Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa a fost modificata! Din grant beneficiarii pot achita obligatii fiscale si alte creante bugetare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 14 Iun. 2021 Exclusiv
Tags: legea 159/2021, sprijin financiar pentru horeca, beneficiari

Legea nr. 159/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 11 iunie 2021.

Conform actului normativ care intra in vigoare din data de 14 iunie 2021, beneficiarii de ajutor de stat sunt: structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri de alimentatie, inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, agentii de turism licentiate, ghizii de turism atestati si organizatorii de evenimente, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, detinute de sau organizati ca intreprinderi infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.

Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligatii fiscale si alte creante bugetare care se inregistreaza la plata dupa data acordarii ajutorului de stat si pana la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plati.

Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.
 

Extras din Legea 159/2021:


Articol unic. -
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 1, titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
ORDONANta DE URGENta
privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19"
 
2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 1. -
(1) Prin prezenta ordonanta de urgenta se stabileste cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finantare din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19."
 
3. La articolul I punctul 3, litera e) a alineatului (3) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, structuri de alimentatie, inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, agentii de turism licentiate, ghizii de turism atestati si organizatorii de evenimente, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei scheme, detinute de sau organizati ca intreprinderi infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;".
4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu urmatorul cuprins:
 
"
31. La articolul 1 alineatul (3) litera i), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
«
1. in cazul unei societati cu raspundere limitata, reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, alta decat un IMM care exista de mai putin de 3 ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. in sensul acestei dispozitii, «societate cu raspundere limitata» se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, daca este cazul, orice capital suplimentar;»".
 
5. La articolul I punctul 5, litera b) a alineatului (2) si alineatul (5) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
"
b) pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agentiile de turism in conformitate cu dispozitiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre volumul facturilor emise in anul 2019 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja, si volumul facturilor emise in anul 2020 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja;
 
. . . . . . . . . .
 
(5) Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligatii fiscale si alte creante bugetare care se inregistreaza la plata dupa data acordarii ajutorului de stat si pana la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plati."
6. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentatie, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfasoara activitati conform codului CAEN 8230 si care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, precum si ghizii de turism care desfasoara activitati conform codului CAEN 7990. Activitatile sunt eligibile daca sunt desfasurate in baza unor licente de turism, certificate de clasificare, autorizatii de functionare sau atestate de ghid de turism valabile."
 
7. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
(2) Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar estimat de 74.000 de beneficiari."
 
8. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
 
"
91. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
«(5) Virarea efectiva a sumei care constituie grantul se face prin ordonantare individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de catre operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conturile deschise la banci comerciale din Romania, care vor fi partenere in derularea schemei si vor fi selectate printr-o procedura deschisa, transparenta, nediscriminatorie, neconditionata si suficient promovata. intre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si organizatia/organizatiile ori institutia/institutiile de drept privat selectata/selectate, denumita/denumite in continuare institutie/institutii partenera/partenere, se incheie o conventie de colaborare in baza careia se deruleaza masura de ajutor. Institutiile partenere selectionate au calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor de stat si pot acorda din surse proprii facilitati de creditare pentru societatile aplicante in cadrul schemei.»"
 
9. La articolul I punctul 10, articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 5. -
Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevazute de prezenta ordonanta de urgenta au obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni sau 12 luni de la data primei platii, in cazul in care valoarea grantului este mai mare de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plati."
 
10. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Art. 6. -
(1) Modalitatea si data de lansare a apelului de proiecte, procedura de inscriere, verificare, contractare, plata si monitorizare se detaliaza in procedura de implementare a schemei de ajutor de stat."
 
11. La articolul I punctul 11, litera e) a alineatului (2) al articolului 6 se abroga.
12. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu urmatorul cuprins:
 
"
111. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
«
Art. 7. -
(1) Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.»"
 
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Schema de ajutor de stat pentru HoReCa a fost modificata! Din grant beneficiarii pot achita obligatii fiscale si alte creante bugetare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016