Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OUG nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 30 Oct. 2015 Exclusiv
Tags: ordonanta urgenta, oug 47/2015, rectificare bugetara

Regasiti mai jos Ordonanta de Urgenta 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare.Avand in vedere:

- analiza executiei veniturilor bugetare derulata pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii normale a activitatii acestora pana la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfasurarii normale a activitatii unitatilor administrativ-teritoriale pana la finele anului;

- posibilitatea platii transei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale obtinute in instanta de catre personalul din sectorul bugetar;

- plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care isi desfasoara activitatea, potrivit legii, in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pana la data de 31 decembrie 2015;

- adoptarea unor acte normative cu influente asupra veniturilor si cheltuielilor bugetare;

- asigurarea fondurilor pentru finantarea de baza a invatamantului superior, burse, manuale scolare, investitii;

- asigurarea fondurilor necesare majorarilor salariale aprobate personalului din unitatile sanitare incepand cu 1 octombrie 2015;

- asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistenta sociala si a taxelor de transmitere a acestora;

- alocarea de fonduri pentru finantarea cheltuielilor determinate de sustinerea sistemului de protectie a copilului, precum si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

- necesitatea asigurarii finantarii cheltuielilor de personal din invatamantul special, din centrele judetene de resurse si asistenta educationala, precum si ale unitatilor de invatamant preuniversitarde stat;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,

tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:

- riscul neasigurarii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii pana la finele anului;

- riscul neasigurarii fondurilor necesare desfasurarii normale a activitatii unitatilor administrativ-teritoriale pana la finele

anului;

- riscul neasigurarii fondurilor necesare pentru finantarea de baza a invatamantului superior, burse, manuale scolare, investitii;

- riscul neplatii salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care isi desfasoara activitatea, potrivit legii, in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pana la data de 31 decembrie 2015. Astfel, aceste cheltuieli, desi cuprinse in bugetul proiectului, nu vor putea fi considerate eligibile, ele ramanand cheltuieli definitive de la bugetul de stat sau bugetul beneficiarului;

- riscul neasigurarii fondurilor necesare finantarii cheltuielilor determinate de sustinerea sistemului de protectie a copilului, precum si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

- riscul neasigurarii fondurilor necesare finantarii cheltuielilor de personal din invatamantul special, din centrele judetene de resurse si asistenta educationala, precum si ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

- riscul neasigurarii fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistenta sociala si a taxelor de transmitere a acestora,

in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si

extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I

Dispozitii referitoare la rectificarea bugetara pe anul 2015

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 960 si 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2. - (1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli, pe capitole si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se diminueaza la venituri cu suma de 740,7 milioane lei si se majoreaza la cheltuieli cu suma de 2.985,4 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de

3.726,0 milioane lei.

Art. 3. - Se autorizeaza Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in anexa nr. 3/10/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Masini, echipamente si mijloace de transport", sa introduca fisa cod obiectiv 2 "Dotari independente", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 11 mii lei, asigurata prin diminuarea corespunzatoare a fisei cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investitiilor", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe".

Art. 4. - in cadrul influentelor aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta, in bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.53 "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", este majorat cu suma de 700 mii lei.

Art. 5. - Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa modifice anexa nr. 3/13/23 "Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare", pentru proiectul cod 1180 "Sistem de administrare si urmarire a procesului de elaborare de politici", prin modificarea valorii totale a proiectului si a creditelor de angajament pe anii anteriori.

Art. 6. - Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, in anexa nr. 3/13/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 80 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca", sa introduca obiectivul de investitii in continuare, cu fisa cod obiectiv 1067 "Conducta de interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia lasi-Ungheni", cu suma de 16.896 mii lei cu incadrarea in bugetul aprobat.

Art. 7. - (1) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe ca, in anexa nr. 3/14/23 "Fisa Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare", la proiectul 5414 "Noi masuri de modernizare si management integrat al serviciilor pentru cetateni", capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)", sa diminueze creditele de angajament si creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 "Finantare nationala", respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la alineatul 56.01.02 "Finantare externa nerambursabila" si sa suplimenteze corespunzator creditele de angajament si creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 4.800 mii lei.

(2) Pentru achizitionarea sediului filialei din localitatea Copaceni, raionul Sangerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural Roman "Mihai Eminescu" de la Chisinau, se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe, in anexa nr. 3/14/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul

67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 71,Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Constructii", sa introduca fisa cod obiectiv 1 "Achizitii de imobile" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, in suma de 72 mii lei cu incadrarea in bugetul aprobat.

(3) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe ca, in anexa nr. 3/14/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 "Cultura, recreere si religie", sa introduca titlul 71 "Active nefinanciare", suma asigurandu-se prin virari de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar, cu incadrare in prevederile aprobate.

Art. 8. - Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii", sa majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 9. - (1) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2015-2018", sa majoreze veniturile proprii la o pozitie distincta cu suma de 1.720 mii lei si cheltuielile la capitolul

51.10 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu suma de 1.720 mii lei.

