Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OMFP 2800/2017: Anularea penalitatilor de intarziere in cazul celor care opteaza pentru plata defalcata TVA

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel la 06 Nov. 2017 Exclusiv
Tags: omfp 2800/2017, anularea penalitatilor, penalitati de intarziere

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 846 din 25 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

In temeiul art. 24 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA si al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. - Se aproba Procedura privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. - (1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 4;
d) Decizia de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 5.
(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Bucuresti, 20 octombrie 2017.
Nr. 2.800.
 
 
ANEXA Nr. 1
PROCEDURA
privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA,
in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA
 
ARTICOLUL 1
Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile fiscale principale reprezentand TVA ale persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care opteaza pentru plata defalcata a acestei taxe in perioada 1 octombrie 2017—31 decembrie 2017, prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, denumita in continuare ordonanta.
(2) Facilitatile fiscale prevazute la art. 24 din ordonanta se acorda de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale subordonate, denumite in continuare organe fiscale competente.
(3) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute de ordonanta daca desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala.
(4) Facilitatile prevazute de ordonanta se acorda si in cazul obligatiilor vamale de plata reprezentand TVA, transmise organului fiscal competent de catre autoritatea vamala, in vederea recuperarii.
 
ARTICOLUL 2
Obiectul facilitatilor fiscale
 
(1) Organul fiscal competent acorda urmatoarele facilitati fiscale:
 
a) amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b) anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.
(2) Penalitatile de intarziere ce fac obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt aferente:
a) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse in decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plata dupa aceasta data;
c) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA cuprinse intr-o esalonare la plata, aflata in derulare la data de 30 septembrie 2017, a carei valabilitate se pierde pana la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
d) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA cuprinse intr-o esalonare la plata aflata in derulare la data de
30 septembrie 2017 sau care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2017—31 decembrie 2017, potrivit Codului de procedura fiscala, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta, si doresc mentinerea esalonarii la plata;
e) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odata cu notificarea privind optiunea de plata defalcata a TVA, o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de
31 decembrie 2017, inclusiv;
f) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse intr-un act administrativ fiscal a carui executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2017 si care inceteaza pana la 31 decembrie 2017, inclusiv;
g) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA stabilite suplimentar de catre organele de inspectie fiscala ca urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla in curs de solutionare.
 
ARTICOLUL 3
Procedura de acordare a amanarii la plata
 
(1) in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, organul fiscal competent emite si comunica din oficiu:
a) contribuabilului - decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin;
b) institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului - adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.
(2) Odata cu emiterea actelor prevazute la alin. (1), pentru penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA care fac obiectul amanarii la plata:
a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;
b) nu se efectueaza stingerea pana la data comunicarii deciziei de anulare la plata penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA sau a deciziei de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor de plata principale reprezentand TVA, dupa caz.
(3) in situatia in care pe perioada amanarii la plata se emite decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii care cuprinde obligatii de plata accesorii prevazute la art. 2, organul fiscal competent emite, odata cu aceasta decizie, si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se in mod corespunzator ori de cate ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA inlocuieste decizia emisa anterior.
(4) in cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.
 
ARTICOLUL 4
Procedura de acordare a anularii penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA
 
(1) Anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA se efectueaza din oficiu, in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, depusa la registratura organului fiscal competent in perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017.
(2) in baza notificarii prevazute la alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2018-31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 din ordonanta si emite decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA prevazuta in anexa nr. 4 la ordin, cu exceptia situatiei prevazute la art. 24 alin. (13) din ordonanta.
(3) in situatia in care conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta nu sunt indeplinite, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului decizia de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 5 la ordin.
 
ARTICOLUL 5
Procedura de acordare a anularii la plata in cazul contribuabililor care beneficiaza de esalonari la plata
 
(1) in situatia in care contribuabilii care depun notificare si care la data de 30 septembrie 2017 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2017 si 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata. Prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator.
 
(2) Odata cu emiterea deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului, dupa caz, decizii prin care modifica actele emise ca urmare a acordarii esalonarilor la plata, respectiv:
 
 
a) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.
(3) in situatia in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii prevazute la art. 24 din ordonanta, organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.
(4) in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii prevazute la art. 24 din ordonanta, penalitatile de intarziere amanate la plata se repun in sarcina contribuabilului, prin introducerea acestora in amanarea la plata sau esalonarea la plata, dupa caz. In acest sens, organul fiscal emite si comunica contribuabilului, dup caz:
a) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.
 
(5) Penalitatile de intarziere amanate la plata potrivit art. 24 din ordonanta se reintroduc in esalonarea la plata, prin refacerea graficului de plata cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

Cititi documentul integral aici!
Ioana Andreea Pavel de Ioana Andreea Pavel
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OMFP 2800/2017: Anularea penalitatilor de intarziere in cazul celor care opteaza pentru plata defalcata TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016