Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Programul IMM-Factor-Produs de garantare a creditului comercial, pus in dezbatere publica. Firmele trebuie sa indeplineasca 7 criterii de eligibilitate

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 17 Aug. 2020 Exclusiv
Tags: sprijinirea imm-urilor, programul imm factor

Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un nou Proiect de Ordonanta de urgenta privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor asociata programului - publicat in data de 14 august 2020.

Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Programul IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului comercial si orientarile strategice  au in vedere sprijinirea si dezvoltarea sectorului IMM, prioritati stabilite prin programe si politici guvernamentale cu impact asupra evolutiei IMM-urilor pe termen scurt, mediu si lung.

Programul prevede crearea unor facilitati privind satisfacerea necesitatilor financiare ale unei firme in conditii cat mai avantajoase, in acest scop identificand ca sursa de finantare creditul comercial, care detine in tari cu economie de piata dezvoltata o pondere importanta.

Actul normativ este structurat pe doua capitole, si anume:
 
1) Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, cu trei sectiuni;   
 
2)  Schema de ajutor de stat asociata Programului IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului comercial, cu opt sectiuni. 
 
Creditul comercial este acel credit acordat de un furnizor de marfuri sau prestator de servicii unui cumparator, in baza caruia plata marfurilor/serviciilor se realizeaza la o data ulterioara, stabilita de comun acord.

Acordarea creditului comercial poate fi privita ca o problema de alocare (investire) a capitalului, iar extinderea acestuia constituie o investitie care se concretizeaza in cresterea profiturilor rezultata din marimea vanzarilor.

Considerand ca elementele cadrului macroeconomic actual contureaza o situatie exceptionala, se impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, in cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea de garantii de stat pentru garantarea creditului comercial,  destinat asigurarii lichiditatii atat de necesare in aceasta perioada cand exista un decalaj major de timp intre momentul scadentei platilor la furnizori si momentul incasarii facturilor emise de clienti.

Implementarea Programului ,,IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului comercial” va contribui la cresterea apetitului finantatorilor de a credita sectorul IMM, avand in vedere riscurile asociate activitatii de finantare prin capital comercial derivate din activele limitate care pot fi admise in garantie, coroborate cu ratele de esec. 

Garantiile insuficiente fata de solicitarile finantatorilor sunt printre cauzele frecvent mentionate in explicarea dificultatilor de accesare a acestui tip de finantare.

Implementarea unui produs de finantare prin care preluarea riscului de neplata a debitorului se acopera, partial, prin garantia de stat, va impulsiona semnificativ dezvoltarea produsului de finantare a creditului comercial, pe segmentul IMM-urilor, acestea fiind interesate sa obtina facilitati pe linia procurarii lichiditatilor necesare cand apar decalaje intre incasari si plati.

Prin Programul “IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial” se propune acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in Program pentru finantarile de tip factoring cu regres,  acordate de finantator, pe baza facturilor, in cadrul unui plafon de finantare cu caracter revolving, garantat de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring, acordata de finantator beneficiarului eligibil, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate, cu posibilitatea prelungirii finantarii de maximum 3 ori,  pe perioade de pana la 12 luni.

Se propune ca valoarea plafonului de garantare sa fie de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring, acordata  beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.
 
Suplimentarea plafoanelor de garantare stabilite initial prin contractul de garantare se poate realiza, dupa consumarea a cel putin 80% din plafonul alocat initial beneficiarului, la solicitarea finantatorului si dupa obtinerea acordului FNGCIMM, fara depasirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.
 
2. Schema de ajutor de stat asociata Programul IMM FACTOR  – Produs de garantare a creditului comercial, are urmatoarele caracteristici:
 
Pentru facilitatile de factoring, Ministerul Finantelor Publice acorda un grant care acopera costurile de garantare (comisionul de risc si comisionul de gestiune) in procent de 100% din bugetul Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat", in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. 
 
Ministerul Finantelor Publice acorda un grant care acopera si costurile de finantare aferente facilitatilor de factoring in procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat", in cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.
 
Perioada de acordare a granturilor care acopera costurile de garantare si de finantare aferente facilitatilor de factoring garantate in cadrul Programului se va stabili prin schema de ajutor de stat. Acordarea granturilor care acopera costurile de garantare si de finantare se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor legislatiei din domeniul ajutorului de stat in vigoare. 
 
Costurile aferente finantarilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant in procent de 50% din bugetul MFP sunt: dobanda aferenta sumelor avansate si comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare si administrare creante. 

