Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Declaratia 205 in 2022. Cine are aceasta obligatie, cum se completeaza si care este termenul limita de depunere

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Stancu Alina la 05 Ian. 2022
Declaratia 205 in 2022. Cine are aceasta obligatie, cum se completeaza si care este termenul limita de depunere
Tags: declaratia 205, depunerea declaratiei 205, completare declaratia 205

Declaratia 205 este o declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, conform Ordinului 48/2019. Formularul trebuie depus, pentru anul 2022, pana pe data de 28 februarie.

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a) venituri din dividende;
b) venituri din dobanzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din pensii;
e) venituri din premii;
f) venituri din jocuri de noroc;

Declaratia se depune si de intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrate pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu exceptia veniturilor neimpozabile, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, se completeaza un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe tipuri de venit si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala, sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

In cazul in care declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala, se va proceda astfel:

a) in tabelul de la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit, altele decat cele de la cap. V", generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 7 - 10 se va inscrie cifra "0" (zero).
b) in tabelul de la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende" se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 3 - 6 se va inscrie cifra "0" (zero).

Organul fiscal central competent

Declaratia se depune la organul fiscal central la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

In cazul platitorilor de venit nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, declaratia se depune la organul fiscal central pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

Modul de depunere a declaratiei

Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

Completarea declaratiei

1. Perioada de raportare in rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018) anul pentru care se completeaza declaratia.
2. Casuta "Declaratie rectificativa" se completeaza cu X in cazul declaratiilor rectificative.
3. Casuta "Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala" se completeaza cu X in situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.
4. In caseta "Cod de identificare fiscala a succesorului" se inscrie codul de identificare fiscala a succesorului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Sectiunea I "Date de identificare a platitorului de venit"

In caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului de venit, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii care si-a incetat existenta.
In situatia in care declaratia se completeaza de catre un imputernicit, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala al persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "imputernicit".
In cazul in care platitorul de venit are calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de prefixul "RO".
In rubrica "Denumire/Nume, prenume" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de venit.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de venit.

Sectiunea II "Date recapitulative"

Tabelul se genereaza cu ajutorul programului de asistenta si reprezinta situatia centralizatoare a datelor declarate la sectiunea IV si sectiunea V pe tipuri de venit. 6.2. Col. 2 - 6 se completeaza cumulat, pe tipuri de venit.

Sectiunea III "Date privind natura veniturilor"

Se inscrie (selecteaza) tipul de venit platit, corespunzator tipului de venit cuprins in lista de la cap. I "Depunerea declaratiei", pct. 1 si pct. 2.
Categoria "Venituri din jocuri de noroc" se selecteaza in cazul veniturilor din jocuri de noroc pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre organizatorii sau platitorii de venituri, impozitul fiind final.
In categoria "Venituri din jocuri de noroc" se cuprind si veniturile din jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker realizate incepand cu data de 23 martie 2018 inclusiv, pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre organizatorii sau platitorii de venituri, impozitul fiind final.
Declaratia cuprinde si impozitul pe veniturile realizate de nerezidenti la jocurile de noroc practicate in Romania incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
Categoria "Venituri din alte surse" se selecteaza in cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, impozitul fiind final.
Sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile dininvestitii, pe beneficiari de venit, altele decat cele de la cap. V"
Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza, in acelasi formular, cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit.
Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul de venit a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.
Col. 2 - se completeaza, dupa caz, "rezident" sau "nerezident", potrivit situatiei fiecarui beneficiar de venit de la momentul realizarii venitului.
Col. 3 - se completeaza numai in situatia beneficiarilor de venit nerezidenti, inscriindu-se statul al carui rezident este persoana nerezidenta la momentul realizarii venitului.
Col. 4 - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
Col. 5 - se inscrie codul de identificare fiscala al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscala din statul al carui rezident este persoana fizica nerezidenta.
Col. 6 - se completeaza numai in cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente, nu este mentionat dreptul de impunere pentru Romania si respectiva persoana prezinta intermediarului certificatul de rezidenta fiscala. in aceasta situatie se inscrie "x" la pozitia corespunzatoare beneficiarului de venit.
Col. 7 - se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 8 - se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 9 - se inscrie baza de calcul al impozitului, reprezentand totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit intr-un an fiscal.
1. Baza de calcul al impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
2. Coloana se completeaza numai pentru categoriile de venituri prevazute la pct. 1 lit. b) - g) de la cap. I "Depunerea declaratiei".
Col. 10 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.
1. Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
2. Coloana se completeaza numai pentru categoriile de venituri prevazute la pct. 1 lit. b) - g) de la cap. I "Depunerea declaratiei".
9. Sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende" se completeaza de catre platitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoana fizica beneficiara.
Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.
Col. 3 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului distribuit din dividende, intr-un an fiscal.
Col. 4 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului platit actionarilor sau asociatilor din dividendele distribuite, intr-un an fiscal.
Col. 5 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand baza de calcul al impozitului, intr-un an fiscal.
Col. 6 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul impozitului pe venit calculat si retinut in cursul anului.


Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale
Stancu Alina de Stancu Alina
Alina Stancu scrie pentru InfoTVA.ro de la inceputul anului 2018 si are experienta in domeniul fiscal de peste 10 ani! In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna monografii contabile, aplicarea corecta a TVA, declaratii fiscale si va tine la curent cu ultimele noutati legislative.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Declaratia 205 in 2022. Cine are aceasta obligatie, cum se completeaza si care este termenul limita de depunere":
Rating:

Nota: 3.58 din 5 din 12 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016