Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 

Norma ASF nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

de InfoTva.ro

de InfoTva.ro la 25 Aug. 2015 Exclusiv
Tags: norma 12/2015, autoritatea de supraveghere financiara, pensii facultative

Redam mai jos Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 633 din 20 august 2015.


Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (1), art. 19 si ale art. 20 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si (2) si ale a rt. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificar i si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din sedinta din data de 21 iulie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma stabileste prevederi referitoare la provenienta capitalului social subscris si varsat de catre fondatorii/actionarii societatii de pensii, de catre actionarii societatii de administrare a investitiilor si ai societatii de asigurare care sunt infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate, precum si la modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative, autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
Ajustarea TVA pas cu pas
Ajustarea TVA pas cu pas

Vezi detalii

Contabilitatea HORECA. Monografii contabile si cazuri practice
Contabilitatea HORECA. Monografii contabile si cazuri practice

Vezi detalii

Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari

Vezi detaliiArt. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Lege, la art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) De asemenea, prin situatii financiare se intelege bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune.

CAPITOLUL II Capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

Art. 3. - Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie sa aiba un capital social minim, in conformitate cu prevederile art. 20 din Lege.

Art. 4. - (1) Societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare-reasigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie sa aiba alocat din capitalul sau social, exclusiv pentru desfasurarea activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative, un capital social minim reprezentand echivalentul in lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Societatea de administrare a investitiilor care intentioneaza sa administreze si fonduri de pensii facultative trebuie sa aiba un capital social minim calculat prin insumarea nivelurilor minime legale prevazute de Lege si de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Societatea de asigurare-reasigurare care intentioneaza sa administreze si fonduri de pensii facultative trebuie sa aiba un capital social minim calculat prin insumarea nivelurilor minime legale prevazute de Lege si de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In vederea autorizarii ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de administrare a investitiilor sau, dupa caz, societatea de asigurare-reasigurare trebuie sa aiba autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., completarea obiectului de activitate, conform legislatiei specifice.
(5) Dupa obtinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este interzis orice transfer intre activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfasurarea activitatii de administrare a investitiilor sau, dupa caz, de asigurare-reasigurare si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 5. - In analiza provenientei capitalului social al societatii de pensii/administratorului vor fi avute in vedere urmatoarele:
a) provenienta fondurilor care vor fi utilizate ca participatie la capitalul social al administratorului;
b) natura activitatii desfasurate de fondatori/actionari;
c) informatii referitoare la activitatea fondatorilor/actionarilor, la tranzactiile desfasurate de acestia ori la influenta de orice natura la care sunt supusi si care conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca viitorul administrator sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 2.

Art. 6. - Sumele destinate participatiei la capitalul social al administratorului trebuie sa provina numai din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entitati fara personalitate juridica.

Art. 7. - Sumele destinate participatiei la capitalul social al administratorului trebuie sa nu provina:
a) de la persoane juridice ori alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice;
b) din jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si administratorilor;
c) din activitati care incalca prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare;
d) de la persoanele care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate conform lit. a), b) si c).

Art. 8. - Pentru fiecare dintre participantii la capitalul social, persoane fizice si juridice, administratorul transmite A.S.F., dupa caz:
a) extrasul de cont, ca dovada a varsarii integrale si in forma baneasca a aportului la capitalul social;
b) declaratia pentru participantii la capitalul social prevazuta in anexa nr. 1, completata si semnata de fiecare dintre participantii la capitalul social al societatii de pensii;
c) chestionarul pentru participantii la capitalul social prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre acestia.

CAPITOLUL III Modificarea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative

Art. 9. - Capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispozitiilor prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale legilor speciale in vigoare.

Art. 10. - Orice modificare a capitalului social al administratorului se va face in prealabil, cu aprobarea A.S.F.

