Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Procedura de implementare a schemei de ajutor pentru HoReCa. Masura se deruleaza pana la 31 decembrie 2021

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 26 Mai. 2021 Exclusiv
Tags: sprijin horeca, schema de ajutor de stat

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a publicat in transparenta decizionala Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 - Varianta finala.

1. Obiectivul schemei

Obiectivul schemei de ajutor de stat, denumita in continuare Schema, il reprezinta acordarea de sprijin financiar din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID 19.
 
Schema este implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, denumit in continuare MEAT, prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului ( AIMMAIPE), in parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, denumit in continuare STS, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19,  cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.
 
Prin prezenta procedura se detaliaza implementarea Schemei instituita prin OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice, organizarii de evenimente a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID 19. Acordarea ajutoarelor de stat in cadrul Schemei se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare. Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
 
 
 
2. Bugetul Schemei si modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
 
Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent in lei. Bugetul  alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este  2.500.000.000 lei.

Sumele aferente Schemei se asigura de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din fonduri externe. 

Schema se deruleaza pana la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2022, in limita creditelor bugetare.

Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 74.000 de beneficiari.

Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate.
 
 
3. Beneficiarii de ajutor de stat in cadrul Schemei si criterii de eligibilitate a acestora
 
3.1 Beneficiarii Schemei sunt intreprinderile care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, conditiile de eligibilitate prevazute in OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3.2. Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri/unitati de alimentatie si organizatori de evenimente, inregistrate/inregistrati in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, agentii de turism licentiate si ghizii de turism atestati, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme, detinute de sau organizati ca intreprinderi infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;  

3.3. Beneficiarul poate fi: intreprindere autonoma, intreprindere partenera sau intreprindere legata.

O intreprindere autonoma este orice intreprindere care nu este clasificata ca intreprindere legata sau ca intreprindere partenera. O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.  
intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile care nu sunt clasificate ca intreprinderi legate si intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).  
intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:  
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi legate.

3.4. Granturile se acorda pe baza de contract de finantare incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari: intreprinderi care desfasoara activitati autorizate de agentii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, intreprinderi care desfasoara activitati autorizate de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, intreprinderi care desfasoara activitati autorizate de structuri/unitati de alimentatie,  conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, intreprinderi care desfasoara activitati autorizate  de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230 , precum si intreprinderi care desfasoara activitati autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990, intreprinderi care sunt inregistrate/inregistrati in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei. Activitatile sunt eligibile daca sunt desfasurate in baza unor licente de turism emise de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului pentru agentiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizatii de functionare emise de catre autoritatile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului pentru structurile/unitatile de alimentatie publica, autorizatiile emise de catre directiile sanitar – veterinare pentru unitatile de alimentatie publica mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul National Registrul Comertului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului. Daca o intreprindere detine mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentatie/ agentii de turism)  se vor incarca certificatele de clasificare/autorizatiile/licentele pentru fiecare punct de lucru. Licentele/certificatele/autorizatiile/atestatele trebuie sa fie valabile la momentul transmiterii formularului de inscriere in cadrul Schemei. Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicita finantare trebuie sa fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferenta bazei de calcul in cadrul prezentei Scheme. 
 
3.5. Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii cumulative:

a) nu sunt intreprinderi in dificultate, in sensul definitiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 si/sau nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.  
In sensul definitiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108, intreprinderile in dificultate sunt acele intreprinderi care se afla in cel putin una din situatiile urmatoare:  

1. in cazul unei societati cu raspundere limitata, reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, alta decat un IMM care exista de mai putin de trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. in sensul acestei dispozitii, "societate cu raspundere limitata" se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, daca este cazul, orice capital suplimentar;  

2. in cazul unei societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii, alta decat un IMM care exista de mai putin de 3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut din cauza pierderilor acumulate. in sensul prezentei dispozitii, «o societate in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii» se refera in special la acele tipuri de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;  

3. atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;  

4. atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;  

5. in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5 si capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0.  
Prin exceptie, ajutorul se poate acorda microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, in sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, care se aflau deja in dificultate la 31 decembrie 2019, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri colective de insolventa in temeiul legislatiei nationale si sa nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.  

Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordarii ajutorului in temeiul OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici prevazuti mai sus care au primit ajutor pentru salvare sa fi rambursat imprumutul sau sa fi incetat garantia, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare sa nu mai faca obiectul unui plan de restructurare.  
b)  nu depasesc plafonul de 1.800.000 Euro conform sectiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) nu fac obiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente.  
d) nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul schemei de ajutor de stat. 
e) isi mentin activitatea pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni de la data primei plati  a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mica  sau egala cu echivalentul in lei al sumei de 200000 euro, sau 12 de luni de la data primei plati a ajutorului de stat, in cazul in care valoarea grantului este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.
f) au depus situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate (2019 si 2020), pentru care s-a implinit termenul legal de depunere, prevazut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au obligatia sa intocmeasca asemenea situatii.  
 
 
4. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
 
4.1  MEAT administreaza, gestioneaza si deruleaza prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului ( AIMMAIPE) schema de ajutor de stat instituita prin OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate. 
4.2. Prin prezenta Schema sunt acordate  granturi in cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN Rev 2 prevazute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.  
 
4.3. Baza de calcul al ajutorului reprezinta:
a) pentru beneficiarii care raporteaza cifra de afaceri, diferenta dintre cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020;  
b) pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agentiile de turism in conformitate cu dispozitiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre volumul facturilor emise in anul 2019 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja, si volumul facturilor emise in anul 2020 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja;  
c) pentru beneficiarii care tin evidenta in partida simpla, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2020.  
4.4. In stabilirea activitatilor eligibile care vor intra in baza de calcul, se fac urmatoarele  clarificari:
(1) Pentru intreprinderile care au activitati de agentii de turism, cu licente de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse in baza de calcul pachetele de servicii de calatorie, serviciile de calatorie, serviciile de calatorie asociate, precum si componente ale pachetelor de calatorie, comercializate in scop turistic, astfel cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative, respectiv in Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru intreprinderile care desfasoara activitati de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse in baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.   
4.5. Baza de calcul al ajutorului, calculata conform prevederilor art. 4.3 si 4.4., este certificata si asumata fie de catre un expert contabil sau o societate de expertiza contabila membru/membra al/a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, selectat/selectata si remunerat/remunerata de catre aplicant, fie de catre un auditor financiar sau o firma de audit autorizat/autorizata in Romania, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, selectat/selectata si remunerat/remunerata de catre aplicant. 
4.6. Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta Schema este echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica. Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul. 
 4.7. Daca un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare, suma maxima pe care o poate primi in cadrul Schemei nu poate depasi 800.000 euro/intreprindere unica, cu respectarea prevederilor de la articolul 4.3, 4.4 si 4.5. in cazul in care valoarea insumata a cererilor de finantare depuse de beneficiari apartinand aceleiasi intreprinderi unice depaseste 800.000 euro, ajutorul de stat se acorda proportional, prin raportarea sumei aprobate fiecarui aplicant la suma totala cererilor aprobate la nivelul intreprinderii unice.
4.8. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate. 
4.9. Cursul de schimb utilizat in implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data  lansarii apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicatiei electronice pentru etapa a doua si care va fi comunicata pe site-ul institutiei la respectiva data.
 
