Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Hotararea nr. 824/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Ioana Andreea Pavel la 22 Apr. 2016 Exclusiv
Tags: recipiente sub presiune, libera circulatie, hotararea 824/2015

Va aducem la cunostinta ca Hotararea nr. 824/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune a intrat in vigoare de la 20.04.2016.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 55/2015,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I Dispozitii generale
ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare

 (1) Prezenta hotarare se aplica recipientelor simple sub presiune, denumite in continuare recipiente, produse in serie cu urmatoarele caracteristici:

a) recipientele sunt sudate, proiectate pentru a fi supuse unei presiuni manometrice interioare mai mari de 0,5 bar si sunt destinate umplerii cu aer sau azot si nu sunt destinate expunerii la foc;

b) partile si ansamblurile ce contribuie la rezistenta recipientului sub presiune se realizeaza fie din otel nealiat, fie din aluminiu nealiat, fie din aliaje de aluminiu necalite;

c) recipientele se compun fie dintr-o parte cilindrica cu sectiunea transversala circulara, inchisa la capete, cu funduri bombate spre exterior si/sau plane, care au aceeasi axa de revolutie ca si partea cilindrica, fie din doua funduri bombate, care au aceeasi axa de revolutie;

d) presiunea maxima de lucru a recipientului este mai mica sau egala cu 30 bar si produsul dintre aceasta presiune si capacitatea recipientului (PS x V) este mai mic sau egal cu 10.000 bar⋅l;

e) temperatura minima de lucru nu este inferioara valorii de -50°C, iar temperatura maxima de lucru nu este superioara valorii de 300°C pentru recipientele din otel si 100°C pentru recipientele din aluminiu sau aliaje de aluminiu.

(2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:

a) recipientelor proiectate special pentru uz nuclear, a caror defectare poate sa provoace o emisie radioactiva;

b) recipientelor destinate special pentru instalarea in nave si aeronave sau pentru propulsarea acestora;

c) stingatoarelor de incendiu.

ARTICOLUL 2 Definitii

Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

1. acreditare - potrivit definitiei prevazute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 privind stabilirea cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

2. distribuitor - orice persoana fizica sau juridica din lantul de furnizare, alta decat producatorul sau importatorul, care pune la dispozitie pe piata un recipient;

3. evaluare a conformitatii - procesul prin care se demonstreaza daca au fost indeplinite cerintele esentiale de securitate din prezenta hotarare pentru un recipient;

4. importator - orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania ori in alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un recipient dintr-o tara terta pe piata din Romania sau pe piata dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

5. introducere pe piata - punerea la dispozitie pentru prima data a unui recipient pe piata din Romania sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene; 6. legislatie de armonizare a Uniunii Europene - orice legislatie a Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

7. marcaj CE - marcajul prin care producatorul indica faptul ca recipientul este in conformitate cu toate cerintele aplicabile stabilite in legislatia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

8. operatori economici - producatorul, reprezentantul autorizat, importatorul si distribuitorul;

9. organism de evaluare a conformitatii - organism care efectueaza activitati de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, testare, certificare si inspectie;

10. organism national de acreditare - potrivit definitiei prevazute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

11. producator - orice persoana fizica sau juridica care produce un recipient sau pentru care se proiecteaza sau se produce un recipient si care comercializeaza recipientul in cauza sub denumirea sau marca sa;

12. punere la dispozitie pe piata - furnizarea unui recipient pentru distributie sau utilizare pe piata din Romania ori din celelalte state membre ale Uniunii Europene in cursul unei activitati comerciale, contra cost sau gratuit;

13. rechemare - orice masura cu scopul de a returna un recipient care a fost pus deja la dispozitia utilizatorului final;

14. reprezentant autorizat - orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producator de a actiona in numele acestuia in legatura cu sarcini specifice;

15. retragere - orice masura cu scopul de a impiedica punerea la dispozitie pe piata a unui recipient din lantul de furnizare;

16. specificatie tehnica - document care stabileste cerintele tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca un recipient;

17. standard armonizat - potrivit definitiei prevazute la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

ARTICOLUL 3

Punerea la dispozitie pe piata si punerea in functiune

(1) Se admite punerea la dispozitie pe piata si punerea in functiune a recipientelor numai daca acestea respecta cerintele prezentei hotarari atunci cand sunt instalate si intretinute corespunzator si utilizate conform destinatiei lor.

(2) Autoritatile competente pot emite daca este necesar reglementari care cuprind cerinte specifice pentru asigurarea protectiei lucratorilor in timpul utilizarii recipientelor, cu conditia ca aceasta sa nu implice modificarea recipientelor intr-un mod care nu este specificat in prezenta hotarare.

ARTICOLUL 4
Cerinte esentiale

(1) Recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar⋅l trebuie sa respecte cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

(2) Recipientele la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai putin trebuie proiectate si fabricate in conformitate cu cele mai bune practici ingineresti din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

ARTICOLUL 5
Libera circulatie

Punerea la dispozitie pe piata si punerea in functiune a recipientelor care indeplinesc cerintele prevazute in prezenta hotarare nu pot fi restrictionate.

CAPITOLUL II Obligatiile operatorilor economici

ARTICOLUL 6 Obligatiile producatorilor

(1) in situatia in care introduc pe piata propriile recipiente la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, producatorii se asigura ca ele au fost proiectate si fabricate in conformitate cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

(2) in situatia in care introduc pe piata propriile recipiente la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai mic, producatorii garanteaza ca ele au fost proiectate si fabricate in conformitate cu cele mai bune practici ingineresti din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

(3) Pentru recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, producatorii intocmesc documentatia tehnica prevazuta in anexa nr. 2 si efectueaza procedura relevanta de evaluare a conformitatii prevazuta la art. 13 sau solicita efectuarea acesteia.

