Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Speta zilei cu Ionut Jinga! Aspecte fiscale privind impozitul pe venituri din dividende

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 09 Apr. 2021 Exclusiv
Tags: speta zilei, declaratia unica 2021, impozit pe venituri din dividende

In vederea aplicarii art. 131 alin. (3) din Codul fiscal (modificat recent prin Legea nr. 296/2020), este necesar certificatul de rezidenta fiscala al companiei care plateste dividendul?

Cum interpretati prevederea de la lit. b: Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document in sensul nu se poate obtine un document de la o autoritate competenta (echivalent ANAF)? 

Este nevoie ca documentul eliberat sa fie semnat/stampilat original? Din platforma se pot scoate niste situatii unde se poate vedea suma de impozit retinuta si tara respectiva, dar acestea nu sunt semnate/stampilate (nici macar electronic).

Mentionez ca este vorba despre actiuni detinute pe burse din strainatate prin intermediul unui broker extern iar veniturile se refera la dividende de la aceste actiuni din diverse tari.

 

Raspunsul specialistului Ionut Jinga:


Potrivit prevederilor art. 130*) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, care obtin venituri din strainatate, datoreaza impozit pentru aceste venituri. 
 
Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venituri, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal
 
Astfel, potrivit art 97, alin 7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, “Veniturile sub forma de dividende, ....se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final...” 
 
Contribuabilii care obtin venituri din strainatate, au obligatia sa le declare, potrivit formularul 212 Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 14/2021) -  Sectiunea a 2-a "Date privind impozitul pe veniturile realizate din strainatate", pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. 
 
In conformitate cu art. 131 din Codul fiscal, contribuabilii, persoane fizice rezidente in Romania care, pentru acelasi venit, in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate (credit fiscal).
 
Astfel, potrivit prevederilor art. 131, alin. 3) din Codul fiscal, cu modificarile ulterioare 
“ 3)Creditul fiscal/Scutirea se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul; 
- Pentru a beneficia de prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state,  rezidentul roman trebuie sa prezinte platitorilor de venituri din toate statele din care realizeaza venituri formularul “Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri” eliberat de catre organul fiscal la care rezidentul roman este arondat pentru administrare fiscala.Certificatul se elibereaza pentru fiecare tara solicitata, in urma completarii si depunerii cererii prevazuta de OMFP 583/2016 (Anexa 3) .Certificatul de rezidenta fiscala se foloseste in scopul beneficierii de prevederile conventiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, incheiate intre state
„Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie sa isi dovedeasca rezidenta fiscala printr-un certificat de rezidenta fiscala, emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain sau printr-un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.” (art 59, alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).
 
Referitor la intrebarea “este necesar certificatul de rezidenta fiscala al companiei care plateste dividendul”, raspunsul este ca nu este necesar certificatul de rezidenta fiscala, avand in vedere ca este platitor de venituri, nu beneficiar. Beneficiarul veniturilor este rezidentul roman, care este obligat sa depuna acest document pentru a beneficia de prevederile conventiei de evitarea dublei impuneri. 
 
Conventiile de evitare a dublei impuneri permit eliminarea dublei impuneri in statul de rezidenta al beneficiarului de venit;
 
Aplicarea prevederilor CEDI este conditionata de prezentarea certificatului de rezidenta fiscala la momentul platii venitului. In cazul neprezentarii certificatului de rezidenta fiscala platitorului de venit, se aplica cotele din legislatia fiscala a fiecarei tari/Codul fiscal. Aplicarea prevederilor CEDI se face de catre platitorul de venit;
b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit de persoana fizica. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document.”
- In ceea ce priveste reglementarea prevazuta la art. 131, alin 3), lit. b), aceasta se refera la dovada platii impozitului in statul din care a fost realizat venitul, iar documentul justificativ la care se face referire este un certificat de atestare a impozitului platit in statul strain eliberat de catre autoritatea fiscala din acel stat. In cazul Romaniei, acest certificat este reglementat de OMFP 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa 12).
- Dovada platii impozitului retinut in statul strain mai poate fi si o adeverinta autentificata, eliberata de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul, in scopul regularizarii impozitului in tara de rezidenta (Romania, in acest caz). “Rezidentul are obligatie fiscala integrala in Romania, fiind contribuabil supus impozitarii in Romania pentru veniturile mondiale obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei, conform prevederilor Codului fiscal si ale tratatelor in vigoare incheiate de Romania” (art. 7*, punctul 37 din Codul fiscal).
 
Documentul justificativ care atesta ca plata impozitului pe venit a fost retinut, declarat si platit in statul strain se ataseaza formularului 212.
 
In ceea ce priveste document justificativ al platii impozitului in statul strain, mentionam ca potrivit  legislatiei interne, acesta se elibereaza numai in original, sau duplicat, conform cu originalul. 
 