 
5. Procedura de inscriere in cadrul Schemei
 
5.1. (1) Inscrierea in cadrul Schemei, creare profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac on-line, folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro.  
Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la Schema postate pe site-ul MEAT pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, efectuare plati, monitorizare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office (FO).
(2) inscrierile in cadrul Schemei se vor realiza in doua etape distincte:
a) Etapa 1 de creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica, atat datele reprezentantului legal/imputernicitului, conform Anexei nr. 3, cat si datele intreprinderii eligibile, conform art. 3 din prezenta procedura.
Beneficiarii care si-au creat deja profil, user si parola in cadrul platformei in vederea primirii unui ajutor de stat in baza OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextual crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea folosi respectivul profil in cadrul prezentei Scheme. 
b) Etapa 2 de inscriere in cadrul Schemei, in care aplicantii, cu profil, user si parola generate in prima etapa, vor completa formularul electronic de inscriere, conform Anexei nr. 1 la prezenta procedura, vor incarca declaratii pe proprie raspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta procedura (declaratie ajutor de stat, declaratie tip intreprindere, formular de calcul pentru intreprinderi partenere sau legate), vor incarca copie dupa certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu functiuni de cazare, copie dupa autorizatia de functionare sau dupa certificatul de clasificare pentru structurile de alimentatie publica, copie dupa autorizatia sanitar- veterinara pentru unitatile de alimentatie publica mobile, copie dupa certificatul constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului pentru organizatorii de evenimente si copie dupa atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie dupa licenta pentru agentiile de turism. Prin completarea formularului de inscriere beneficiarii isi vor lua angajamentul de plata a datoriilor restante catre bugetul central, angajamentul privind mentinerea activitatii pentru 6 luni, respectiv 12 luni, isi vor asuma pe proprie raspundere ca intreprinderea nu era in dificultate la 31 decembrie 2019 sau ca intreprinderea era in dificultate la 31 decembrie 2019 in conditiile exceptiei de la art. 3 alin (4) si (5) din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu este in insolventa si ca nu are decizie de recuperare emisa de Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, conform art. 3 alin (6) din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tot in aceasta etapa, beneficiarii vor incarca raportul de expertiza contabila, intocmit conform ISAE 3000 (revizuit), alte misiuni de asigurare decat auditurile sau revizuirile, informatiilor financiare istoric emis de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) si cu Manualul privind Codul etic international pentru profesionistii contabili (editia 2018), emis de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), din cadrul International Federation of Accountants (FAC)/raportul de audit, intocmit conform ISRS 4400 „Misiuni pe baza procedurilor convenite”, impreuna cu anexa la acesta (raportul sinteza), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizata conform Anexei nr. 7 la prezenta procedura.
5.2. (1) Beneficiarii care si-au creat deja profil, user si parola in cadrul platformei in vederea primirii unui ajutor de stat in baza OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextual crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea folosi respectivul profil in cadrul prezentei Scheme.
(2) Data de la care este activa a doua etapa de inscriere in cadrul Schemei se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
(3) Aplicatia electronica aferenta primei etape de inscriere (creare profil, user si parola) va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul Schemei.
(4) Aplicatia electronica aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul Schemei va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile lucratoare de la demararea inscrierii, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului. 
5.3. Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta pe toata perioada de implementare, vor putea vizualiza documentatia transmisa si vor avea posibilitatea descarcarii si  semnarii contractului de finantare,incarcarii de documente diverse aferente platii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului/imputernicitului acestuia si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a Schemei. 
5.4. (1) in momentul trimiterii formularului de inscriere online, impreuna cu toate celelalte documente solicitate, inclusiv a raportului de expertiza contabila/audit si a anexei la acesta, semnate electronic de expertul contabil/societatea de expertiza contabila/auditorul financiar/firma de audit, conform art. 5.1. alin. (2) punctul b), aplicatia electronica va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii, impreuna cu numarul de identificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE. Acest mesaj se va regasi in front office (FO). 
(2) Dupa completarea si trimiterea on-line a formularului de inscriere, impreuna cu toate celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completari/modificari asupra acestuia, decat in conditiile art. 5.5 din prezenta Schema.
(3)  Aplicantii care nu au depus situatiile financiare anuale aferente anilor 2019 si 2020 la institutiile fiscale abilitate, nu se vor putea inscrie in program.
(4) Dupa trimiterea formularului, impreuna cu toate documentele solicitate, aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul Schemei.
(5) Evaluarea si contractarea se va face in ordinea numarului RUE.
5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neincarcate in aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari in termenul  stabilit la art. 6.1. alin (4) atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Schemei.
5.6. Pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate. 
 