(2) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/27 "Fisa programului", sa introduca programul bugetar "Centre for Excellence in Teritorial management and Cadastre (CENTRIC)", la capitolul

51.10 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu credite bugetare de angajament in suma de 1.720 mii lei si credite bugetare in suma de 1.720 mii lei.

Art. 10. - (1) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/21 "Fisa proiectului cu finantare din FEN de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare", sa introduca Proiectul MARE/2014/2022 "Cooperare transfrontaliera in domeniul planificarii maritime spatiale - MARSPLAN-BS", cu credite de angajament in suma de 180 mii lei la capitolul 80.08 "Actiuni generale, economice, comerciale si de munca", titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/21 "Fisa proiectului cu finantare din FEN de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare", sa introduca Proiectul "Legislatie, Economie, Competitie si Administratie - Dezvoltarea unei abordari multidisciplinare in combaterea fraudei in achizitiile publice", cu credite de angajament in suma de 12 mii lei, la capitolul 80.08 "Actiuni generale, economice, comerciale si de munca", titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".

Art. 11. - Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/27 "Fisa programului", sa majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 "Program pilot locuinte sociale pentru comunitatile de rromi", cu suma de 7.081 mii lei, la capitolul

70.01 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 12. - Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/27 "Fisa programului", sa diminueze creditele de angajament si creditele bugetare aferente programului bugetar cod 51 "Constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii" cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 13. - (1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizarii obiectivelor de investitii aflate in finantare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/27 "Fisa programului", sa majoreze valoarea totala a programului bugetar cod 1284 "Programul National de Dezvoltare Locala" la 17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000. 000 mii lei, si a creditelor bugetare cu suma de 1.000. 000 mii lei in anul 2015, la capitolul 70.01 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", si, corespunzator, sa majoreze creditele bugetare aferente estimarilor pe perioada 2016-2018 cu incadrarea in valoarea totala a programului.

(2) Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in anexa nr. 3/15/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categorii de investitii", la capitolul 70.01 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Masini, echipamente si mijloace de transport", la fisa cod obiectiv 2 "Dotari independente", sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei.

Art. 14. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, in anexa nr. 3/16/05 "Fisa Programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007", la programul 4091 "Programul de modernizare a administratiei fiscale - Banca Mondiala", capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", sa diminueze creditele de angajament pentru anul 2015 cu suma de 13.250 mii lei.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, in anexa nr. 3/16/27 "Fisa Programului", sa diminueze, cu suma de 82 mii lei, creditele bugetare si creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1003 "Servicii de asistenta juridica necesare implementarii Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes (MTN)»", la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 20 "Bunuri si servicii", si sa majoreze corespunzator, cu aceeasi suma, creditele bugetare si creditele de angajament aferente programului bugetar 982 "Servicii de informare financiara specializate si baze de date, necesare activitatii de administrare a datoriei publice", la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 20 "Bunuri si servicii".

Art. 15. - (1) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa diminueze, in anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurari si asistenta sociala", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului", cu suma de 1 mii lei.

(2) Se autorizeaza Ministerul Justitiei, in anexa nr. 3/17/05 "Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007", la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", sa suplimenteze creditele bugetare cu suma de 18.550 mii lei, potrivit influentei prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta, si creditele de angajament cu suma de 13.328 mii lei.

(3) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa efectueze, in anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii", urmatoarele modificari:

a) sa suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati", subcapitolul 16.10.03 "Taxe si tarife pentru utilizarea de licenta si autorizatii de functionare", cu suma de 100 mii lei;

b) sa diminueze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni si inchirieri", cu suma de 41 mii lei;

c) sa diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestari de servicii si alte activitati", subcapitolul 33.10.05 "Taxe si alte venituri din invatamant", cu suma de 1.293 mii lei.

(4) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa efectueze, in anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2015-2018", urmatoarele modificari:

a) la capitolul 61.10 "Ordine publica si siguranta nationala", la titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", sa suplimenteze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 3.800 mii lei si sa diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate" cu suma de 72 mii lei;

b) la capitolul 68.10 "Asigurari si asistenta sociala", sa diminueze titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului", cu suma de 30 mii lei.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, se autorizeaza Ministerul Justitiei sa aloce din bugetul propriu sume pentru plata serviciilor de consultanta pentru obtinerea acreditarii RENAR, precum si a arieratelor inregistrate de Spitalul "Praf. Dr. Constantin Angelescu" - unitate sanitara cu paturi in subordinea Ministerului Justitiei.

Art. 16. - (1) Pentru creditele de angajament prevazute in bugetul Ministerului Apararii Nationale, conform prevederilor art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze virari de credite de angajament neutilizate intre capitole si titluri de cheltuieli, precum si redistribuiri intre programe si sa comunice Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) in bugetul Ministerului Apararii Nationale este cuprinsa si suma de 452.731 mii lei, reprezentand credite bugetare aferente creditelor de angajament aprobate, conform prevederilor art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2015.

(3) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa repartizeze Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu "Academician stefan Milcu" subventie in completarea veniturilor proprii reportate si incasate in anul 2015, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate in bugetul Ministerului Apararii Nationale la capitolul 66.01 "Sanatate", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul

51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri catre institutii publice".

