Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

HG 1336/2023 si modificarile aduse impozitului pe venit care se aplica din 29 decembrie 2023

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 05 Ian. 2024
HG 1336/2023 si modificarile aduse impozitului pe venit care se aplica din 29 decembrie 2023
Tags: hg 1336/2023, impozit pe venit

ANAF a publicat recent un material informativ cu privire la modificarile aduse HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii 227/2015 de catre HG 1336/2023.

Forma in vigoare INAINTE de modificarile aduse de HG nr. 1336/2023 

pct 33. 

(1) In aplicarea prevederilor art. 111 alin. (1) din Codul fiscal se definesc urmatorii termeni: 

a) prin contribuabil, in sensul art. 111 din Codul fiscal, se intelege persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului. 

In cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie etc., cu exceptia transferului prin donatie. 

In contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toti copermutantii, coschimbasii, cu exceptia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliara, cu un bun mobil, situatie in care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil. 

In cazul transferului dreptului de proprietate prin donatie, calitatea de contribuabil revine donatarului, in situatia in care acesta este contribuabil potrivit prevederilor Titlului IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal. 

Contribuabil este si persoana fizica din patrimoniul careia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembraminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social. 

In cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legala sau testamentara, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari, precum si legatarilor cu titlu particular; 

b) prin constructii de orice fel se intelege:
(i) constructii cu destinatia de locuinta;
(ii) constructii cu destinatia de spatii comerciale; 

(iii) constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcari; 

(iv) orice constructie sau amenajare subterana ori supraterana cu caracter permanent, pentru a carei edificare este necesara autorizatia de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) prin terenul aferent constructiilor se intelege terenuri-curti, constructii si anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numarul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar; 

d) prin terenuri de orice fel, fara constructii, se intelege terenurile situate in intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosinta, cum ar fi: curti, gradini, teren arabil, pasune, faneata, teren forestier, vii, livezi si altele asemenea pe care nu sunt amplasate constructii si nu pot fi incadrate in categoria terenurilor aferente constructiilor in intelesul lit. c); 

e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia se intelege instrainarea, prin acte juridice intre vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizeaza acest transfer: vanzare-cumparare, donatie, 

renta viagera, intretinere, schimb, dare in plata, tranzactie, aport la capitalul social, inclusiv in cazul cand transferul se realizeaza in baza unei hotarari judecatoresti si altele asemenea;
f) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila/hotarare judecatoreasca definitiva si executorie a dobandirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii. 

g) *** Abrogata 

h) *** Abrogata 


Forma in vigoare DUPA modificarile aduse de HGnr.1336/2023 

La punctul 33, alineatul (1) se modifica s?i va avea urmatorul cuprins: 

(1) In aplicarea prevederilor art. 111 alin. (1) din Codul fiscal se definesc urmatorii termeni:
a) prin contribuabil, in sensul art. 111 din Codul fiscal, se intelege persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului. 

In cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie, cu exceptia transferului prin donatie, precum si a constituirii sau transmiterii dezmembramintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit

In contractele de schimb imobiliar, calitatea de contribuabil o au toti copermutantii, coschimbasii, cu exceptia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliara, cu un bun mobil, situatie in care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil. 

In cazul transferului dreptului de proprietate prin donatie, calitatea de contribuabil revine donatarului, in situatia in care acesta este contribuabil potrivit prevederilor titlului IV «Impozitul pe venit» din Codul fiscal. 

In cazul constituirii sau transmiterii dezmembramintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit, calitatea de contribuabil revine dobanditorului dezmembramintelor, in situatia in care acesta este contribuabil potrivit prevederilor titlului IV «Impozitul pe venit» din Codul fiscal

Contribuabil este si persoana fizica din patrimoniul careia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembraminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social. 

In cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legala sau testamentara, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari, precum si legatarilor cu titlu particular; 

b) prin constructii de orice fel se intelege:
(i) constructii cu destinatia de locuinta;
(ii) constructii cu destinatia de spatii comerciale;
(iii) constructii industriale, hale de productie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcari;
(iv) orice constructie sau amenajare subterana ori supraterana cu caracter permanent, pentru a carei edificare este necesara autorizatia de constructie in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) prin terenul aferent constructiilor se intelege terenuri-curti, constructii si anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic — numarul cadastral — sau care constituie un singur corp funciar;
d) prin terenuri de orice fel, fara constructii, se intelege terenurile situate in intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosinta, cum ar fi: curti, gradini, teren arabil, pasune, faneata, teren forestier, vii, livezi si altele asemenea pe care nu sunt amplasate constructii si nu pot fi incadrate in categoria terenurilor aferente constructiilor in intelesul lit. c);
e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia se intelege instrainarea, prin acte juridice intre vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizeaza acest transfer: vanzare-cumparare, donatie, renta viagera, intretinere, schimb, dare in plata, tranzactie, aport la capitalul social, inclusiv in cazul cand transferul se realizeaza in baza unei hotarari judecatoresti si altele asemenea; 

f) nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila/hotarare judecatoreasca definitiva si executorie a dobandirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii. 