 
6. Verificarea, selectia si contractarea beneficiarilor
 
In scopul verificarii solicitarilor si implementarii Schemei, in cadrul MEAT/AIMMAIPE se vor  constitui unitatile responsabile pentru implementarea schemei de ajutor de stat,denumite in continuare UIP,  ale caror numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin  ordin al ministrului sau decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarei AIMMAIPE.
6.1.(1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi verificate in functie de apartenenta la AIMMAIPE a sediului social al intreprinderii solicitante.
(2) UIP  va verifica:  
a) formularul electronic de inscriere si existenta documentelor incarcate, conform art. 5.1. alin (2);
b) indeplinirea conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, conform art. 3;  
c) existenta raportului de expertiza contabila, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;  
d) corespondenta dintre baza de calcul anuala obtinuta din activitatea eligibila aferenta anilor 2019 si 2020, declarata pe propria raspundere de catre aplicant in formularul de inscriere, cu valorile calculate, certificate si asumate de catre expertul contabil sau de catre auditorul financiar;  
e) faptul ca solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. in acest sens, furnizorul ajutorului de stat va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscala, in mod automat, prin aplicatia informatica PATRIMVEN. in cazul in care se inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din ajutorul acordat in cadrul programului;  
 (3) Solicitantii care nu indeplinesc criteriile administrative si criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3 la prezenta procedura, vor primi decizie de respingere din Proiect.
(4) Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari prin intermediul aplicatiei electronice, aplicantul primind o notificare in acest sens pe adresa de email inregistrata in aplicatia electronica. Clarificarile solicitate se incarca de catre beneficiar in aplicatia electronica de inscriere, in maxim 3 zile lucratoare de la transmitere. Netransmiterea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului. 
(5) Daca in urma analizei documentatiei inscrise integral se constata neconcordante sau ca informatiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.
6.2. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
6.3. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care apartine, prin intermediul aplicatiei electronice, formuland o contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in formularul de inscriere on-line cu documentele justificative depuse.
6.4. (1) Contestatia se formuleaza in scris, se transmite prin intermediul aplicatiei electronice si va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal.
(2) Contestatia se poate formula in orice etapa de implementare (verificare, semnare contract de finantare, efectuare plati, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 si 6.4, se adreseaza AIMMAIPE si se depune, cu semnatura electronica, in aplicatia electronica de inscriere. 
(3) Se poate depune o singura contestatie pe etapa. Contestatiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau in calcul.
6.5 Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul AIMMAIPE, formata din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentatiei pentru care s-a depus contestatie. 
6.6. Termenul de solutionare este de 15 zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin front office, aplicantul primind o notificare in acest sens pe adresa de email inscrisa in aplicatie.
6.7 (1) Dupa inchiderea apelului de proiecte, in urma verificarii administrative si de eligibilitate a tuturor aplicatiilor depuse, aplicatia informatica va genera contract de finantare pentru aplicantii acceptati (Anexa nr. 2) care se va regasi in front office si va transmite pe adresa de corespondenta un mesaj de atentionare in acest sens. Aplicantii vor intra in aplicatie, vor descarca contractul de finantare, il vor semna cu semnatura electronica si il vor reincarca semnat in aplicatie in maxim 10 zile de la transmitere, dar nu mai tarziu de data limita prevazuta in art. 1, alin (3), lit. g din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Aplicantii care nu semneaza si nu transmit contractul de finantare pana la termenul limita prevazut la art. 6.7. alin. (1), vor primi decizie de respingere, semnata electronic de ordonatorul tertiar de credite, transmisa prin contul din aplicatie.
(3) Dupa semnarea acestuia de catre beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul de tertiar credite si reincarcat in aplicatie. Dupa semnarea contractului de ambele parti, se va putea efectua plata grantului catre beneficiar. 
(4) Valoarea contractului va fi maxim 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, in anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculata conform art. 2 alin (2) din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica si cu respectarea prevederilor art. 4 alin (4) din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractarea se face in limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie. Plata se va face in limita creditelor bugetare aprobate. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate.
 