(4) in cazul in care prin procedura prevazuta la art. 13 s-a demonstrat conformitatea cu cerintele aplicabile unui recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, producatorii intocmesc o declaratie UE de conformitate si aplica marcajul CE si inscriptiile prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3.

(5) Producatorii se asigura ca recipientele la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai mic poarta inscriptiile prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3.

(6) Producatorii pastreaza documentatia tehnica si declaratia UE de conformitate timp de 10 ani dupa introducerea pe piata a recipientului.

(7) Producatorii se asigura ca exista proceduri care sa garanteze conformitatea continua a productiei de serie cu prevederile prezentei hotarari. Modificarile in proiectare sau cele referitoare la caracteristicile recipientului si modificarile standardelor armonizate ori ale altor specificatii tehnice in raport cu care se declara conformitatea recipientului se iau in considerare in mod corespunzator.

(8) Ori de cate ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un recipient, pentru a proteja sanatatea si siguranta utilizatorilor finali, producatorii testeaza prin esantionare recipientele puse la dispozitie pe piata, investigheaza si, daca este necesar, tin un registru de reclamatii cu recipientele neconforme si rechemari ale unor astfel de recipiente si informeaza distribuitorii cu privire la orice astfel de activitati de monitorizare.

(9) Producatorii se asigura ca pe recipientele pe care le introduc pe piata este marcat tipul, seria sau lotul care permite identificarea acestora.

(10) Producatorii indica pe recipient denumirea lor, denumirea lor comerciala inregistrata sau marca lor inregistrata si adresa postala la care pot fi contactati. Adresa indica un singur punct de contact pentru producator. Datele de contact trebuie sa fie in limba romana.

(11) Producatorii se asigura ca recipientul este insotit de instructiunile si informatiile privind securitatea prevazute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate in limba romana. Instructiunile si informatiile privind securitatea, precum si orice text imprimat pe etichete trebuie sa fie clare, usor de inteles si inteligibile.

(12) Producatorii care considera sau au motive sa creada ca un recipient pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarari iau de indata masurile corective necesare pentru a aduce respectivul recipient in conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, dupa caz. in cazul in care recipientul prezinta un risc, producatorii informeaza imediat in acest sens autoritatea de supraveghere a pietei, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(13) Producatorii, in urma unei cereri motivate din partea autoritatii de supraveghere a pietei, furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesara, redactate in limba romana, pe suport hartie sau in format electronic, pentru a demonstra conformitatea recipientului cu prevederile prezentei hotarari. Producatorii coopereaza cu autoritatea de supraveghere a pietei, la solicitarea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele pe care acestia le-au introdus pe piata.
ARTICOLUL 7
Reprezentanti autorizati

(1) Un producator poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligatiile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2) si obligatia de a intocmi documentatia tehnica prevazuta la art. 6 alin. (3)-(5) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat indeplineste sarcinile prevazute in mandatul primit de la producator. Mandatul permite reprezentantului autorizat sa indeplineasca cel putin urmatoarele:

a) sa mentina declaratia UE de conformitate si documentatia tehnica la dispozitia autoritatii de supraveghere a pietei timp de 10 ani dupa ce recipientul a fost introdus pe piata;

b) la cererea motivata a autoritatii de supraveghere a pietei sa furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesara pentru a demonstra conformitatea unui recipient;


 c) sa coopereze cu autoritatea de supraveghere a pietei, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.

ARTICOLUL 8
Obligatiile importatorilor

(1) Importatorii introduc pe piata numai recipiente conforme.

(2) inainte de introducerea pe piata a unui recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, importatorii garanteaza ca procedura corespunzatoare de evaluare a conformitatii prevazuta la art. 13 a fost indeplinita de catre producator. Acestia garanteaza ca producatorul a intocmit documentatia tehnica, ca recipientul poarta marcajul CE si inscriptiile prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3 si este insotit de documentele necesare si ca producatorul a respectat cerintele prevazute la art. 6 alin. (9) si (10).

(3) Daca importatorul considera sau are motive sa creada ca un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l nu este conform cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, acesta nu introduce recipientul pe piata inainte ca el sa fie adus in conformitate. Atunci cand recipientul prezinta un risc, importatorul informeaza producatorul si autoritatea de supraveghere a pietei in acest sens.

(4) inainte de a introduce pe piata un recipient la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai putin, importatorii se asigura ca el a fost proiectat si fabricat in conformitate cu cele mai bune practici ingineresti din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, poarta inscriptiile prevazute la pct. 1.2 din anexa nr. 3 si ca producatorul a respectat cerintele prevazute la art. 6 alin. (9) si (10).

(5) Importatorii indica pe recipient denumirea lor, denumirea lor comerciala inregistrata sau marca lor inregistrata si adresa postala la care pot fi contactati ori, daca acest lucru nu este posibil, intr-un document care insoteste recipientul. Datele de contact trebuie sa fie in limba romana.

(6) Importatorii se asigura ca recipientul este insotit de instructiunile si informatiile de securitate prevazute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate in limba romana.

(7) Importatorii se asigura ca, atat timp cat un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l se afla in responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau transport al acestuia nu pericliteaza conformitatea sa cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

(8) Ori de cate ori este justificat de riscurile prezentate de un recipient, pentru a proteja sanatatea si siguranta utilizatorilor finali, importatorii testeaza prin esantionare recipientele puse la dispozitie pe piata, investigheaza si, daca este necesar, tin un registru de reclamatii cu recipientele neconforme si rechemari ale unor recipiente si informeaza distribuitorii cu privire la orice astfel de activitati de monitorizare.

