Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

A fost publicata schema de ajutor de stat din cadrul Programului RURAL INVEST

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 12 Apr. 2022
A fost publicata schema de ajutor de stat din cadrul Programului RURAL INVEST
Tags: orfinul 933/2022, programul rural invest, schema de ajutor de stat

Ordinul comun 933/72/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 352 din 8 aprilie 2022.

Conform actului normativ, a fost aprobata Schema de ajutor de stat asociata Programului RURAL INVEST pentru sustinerea activitatii intreprinderilor care isi localizeaza productia in mediul rural si urban mic in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, cu modificarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Extras din lege:

Articolul 1

(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat il reprezinta sustinerea intreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare, precum si a intreprinderilor din alte domenii decat cele de mai sus, care isi localizeaza productia in mediul rural si urban mic, in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 in cadrul Programului RURAL INVEST, denumit in continuare Program, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022.

(2) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

(3) Prezenta schema de ajutor de stat este implementata de catre Ministerul Finantelor, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., in conformitate cu legislatia in materie de ajutor de stat. Ministerul Finantelor are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegata Fondului de Garantare a Creditului Rural prin efectul legii.

Articolul 2

In sensul prezentei scheme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) administratorul schemei de ajutor de stat - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit in continuare F.G.C.R., caruia ii sunt delegate atributiile de administrare a schemei de catre Ministerul Finantelor;
b) beneficiari:
(i) operatori economici constituiti conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ii) fermieri definiti conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
(iii) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
(iv) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale, constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, precum si asociatiile de fermieri constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
(v) intreprinderile care isi desfasoara activitatea in alte domenii decat cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare si care au realizat investitii in baza proiectelor de finantare din fonduri europene alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
c) comisionul de risc - comisionul de risc datorat Ministerului Finantelor de catre beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculeaza de catre F.G.C.R. pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, ca procent diferentiat in functie de durata garantiei si tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei, si se suporta, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de risc se regularizeaza la scadenta finala a creditului sau, dupa caz, la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, in functie de soldul efectiv al garantiei, pentru intreaga perioada de derulare a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, prin plata diferentei de catre beneficiar, daca este cazul;
d) comision de administrare - comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. se calculeaza pentru intreaga perioada de valabilitate a garantiei si, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata si se suporta, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. Comisionul de administrare se regularizeaza la scadenta finala a creditului si, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, in functie de soldul efectiv al creditului, pentru intreaga perioada de derulare a creditului si, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, prin plata diferentei de catre beneficiar sau F.G.C.R. in cazul renuntarii la garantie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finantelor, daca creditul nu a fost utilizat;
e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Finantelor;
f) rata dobanzii - rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 1,9% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre institutia de credit in toate etapele creditarii. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum si taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor etc.).

Articolul 3

Beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. b) sunt eligibili in cadrul Programului daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor si/sau institutia de credit care acorda finantarea;
b) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
c) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P., cu exceptia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin si/sau cecuri executate, incepand cu data de 16 martie 2020, pe perioada starii de urgenta, starii de alerta si o luna dupa incetarea acestora;
d) impotriva acestora nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
e) prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele de investitii acordate pentru achizitia de parti sociale, in completarea ipotecii mobiliare asupra partilor sociale se vor prezenta si alte garantii colaterale care, impreuna cu garanta de stat, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru vor fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit;
f) sunt eligibili conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
g) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. in cazul in care beneficiarul solicita un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate sa inregistreze restante pe care se obliga sa le achite integral din facilitatea de credit aprobata.

Articolul 4

Cheltuielile eligibile la finantare in cadrul Programului sunt:
a) achizitia de terenuri cu destinatie agricola, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la atingerea de catre beneficiar a unei suprafete in limita a maximum 1.000 de hectare in proprietate;
b) achizitia de parti sociale la intreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si industriei alimentare;
c) investitiile pentru dotare/retehnologizare si automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentara si cei de procesare primara a materiilor agricole pentru obtinerea de produse agricole si nonagricole;
d) achizitia de utilaje si echipamente pentru beneficiarii Programului;
e) investitiile pentru asigurarea independentei energetice a activitatii/productiei beneficiarilor;
f) activitatile curente de productie pentru beneficiarii Programului;
g) activitatile curente ale producatorilor si procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverintei de depozitare;
h) refinantarea creditelor de investitii si/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu exceptia celor garantate in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMaNIA, inclusiv in cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie - IMM INVEST ROMaNIA, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
Sec?iunea 1 Ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi

Articolul 5

(1) in baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de maximum 90% din valoarea finantarii in conformitate cu art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022.
(2) Pentru creditele prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022, valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:
a) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. in cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;
sau
b) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
c) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni in cazul IMM-urilor sau pentru urmatoarele 12 luni in cazul intreprinderilor mari.
(3) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 nu poate depasi 15.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:
a) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. in cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii doi ani de activitate;
sau
b) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
c) o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati; acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni in cazul IMM-urilor sau pentru urmatoarele 12 luni in cazul intreprinderilor mari.
(4) Durata maxima a finantarilor in cazul creditelor de investitii este de 72 de luni fara posibilitate de prelungire peste aceasta perioada.
(5) Durata maxima a finantarilor in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 36 de luni, urmand ca in ultimele 12 luni de prelungire sa se efectueze rambursare lunara/ trimestriala/semestriala pe baza graficului de rambursare.
(6) In cazul creditelor de investitii acordate beneficiarilor Programului, institutiile de credit acorda, la solicitarea beneficiarului, o perioada de gratie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, dupa care rambursarea creditelor se efectueaza in cel putin 2 rate pe an.
(7) Pentru garantiile acordate conform alin. (1) se percepe comision de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin al economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01).
(8) Garantiile de stat acordate in favoarea fiecarui beneficiar participant in Program sunt pentru unul sau mai multe credite de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, in procent de maximum 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat.
(9) Durata garantiilor acordate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022, cu modificarile ulterioare, nu poate depasi 6 ani pentru beneficiarii Programului.
(10) Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 15.000.000 lei.
Sec?iunea a 2-a Ajutor de stat sub forma de grant

Articolul 6

(1) Beneficiarii Programului care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garantiei acordate, in procent de 100% datorate pe intreaga durata de derulare a creditului garantat, a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credite datorate de beneficiarii Programului pe o perioada de maximum 24 de luni de la data acordarii creditului, precum si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 2.300.000 euro per intreprindere in cazul in care intreprinderea nu isi desfasoara activitatea in sectorul agriculturii, pescuitului si acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare. Toate cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare.
(3) Se poate acorda ajutor de stat beneficiarilor Programului care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii si comercializarii produselor agricole cu conditia ca ajutorul de stat sa nu fie transferat partial sau total catre producatori primari, iar cuantumul ajutorului sa nu se stabileasca pe baza pretului sau a cantitatii produselor achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza.
(4) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate pentru aceleasi cheltuieli eligibile:
a) cu unul sau mai multe ajutoare de stat prevazute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin al economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), in conditiile stipulate de acest regulament;
b) cu ajutoarele de stat prevazute de regulamentele privind ajutoarele de minimis sau cu ajutoare acordate in baza regulamentelor de exceptare in bloc, cu conditia respectarii prevederilor si regulilor de cumul prevazute de acestea.
(5) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:
a) ajutorul nu depaseste 345.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
b) cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;
c) ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;
d) in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.

Articolul 7

(1) In cazul creditelor acordate pentru destinatia prevazuta la art. 4 lit. h), ajutorul de stat sub forma de garantie de maximum 90% din valoarea finantarii se cumuleaza cu grantul prevazut la art. 6 alin. (1), cu respectarea procedurilor de implementare, dar nu mai mult de echivalentul in lei al plafoanelor prevazute la art. 6 alin. (5) lit. a), respectiv 2.300.000 euro per intreprindere, in cazul in care aceasta nu isi desfasoara activitatea in sectorul agriculturii, pescuitului si acvaculturii.
(2) Durata maxima a finantarilor in cazul refinantarilor unor credite de investitii este de 72 de luni, fara posibilitate de prelungire peste aceasta perioada.
(3) Durata maxima a finantarilor in cazul refinantarilor creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni, urmand ca in ultimele 12 luni de prelungire sa se efectueze rambursare lunara/trimestriala/semestriala pe baza graficului de rambursare.