g) pentru determinarea perioadei de detinere, termenul de la care aceasta incepe sa curga este data dobandirii dreptului de proprietate, iar calculul termenului se face in conditiile dreptului comun. Termenul in raport cu care se calculeaza data dobandirii este: (i) pentru constructiile noi si terenul aferent acestora, termenul curge de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in conditiile prevazute de lege; (ii) pentru aceeasi constructie edificata la date diferite, termenul curge de la data ultimului procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in conditiile prevazute de lege; (iii) pentru constructiile neterminate si terenul aferent acestora, termenul se calculeaza de la data dobandirii dreptului de proprietate sau dezmembramintelor sale asupra terenului; (iv) pentru constructiile de orice fel si terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, altele decat cele prevazute la (i)—(iii), termenul curge de la data actului prin care au fost dobandite; 

h) data dobandirii se considera:
(i) pentru imobilele dobandite prin reconstituirea sau constituirea 

dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii este considerata data validarii, prin hotararea comisiei judetene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor facute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numarul si data hotararii sunt inscrise in adeverintele eliberate de comisiile locale fiecarui solicitant indreptatit la restituire ori constituire; 

(ii) pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate in baza urmatoarelor legi: Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, data dobandirii este considerata data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispozitia de restituire sau orice alt act administrativ in materie; 

(iii) in cazul in care fostii proprietari sau mostenitorii acestora au dobandit dreptul de proprietate prin hotarare judecatoreasca, data dobandirii este considerata data ramanerii definitive si irevocabile/definitive si executorii a hotararii judecatoresti; 

(iv) pentru imobilele dobandite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, data dobandirii este considerata data la care a inceput sa curga termenul de uzucapiune; 

(v) in cazul instrainarii unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data dobandirii acestor imobile este data dobandirii imobilului initial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrarii; 

(vi) in cazul instrainarii terenurilor alipite si ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobandirii este considerata data la care a fost dobandit imobilul cu suprafata cea mai mare din operatia de alipire;
(vii) in cazul instrainarii unor imobile rezultate din alipirea unora dobandite la date diferite, impozitul se va calcula in functie de data dobandirii parcelei cu suprafata cea mai mare; 

(viii) in cazul in care parcelele alipite au suprafete egale, data dobandirii este considerata data la care a fost dobandita ultima parcela; (ix) in cazul schimbului, data dobandirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbas, a dobandit proprietatea; 

(x) in cazul imobilelor dobandite prin mostenire, data dobandirii este considerata data decesului autorului succesiunii, indiferent de data la care s-a eliberat certificatul de mostenitor sau a ramas definitiva si irevocabila/definitiva si executorie hotararea judecatoreasca, in cazul procedurii finalizate prin hotarare judecatoreasca;
(xi) in cazul instrainarii unor proprietati imobiliare pentru care nuda proprietate si dezmembramintele aceluiasi drept de proprietate au fost dobandite la date diferite, data dobandirii se considera data dobandirii nudei proprietati; 

(xii) in cazul instrainarii unor proprietati imobiliare detinute de doi sau mai multi proprietari, fiecare dobandind dreptul de proprietate in cote diferite, la date diferite, data dobandirii este cea corespunzatoare dobandirii fiecarei cote-parti de fiecare dintre proprietari; 

(xiii) in cazul instrainarii unei proprietati imobiliare detinute de un proprietar, pentru care dreptul de proprietate a fost dobandit in cote diferite, la date diferite, data dobandirii este cea corespunzatoare dobandirii fiecarei cote-parti; 

(xiv) in cazul transferului dreptului de proprietate prin donatie, precum si in cazul constituirii sau transmiterii dezmembramintelor dreptului de proprietate cu titlu gratuit, data dobandirii este data incheierii actului autentic sau, dupa caz, data ramanerii definitive si irevocabile/definitive si executorii a hotararii judecatoresti. 

Continuarea materialului, AICI»


Sursa: ANAF

 

Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "HG 1336/2023 si modificarile aduse impozitului pe venit care se aplica din 29 decembrie 2023":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016