(9) Importatorii care considera sau au motive sa creada ca un recipient pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarari iau de indata masurile corective necesare pentru a aduce respectivul recipient in conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, dupa caz. in cazul in care recipientul prezinta un risc, importatorii informeaza imediat in acest sens autoritatea de supraveghere a pietei, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(10) Pentru recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, importatorii pastreaza o copie a declaratiei UE de conformitate la dispozitia autoritatii de supraveghere a pietei pentru o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a recipientului si se asigura ca documentatia tehnica poate fi pusa la dispozitia acestei autoritati, la cerere.

(11) Importatorii, in urma unei cereri motivate din partea autoritatii de supraveghere a pietei, furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesara, redactate in limba romana, pe suport hartie sau in format electronic, pentru a demonstra conformitatea recipientului. Importatorii coopereaza cu autoritatea de supraveghere a pietei, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele pe care acestia le-au introdus pe piata.

ARTICOLUL 9
Obligatiile distribuitorilor

(1) Inainte de a pune la dispozitie pe piata un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l, distribuitorii verifica daca recipientul poarta marcajul CE si inscriptiile prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3, daca acesta este insotit de documentele necesare si de instructiunile si informatiile privind securitatea prevazute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate in limba romana, si daca producatorul si importatorul au respectat cerintele prevazute la art. 6 alin. (9) si (10) si, respectiv, la art. 8 alin. (5).

(2) Daca distribuitorul considera sau are motive sa creada ca un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l nu este conform cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, acesta nu pune la dispozitie pe piata recipientul inainte ca el sa fie adus in conformitate. Atunci cand recipientul prezinta un risc, distribuitorul informeaza producatorul sau importatorul in acest sens, precum si autoritatea de supraveghere a pietei.

(3) Inainte de a introduce pe piata un recipient la care produsul PS x V este 50 bar·l sau mai putin, distribuitorii se asigura ca acesta poarta inscriptiile prevazute la pct. 1.2 din anexa nr. 3 si este insotit de instructiunile si informatiile privind securitatea prevazute la pct. 2 din anexa nr. 3, redactate in limba romana, si ca producatorul si importatorul au respectat cerintele prevazute la art. 6 alin. (9) si (10) si, respectiv, la art. 8 alin. (5).

(4) Distribuitorii se asigura ca, atat timp cat un recipient la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l se afla in responsabilitatea lor, conditiile de depozitare sau transport al acestuia nu pericliteaza conformitatea sa cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

(5) Distribuitorii care considera sau au motive sa creada ca un recipient pe care l-au pus la dispozitie pe piata nu este conform cu prevederile prezentei hotarari iau de indata masurile corective necesare pentru a aduce respectivul recipient in conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dupa caz. in cazul in care recipientul prezinta un risc, distribuitorii informeaza imediat in acest sens autoritatea de supraveghere a pietei, indicand detaliile, in special cu privire la neconformitate si la orice masuri corective luate.

(6) Distribuitorii, la cererea motivata a autoritatii de supraveghere a pietei, furnizeaza acesteia toate informatiile si documentatia necesara, pe suport hartie sau in format electronic, pentru a demonstra conformitatea recipientului. Distribuitorii coopereaza cu autoritatea de supraveghere a pietei, la cererea acesteia, cu privire la orice actiune intreprinsa pentru eliminarea riscurilor prezentate de recipientele pe care le-au pus la dispozitie pe piata.


ARTICOLUL 10
Situatiile in care obligatiile producatorilor se aplica importatorilor si distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producator potrivit prevederilor prezentei hotarari si trebuie sa respecte obligatiile ce revin acestuia potrivit art. 6 in situatia in care:

a) introduce pe piata un recipient sub denumirea sau marca sa; sau

b) modifica un recipient deja introdus pe piata intr-o maniera care poate afecta conformitatea cu prevederile prezentei hotarari.
ARTICOLUL 11
Identificarea operatorilor economici

(1) Operatorii economici transmit, la cerere, catre autoritatea de supraveghere a pietei datele de identificare ale:

a) oricarui operator economic care le-a furnizat un recipient;

b) oricarui operator economic caruia i-au furnizat un recipient.

(2) Operatorii economici trebuie sa poata prezenta informatiile prevazute la alin. (1) timp de 10 ani dupa ce le-a fost furnizat recipientul si timp de 10 ani dupa ce au furnizat recipientul.

CAPITOLUL III
Conformitatea recipientelor la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar⋅l

ARTICOLUL 12
 Prezumtia de conformitate a recipientelor la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l

(1) Se considera ca recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l sunt conforme cu cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1 atunci cand sunt conforme cu prevederile standardelor romane si/sau ale standardelor nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu parti ale acestora.

(2) Lista standardelor romane care adopta standardele armonizate, prevazute la alin. (1), ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului economiei, comertului si turismului, se actualizeaza periodic si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


 ARTICOLUL 13
Proceduri de evaluare a conformitatii

(1) inainte de fabricarea lor, recipientele la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar·l fac obiectul examinarii UE de tip (modulul B) prevazute la pct. 1 din anexa nr. 2, dupa cum urmeaza:

a) pentru recipientele fabricate in conformitate cu standardele armonizate prevazute la art. 12, la alegerea producatorului, fie prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documentatiei tehnice si a documentelor justificative fara examinarea unui model (modulul B - tip de proiect), fie prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului prin examinarea documentatiei tehnice si a documentelor justificative, plus examinarea unui prototip, reprezentativ pentru productia preconizata, al recipientului complet (modulul B - tip de productie);

b) pentru recipientele nefabricate sau fabricate numai partial in conformitate cu standardele armonizate prevazute la art. 12, producatorul prezinta in vederea examinarii un prototip, reprezentativ pentru productia preconizata, al recipientului complet si documentatia tehnica si documentele justificative pentru examinarea si evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al recipientului (modulul B - tip de productie).

