Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

ANAF modifica Ordinul nr. 3731/2016 privind schimbul de informatii cu institutiile financiare nebancare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache la 28 Oct. 2019
Tags: anaf, ordinul nr3731, prelucrare date cu caracter personal

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pus in Transparenta Decizionala un proiect de Ordin de modificare a Ordinului nr. 3731 din 29 decembrie 2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si institutiile financiare nebancare.

In referatul de aprobare, se arata ca modificarea OPANAF nr. 3731/2016 vine in contextual in care normele sale nu mai corespund necesitatilor de reglementare care au prezidat apartia sa si completarea cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal.

“Avand in vedere faptul ca a fost adoptata Legea nr. 129/2018 care prevede la art.V ca se abroga, la data de 25 mai 2018, Legea nr.677/2001 iar toate trimiterile din actele normative la aceasta se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/ST9 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si la legislatia de punere in aplicare a acestuia, toate textele din Protocolul de colaborare ce fac referire la Legea nr.677/2001 au fost inlocuite cu mentionarea Regulamentului (UE) 2016/679. Totodata, una din prevederile Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr.3731/2016 ce necesita modificare este articolul nr. 4 prin care se face referire strict la protectia datelor cu caracter personal. Acesta va fi inlocuit in intregime cu dispozitii in conformitate cu normele actuale”, se precizeaza in Referat. 

De asemenea, dispozitiile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad ca organul fiscal poate transmite informatiile pe care le detine oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii. Prin acord scris se intelege ca acordul sa fie emis fie pe suport hartie, fie in forma electronica, exprimat in conditiile legii. Asadar, un alt articol modificat prin Proiectul de Ordin este cel referitor la consimtamantul contribuabilului, respectiv pct. 2.1.1. 

“Reiteram faptul ca institutiile financiare nebancare solicita ANAF, dupa obtinerea acordului contribuabilului, informatii fiscale despre solicitant pentru perioada aferenta ultimilor 2 (doi) ani fiscali incheiati, inclusiv informatiile aferente perioadei cuprinse intre ultimul an fiscal incheiat si data solicitarii acestora. De asemenea institutia financiara nebancara transmite ANAF date privind activitatea de creditare, activitatea de leasing, date referitoare la scrisorile de garantie precum si datele referitoare la informatiile din istoricul situatiei existente, incepand cu 1 ianuarie 2013. Schimbul de date se realizeaza periodic, cu respectarea legislatiei in vigoare, conform unei proceduri de lucru commune”, potrivit sursei citate.
 

Extras din Proiectul de Ordin


Art. I.
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si institutiile financiare nebancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 17din 9 ianuarie 2017, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Articolul 1, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 1 Pentru realizarea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general, in Registrul special si in Registrul de evidenta al Bancii Nationale a Romaniei se aproba modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin." 

2. Articolul 5, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 5 Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului Protocol se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)." 

3. La Anexa nr. 1, liniuta a 8-a din preambul se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)." 

4. La Anexa nr. 1, articolul 2, punctul 2.1., subpunctul 2.1.1., litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

" 2.1.1 In vederea interogarii informatiilor de natura fiscala, institutia financiara nebancara semnatara a prezentului Protocol va intreprinde urmatoarele activitati: a) va solicita acordul, scris, fie pe suport de hartie, fie in format electronic, exprimat in conditiile legii, persoanelor fizice si persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala precum si a Datelor cu Caracter Personal, apartinand Clientului denumit generic "Acord". Acest acord va contine datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa) precum si mentiunea expresa cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre contribuabil) conform Anexei la prezentul protocol" 

5.La anexa nr. 1, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Protectia datelor cu caracter personal 

4.1.- Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului Protocol se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

4.2.- Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de catre Parti in scopul mentionat la art.1din protocol sunt urmatoarele: nume, prenume, adresa de domiciliu, cod numeric personal, numar si serie act de identitate, date fiscale ) 

4.3.- Datele cu caracter personal in cauza sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevazut la art.1 din prezentul Protocol, cu respectarea legislatiei in vigoare si nu pot face obiectul diseminarii catre alte institutii/persoane fizice/persoane juridice decat in conditiile legii, cu acordul prealabil al Partilor. 

4.4.- In situatia in care persoana vizata isi retrage consimtamantul ce a stat la baza legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal ce o privesc, Partile se informeaza reciproc pentru a dispune masurile legale ce se impun. 

4.5.- In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, precum si dreptul de a depune plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

4.6.- Daca persoanele vizate au exercitat si au obtinut de la una din Parti dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, Partile se informeaza reciproc despre acest fapt. 

4.7.- Partile pun in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protectia datelor cu caracter personal. 

4.8.- Orice persoana fizica care actioneaza sub autoritatea uneia din Parti si are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului Protocol are obligatia sa pastreze confidentialitatea acestor date si nu le prelucreaza decat la cererea Partilor, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern il obliga sa faca acest lucru. 

4.9.- In situatia in care partile constata o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se vor informa reciproc si vor dispune masurile prevazute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, in special cele privind informarea persoanei vizate si notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

4.10.- In scopul garantarii prelucrarii datelor cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata, atat ANAF cat si ................................IFN, asigura publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informari privind obiectul prezentului protocol ." 

6. La anexa nr. 1, articolul 5, punctele 5.6 si 5.7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

"5.6. ANAF poate vizualiza lista accesarilor utilizatorilor, respectiv poate solicita institutiilor financiare nebancare sa prezinte, prin sondaj, in format electronic, acordurile pentru a verifica daca interogarile au fost facute in conformitate cu prevederile Protocolului si s-au respectat dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. De asemenea, ori de cate ori se impune, ANAF, poate solicita formularele de acord in original de la institutiile financiare nebancare, tinand cont de faptul ca aceste documente sunt arhivate in locatii externe. In situatia in care, institutia financiara nebancara nu transmite formularele solicitate in termen de 10 zile lucratoare pentru un numar de maxim 20 acorduri si 25 de zile lucratoare pentru un numar mai mare de 20 de acorduri, ANAF poate suspenda accesul la informatiile oferite de catre ANAF . 

5.7. In situatia in care, in urma verificarilor efectuate, ANAF identifica abateri respectiv interogari in baza de date fara acordul semnat al persoanei si/sau in afara termenului de valabilitate, ANAF va suspenda accesul institutiei financiare nebancare respective la informatiile oferite de catre ANAF . Incetarea suspendarii accesului va avea loc dupa ce institutia financiara nebancara va proceda la investigarea si stabilirea cauzelor care au generat deficientele, precum si identificarea persoanelor responsabile. Rezultatele verificarii vor fi comunicate ANAF in vederea reluarii accesului." 

7. Anexa nr.1 la Protocol se modifica si se inlocuieste cu Anexa, care face parte integranta din prezentul Ordin; 
 
Art. II. 
(1) Fiecare institutie financiara nebancara care a semnat un protocol cu ANAF va semna un Act aditional la Protocolul de colaborare care va cuprinde modificarile aduse prin prezentul Ordin; 
(2) Protocoalele care nu sunt actualizate potrivit alin. (1) isi inceteaza valabilitatea in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului Ordin. 

Art. III. 
Directiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului Ordin. 

Art. IV. 
Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Alina Georgiana Costache de Alina Georgiana Costache
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.manager.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "ANAF modifica Ordinul nr. 3731/2016 privind schimbul de informatii cu institutiile financiare nebancare":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 9 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016