(4) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale ca pentru angajarea si utilizarea fondurilor publice destinate realizarii de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii nationale pentru care durata de indeplinire depaseste un an bugetar, precum si achizitiile publice efectuate de la/prin organizatii internationale sau de la guvernele altor state sa efectueze ordonantarea si plata obligatiilor pe baza actelor justificative din momentul angajarii fondurilor publice, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (8) si (10) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Lichidarea cheltuielilor astfel angajate, ordonantate si platite conform alin. (4), se va efectua ulterior pe baza documentelor de receptie cantitativa si calitativa a bunurilor, serviciilor si lucrarilor, dupa caz, in conformitate cu prevederile din angajamentele legale incheiate.

Art. 17. - (1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale, in anexa nr. 3/18/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 66.01 "Sanatate", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale", sa introduca obiectivul nou de investitii "Redimensionarea si modernizarea centralei termice - punct termic din cazarma 383 Galati", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 698 mii lei, finantarea fiind asigurata in cadrul bugetului aprobat.

(2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale, in anexa nr. 3/18/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente in strainatate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente in strainatate", sa introduca obiectivul nou de investitii "Placi comemorative in onoarea si memoria tuturor romanilor care au servit si au murit in Bosnia Hertegovina si in memoria sublocotenentului (post-mortem) Remus Branzan", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 27 mii lei, finantarea fiind asigurata in cadrul bugetului aprobat.

(3) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale, in anexa nr. 3/18/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 65.01 "invatamant", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea investitiilor", la fisa cod obiectiv 2 "Dotari independente", sa suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 1.150 mii lei, finantarea fiind asigurata in cadrul bugetului aprobat.

Art. 18. - Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne sa efectueze, in anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", urmatoarele modificari:

a) redistribuirea, in cadrul capitolului 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", a sumei de 65 mii lei de la alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare" la alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv";

b) diminuarea sumei de 600 mii lei, de la capitolul 68.01 .Asigurari si asistenta sociala", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului".

Art. 19. - Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne, in anexa nr. 3/19/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 71 "Active nefinanciare", sa suplimenteze creditele de angajament, la fisa cod obiectiv 2 "Dotari independente" cu suma de 1.301 mii lei si la fisa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d) astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege", cu suma de 2.999 mii lei.

Art. 20. - Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sa diminueze creditele de angajament pe anul 2015, in anexa nr. 3/20/04 "Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007", cu suma de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuandu-se de catre ordonatorul principal de credite.

Art. 21. - Se autorizeaza Ministerul Tineretului si Sportului sa introduca, in anexa nr. 3/21/27 la Programul Cod 361 "Promovarea sportului de performanta", urmatoarele modificari:

a) sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de

40.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 59 "Alte cheltuieli";

b) sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de

25.000 mii lei, la capitolul 67.10 "Cultura, recreere si religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".

Art. 22. - (1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2015, la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 12.772 mii lei se vireaza Ministerului Finantelor Publice, in vederea acoperirii sumelor compensate de catre Comisia Europeana, cu cheltuielile rambursate de aceasta din Programul Operational Asistenta Tehnica si din masura ISPA 2003R016PPE027 "Integrated Waste Management System in Galati and Surrounding".

(2) Ministerul Tineretului si Sportului vireaza, in termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ, suma de 5.472 mii lei pentru reintregirea contului RO24TREZ99954010100XXXXX "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta", deschis la Trezoreria operativa centrala si gestionat de Autoritatea de Certificare si Plata si, respectiv, suma de 7.300 mii lei pentru reintregirea contului R021BRDE450SV36476494500 "Disponibil aferent memorandumului de finantare ISPA Mediu", deschis la BRD, gestionat de Autoritatea de Certificare si Plata.

(3) Diferentele nefavorabile de curs valutar se asigura din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, iar diferentele favorabile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 23. - Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa introduca modificari in volumul si structura transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole judetene cuprinse in anexa nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole pe anul 2015".

Art. 24. -in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despagubiri civile", este cuprinsa suma de 1.852 mii lei, destinata stingerii obligatiilor de plata restante ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si institutiilor subordonate catre bugetul de stat, rezultate din nerecuperarea acestora de la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 25. - Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in anexa nr. 3/22/29 "Fisa obiectivului/proiectului/ categoriei de investitii", la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fisa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investitiilor".

Art. 26. - Se autorizeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sa suplimenteze, in anexa nr. 3/23/05 "Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007", creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei, la cod program 73 "Proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti".

Art. 27. - Se autorizeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sa diminueze, in anexa nr. 3/23/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015 - 2018 - sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii", veniturile proprii cu suma de 5.806 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 28. - Se autorizeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sa suplimenteze, in anexa nr. 3/23/21 "Fisa Proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare", la sursa 08 "Finantare externa nerambursabila", creditele de angajament la proiectul 2432 "Calea verde spre dezvoltare durabila" cu suma de 6.032 mii lei, din care la alineatul 56.17.01 "Finantare nationala" cu suma de 905 mii lei si la alineatul 56.17.02 "Finantare externa nerambursabila" cu suma de 5.127 mii lei.