(2) inainte de introducerea pe piata, recipientele sunt supuse urmatoarelor proceduri:

a) daca produsul PS x V este mai mare de 3 000 bar·l, conformitatii cu tipul bazata pe controlul intern al productiei plus verificari supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevazut la pct. 2 din anexa nr. 2;

b) daca produsul PS x V este mai mic sau egal cu 3 000 bar·l, dar mai mare de 200 bar·l, la alegerea producatorului, conformitatii cu tipul bazata pe controlul intern al productiei plus verificari supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevazut la pct. 2 din anexa nr. 2 sau conformitatii cu tipul bazata pe controlul intern al productiei plus verificari supravegheate ale recipientului la intervale aleatorii (modulul C2) prevazut la pct. 3 din anexa nr. 2;

c) daca produsul PS x V este mai mic sau egal cu 200 bar·l, dar mai mare de 50 bar·l, la alegerea producatorului, conformitatii cu tipul bazata pe controlul intern al productiei plus verificari supravegheate ale recipientului (modulul C1) prevazut la pct. 2 din anexa nr. 2 sau conformitatii cu tipul bazata pe controlul intern al productiei (modulul C) prevazut la pct. 4 din anexa nr. 2.

(3) Documentatia si corespondenta referitoare la procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (1) si (2) se redacteaza in limba romana sau intr-o limba acceptata de organismul notificat in conformitate cu art. 17 din Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune.

Articolul 14

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE

 (1) Declaratia UE de conformitate atesta faptul ca a fost demonstrata indeplinirea cerintelor esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

(2) Declaratia UE de conformitate se intocmeste dupa modelul prevazut in anexa nr. 4, contine elementele specificate in modulele relevante din anexa nr. 2 si se actualizeaza ori de cate ori este cazul.

(3) Declaratia UE de conformitate pentru recipientele introduse sau puse la dispozitie pe piata in Romania se redacteaza sau se traduce, dupa caz, in limba romana.

(4) in cazul in care un recipient intra sub incidenta mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicita o declaratie UE de conformitate, se intocmeste o singura declaratie UE de conformitate in temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii Europene. Declaratia respectiva contine identificarea actelor in cauza ale Uniunii Europene, inclusiv referintele de publicare ale acestora.

(5) Prin redactarea declaratiei UE de conformitate, producatorul isi asuma responsabilitatea pentru conformitatea recipientului cu cerintele prevazute in prezenta hotarare.
ARTICOLUL 15
Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE este supus principiilor generale prevazute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
ARTICOLUL 16
Cerinte pentru aplicarea marcajului CE si a altor inscriptii

(1) Marcajul CE si inscriptiile prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3 se aplica in mod vizibil, lizibil si indelebil pe recipient sau pe placuta cu date a recipientului.

(2) Marcajul CE se aplica inainte ca recipientul sa fie introdus pe piata.

(3) Marcajul CE este urmat de numarul de identificare al organismului notificat implicat in faza de control al productiei. Numarul de identificare al organismului notificat se aplica de catre organismul respectiv sau, conform instructiunilor acestuia, de catre producator sau reprezentantul sau autorizat.

(4) Marcajul CE si numarul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt marcaj care indica un risc special sau o utilizare speciala.
CAPITOLUL IV Notificarea organismelor de evaluare a conformitatii
ARTICOLUL 17 Notificarea

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica Comisiei Europene si celorlalte state membre organismele autorizate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformitatii ca parti terte in temeiul prezentei hotarari.

ARTICOLUL 18
Autoritatea de notificare

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului este autoritatea de notificare responsabila de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii si de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv privind conformitatea cu prevederile art. 23.

(2) Evaluarea si monitorizarea prevazute la alin. (1) sunt efectuate de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, organismul national de acreditare, denumita in continuare RENAR, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
ARTICOLUL 19 Cerinte privind autoritatea de notificare

(1) Autoritatea de notificare functioneaza astfel incat sa evite aparitia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformitatii si sa garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale.

 (2) in cadrul autoritatii de notificare, decizia cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformitatii este luata de persoane competente, altele decat cele care au efectuat evaluarea.

(3) Autoritatea de notificare nu ofera si nu presteaza niciuna dintre activitatile pe care le presteaza organismele de evaluare a conformitatii, nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau concurentiale.

(4) Autoritatea de notificare garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute.

(5) Autoritatea de notificare are la dispozitie personal competent suficient in vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor sale.
ARTICOLUL 20
Obligatia de informare a autoritatii de notificare

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului informeaza Comisia Europeana in legatura cu procedurile de evaluare si notificare a organismelor de evaluare a conformitatii si de monitorizare a organismelor notificate si in legatura cu orice modificari ale acestora.

ARTICOLUL 21
Cerinte cu privire la organismele notificate

(1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformitatii indeplineste cerintele prevazute la alin. (2)-(18).

(2) Organismul de evaluare a conformitatii se infiinteaza potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si are personalitate juridica.

(3) Organismul de evaluare a conformitatii este o organizatie de terta parte, independenta de organizatia sau de recipientul pe care il evalueaza. Un organism care apartine unei asociatii de intreprinderi sau unei federatii profesionale care reprezinta intreprinderile implicate in proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau intretinerea recipientelor pe care le evalueaza poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu conditia sa se demonstreze ca este independent si ca nu exista conflicte de interese.