 
7. Plata granturilor
 
7.1. Platile din cadrul Schemei se efectueaza prin intermediul bancilor comerciale partenere in program sau prin ordonantare individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de catre operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in conturi deschise la banci comerciale partenere din Romania, in functie de optiunea intreprinderii solicitante. Pentru plasile efectuate prin Trezoreria Statului, toate documentele aferente platilor vor fi incarcate de catre AIMMAIPE. 
7.2. MEAT va selecta bancile comerciale partenere printr-o procedura deschisa, transparenta, nediscriminatorie, neconditionata si suficient promovata. intre MEAT si organizatia/organizatiile ori institutia/institutiile de drept privat selectata/selectate, denumita/denumite in continuare institutie/institutii partenera/partenere, se incheie o conventie de colaborare in baza careia se deruleaza schema de ajutor de stat. Institutiile partenere selectionate au calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor de stat si pot acorda din surse proprii facilitati de creditare pentru societatile aplicante in cadrul Schemei.
7.3. Beneficiarii eligibili declarati admisi, care vor dori sa incaseze grantul prin intermediul unei banci partenere, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finantare la institutia partenera pentru care au optat in cererea de finantare. in cadrul Schemei, aplicantii pot opta pentru institutia de credit partenera o singura data si nu pot schimba optiunea exprimata la inscriere pe parcursul implementarii Schemei.
7.4. MEAT prin AIMMAIPE va transfera in contul de tranzit deschis la institutiile partenere selectate, cu rol de agentii de implementare, sumele reprezentand ajutor de stat aferente contractelor de finantare.  
7.5. Dupa semnarea si reincarcarea in aplicatie a contractului semnat de ambele parti, institutia de credit partenera selectata va face plata ajutorului financiar nerambursabil. 
7.6.  Finantarea beneficiarilor contractati se va face conform Conventiei de colaborare incheiata de minister cu institutia/institutiile partenera/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de catre institutia partenera pentru gestionarea Schemei, dupa semnarea contractului de finantare in contul deschis de beneficiar la institutia partenera. Institutia financiara partenera va vira sumele aprobate in conturile distincte deschise de beneficiari in termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor in contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finantare nerambursabila intre AIMMAIPE si beneficiar, in baza contractelor de finantare ale acestora semnate cu AIMMAIPE si va incarca in aplicatie dovada platii.
7.7. Toate termenele prevazute in prezenta procedura se calculeaza astfel:
a) Cand termenul se stabileste pe zile, nu se ia in calcul prima si ultima zi a termenului. 
b) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare/sarbatoare legala se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare. Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala/zi nelucratoare se prelungeste pana in prima zi lucratoare.
c) Transmiterea documentelor prin intermediul postei eletronice in ultima zi  a termenului se va face pana la ora 24.00 a zilei respective. 
 
 
8. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Schemei si recuperarea ajutorului de stat
 