Art. 29. - (1) Cu suma de 542.274 mii lei, prevazuta in bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societatilor comerciale", se majoreaza contributia statului la capitalul social al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.

(2) Suma prevazuta la alin. (1) se vireaza intr-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru achitarea catre Ministerul Transporturilor a taxei pe valoarea adaugata deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat si neutilizata pana la finele anului bugetar, aferenta perioadei 2000-2010 si nevirate la bugetul de stat, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acesteia.

(3) Suma primita potrivit alin. (2) intr-un cont de disponibil se vireaza de catre Ministerul Transporturilor la venituri ale bugetului de stat, in termen de 5 zile.

(4) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat", se va plati suma de 29.119,65 mii lei in contul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., conform Deciziei irevocabile nr. 263 din 23 ianuarie 2014, suma ce a fost utilizata de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. pentru achitarea din surse proprii a datoriilor restante catre furnizorii de investitii si a majorarilor de intarziere aferente.

(5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevazuta in bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societatilor comerciale", se majoreaza contributia statului la capitalul social al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.

(6) Suma prevazuta la alin. (5) se incaseaza de Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. intr-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza pentru acoperirea ratei aferente anului 2015, la creditul comercial contractat de la CEC Bank, avand ca obiect plata prestatiilor cu mentenanta materialului rulant din perioada 2009-2010.

(7) Cu suma de 126.000 mii lei, prevazuta in bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societatilor comerciale", se majoreaza contributia statului la capitalul social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.

(8) Suma prevazuta la alin. (7) reprezinta subcompensarea, de la bugetul de stat, a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de calatori aferent anilor 2008-2014, se incaseaza intr-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului si se utilizeaza cu conditia ca Ministerul Transporturilor sa isi asume subcompensarea aferenta acestei perioade, iar suma alocata sa se incadreze in cuantumul compensarii calculat potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 30. - (1) in bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despagubiri civile", este cuprinsa suma de 12.559 mii lei, destinata achitarii hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile stabilite in sarcina Ministerului Transporturilor, dupa cum urmeaza:

a) suma de 2.078 mii lei pentru plata Sentintei civile nr. 6.934/2012, ramasa irevocabila prin Decizia Curtii de apel Bucuresti nr. 1.772/2014;

b) suma de 2.783 mii lei pentru plata Sentintei civile nr. 2.272/2013, ramasa irevocabila prin Decizia I.C.C.J. din 4 iunie 2014;

c) suma de 7.698 mii lei pentru plata Sentintei arbitrale nr. 138 din 22 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa C.C.I.R.

(2) Din suma prevazuta in bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 2.838 mii lei se repartizeaza scolii Superioare de Aviatie Civila.

Art. 31. - Se autorizeaza Ministerul Transporturilor, in anexa nr. 3/24/21 "Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare", la sursa 08 "Finantare externa nerambursabila", sa suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5993 "Infrastructura transfrontaliera infrastructura de comunicatii intre Romania si Republica Moldova", cu suma de 4.694 mii lei la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatul 56.08.02 "Finantare externa nerambursabila".

Art. 32. - (1) Se autorizeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii stiintifice, la anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii", sa diminueze partea de venituri cu suma de 140.000 mii lei, astfel:

a) la capitolul 33.10 "Venituri din prestari servicii si alte activitati", cu suma de 135.000 mii lei;

b) la capitolul 36.10 "Diverse venituri", cu suma de 5.000 mii lei.

(2) Se autorizeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii stiintifice

sa detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevazute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.

Art. 33. - Se autorizeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii stiintifice, in anexa nr. 3/25/29 "Fisa obiectivului/proiectului/ categoriei de investitii", la capitolul 65.10 "invatamant", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Constructii", sa introduca obiectivul nou de investitii "Corp Anexa C2 - Statiunea de Cercetari Marine si Fluviale Sfantu Gheorghe, Tulcea la Universitatea din Bucuresti", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 154 mii lei, finantarea fiind asigurata din veniturile proprii ale Universitatii din Bucuresti.

Art. 34. - Se autorizeaza Ministerul Sanatatii ca, din bugetul aprobat la capitolul 66.01 "Sanatate", titlul 20 "Bunuri si servicii", sa efectueze plata stabilita de Curtea de Apel Bucuresti prin Decizia Penala nr. 537/A din Dosarul nr. 25.294/303/20109 (1.555/2014) a echivalentului in lei la data efectuarii platii a sumei de 4.270.000 euro.

Art. 35. - in cadrul influentelor aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta, in bugetul Ministerului Sanatatii la capitolul 66.01 "Sanatate", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", este majorat cu suma de 2.000 mii lei.

Art. 36. - in cadrul influentelor aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta, in bugetul Ministerului Sanatatii la capitolul 66.10 "Sanatate", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate", este diminuat cu suma de

20.000 mii lei.