(4) Organismul de evaluare a conformitatii, personalul de conducere si personalul responsabil cu indeplinirea atributiilor de evaluare a conformitatii nu trebuie sa actioneze ca proiectant, producator, furnizor, instalator, cumparator, proprietar, utilizator sau operator de intretinere a recipientelor pe care le evalueaza si nici ca reprezentant al vreuneia din aceste parti. Acest lucru nu impiedica utilizarea recipientelor evaluate care sunt necesare pentru operatiunile organismului de evaluare a conformitatii sau utilizarea unor astfel de recipiente in scopuri personale.

(5) Organismul de evaluare a conformitatii, personalul sau de conducere si personalul responsabil cu indeplinirea atributiilor de evaluare a conformitatii nu sunt direct implicati in proiectarea, fabricarea sau constructia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau intretinerea recipientelor respective si nu reprezinta partile angajate in acele activitati.

(6) Organismul de evaluare a conformitatii, personalul sau de conducere si personalul responsabil cu indeplinirea atributiilor de evaluare a conformitatii nu se implica in activitati care le-ar putea afecta impartialitatea sau integritatea in ceea ce priveste activitatile de evaluare a conformitatii pentru care sunt notificati.

(7) Prevederile alin. (4)-(6) se aplica in special serviciilor de consultanta.

(8) Organismele de evaluare a conformitatii se asigura ca activitatile filialelor sau ale subcontractantilor lor nu afecteaza confidentialitatea, obiectivitatea sau impartialitatea activitatilor lor de evaluare a conformitatii.

(9) Organismele de evaluare a conformitatii si personalul acestora indeplinesc activitatile de evaluare a conformitatii la cel mai inalt grad de integritate profesionala si de competenta tehnica necesara in domeniul respectiv si nu trebuie sa fie supuse presiunilor si stimulentelor, indeosebi financiare, care le-ar putea influenta aprecierea sau rezultatele activitatilor lor de evaluare a conformitatii, in special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activitati.

(10) Organismul de evaluare a conformitatii are capacitatea sa indeplineasca toate atributiile de evaluare a conformitatii care ii sunt atribuite prin pct. 3.2 din anexa nr. 1 si prin anexa nr. 2 si pentru care a fost notificat, indiferent daca acele atributii sunt indeplinite chiar de catre organismul de evaluare a conformitatii sau in numele si sub responsabilitatea acestuia.

(11) De fiecare data si pentru fiecare procedura de evaluare a conformitatii si pentru fiecare tip de recipient pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformitatii are la dispozitie:

a) personalul necesar avand cunostinte tehnice si experienta suficienta si corespunzatoare pentru a indeplini atributiile de evaluare a conformitatii;

b) descrierile necesare ale procedurilor in conformitate cu care se realizeaza evaluarea conformitatii, asigurandu-se transparenta si posibilitatea de a reproduce procedurile in cauza. Organismul de evaluare a conformitatii dispune de politici si proceduri adecvate care fac o distinctie clara intre atributiile indeplinite ca organism notificat si orice alte activitati;

c) procedurile necesare pentru a-si desfasura activitatea tinand seama in mod corespunzator de dimensiunea unei intreprinderi, de domeniul de activitate si structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului in cauza, precum si de caracterul de serie sau de masa al procesului de productie.

(12) Organismul de evaluare a conformitatii trebuie sa dispuna de mijloacele necesare pentru a indeplini in mod corespunzator atributiile tehnice si administrative legate de activitatile de evaluare a conformitatii si are acces la toate echipamentele sau facilitatile necesare.

(13) Personalul responsabil de indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii trebuie sa detina urmatoarele:

a) o pregatire tehnica si profesionala solida care acopera toate activitatile de evaluare a conformitatii pentru care organismul de evaluare a conformitatii a fost notificat;

b) cunostinte satisfacatoare ale cerintelor evaluarilor pe care le realizeaza si autoritatea corespunzatoare pentru realizarea acestor evaluari;

c) cunostinte si intelegerea corespunzatoare a cerintelor esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile si a dispozitiilor relevante din legislatia de armonizare a Uniunii Europene si din legislatia nationala;

d) abilitatea necesara pentru a elabora certificate, evidente si rapoarte pentru a demonstra ca evaluarile au fost indeplinite.

(14) Impartialitatea organismelor de evaluare a conformitatii, a personalului de conducere si a personalului responsabil de indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii din cadrul acestora trebuie sa fie garantata.

(15) Remuneratia personalului cu functii superioare de conducere si a personalului responsabil de indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii din cadrul organismului de evaluare a conformitatii nu depinde de numarul de evaluari realizate sau de rezultatele acestor evaluari.

(16) Organismele de evaluare a conformitatii trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila.

(17) Personalul organismului de evaluare a conformitatii pastreaza secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute in indeplinirea sarcinilor sale in temeiul pct. 3.2 din anexa nr. 1 si al anexei nr. 2 sau al oricarei dispozitii din legislatia nationala de punere in aplicare a acesteia, exceptie facand relatia cu autoritatea competenta si cu autoritatea de supraveghere a pietei. Drepturile de proprietate intelectuala sunt protejate.

(18) Organismele de evaluare a conformitatii participa la activitatile de standardizare relevante si la activitatile grupului de coordonare a organismelor notificate infiintat in temeiul legislatiei de armonizare relevante a Uniunii Europene sau se asigura ca personalul responsabil de indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii din cadrul acestora este informat in legatura cu aceste activitati si pune in aplicare ca orientare generala deciziile si documentele administrative produse ca rezultat al activitatii acelui grup.