8.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Schemei se va face de catre  MEAT/AIMMAIPE.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate de furnizor, va incheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, avand ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentatie si agentiilor de turism la contribuabilii selectati in functie de riscul fiscal rezultat din analiza de risc.
8.2. Reprezentantii MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul sa verifice anuntat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea si conformitatea declaratiilor si activitatii facute de beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantilor MEAT/AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. in caz contrar, se dispune recuperarea integrala a ajutorului de stat.
8.3. Beneficiarii pot fi controlati si de reprezentantii Consiliului Concurentei si de reprezentantii Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (3) si art. 32 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
8.4. In cazul in care, in urma controalelor efectuate, se constata ca beneficiarii nu indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si in procedura de implementare, au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de stat, nu au respectat obligatia mentinerii activitatii in conditiile art. 5 din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sau se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in contractul de finantare (Anexa 2 la prezenta procedura) sau in legislatia schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul  MEAT/AIMMAIPE va propune recuperarea totala a ajutorului acordat si va anunta MEAT ca a fost declansata recuperarea ajutorului de stat, impreuna cu dobanzile aferente.  
8.5. AIMMAIPE monitorizeaza indeplinirea indicatorilor pentru care s-a obtinut finantare (mentinerea activitatii, plata obligatiilor fiscale catre bugetul central). Mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni de la data primei plati sau 12 de luni de la data primei plati, in cazul in care valoarea grantului este mai mare de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale, se va verifica automat de catre aplicatia electronica prin interogarea bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului/Administratia Nationala de Administrare Fiscala.
8.6. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale impusa prin acte normative nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni. 
8.7. In situatia in care, pe perioada contractuala, beneficiarul ajunge in situatia de inchidere operationala, faliment, dizolvare sau insolventa, se va proceda la recuperarea integrala a ajutorului de stat acordat prin Schema, cu dobanda calculata de la data acordarii si pana la rambursarea integrala a ajutorului de stat.
8.8. Beneficiarii care inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, isi iau angajamentul sa le achite din ajutorul acordat in cadrul Schemei, in termen de maxim 6/12 luni din momentul primei plati a  ajutorului financiar catre beneficiar, conform prevederilor din art. 2 alin. (5) din OUG nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.  
8.9. In cazul in care se constata ca nu au fost achitate obligatiile fiscale restante prevazut la art. 8.8., solicitantii vor primi Decizie de respingere a finantarii cu recuperare integrala a ajutorului de stat si a dobanzii aferente, semnata electronic de ordonatorul de credite.
8.10. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ajutorul care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. 
 
 
9. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat
 
9.1. Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul MEAT, iar in termen de 15 zile de la data adoptarii se transmite spre informare Consiliului Concurentei, in conformitate cu art. 17 din OUG nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 
9.2. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza Schemei se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.
9.3. (1) Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta procedura sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
(2) Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
(3) In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
9.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor.
l "9.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe proprie raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare, insumata cu cuantumul ajutorului de stat solicitat in cadrul prezentei Scheme nu depaseste la nivelul intreprinderii unice, pragul de 1.800.000 euro, echivalentul in lei. 
9.6. l "Furnizorul de ajutor/administratorul schemei va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza Schemei, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocari in cadrul Schemei.   
l "9.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Schemei, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.
l "9.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175/2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului Schemei, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat si a registrului ajutoarelor de stat.
9.9. Pentru a crea posibilitatea verificarii ex-ante a eligibilitatii potentialilor beneficiari ai masurilor de ajutor, in conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat,  MEAT, in calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligatia incarcarii in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) a Schemei, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia. 
Contractele, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei Scheme, se vor incarca in RegAS in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, respectiv de la data instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii de catre MEAT, in calitate de administrator al schemei de ajutor de stat.
 
 
10. Confidentialitate
 
l "10.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Schemei sunt confidentiale, membrii MEAT/AIMMAIPE avand obligatia de a nu dezvalui informatiile mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.
l "10.2. MEAT/AIMMAIPE este autorizata sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea totala a finantarii nerambursabile, activitatea/activitatile pentru care a aplicat, conform codului/codurilor CAEN, locatia geografica a proiectului (localitatea si judetul).
 
 
11. Precizari
 
Prezenta procedura si anexele se vor aproba prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.


Sursa: MEAT
 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Procedura de implementare a schemei de ajutor pentru HoReCa. Masura se deruleaza pana la 31 decembrie 2021":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016