Art. 37. - Se autorizeaza Ministerul Sanatatii, in calitate de operator de program in cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 pentru programul RO 19 "Initiative in Sanatate Publica", sa suplimenteze creditele de angajament prevazute in anexa nr. 3/26/25 "Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare", cu suma de 7.535 mii lei la pozitia "Finantare din FEN postaderare".

Art. 38. - (1) Se autorizeaza Ministerul Culturii sa suplimenteze veniturile proprii, in anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii", la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 2.829 mii lei.

(2) Se autorizeaza Ministerul Culturii, in anexa nr. 3/27/27 "Fisa programului", sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.000 mii lei aferente programului bugetar cod 1082 "Programul national de finantare a cercetarilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologica - Cetatile Dacice din Muntii Orastiei", la capitolul 67.01 "Cultura, recreere si religie", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice".

Art. 39. - Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa diminueze, in anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurari si asistenta sociala", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului", cu suma de 7 mii lei.

Art. 40. - Se autorizeaza Serviciul de Protectie si Paza, in anexa nr. 3/33/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Constructii", sa introduca fisa cod obiectiv 3 "c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 50 mii lei, respectiv fisa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, asistenta tehnica, pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar si de executie privind reparatiile capitale, precum si alte categorii de lucrari de interventii, cu exceptia celor incluse la lit. d), asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare in suma de 90 mii lei, finantarea fiind asigurata cu incadrarea in prevederile aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 41. - (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, in anexa nr. 3/35/23 "Fisa Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare", sa modifice denumirea proiectului 5716 "Servicii integrate de export pentru sprijin sustenabil al internationalizarii companiilor romanesti - Dezvoltarea capacitatii de export sustenabil a IMM-urilor prin adaugarea, crearea si captarea valorii in lantul valoric national" in "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania".

(2) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Turismului in anexa nr. 3/35/29 "Fisa obiectivului/proiectului/ categoriei de investitii", la capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare si constructii", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat", la fisa cod obiectiv 2 "Dotari independente", sa majoreze creditele de angajament si creditele bugetare cu suma de 15.507 mii lei, cu incadrarea in bugetul aprobat si respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (forma consolidata).

Art. 42. -in bugetul Ministerului Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, la capitolul "Actiuni generale, economice, comerciale si de munca", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 80.000 mii lei se utilizeaza pentru asigurarea sumelor restante solicitate de beneficiari in baza acordurilor de finantare incheiate conform Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Art. 43. - Se autorizeaza Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, in anexa nr. 3/36/29 "Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii", la capitolul 81.01 "Combustibili si energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investitii ale agentilor economici cu capital de stat", sa introduca obiectivul nou de investitii "Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 4 Batranesti", cu credite de angajament si, respectiv, credite bugetare in suma de 770 mii lei, respectiv obiectivul de investitii in continuare "Deschiderea si punerea in exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", cu credite de angajament si, respectiv, credite bugetare in suma de 15.795 mii lei, finantarea fiind asigurata in cadrul bugetului aprobat.

Art. 44. - Se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa suporte din bugetul propriu, de la o pozitie distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", suma de 257 mii lei reprezentand plata catre Comisia Europeana considerata ca neeligibila in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010-2011, conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08.TSE.RO.RAPPORT. FINAL.DOC.

Art. 45. - Se autorizeaza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in anexa nr. 3/40/23 "Fisa Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare", la sursa 01 "Buget de stat", sa diminueze creditele de angajament cu suma totala de 1.282 mii lei, la proiectul 4572 "Combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.25 "Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse", din care: 180 mii lei la alineatul

56.25.01 "Finantare nationala", 1.021 mii lei la alineatul 56.25.02 "Finantare externa nerambursabila" si 81 mii lei la alineatul 56.25.03 "Cheltuieli neeligibile".

Art. 46. - Se autorizeaza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sa transfere proiectul cod 6644 "imbunatatirea managementului la nivelul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, aferent competentelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor sustinute din instrumente structurale, bazata pe eficientizarea procesului de achizitie publica", din anexa nr. 3/52/21 "Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare", in anexa nr. 3/52/23 "Fisa Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare", sa modifice valoarea totala a proiectului, prevederile anului curent si creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori.

Art. 47. - Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene sa actualizeze creditele de angajament si creditele bugetare cuprinse in anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare", cod 1.1 Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", la articolul 56.22 "Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare", pe cele doua alineate 56.22.01 "Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare" si 56.22.02 "Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare", totalul creditelor de angajament si a creditelor bugetare aferente articolului 56.22 pe toata perioada de programare si pe ani bugetari, ramanand nemodificat.

Art. 48. - Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, ca in anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare", in cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", sa majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN", cu suma de 30.000 mii lei.

Art. 49. - (1) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, ca in anexa nr. 3/54/25 "Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare", in cadrul Politicii 01 "Programe finantate in cadrul PCUE", sa diminueze creditele de angajament la componenta 0101 "Finantarea din FEN postaderare", cu suma de 208.080 mii lei la Programul operational "Asistenta tehnica".