Articolul 8

(1) Creditele prevazute la art. 5 alin. (8) se acorda in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, cu incadrarea in normele de garantare ale F.G.C.R. si cu respectarea conditiilor de acordare a garantiilor de stat.
(2) Costul total al creditelor acordate in cadrul Programului se compune din rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc si comisionul de administrare.
(3) Obligatia de plata a comisionului de risc este acoperita din ajutorul sub forma de grant primit de beneficiar pe toata durata de valabilitate a garantiei.
(4) Dupa incetarea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/ prelungeste creditul contractat initial, sumele reprezentand comisionul de risc se calculeaza de catre F.G.C.R. si se vireaza de catre beneficiarii Programului intr-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente in administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestia.
Formula de calcul al comisionului de risc este urmatoarea:
Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2)) garantiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12
^1) in anul acordarii garantiei, comisionul de risc se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare, in formula de calcul al comisionului de risc se utilizeaza pentru toata perioada de creditare valoarea maxima a garantiei.
^2) Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de risc se calculeaza la soldul estimat al garantiei pentru anul anterior, cu exceptia liniilor de credit fara grafic de rambursare.
^3) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.
(5) Prin ordin al ministrului finantelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferentiat in functie de durata garantiei de stat si tipul beneficiarului.
(6) Comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. pentru perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, in cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
(7) Comisionul de administrare se regularizeaza la scadenta finala a creditului sau, dupa caz, la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, in functie de soldul efectiv al creditului, pentru intreaga perioada de derulare a creditului sau, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata, prin plata diferentei de catre beneficiar sau F.G.C.R. in cazul renuntarii la garantie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finantelor, daca creditul nu a fost utilizat.
(8) Dupa incetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza/prelungeste creditul contractat initial, comisionul de administrare se datoreaza F.G.C.R. de catre beneficiarul Programului si este virat de beneficiar sau prin intermediul institutiei de credit pe toata perioada de valabilitate a garantiei, dupa caz, pana la data inregistrarii la F.G.C.R. a cererii de plata. Acesta este calculat la valoarea/soldul garantiei la sfarsitul anului/anilor de derulare a garantiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.
Formula de calcul al comisionului de administrare este urmatoarea:
Comision de administrare = (valoarea^4)/soldul^5) garantiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^6))/12
^4) In anul acordarii garantiei, comisionul de administrare se calculeaza la valoarea maxima a garantiei. Pentru liniile de credit fara grafic de rambursare, in formula de calcul al comisionului de administrare se utilizeaza pentru toata perioada de creditare valoarea maxima a garantiei.
^5) Pentru anii urmatori de acordare a garantiei, comisionul de administrare se calculeaza la soldul garantiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu exceptia liniilor de credit fara grafic de rambursare.
^6) Inclusiv luna in care intra in vigoare garantia, exclusiv ultima luna de valabilitate a garantiei de stat.
Capitolul III Domeniul de aplicare

Articolul 9

(1) Pot beneficia de ajutor de stat in baza prezentei scheme beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. b) care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, atat criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3, cat si urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
b) nu se aflau in dificultate, in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;
c) prin exceptie de la lit. b), microintreprinderile sau intreprinderile mici si mijlocii care se aflau deja in dificultate la 31 decembrie 2019 pot beneficia de prezenta schema de ajutor de stat cu conditia sa nu se afle in una dintre urmatoarele situatii: procedura de insolventa, procedura de executare silita declansata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau concordat sau indeplinesc criteriile din legislatia nationala pentru a fi supuse unei proceduri de insolventa la cererea creditorilor sau beneficiarii au primit ajutor pentru salvare si nu au rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau au primit ajutoare pentru restructurare si fac inca obiectul unui plan de restructurare, conform declaratiei pe propria raspundere completata si semnata de beneficiarul finantarii.
(2) In cazul intreprinderilor care sunt infiintate cu mai putin de 3 ani fata de data solicitarii garantiei, acestea nu vor fi considerate a se afla in dificultate, cu exceptia cazurilor in care se afla in una dintre urmatoarele situatii: beneficiarul finantarii se afla in procedura de insolventa, procedura de executare silita declansata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau concordat sau indeplineste criteriile din legislatia nationala pentru a fi supus unei proceduri de insolventa la cererea creditorilor sau beneficiarul a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare (conditie verificata in baza declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului finantarii).