ARTICOLUL 22
Prezumtia de conformitate a organismelor notificate

in cazul in care un organism de evaluare a conformitatii demonstreaza conformitatea sa cu criteriile prevazute in standardele romane si/sau in standardele nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adopta standardele armonizate sau in parti ale acestora, ale caror referinte au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca organismul de evaluare a conformitatii se conformeaza cu cerintele prevazute la art. 21, in masura in care acele standarde aplicabile acopera aceste cerinte.

ARTICOLUL 23
Filiale ale organismelor notificate si subcontractarea de catre organismele notificate

(1) in cazul in care subcontracteaza anumite sarcini referitoare la evaluarea conformitatii sau recurge la o filiala, un organism notificat se asigura ca subcontractantul sau filiala indeplineste cerintele prevazute la art. 21 si informeaza autoritatea de notificare in acest sens.

(2) Organismele notificate preiau intreaga responsabilitate pentru sarcinile indeplinite de subcontractanti sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3) Activitatile pot fi subcontractate sau realizate de o filiala numai cu acordul clientului.

(4) Organismele notificate pun la dispozitia autoritatii de notificare documentele relevante privind evaluarea calificarilor subcontractantului sau ale filialei si a activitatilor executate de catre acestia in temeiul pct. 3.2 din anexa nr. 1 si al anexei nr. 2.
ARTICOLUL 24
Cererea de notificare

 (1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformitatii trebuie sa depuna o cerere de desemnare in vederea notificarii la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie insotita de documentele prevazute in ordinul ministrului autoritatii competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.

(3) Certificatul de acreditare prevazut in ordinul ministrului autoritatii competente prevazut la alin. (2) atesta ca organismul de evaluare a conformitatii indeplineste cerintele prevazute la art. 21.

ARTICOLUL 25
Procedura de notificare

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica numai organismele de evaluare a conformitatii care indeplinesc cerintele prevazute la art. 21.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului desemneaza prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformitatii prevazute la art. 17 care se notifica. Aceste ordine se actualizeaza ori de cate ori este necesar.

(3) Desemnarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza in conformitate cu prevederile ordinului ministrului autoritatii competente prevazut la art. 24 alin. (2).

(4) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica Comisia Europeana si celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronica dezvoltat si gestionat de Comisia Europeana.

(5) Notificarea include detalii complete ale activitatilor de evaluare a conformitatii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformitatii si ale recipientului sau recipientelor in cauza si atesta competenta necesara.

(6) Organismele prevazute la alin. (1) pot indeplini activitatile unui organism notificat numai daca Comisia Europeana si celelalte state membre nu au ridicat obiectii in termen de doua saptamani de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat in sensul prezentei hotarari.

(7) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica Comisiei Europene si celorlalte state membre orice modificari ulterioare relevante aduse notificarii.

ARTICOLUL 26
Modificari ale notificarilor

(1) in cazul in care Ministerul Economiei, Comertului si Turismului constata sau este informat ca un organism notificat nu mai respecta cerintele prevazute la art. 21 sau ca acesta nu isi indeplineste obligatiile, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului restrictioneaza, suspenda sau retrage notificarea, dupa caz, in functie de gravitatea nerespectarii cerintelor sau a neindeplinirii obligatiilor.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului informeaza de indata Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene despre masurile prevazute la alin. (1).

(3) in caz de restrictionare, suspendare sau retragere a notificarii sau in cazul in care organismul notificat si-a incetat activitatea, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului ia masurile adecvate pentru a se asigura ca dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Turismului si a autoritatii de supraveghere a pietei, la cererea acestora.

ARTICOLUL 27
Contestarea competentei organismelor notificate

(1) in cazurile in care Comisia Europeana investigheaza competenta unui organism notificat sau continuarea indeplinirii de catre un organism notificat a cerintelor si a responsabilitatilor care ii revin, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului prezinta acesteia, la cerere, toate informatiile care au fundamentat notificarea sau mentinerea competentei organismului in cauza.

(2) in cazul in care Comisia Europeana constata ca un organism notificat nu indeplineste sau nu mai indeplineste cerintele pentru a fi notificat, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, la solicitarea acesteia, ia masurile corective necesare, inclusiv retragerea notificarii, daca este necesar.

ARTICOLUL 28
Obligatii operationale in sarcina organismelor notificate

(1) Organismele notificate efectueaza evaluari ale conformitatii in conformitate cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 2.

(2) Evaluarile conformitatii sunt realizate in mod proportional, evitand sarcinile inutile pentru operatorii economici.

(3) Organismele de evaluare a conformitatii isi desfasoara activitatea tinand seama in mod corespunzator de:

a) dimensiunea unei intreprinderi;

b) domeniul de activitate si structura intreprinderii;

c) gradul de complexitate a tehnologiei recipientului in cauza;

d) caracterul de serie sau de masa al procesului de productie.

(4) in acelasi timp, organismele de evaluare a conformitatii trebuie sa respecte gradul de precizie si nivelul de protectie necesare pentru conformitatea recipientului cu prevederile prezentei hotarari.

(5) in cazul in care un organism notificat constata ca cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1 sau in standardele armonizate sau alte specificatii tehnice nu sunt indeplinite de catre un producator, acesta solicita producatorului sa ia masurile corective corespunzatoare si nu emite un certificat de conformitate.

(6) in cazul in care, pe parcursul monitorizarii conformitatii, ulterior eliberarii certificatului, un organism notificat constata ca un recipient nu mai este conform, acesta solicita producatorului sa ia masurile corective corespunzatoare si suspenda sau retrage certificatul, daca este necesar.

(7) in cazul in care nu se iau masuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restrictioneaza, suspenda sau retrage orice certificat, dupa caz.

ARTICOLUL 29
Cai de atac impotriva deciziilor organismelor notificate

RENAR se asigura ca exista cai de atac impotriva deciziilor organismelor notificate.

