile aferente. 
7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.
Ajutorul care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.
7.5.UIP din cadrul MEAT/AIMMAIPE monitorizeaza indeplinirea indicatorilor pentru care s-a obtinut finantare. Mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni de la obtinerea finantarii se va verifica automat de catre aplicatia electronica prin interogarea bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului/ Administratia Nationala de Administrare Fiscala.
7.6. In situatia in care, pe perioada contractuala beneficiarul ajunge in situatia de inchidere operationala, faliment, dizolvare sau insolventa, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin schema, cu accesorii calculate de la data acordarii si pana la rambursarea integrala a ajutorului de stat.
 
8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat
 
l "8.1. Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul MEAT si in termen de 15 zile de la data adoptarii se transmite spre informare Consiliului Concurentei, in conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 
8.2.1. MIPE in calitatea de furnizor de ajutor de stat publica informatiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat in temeiul prezentei scheme pe site-ul web al institutiei si asigura furnizarea informatiilor catre Consiliul Concurentei in vederea publicarii pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, in termen de 12 luni de la data acordarii.
8.2.2. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
8.3. Furnizorul de ajutor/administratorul masurii pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat. 
8.4.1. Furnizorul de ajutor/administratorul masurii are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta procedura sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
8.4.2. Furnizorul de ajutor/administratorul masurii are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
8.4.3. In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor/administratorul masurii, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul masurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor.
l "8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de stat primite in cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeana insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei masuri nu depaseste la nivelul intreprinderii unice, pragul maxim. 
8.7. l "(1) Furnizorul de ajutor/administratorul masurii va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul masurii.
l "(2) Pentru realizarea acestei evidente, AIMMAIPE vor transmite catre furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.
l "8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.
l "8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului masurii, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat si a registrului ajutoarelor de stat.
8.10. Pentru a crea posibilitatea verificarii ex-ante a eligibilitatii potentialilor beneficiari ai masurilor de ajutor, in conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016, MIPE prin AMPOC, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a schemei, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia. 
Contractele, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului/ actului de finantare, respectiv de la data instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii de catre MEAT/AIMMAIPE, in calitate de administratori ai masurii de ajutor de stat.
8.11. Ajutorul de stat va fi recuperat integral si in situatia in care, ca urmare a verificarilor effectuate dupa semnarea contractelor de finantare, se constata ca beneficiarul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, asa cum este prevazut in OUG 130 / 2020 si ghidul solicitantului.
 
10. Confidentialitate
 
l "10.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul masurii sunt confidentiale, membrii MEAT/AIMMAIPE si UIP avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.
l "10.2. MEAT – prin directia de specialitate si AIMMAIPE sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, suma si/sau scopul ajutorului de stat acordat, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).
 
11. Informare si Publicitate
 
11.1 Masurile de informare si comunicare privind operatiunile finantate din instrumente structurale sunt definite in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 si Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 si Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obtinute cu sprijinul fondurilor Uniunii sa fie aduse in atentia publicului larg si cetatenii sa cunoasca modul in care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.
11.2. Acceptarea finantarii conduce la acceptarea de catre Beneficiar a introducerii pe lista Operatiunilor in conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.
11.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea masurilor de informare si comunicare in legatura cu asistenta financiara nerambursabila obtinuta prin POC, in acord cu prevederile Regulamentelor mentionate si in conformitate cu cele declarate in Cererea de finantare si cu cele specificate in MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALa, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta aplicarea unor corectii financiare.
 
 
Prezenta procedura si anexele se vor aproba prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
 
Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente Masurii 1 -Microgranturi din fonduri externe nerambursabile":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016