(2) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene ca, suplimentar fata de introducerea influentelor aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta, sa diminueze creditele bugetare pe anul 2015 in anexa nr. 3/54/25 "Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare", cu suma de 65.000 mii lei, la codul 02 "Contributie publica nationala totala", in cadrul Politicii 01 - Programe finantate in cadrul PCUE la Programul operational 07 "Programul operational sectorial Mediu (POS Mediu)".

Art. 50. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze plati pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevazute la momentul contractarii sau demararii procesului de contractare a imprumuturilor aferente emisiunilor de euroobligatiuni pe pietele externe si platii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi", titlul 20 "Bunuri si servicii", articolul 20.24 "Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor", alineatul

20.24.01 "Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe".

Art. 51. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2015, pentru finantarea cheltuielilor bugetelor locale, se majoreaza cu suma de 2.470.105 mii lei, din care:

a) 121.587 mii lei pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 3;

b) 902.343 mii lei pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 4;

c) 946.175 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

d) 500.000 mii lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, a carei repartizare pe judete se face prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, avand in vedere lungimea drumurilor judetene si comunale, capacitatea financiara a judetului si analizele de specialitate.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:

a) finantarii cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant special si ale centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;

b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala, in transele prevazute de actele normative in vigoare pentru anul 2015 si anul 2016, inclusiv platii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1);

c) platii diferentelor la contributiile sociale ce sunt in sarcina angajatorului, aferente sumelor platite prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala personalului din unitatile de invatamant special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala;

d) finantarii sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:

a) finantarii cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

b) platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in transele prevazute de actele normative in vigoare pentru anul 2015 si anul 2016, inclusiv platii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1);

c) platii diferentelor la contributiile sociale ce sunt in sarcina angajatorului, aferente sumelor platite prevazute prin hotarari judecatoresti, avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;

d) finantarii sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti;

e) finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prevazute la alin. (1) lit. c), au urmatoarea destinatie:

a) suma de 900.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, luandu-se in calcul doar sumele ce fac obiectul prezentului alineat;

b) suma de 19.550 mii lei, potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante ale unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Suceava, reprezentand rate de capital si dobanzi aferente imprumutului extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, aprobata prin Legea nr. 240/2011;

c) suma de 3.631 mii lei se aloca comunei Rozavlea, judetul Maramures, in baza Sentintei civile nr. 1.259/2014, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia nr. 85/R/2015 a Tribunalului Maramures;

d) suma de 68 mii lei se aloca comunei Olcea, judetul Bihor, in baza Sentintei civile nr. 401/CA/2012, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3.463/2014;

e) suma de 319 mii lei se aloca comunei Cabesti, judetul Bihor, in baza Sentintei civile nr. 188/CA/2014, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2.225/2015;

f) suma de 35 mii lei se aloca comunei Tuzla, judetul Constanta, pentru finantarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) suma de 168 mii lei se aloca comunei Buntesti, judetul Bihor, in baza Sentintei civile nr. 341/CA/2012-P.I a Curtii de Apel Oradea, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1.661/2014;

h) suma de 304 mii lei se aloca comunei llva Mica, judetul Bistrita-Nasaud, in baza Sentintei civile nr. 39/2014 a Curtii de Apel Cluj, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1.358/2015;

i) suma de 100 mii lei se aloca comunei Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud, in baza Sentintei civile nr. 39/2014 a Curtii de Apel Cluj, ramasa definitiva si irevocabila prin Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1.358/2015;

j) suma de 22.000 mii lei se aloca municipiului Drobeta-Turnu Severin, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asigurarea, in conditiile legii, a continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat catre populatie, in sezonul rece.

(5) Cu sumele repartizate, potrivit prevederilor prezentului articol, se rectifica bugetele locale.

(6) Economiile inregistrate la plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti, avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, precum si din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si pentru plata contributiilor aferente acestora, pentru aceeasi categorie de personal.

(7) Economiile inregistrate la finantarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judetelor, cu exceptia celor prevazute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finantarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanteaza din aceeasi sursa, fara a afecta finantarea celorlalte servicii care se asigura din suma totala repartizata.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local al unitatilor administrativ-teritoriale si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost alocate.

Art. 52. - (1) Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 6.

(2) in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse si fondurile aferente platii titlurilor executorii potrivit art. 54 alin. (1).

Art. 53. - Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ca, in anexa nr. 09/05 "Fisa programului", suplimentar fata de modificarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament corespunzatoare influentelor prevazute in anexa nr. 6, sa majoreze creditele de angajament pentru:

a) "Programele nationale de sanatate curative", cod 530, cu suma de 210.683 mii lei;

b) "Programul national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate", cod 659, cu suma de 60.083 mii lei.

CAPITOLUL II

Masuri bugetare

Art. 54. - (1) in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la termenul prevazut art. 35 alin. (5) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice de drept public, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, platesc a patra transa din sumele prevazute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotarare a Guvernului, pot fi majorate, in cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, precum si cheltuielile de personal prevazute in bugetele institutiilor subordonate finantate din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicarii prevederilor alin. (1).