Astfel, potrivit Instructiunilor de completarea a Anexei 12 "Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente" prevazute de OMFP  Nr. 583/2016, lit. D), “Certificatul se completeaza in 2 (doua) exemplare, (originale) dintre care unul se inmaneaza persoanei fizice nerezidente sau reprezentantului/imputernicitului persoanei fizice nerezidente, dupa caz, si unul ramane la autoritatea fiscala emitenta.”
"1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente
2. Format: A4
3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
4. Se utilizeaza: la atestarea impozitului platit in Romania de persoana fizica nerezidenta.
5. Se intocmeste in: doua exemplare de organul fiscal.
6. Circula:
- la solicitant, persoana fizica nerezidenta - original;
- la organul fiscal - original.
7. Se arhiveaza: la organul fiscal."
 
Avand in vedere cele mentionate mai sus, recomandam ca documentele justificative care atesta plata impozitul in statul in care s-a realizat venitul sa fie prezentate in original sau copie conforma cu originalul.
c) venitul pentru care se acorda credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri: venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din salarii, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din pensii, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare, venituri din alte surse.
- veniturile se refera la dividende din actiuni detinute pe burse din strainatate prin intermediul unui broker extern, iar aceasta categorie se incadreaza la art. 61, lit. d) venituri din investitii, definite conform art. 91 din Codul fiscal;
(4) Creditul fiscal se stabileste de catre contribuabil la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate.”
 
Prevederile art. 131 din Codul fiscal sunt reglemenatate si prin HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel:
“46. (1) In aplicarea art. 131 persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal,  a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate...
Veniturile din strainatate realizate de contribuabilii prevazuti la art. 59 alin. (1) lit. a) ...precum si impozitul aferent, a carui plata in strainatate este atestata cu document justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, exprimate in unitatile monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.
(2) Impozitul platit in strainatate, care se deduce din impozitul pe venit datorat in Romania, este limitat la partea de impozit pe venit datorat in Romania.
Prin venit mondial se intelege suma veniturilor impozabile din Romania si din strainatate din categoriile de venituri realizate de persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal .....
(4) Pentru veniturile realizate in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care nu au fost globalizate in vederea impozitarii, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit platit in strainatate, dar nu mai mult decat cel datorat pentru un venit similar in Romania, potrivit Codului fiscal.
(5) Daca suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mare decat impozitul platit in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscuta care se deduce este la nivelul impozitului platit in strainatate. In situatia in care suma reprezentand creditul fiscal extern este mai mica decat impozitul platit in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, suma recunoscuta reprezentand creditul fiscal extern acordat este la nivelul sumei calculate conform alin. (2) al prezentului punct.
(6) Calcularea creditului fiscal extern se face de catre contribuabil, separat pe fiecare sursa de venit. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, creditul extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii prevazute mai sus, pentru fiecare sursa de venit si pe fiecare tara.
(7) In cazul veniturilor prevazute la art. 61 lit. b), d), e), g) si h) din Codul fiscal, creditul fiscal extern se acorda pentru fiecare venit similar din Romania. Creditul fiscal extern pentru veniturile din statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, a caror impunere in Romania este finala, se va acorda astfel:
a) in situatia in care in strainatate cota de impozit este mai mare decat cea prevazuta in titlul IV din Codul fiscal pentru un venit similar, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit calculat, aplicandu-se cota prevazuta in acest titlu;
b) in situatia in care cota de impozit este mai mica in strainatate decat cota de impozit pentru un venit similar din Romania, creditul fiscal extern este calculat la nivelul impozitului platit in strainatate, iar impozitul anual ramas de achitat in Romania se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe venit calculat aplicandu-se cota de impozit prevazuta la titlul IV din Codul fiscal si impozitul pe venit platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.....
(9) Cand o persoana fizica rezidenta in Romania obtine venituri care in conformitate cu prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain sunt supuse impozitului pe venit in statul strain, pentru evitarea dublei impuneri se va aplica metoda prevazuta in conventie, respectiv metoda creditului sau metoda scutirii, dupa caz.
(10) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a).... din Codul fiscal care realizeaza un venit si care potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii", respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania. Acest venit se declara in Romania, dar este scutit de impozit in situatia in care contribuabilul detine documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate.
(11) Documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, precum si alte documente care sunt utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri prevazute in conventiile de evitare a dublei impuneri se pastreaza de catre contribuabil.”
 
Recomandam ca documentele justificative care atesta plata impozitul in statul in care s-a realizat venitul sa fie prezentate in original.
Raspuns oferit de specialistii Portal Codul Fiscal. Afla AICI cum poti beneficia si tu de consultanta specializata marca Rentrop&Straton.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Speta zilei cu Ionut Jinga! Aspecte fiscale privind impozitul pe venituri din dividende":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016