Capitolul IV Durata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari

Articolul 10

(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se emit contracte de garantare in legatura cu masurile prevazute la art. 6 si 7, este de la data autorizarii de catre Comisia Europeana a prezentei scheme si pana la 30 iunie 2022, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este de la data autorizarii de catre Comisia Europeana a prezentei scheme si pana la 31 iulie 2024 inclusiv.
(2) inainte de semnarea sau emiterea de documente din care rezulta angajamentul privind plata de sume catre beneficiari aferente grantului, F.G.C.R. IFN S.A. solicita Ministerului Finantelor - Directia generala ajutor de stat informatii privind suma disponibila a fi utilizata din creditele aprobate in bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni Generale pentru acordarea grantului in cadrul schemei de ajutor de stat aferente programului RURAL INVEST si semneaza acorduri/contracte de finantare si emite decizii de plata doar in limita sumei astfel comunicate.
(3) Ajutorul de stat sub forma grantului, reprezentand valoarea cumulata a comisionului de risc, a comisionului de administrare si a dobanzilor, se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, in limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu aceasta destinatie, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne curente“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“, si se vireaza lunar, pana la 31 iulie 2024 inclusiv, in contul F.G.C.R., pe baza situatiilor centralizatoare privind dobanzile datorate, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere, si pe baza deciziilor de plata a sumelor de virat in contul F.G.C.R. emise si transmise de administratorul schemei.
(4) Ajutorul de stat sub forma granturilor reprezentand componenta nerambursabila de 10% se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, in limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu aceasta destinatie, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne curente“, alineatul 55.01.46 „Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat“, si se vireaza in termen de 1 an in contul F.G.C.R., pe baza situatiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru si pe baza situatiilor centralizatoare privind situatia lucrarilor executate pentru creditele de investitii, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.
(5) Pentru anul 2022, plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul programului este de 2.500.000.000 lei, echivalentul in lei a aproximativ 500 milioane euro, pentru masurile prevazute la cap. II sectiunea 1.
(6) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583.333 lei, echivalentul in lei a aproximativ 106,1 milioane euro, pentru masurile de finantare prevazute la cap. II sectiunea 2, si se implementeaza in limita creditelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale.
(7) Prin implementarea schemei se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar de 4.286 de beneficiari.
Capitolul V Dispozitii privind transparenta, monitorizarea si raportarea
Articolul 11
(1) F.G.C.R. are obligatia sa publice pe site-urile proprii textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada in care se pot inregistra cereri, bugetul anual, data epuizarii bugetului anual/total al schemei, precum si forma si continutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.
(2) F.G.C.R. trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate in cadrul schemei. F.G.C.R. are obligatia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste inregistrari contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca sunt respectate criteriile din reglementarile europene in domeniu si trebuie pastrate timp de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei.
(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat in baza prezentei scheme trebuie sa pastreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani si sunt obligati sa le puna la dispozitia autoritatii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurentei ori de cate ori le sunt solicitate.
(4) F.G.C.R., in calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atributii delegate de Ministerul Finantelor, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si datele si informatiile necesare pentru intocmirea inventarului ajutoarelor de stat si a rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.
(5) F.G.C.R., in calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finantare, a platilor efectuate si a eventualelor recuperari, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
Capitolul VI Controlul beneficiarilor schemei si recuperarea ajutorului de stat
Articolul 12
(1) Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac in mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunara a inscrierilor si beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de catre F.G.C.R., cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit.
(2) Beneficiarul si institutiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2022 trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul asupra utilizarii ajutorului de stat acordat in cadrul prezentei scheme.
(3) In situatia in care F.G.C.R. constata ca beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat si/sau pe cele ale acordului de finantare, solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adauga dobanda aferenta, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "A fost publicata schema de ajutor de stat din cadrul Programului RURAL INVEST":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016