Art. 55. - (1) in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) si c), art. 17 alin. (2) si art. 26 alin. (4) si (5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si ale art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa majoreze creditele bugetare aprobate la titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul 10.01 "Cheltuieli salariale in bani", alineatul 10.01.13 "Indemnizatii de delegare", prin diminuarea corespunzatoare a creditelor bugetare aprobate la titlul 20 "Bunuri si servicii", articolul 20.06 "Deplasari, detasari, transferari", alineatul 20.06.02 "Deplasari in strainatate", cu sumele aferente indemnizatiei de cazare acordate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal", intre capitolele de cheltuieli, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.

Art. 56. - Dupa alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Valoarea de maximum 100 milioane lei, prevazuta la alin. (2), se aplica pana la data de 15 noiembrie 2015."

Art. 57. - Plata dobanzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmarkse asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, capitolul 55.01 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi", titlul 30 "Dobanzi", articolul 30.01 "Dobanzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobanzi aferente datoriei publice interne directe".

Art. 58. - Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei statului, rezultat ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate la incheierea exercitiului bugetar 2015, se acopera din excedentul din anii precedenti.

Art. 59. - Pentru proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare din Programul operational "Asistenta tehnica", pentru care cheltuielile au fost efectuate anterior emiterii Deciziei de Finantare a Autoritatii de Management in alt procent de FEDR decat cel stabilit prin aceasta, reflectate in evidenta contabila a beneficiarului in sursa "finantare nationala", sunt considerate cheltuieli FEN.

Art. 60. - Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de la prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015, ale persoanelor care isi desfasoara activitatea, potrivit legii, in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor eligibile in cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2015.

Art. 61. - (1) in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, se pot aloca Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sume pentru acordarea de despagubiri producatorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa manifestat in perioada aprilie-septembrie 2015.

(2) in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor de plata restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 62. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera H) se introduce o noua litera, litera |2), cu urmatorul cuprins:

,,l2) cererea de lichidare a platilor pentru proiect - cerere de plata care insoteste cererea de plata finala si cuprinde facturile de avans si/sau cheltuielile estimate pentru ultimele doua luni de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectelor care se finalizeaza in luna decembrie 2015 conform prevederilor art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;".

2. Dupa articolul 179 se introduce un nou articol, articolul 17^10, cu urmatorul cuprins:

Art. 17^10. - (1) La depunerea ultimei cereri de plata, beneficiarii unici/liderii de parteneriate, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1)-(31), pot depune si o cerere de lichidare a platilor pentru proiect, care poate cuprinde: facturi de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii publice/achizitii aferente proiectelor implementate, pentru lunile noiembrie si decembrie, statele de plata estimate pentru plata salariilor expertilor din proiecte, state/ centralizatoare estimate pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor angajate in perioada de implementare a proiectului pe baza ultimului buget al proiectului aprobat. in cazul proiectelor derulate in parteneriat, cererea de lichidare a platilor pentru proiect va cuprinde sumele solicitate atat pentru liderul de parteneriat in calitate de beneficiar, cat pentru partenerii acestuia. Modelul cererii de lichidare a platilor pentru proiect va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene in termen de maximum 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei modificari.

(2) Cererea de lichidare a platilor pentru proiect se va aproba pe baza documentelor justificative, estimate, cu incadrarea in valoarea bugetului proiectului ramas de executat.

(3) Sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a platilor pentru proiect se vor vira de catre Autoritatea de management in conturile de venituri bugetare la subdiviziunea destinata prefinantarii, in cazul beneficiarilor institutii publice sau, dupa caz, in conturile de disponibilitati aferente prefinantarii ale beneficiarilor din sectorul privat.

(4) in cazul proiectelor derulate in parteneriat, Autoritatea de management vireaza sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a platilor in conturile de disponibilitati ale liderilor de parteneriat, iar acestia transfera sumele primite, in contul propriu sau in conturile partenerilor prevazute la alin. (3), dupa caz, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la incasare. Sumele ramase neutilizate vor fi restituite de catre beneficiari in conturile de unde au fost virate nu mai tarziu de 31 decembrie 2015, in caz contrar aplicandu-se mecanismul de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinantare beneficiarilor.

(5) Cererile de rambursare aferente Cererilor de lichidare a platilor pentru proiect se vor depune nu mai tarziu de 15 ianuarie 2016.

(6) Neincadrarea in termenele stabilite atrage dupa sine declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare a platilor pentru proiect cu consecintele suportarii acestora din resursele proprii ale beneficiarilor/partenerilor cu recuperarea sumelor acordate si nejustificate in termen.

(7) in cazul proiectelor care nu se finalizeaza pana la 31 decembrie 2015, cuprinse in lista elaborata la nivelul autoritatilor de management, beneficiarii unici/liderii de parteneriat pot depune in cadrul ultimei cereri de plata/rambursare facturi pentru livrarea bunurilor receptionate cantitativ dar care vor fi puse in functiune ulterior datei de 31 decembrie 2015 sau facturi pentru achizitia de materiale, receptionate in santier, necesare executiei lucrarilor ce vor fi realizate ulterior datei de 31 decembrie 2015, acceptate la plata, in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii si de alte reglementari legale in vigoare. in cazul in care Autoritatea de management constata diferente cantitative/calitative intre bunurile/materialele decontate si cele puse in functiune/in opera va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora si recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri."

