Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

OPANAF nr. 50/2019: Noul model al Formularului 230 privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache la 25 Ian. 2019
Tags: formular 230, 2% impozit pe venit, opanaf

In Monitorul Oficial Partea I nr. 40 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul nr. 50/2019, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - ANAF.

Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, precum si a modelului si continutului unor formulare

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pus, joi - 10.01.2019, in dezbatere publica un proiect de ordin al OPANAF pentru formularul 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”. De asemenea, a fost publicat si modelul si continutul unor formulare.


Modelul formularului 230 poate fi consultat de AICI >>>

Ordinul nr.50/2019


In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art.1 - Se aproba "Procedura privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii", prevazuta in anexa nr.1.

Art.2 – (1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" si "Anexa nr.... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii", prevazute in anexa nr.2. 
(2) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare: 
a) ”Notificare privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, prevazut in anexa nr.3; 
b) ”Referat de stabilire a sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, prevazut in anexa nr.4; 
c) 258 “Decizie privind recuperarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult”, prevazut in anexa nr.5; 
d) 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”, prevazut in anexa nr.6. 

Art.3 - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art.2 alin.(1) si alin.(2) sunt prevazute in anexa nr.7. 

Art.4 - Anexele nr.1-7 fac parte integranta din prezentul ordin. 

Art.5 - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.316 din 11 aprilie 2018. 

Art.6 - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

INSTRUCTIUNI privind completarea formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" 
 

I. Depunerea formularului 

1. Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, in urmatoarele situatii, dupa caz: 
a) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult; sau 
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; 
sau c) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii. 
Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii. 
Formularul se depune de catre persoanele fizice care solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii. 

2. Termen de depunere - pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. 

3. Organul fiscal central competent Formularul se completeaza in doua exemplare: - originalul se depune la: 
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; 
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania. - copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia. 

4. Modul de completare si depunere 
4.1. Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular. 
4.2. Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau venituri din pensii si opteaza pentru directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private, completeaza in mod corespunzator formularul “Anexa nr.... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii". 
In aceasta situatie, se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230, cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta. 
4.3. Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire. 
4.4. Formularul “Anexa nr...... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" se depune numai cu formularul 230. 
4.5. Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia. 
4.6. Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii. 
 

II. Completarea formularului 

5. In rubrica "Anul" se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018). 

6. Sectiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
6.1. In caseta "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" se inscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 
6.2. In rubricile "Nume" si "Prenume" se inscriu numele si prenumele contribuabilului. 
6.3. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. 

7. Sectiunea II "Date privind categoriile de venit pentru care se solicita 2% sau 3,5% din impozitul anual potrivit art.79 alin.(1), art.82 alin.(6) si art.102 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal " 
Se bifeaza casuta/casutele corespunzatoare categoriei/categoriilor de venit realizat pentru care contribuabilul dispune asupra destinatiei sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual. 

8. Sectiunea III "Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii" 
8.1. Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii, in urmatoarele situatii, dupa caz: 
a) solicita virarea sumei reprezentand 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; sau 
b) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, si solicita restituirea acestora. 
8.2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand 2% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult. 
8.2.1. Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei. 
8.2.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult. 
8.2.3. Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult. 
8.2.4. Suma – se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult. 
8.2.5. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica ”Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii. 
8.3. Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora. 
8.3.1. Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private. 
8.3.2. Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata. 
8.3.3. Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private. 
8.3.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse. 

9. Sectiunea IV "Destinatia sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii" 
9.1. Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice care dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau pe veniturile din pensii pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii. 
9.2. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult furnizoare de servicii sociale acreditata cu cel putin un serviciu social licentiat - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult care este furnizoare de servicii sociale acreditata cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii. 
9.3. Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei. 
9.4. Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult. 
9.5. Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult. 
9.6. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica ”Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii. 

10. Sectiunea V "Date de identificare a imputernicitului" 
10.1. Se completeaza numai in cazul in care directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii sau pensii pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
10.2. In caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
10.3. In rubrica "Nume, prenume/Denumire" se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele imputernicitului. 
10.4. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.
 
Alina Georgiana Costache de Alina Georgiana Costache
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.manager.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "OPANAF nr. 50/2019: Noul model al Formularului 230 privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii":
Rating:

Nota: 3.92 din 5 din 59 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016