Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG nr. 12 modifica regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Apr. 2012 Exclusiv
Tags: produse dubla utilizare, licenta export, raportari, oug nr12/ 2012

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/ 2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 256, din 18 aprilie 2012.

Redam mai jos continutul textului de lege:

Avand in vedere Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 8 decembrie 2011 si intrat in vigoare in data de 7 ianuarie 2012, prevederile sale fiind direct aplicabile in toat e statele membre ale Uniunii Europene, considerand ca neadoptarea imediata a masurilor dispuse prin continutul noului regulament va afecta exportatorii romani care nu vor putea exporta anumite produse cu dubla utilizare catre anumite destinatii specifice, in conditii de concurenta echi tabile fata de ceilalti exportatori din Uniunea Europeana, avand in vedere faptul ca fiecare stat membru trebuie sa informeze Comisia Europeana cu privire la actele cu putere de lege si actele administrative adoptate pentru punerea in aplicare a regulamentului mentionat, iar in situatia constatarii de ca tre Curtea Europeana de Justitie a neindeplinirii de catre un stat membru a obligatiilor ce ii revin pot fi aplicate sanctiuni, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2011, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: "

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, precum si masurile necesare in vederea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 noiembrie 2011, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 8 decembrie 2011, denumit in continuare Regulament, precum si respectarea Actiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistentei tehnice ce vizeaza anumite produse cu utilizare finala militara, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumita in continuare Actiune comuna."
2. La articolul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins: "c) masurile necesare aplicarii prevederilor legislatiei in domeniu, in conformitate cu prevederile Regulamentului, inclusiv sanctiunile pentru nerespectarea acestora."
3. La articolul 3, litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) produse cu dubla utilizare, operatiune de export, exportator, declaratie de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizatie individuala de export, autorizatie globala de export, autorizatie generala nationala de export, autorizatie generala de export a Uniunii, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dubla utilizare care nu sunt din Uniune, utilizare finala militara, declaratia destinatarului final, transfer - definite si avand intelesul conform prevederilor Regulamentului;".
4. La articolul 5 alineatul (1), partea introductiva si literab) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 5. -
(1) Se supun regimului de control prevazut de prezenta ordonanta de urgenta si in conformitate cu Regulamentul urmatoarele operatiuni cu produse cu dubla utilizare:..................................................................... .
b) transferul in interiorul Uniunii;".
5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: "

Art. 6. - Se supun regimului de control, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, operatiunile cu produse cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament."
6. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "

Art. 7. -
(1) Se supun regimului de control, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si operatiunile cu produse cu dubla utilizare care nu figureaza in anexa I la Regulament, in situatiile prevazute la art. 4 si 8 din Regulament."
7. La articolul 9, alineatele (1), (3) si (8) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 9. -
(1) Operatiunile cu produse cu dubla utilizare se supun autorizarii prin eliberarea de licente. In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenul licenta este identic, ca definitie, cu termenul autorizatie, utilizat in Regulament................................................................................................
(3) Cererile pentru licentele prevazute la alin. (2) lit. a), b), d) si e) se transmit ANCEX pe modelele de formulare publicate in anexele IIIa si IIIb la Regulament, completate in totalitate si semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este raspunzator pentru corectitudinea tuturor datelor si informatiilor continute in cerere si in documentele anexate..................................................................................................
(8) Pentru anumite exporturi de produse cu dubla utilizare catre destinatiile si in conditiile mentionate in anexele IIa-IIf la Regulament, exportatorii pot beneficia de licentele generale de export ale Uniunii nr. EU001, EU002, EU003, EU004, EU005 si EU006."
8. La articolul 10, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 10. -
(1) Operatiunile de export cu produsele cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament si asistenta tehnica se efectueaza in baza licentelor individuale de export, valabile pentru tipurile si categoriile specificate
(2) Pentru transferurile in interiorul Uniunii de produse cu dubla utilizare prevazute in anexa IV la Regulament, atunci cand autorizarea se face prin licenta individuala de export, se utilizeaza formularul din anexa IIIa la Regulament."
9. La articolul 11, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 11. -
(1) Pentru exportul produselor cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament se pot elibera licente globale de export, valabile pentru tipurile si categoriile de produse cu dubla utilizare specificate
(2) Pentru transferurile in interiorul Uniunii de produse cu dubla utilizare prevazute in anexa IV la Regulament, atunci cand autorizarea se face prin licenta globala de export, se utilizeaza formularul din anexa IIIa la Regulament."
10. La articolul 12, alineatele (1), (3) si (7) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 12. -
(1) Pentru exportul produselor cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament, cu exceptia produselor mentionate in anexa IIg la Regulament, si pentru transferul poate fi solicitata o licenta generala nationala de export.................................................................................................
(3) ANCEX inregistreaza exportatorul in termen de 10 zile de la data prezentarii solicitarii in scris, in conditiile prevazute la art. 9 din Regulament...............................................................................................
(7) Licentele generale nationale de export se emit in conformitate cu elementele comune prevazute in anexa IIIc la Regulament, prin ordin al ministrului afacerilor externe, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: "