ARTICOLUL 30
Obligatii de informare in sarcina organismelor notificate

(1) Organismele notificate informeaza Ministerul Economiei, Comertului si Turismului in legatura cu:

a) orice refuz, restrictie, suspendare sau retragere a certificatelor;

b) orice circumstante care afecteaza domeniul aferent notificarii sau conditiile notificarii;

c) orice cerere de informare cu privire la activitatile de evaluare a conformitatii, primita de la autoritatea de supraveghere a pietei;

d) la cerere, activitatile de evaluare a conformitatii realizate in limita domeniului de aplicare a notificarii si in legatura cu orice alta activitate realizata, inclusiv activitati transfrontaliere si subcontractare.

(2) Organismele notificate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari ofera tuturor organismelor notificate la nivelul Uniunii Europene in conformitate cu Directiva 2014/29/UE, care indeplinesc activitati similare de evaluare a conformitatii, vizand aceleasi recipiente, informatii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluarilor conformitatii si, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluarilor conformitatii.

ARTICOLUL 31
Schimbul de experienta

(1) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului participa la schimbul de experienta dintre autoritatile nationale ale statelor membre referitor la politica privind notificarea, organizat de Comisia Europeana.

(2) Organismele notificate in temeiul prezentei hotarari participa la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale al/ale organismelor de evaluare a conformitatii notificate la nivel european, in mod direct sau prin intermediul unor reprezentanti desemnati.


 ARTICOLUL 32

Art. 15 alin. (3) si art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplica recipientelor prevazute la art. 1 alin. (1).

ARTICOLUL 33

(1) in cazul in care autoritatea de supraveghere a pietei are suficiente motive sa considere ca un recipient care intra sub incidenta prezentei hotarari prezinta un risc pentru sanatatea sau siguranta persoanelor sau pentru animale domestice sau bunuri, aceasta efectueaza o evaluare cu privire la recipientul in cauza, acoperind toate cerintele relevante prevazute in prezenta hotarare. Operatorii economici relevanti coopereaza cu autoritatea de supraveghere a pietei in acest scop, daca este necesar.

(2) in cazul in care, pe parcursul evaluarii prevazute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pietei constata ca recipientul nu este conform cerintelor prevazute in prezenta hotarare, aceasta solicita de indata operatorului economic respectiv sa intreprinda toate masurile corective adecvate pentru a aduce recipientul in conformitate cu cerintele respective, sa retraga recipientul de pe piata sau sa il recheme intr-un interval de timp rezonabil, in functie de natura riscului stabilita de autoritatea de supraveghere a pietei.

(3) Autoritatea de supraveghere a pietei informeaza organismul notificat relevant in legatura cu masurile luate.

(4) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplica masurilor prevazute la alin. (2).

(5) In cazul in care autoritatea de supraveghere a pietei considera ca neconformitatea nu se limiteaza la teritoriul Romaniei, aceasta informeaza Comisia Europeana, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluarii si la actiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.

(6) Operatorul economic se asigura ca sunt intreprinse toate masurile corective adecvate pentru toate recipientele vizate pe care acesta le-a pus la dispozitie pe piata pe teritoriul Uniunii Europene.

(7) in cazul in care operatorul economic in cauza nu intreprinde masurile corective adecvate in termenul prevazut la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pietei ia toate masurile provizorii corespunzatoare pentru a interzice sau a restrange punerea la dispozitie a recipientului pe piata nationala sau pentru a retrage sau a rechema recipientul de pe piata.

(8) Autoritatea de supraveghere a pietei informeaza de indata Comisia Europeana, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si celelalte state membre cu privire la masurile luate potrivit alin. (7).

(9) Informatiile prevazute la alin. (8) includ toate detaliile disponibile, in special cu privire la datele necesare pentru a identifica recipientul neconform, originea recipientului, natura neconformitatii invocate si riscul implicat, natura si durata masurilor nationale luate, precum si argumentele prezentate de operatorul economic in cauza.

(10) Autoritatea de supraveghere a pietei indica, in special, daca neconformitatea se datoreaza uneia dintre urmatoarele situatii:

a) recipientul nu indeplineste cerintele cu privire la sanatatea sau siguranta persoanelor, la protectia animalelor domestice sau a bunurilor; sau

b) exista deficiente ale standardelor armonizate prevazute la art. 12 care confera prezumtia de conformitate.

(11) Atunci cand autoritatea din alt stat membru initiaza procedura, autoritatea de supraveghere a pietei din Romania informeaza fara intarziere Comisia Europeana si celelalte state membre cu privire la orice masuri adoptate si informatii suplimentare detinute cu privire la neconformitatea recipientului respectiv si, in caz de dezacord fata de masura notificata de acel stat membru, isi prezinta obiectiile.

(12) in cazul in care, in termen de trei luni de la primirea informatiilor prevazute la alin. (8), niciun stat membru sau Comisia Europeana nu a ridicat obiectii cu privire la o masura provizorie luata de autoritatea de supraveghere a pietei, masura este considerata justificata.

(13) Autoritatea de supraveghere a pietei se asigura ca se iau fara intarziere masurile restrictive corespunzatoare in legatura cu recipientul in cauza, cum ar fi retragerea recipientului de pe piata.

ARTICOLUL 34

(1) in cazul in care, la finalizarea procedurii prevazute la art. 33 alin. (6) - (8), se ridica obiectii la adresa unei masuri luate de un alt stat membru sau in cazul in care Comisia Europeana considera ca o masura nationala contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la initiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si/sau autoritatea de supraveghere a pietei participa la consultarile cu statele membre si cu operatorul ori operatorii economici relevanti si evalueaza masura nationala. Pe baza rezultatelor evaluarii respective, Comisia Europeana decide daca masura nationala este justificata.