Art. 11. - (1) Administratorul de fonduri de pensii facultative trebuie sa se asigure ca, pe toata durata de functionare, valoarea capitalului sau social nu scade sub valoarea capitalului social minim, prevazut la art. 4.
(2) Reintregirea capitalului social al administratorului de fonduri de pensii facultative se face in termen de maximum 6 luni de la data in care a inregistrat o valoare mai mica decat cea prevazuta de Lege.
(3) In situatia in care capitalul social scade sub valoarea prevazuta de Lege, administratorul va notifica A.S.F. fara intarziere si va proceda la reintregirea capitalului social, in conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 12. - Capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% din valoarea capitalului social minim impus de Lege pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane euro, active totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate in administrare.

Art. 13. - Sumele destinate participatiei la majorarea de capital social a administratorului de fonduri de pensii facultative trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Lege si in prezenta norma.

CAPITOLUL IV Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social

SECTIUNEA 1 Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social

Art. 14. - (1) Cererea pentru aprobarea modificarii capitalului social si pentru autorizarea modificarii actului constitutiv se depune si se inregistreaza la A.S.F. de catre administratorul de fonduri de pensii facultative.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de urmatoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificarii capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile, document care va contine inclusiv detalierea alocarii capitalului social pe obiecte de activitate;
b) hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;
c) mandatele de reprezentare in Adunarea generala extraordinara pentru actionarii persoane juridice;
d) extrasul de cont, ca dovada a varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social, pentru fiecare dintre participantii la capitalul social, persoane fizice si juridice, dupa caz;
e) declaratia pentru participantii la capitalul social prevazuta in anexa nr. 1, completata si semnata de fiecare dintre acestia, dupa caz;
f) chestionarul pentru participantii la capitalul social, prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre acestia, dupa caz;
g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificarii capitalului social si calculul raportului dintre activul net si capitalul social, inainte si dupa modificare.

Art. 15. - (1) A.S.F. hotaraste cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevazute la art. 14 alin. (1) in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Decizia de aprobare a modificarii capitalului social si de autorizare a modificarii actului constitutiv se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre A.S.F.

Art. 16. - (1) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 15 alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se solicita completarea sau inlocuirea acestora, dupa caz.

Art. 17. - Toate documentele depuse la A.S.F. vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.

SECTIUNEA a 2-a Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social

Art. 18. - Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute de Lege si de prezenta norma duce la respingerea cererii prevazute la art. 14 alin. (1).

Art. 19. - Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica administratorului de fonduri de pensii facultative in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 20. - Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 21. - O noua cerere pentru modificarea capitalului social poate fi adresata A.S.F. numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL V Raspunderea juridica

Art. 22. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor administratorului de fonduri de pensii facultative referitoare la reintregirea capitalului social;
b) nerespectarea prevederilor cap. II cu privire la capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative;
c) nerespectarea prevederilor art. 24.
(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 38 lit. c) si g), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. a) si k) si alin. (2)-(4) si (6)-(11) si ale art. 122 din Lege.

CAPITOLUL VI Dispozitii finale

Art. 23. - Administratorul de fonduri de pensii facultative inainteaza documentatia privind modificarea capitalului social la registrul comertului in vederea inregistrarii, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevazute la art. 15 alin. (2).

Art. 24. - In termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni de la registrul comertului, administratorul depune, in copie, la A.S.F.:
a) certificatul de inscriere de mentiuni;
b) certificatul constatator;
c) actul constitutiv in forma actualizata, asa cum a fost inregistrat la registrul comertului.

Art. 25. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma.

Art. 26. - (1) Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 ianuarie 2016.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga:
a) Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2006 pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienta capitalului social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societatii de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 8 mai 2008;
c) orice alte dispozitii contrare.

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,
Misu Negritoiu

Bucuresti, 5 august 2015.
Nr. 12.
Autor: InfoTva.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Votati articolul "Norma ASF nr. 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate
Atentie contabili!
Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]
Atentie contabili!
MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate Modificari importante privind TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti.!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTva.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"MODIFICARI Majore privind TVA. 5 studii de caz + explicatii detaliate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016