Schema de ajutor de stat este elaborata in conformitate cu Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 precum si cu respectarea Recomandarii Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind conditionarea acordarii de sprijin financiar public pentru intreprinderi din Uniunea Europeana de lipsa unei legaturi cu jurisdictiile necooperante, iar ajutoarele de stat se acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, pe toata durata de valabilitate a schemei.

Ajutoarele de stat acordate in baza schemei propuse sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicata in Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, si se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, pe toata durata de valabilitate a schemei. 
 
Obiectivul schemei de ajutor de stat il reprezinta sprijinirea accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare beneficiari, prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru finantarea creditului comercial. 
 
Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:
 
a) ajutorul nu depaseste 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
   
b) cuantumul ajutorului acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor introduse pe piata;
   
c) ajutorul acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii nu se incadreaza in niciuna dintre categoriile de ajutoare mentionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) - (k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis in sectorul pescuitului si acvaculturii;
   
d) in cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea in mai multe sectoare carora li se aplica cuantumuri maxime diferite, intreprinderea in cauza asigura, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul ca pentru fiecare dintre aceste activitati se respecta plafonul aferent si ca, in total, nu se depaseste cel mai mare cuantum posibil.
 
Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor declarate neeligibile, care nu indeplinesc conditiile de finantare-garantare si care, la data solicitarii de acordare a facilitatii de factoring garantate in cadrul programului, indeplinesc cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
 
a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 20 si 24 din Comunicarea Comisiei - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate 2014/C 249/01, publicate in JO al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31
iulie 2014;

b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau finantator;

c) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni sau daca inregistreaza restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C., acestea sunt incadrate in categoriile A, B si C.

d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P. conform prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati;

e) este eligibil conform reglementarilor interne ale finantatorului; 

f) nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare; 

g) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante restante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se selecteaza beneficiarii si se emit garantii de stat, acorduri de finantare in legatura cu granturile prevazute in proiectul de act normativ, este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prevederilor prezentuluii act normativ si data de 31 decembrie 2020. Perioada de  acordare a granturilor care acopera costurile de garantare si de finantare aferente facilitatilor de factoring este de 8 luni, iar perioada de efectuare a platilor aferente granturilor este pana la 31.10.2021. 
 
Ajutorul de stat sub forma grantului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale si se vireaza lunar in contul FNGCIMM, pe baza situatiilor centralizatoare privind dobanzile lunare datorate, transmise de institutiile de credit pe propria raspundere.
    
Monitorizarea si controlul intreprinderilor beneficiare in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face de catre FNGCIMM, cu respectarea reglementarilor aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.
   
FNGCIMM este administratorul acestei masuri de ajutor de stat cu atributii delegate de Ministerul Finantelor Publice in calitate de furnizor de ajutor de stat.

In conditiile in care un astfel de program de garantare nu ar fi implementat, avand in vedere costurile de garantare practicate in conditiile pietei si lipsa deductibilitatii integrale a provizioanelor, avantaj specific garantiilor de stat, bancile nu ar fi incurajate sa sustina acest mecanism de finantare pe termen scurt la indemana IMM-urilor, care asa cum am precizat, reprezinta o metoda de asigurare a acestora la
forme de finantare flexibile si rapide, care tin cont de sezonalitatea afacerii si de evolutia generala a acesteia.

Pentru atingerea obiectivului de sustinere a accesului IMM-urilor la finantare si nu in ultimul rand pentru a stimula competitia in sectorul financiar, cu efecte benefice pentru IMM-uri, in sensul reducerii costurilor de finantare, se impugne reglementarea in regim de urgenta a unor masuri al caror obiectiv consta in facilitarea interventiei statului prin acordarea de sprijin IMM-urilor pentru asigurarea accesului la finantare care sa raspunda nevoilor de diversificare a produselor de finantare si garantare specifice acestui sector.

Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, in numele si contul statului, se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recupereaza de la beneficiarul programului in conditiile prezentului act normativ.

Pentru finantarile garantate in cadrul programului, pierderile trebuie suportate proportional cu procentul de garantare si in acelasi mod de catre finantator si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice.

Creantele rezultate din plata garantiilor de stat acordate si platite finantatorilor in cadrul programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror colectare si recuperare se efectueaza de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

De asemenea, actul normativ cuprinde prevederi referitoare la competentele si demersurile ce trebuie intreprinse de catre finantatori si organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul garantiilor constituite pentru asigurarea recuperarii creantelor rezultate din plata garantiilor de stat acordate si platite finantatorilor in cadrul programului.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Programul IMM-Factor-Produs de garantare a creditului comercial, pus in dezbatere publica. Firmele trebuie sa indeplineasca 7 criterii de eligibilitate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016