 (2) in cazul in care masura nationala este considerata justificata, autoritatea de supraveghere a pietei adopta masurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piata a recipientelor neconforme si informeaza Comisia Europeana in consecinta. in cazul in care masura nationala este considerata nejustificata, autoritatea de supraveghere a pietei retrage aceasta masura.

ARTICOLUL 35

(1) in cazul in care, in urma efectuarii unei evaluari potrivit prevederilor art. 33 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pietei constata ca, desi un recipient este in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, acesta prezinta un risc pentru sanatatea sau siguranta persoanelor, pentru animale domestice ori bunuri, aceasta solicita operatorului economic respectiv:

a) sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca recipientul in cauza, in momentul introducerii pe piata, nu mai prezinta respectivul risc; sau

b) sa retraga recipientul de pe piata ori sa il recheme intr-un termen rezonabil, proportional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pietei.

(2) Operatorul economic se asigura ca sunt intreprinse masuri corective cu privire la toate recipientele pe care le-a pus la dispozitie pe piata in cadrul Uniunii Europene.

(3) Autoritatea de supraveghere a pietei informeaza de indata Comisia Europeana si celelalte state membre. Informatiile includ toate detaliile disponibile, in special datele necesare pentru identificarea recipientului respectiv, originea si lantul de furnizare aferent recipientului, natura riscului implicat, natura si durata masurilor nationale luate.

ARTICOLUL 36

(1) Fara a aduce atingere art. 33, autoritatea de supraveghere a pietei solicita operatorului economic relevant sa puna capat neconformitatii constatate, in cazul in care constata una dintre situatiile urmatoare:

a) marcajul CE a fost aplicat cu incalcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau ale art. 16 din prezenta hotarare;

b) marcajul CE nu a fost aplicat;

c) numarul de identificare al organismului notificat implicat in etapa de control al productiei a fost aplicat cu incalcarea prevederilor art. 16 sau nu a fost aplicat;

d) inscriptiile prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3 nu au fost aplicate sau au fost aplicate cu incalcarea prevederilor art. 16 sau ale pct. 1 din anexa nr. 3;

e) declaratia UE de conformitate nu a fost intocmita;

f) declaratia UE de conformitate nu a fost intocmita corect;

g) documentatia tehnica nu este disponibila sau este incompleta;

h) informatiile prevazute la art. 6 alin. (10) sau la art. 8 alin. (5) lipsesc, sunt false ori incomplete;

i) nu sunt indeplinite orice alte cerinte administrative prevazute la art. 6 sau la art. 8.

(2) in cazul in care neconformitatea prevazuta la alin. (1) se mentine, autoritatea de supraveghere a pietei ia toate masurile corespunzatoare pentru a restrictiona sau a interzice punerea la dispozitie pe piata a recipientului sau pentru a se asigura ca acesta este rechemat sau retras de pe piata.

CAPITOLUL VI Raspunderi si sanctiuni

 ARTICOLUL 37

(1) Autoritatea competenta in sensul prezentei hotarari este Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.

(2) Autoritatea care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si este responsabila pentru supravegherea pietei este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR.

ARTICOLUL 38

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1), referitoare la respectarea cerintelor prezentei hotarari si a cerintelor esentiale de securitate din anexa nr. 1, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizarii, retragerea de pe piata si interzicerea introducerii pe piata a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 6-9, referitoare la obligatiile producatorilor, reprezentantilor autorizati, importatorilor si distribuitorilor, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizarii, retragerea de pe piata si interzicerea introducerii pe piata a produselor neconforme;

c) nerespectarea prevederilor art. 11, referitoare la identificarea operatorilor economici, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializarii;

d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) referitoare la procedura de evaluare a conformitatii, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii si interzicerea introducerii pe piata a produselor neconforme;

e) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (3) si art. 14 alin. (3), referitoare la furnizarea in limba romana a informatiilor, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2) si (4), referitoare la intocmirea declaratiei de conformitate, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea introducerii pe piata si comercializarii produselor neconforme pana la eliminarea neconformitatilor;

g) nerespectarea prevederilor art. 16, referitoare la aplicarea marcajului, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, interzicerea utilizarii, retragerea de pe piata si interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul ISCIR.

(3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzilor prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(4) Orice decizie luata pe baza prezentei hotarari de catre ISCIR, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor, va mentiona:

a) temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari;

b) caile de atac impotriva deciziei ISCIR;

c) termenele pentru exercitarea cailor de atac; in cazul plangerii la organul de control care a aplicat sanctiunea, se va indica si termenul in care acesta trebuie sa se pronunte.

(5) Decizia prevazuta la alin. (4) este adusa imediat la cunostinta persoanelor interesate, Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, Comisiei Europene si celorlalte state membre.

(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


 CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

ARTICOLUL 39

(1) Autoritatea de supraveghere a pietei nu poate impiedica punerea la dispozitie pe piata si/sau punerea in functiune a recipientelor conforme cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care au fost introduse pe piata inainte de data de 20 aprilie 2016.

(2) Certificatele eliberate de organismele notificate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 454/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile in temeiul prezentei hotarari pana la expirarea valabilitatii acestora.

ARTICOLUL 40

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 41

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 20 aprilie 2016.

ARTICOLUL 42

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a recipientelor simple sub presiune, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

*

Prezenta hotarare transpune Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.
    
    PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul economiei, comertului si turismului,
Mihai Tudose
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

Bucuresti, 30 septembrie 2015.

Nr. 824.
Ioana Andreea Pavel de Ioana Andreea Pavel
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Hotararea nr. 824/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016