Art. 13. -
(1) Exportatorul care utilizeaza licentele generale de export ale Uniunii are obligatia sa se inregistreze la ANCEX inainte de prima utilizare a acestora, iar ANCEX va notifica exportatorului inregistrarea in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii de inregistrare
(2) Exportatorul care utilizeaza licentele generale de export ale Uniunii informeaza ANCEX in legatura cu prima utilizare a acestei licente, nu mai tarziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export."
12. La articolul 14, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 14. -
(1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dubla utilizare prevazute in anexa I la Regulament se efectueaza in baza licentei pentru servicii de intermediere, daca solicitantul a fost informat de catre ANCEX ca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizarile prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament
(2) Prevederile alin. (1) se extind si pentru produse care nu figureaza in anexa I la Regulament daca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament
(3) Este necesara o licenta pentru servicii de intermediere si pentru situatia in care intermediarul are motive sa suspecteze ca aceste produse sunt sau pot fi destinate oricareia dintre utilizarile mentionate la art. 4 alin. (1) din Regulament."
13. La articolul 15, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: "

Art. 15. -
(1) Pentru tranzitul produselor cu dubla utilizare din afara Uniunii, prevazute in anexa I la Regulament, se poate impune obligatia obtinerii unei licente daca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizarile mentionate in art. 4 alin. (1) din Regulament
(2) Prevederile alin. (1) se extind si pentru produse care nu figureaza in anexa I la Regulament daca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, oricareia dintre utilizari."
14. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Emiterea licentei privind exportul sau transferul in interiorul Uniunii de produse cu dubla utilizare din domeniul nuclear este conditionata de prezentarea de catre solicitantul de licenta a unei autorizatii de export ori transfer, dupa caz, eliberate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare."
15. La articolul 17 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) asistenta tehnica este acordata in oricare dintre tarile mentionate in partea a doua a anexei IIa la Regulament;".
16. La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final actioneaza impotriva prevederilor Regulamentului;".
17. La articolul 29, partea introductiva va avea urmatorul cuprins: "

Art. 29. - In aplicarea regimului de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, coordoneaza activitatea sistemului national de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control al Uniunii, alcatuit din:".

18. La articolul 32, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Utilizatorii de licente trebuie sa tina registre sau liste detaliate care sa cuprinda documentele comerciale si informatiile relevante pentru operatiunile efectuate, conform prevederilor Regulamentului."

19. La articolul 33, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins: "(6) ANCEX poate decide, cu avizul Consiliului pentru avizare, interzicerea tranzitului sau impunerea obligatiei de obtinere a unei licente pentru tranzitul de produse cu dubla utilizare din afara Uniunii, cuprinse in anexa I la Regulament, daca respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral ori partial, unor utilizari prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament, si interzicerea tranzitului produselor cu dubla utilizare care nu figureaza in anexa I la Regulament pentru utilizarile prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) din Regulament, in baza informatiilor intemeiate, referitoare la utilizarea finala si utilizatorul final, pe care le pun la dispozitie institutiile care desfasoara activitati informative, alte autoritati nationale sau autoritati ale altor state."

20. La articolul 35 alineatul (1), litera l) va avea urmatorul cuprins: "l) nerespectarea obligatiilor exportatorilor care beneficiaza de licente generale de export ale Uniunii, licente generale nationale de export sau ale titularilor licentelor globale de export privind raportarile si notificarile ulterioare, cu amenda de la 16.000 lei la 25.000 lei."

Art. II. - Inregistrarile si notificarile referitoare la utilizarea licentei generale de export nr. EU001 anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile.Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG nr. 12 modifica regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016