Art. 63. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2015, functionarii publici si personalul contractual din Ministerul Finantelor Publice - aparat propriu, Agentia Nationala de Administrare Fiscala - aparat propriu, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili beneficiaza de 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta.

(2) Acordarea claselor de salarizare prevazute la alin. (1) se realizeaza prin majorarea salariului de baza, astfel cum au fost acordat pentru luna octombrie 2015, cu numarul de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevazut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului asimilat din punct de vedere al salarizarii cu personalul din Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.

(4) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul prevazut la art. 12 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna octombrie 2015, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice - aparat propriu, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - aparat propriu, Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pe perioada in care acesta intra sub incidenta art. 2 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 64. - Se mandateaza Ministerul Justitiei sa intreprinda toate demersurile legale necesare finantarii, proiectarii si executiei lucrarilor de interes public national de constructie, reabilitare, modernizare si reconversie functionala, pentru constructii administrative necesare functionarii sistemului judiciar, in zona centrala a municipiului Bucuresti, delimitata in conditiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferenta acestora, din urmatoarele surse de finantare: fonduri rambursabile, fonduri nerambursabile si fonduri de la bugetul de stat asigurate prin bugetul Ministerului Justitiei, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 65. - Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 960 si 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33. -in bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri intre unitati ale administratiei publice» este cuprinsa si suma de 7.000 mii lei, cuvenita potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 47. - Institutiile de invatamant preuniversitar asa cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele de pregatire, aplicatie, formare profesionala initiala si continua nonuniversitara, din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, suporta din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesionala si culturala a personalului apartinand institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe locurile finantate de la bugetul de stat, indiferent de institutiile din care provin acestia."

Art. 66. - La articolul 90 alineatul (1) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 31 iulie 2015, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,a) cu sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru intregul an 2015, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2014 pentru o fractiune de an;".

Art. 67. -in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numarul de posturi pentru personalul clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania, pentru care se asigura sprijin lunar la salarizare, prevazut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu douazeci de posturi, respectiv de la 15.251 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - pozitia "Cu studii superioare gradul I" de la 3.019 posturi la 3.039 posturi, aferent functiei clericale de preot.

Art. 68. - (1) in anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 141 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele rambursate Romaniei pentru Programul operational "Dezvoltarea capacitatii administrative", potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la gestiunea financiara pentru anumite state membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara, suma de 66.000 mii lei se va utiliza pentru asigurarea platii de catre autoritatea de management respectiva a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare/plata depuse de beneficiari.

(2) in aplicarea alin. (1), se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa vireze Autoritatii de certificare si plata suma de 66.000 mii lei, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite in cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscala al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in contul de disponibil 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational «Dezvoltarea capacitatii administrative»", deschis la Trezoreria Operativa Centrala pe numele Ministerului Finantelor Publice - Autoritatea de Certificare si Plata.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca urmare a diminuarii veniturilor bugetare cu suma de

66.000 mii lei.

Art. 69. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze si sa aprobe virari de credite bugetare si/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investitii in continuare" si "Obiective/proiecte de investitii noi" la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programul de investitii publice, anexa la bugetul acestora, in limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investitii cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, se modifica, dupa caz, corespunzator creditelor bugetare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 70. - (1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in volumul si in structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii, inclusiv la si de la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare externa nerambursabila (FEN) postaderare si cheltuieli de capital, precum si intre bugetele acestora, cu incadrarea in prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri catre institutii publice".

(2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii sa introduca modificari in volumul si in structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale institutiilor finantate integral din venituri proprii subordonate, inclusiv la si de la cheltuieli de personal, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare si cheltuieli de capital, cu incadrare in prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala".

Art. 71. - Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2015, sa efectueze virari de credite bugetare si/sau credite de angajament neutilizate, sa introduca proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile noi si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, detalierea modificarilor aprobate potrivit acesteia, precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

Art. 72. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) si art. 26 alin. (5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.787,9 milioane lei.

Art. 73. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 si art. 26 alin. (4) si (5) din Legea nr. 69/2010, republicata, precum si ale art. 2 si art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 182/2014:

a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2015 de -1,85%;

b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2015 de 7,4%;

c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii, precum si plafoanele nominale ale soldului bugetului de stat si bugetului institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonantei de urgenta;

d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 52.139,7 milioane lei, din bugetul de stat este de

21.256,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale este de 22.639,8 milioane lei, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este de

169,0 milioane lei, din bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii este de 7.521,2 milioane lei si din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei.

Art. 74. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,

Rovana Plumb

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Bucuresti, 23 octombrie 2015.

Nr. 47.

*) Anexele nr. 1- 6 sunt reproduse in facsimil.


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OUG nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016