Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Declaratia 230 actualizata in 2020: Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Alina Georgiana Costache la 06 Mar. 2020
Tags: declaratia 230, impozit 2019, anaf, 5% din impozit

Este Oficial. In M. Of. al Romaniei, nr. 44 din 22.01.2020, a fost publicata procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii din 20.01.2020.

Tot in Monitorul Oficial nr. 44, partea I, din 22 ianuarie 2020, a fost publicat si Ordinul nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare 

Procedura a intrat in vigoare incepand cu data de 22 ianuarie 2020.

Extras din procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii din 20.01.2020.
 
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1.
(1) Potrivit dispozitiilor art. 1231 si 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
 
(2) Optiunea poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati.

2. in functie de natura venitului, optiunea se exercita prin completarea si depunerea la organul fiscal central competent a urmatoarelor formulare, dupa caz:
a) "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice";
b) 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat".

3. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice, din cadrul organului fiscal central competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

4. Prin organ fiscal central competent se intelege:
a) organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

Citeste si:

Este OFICIAL! Formularul 230 s-a modificat prin Ordinul nr. 147/2020

5. in sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) cerere reprezinta Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice sau Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230), dupa caz;
b) impozitul anual datorat reprezinta impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/castigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, dupa caz.

CAPITOLUL II
Organizarea evidentei cererilor si procesarea acestora

6. Compartimentul de specialitate organizeaza o evidenta, in format electronic, a cererilor primite.

7. Evidenta cererilor contine, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele contribuabilului;
b) domiciliul fiscal al contribuabilului;
c) codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;
d) numarul de inregistrare a cererii la organul fiscal;
e) perioada de valabilitate a optiunii;
f) modul de depunere a formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat", daca este cazul;
g) numarul de inregistrare la organul fiscal a borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230, daca este cazul;
h) datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entitatii nonprofit/unitatii de cult care a depus formularul 230 la organul fiscal, in format hartie pe baza de borderou, daca este cazul;
i) datele de identificare ale entitatii/entitatilor nonprofit/unitatii/unitatilor de cult inscrise in cerere;
j) numarul si data notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, daca este cazul;
k) motivul notificarii contribuabilului, daca este cazul;
l) data comunicarii notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, daca este cazul;
m) numarul si data adresei de raspuns a contribuabilului, daca este cazul;
n) raspunsul contribuabilului pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou, ca urmare a primirii notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult;
o) suma stabilita de organul fiscal reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatii nonprofit/unitatii de cult;
p) numarul si data borderoului care se transmite unitatii de trezorerie.

8.
(1) Compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta datele prevazute la pct. 7 lit. a) -i) in termen de o zi lucratoare de la primirea cererilor.
(2) La pct. 7 lit. e) se inscrie in evidenta perioada pentru care contribuabilul a solicitat distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, respectiv un an sau 2 ani, dupa caz.
(3) La pct. 7 lit. f), compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta urmatoarele date privind modalitatea de transmitere a formularului 230, dupa caz:
a) prin posta, in mod individual;
b) prin posta, pe baza de borderou;
c) direct la registratura organului fiscal, in mod individual;
d) direct la registratura organului fiscal, pe baza de borderou;
e) prin intermediul serviciului Spatiul privat virtual.
(4) La pct. 7 lit. g), compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta numarul si data borderoului de predare-primire, in cazul in care formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou de catre reprezentantul entitatii nonprofit/unitatii de cult beneficiare a sumei.
(5) La pct. 7 lit. i), compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta urmatoarele date privind entitatea nonprofit/unitatea de cult inscrisa in cerere:
a) denumirea entitatii beneficiare;
b) codul de identificare fiscala;
c) contul bancar.
Compartimentul de specialitate preia in evidenta si entitatile nonprofit/unitatile de cult pentru care contribuabilii au solicitat, in anul anterior, distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual, pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de 2 ani.

9.
(1) Compartimentul de specialitate prelucreaza cererile in termen de maximum 15 zile de la primirea acestora.
(2) Cererile depuse peste termenul legal prevazut de lege nu vor fi prelucrate de catre compartimentul de specialitate, iar contribuabilii vor fi notificati in acest sens.
 
 
CAPITOLUL III
Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou de catre reprezentantul entitatii nonprofit/unitatii de cult beneficiare a sumei

10. Pe baza datelor din evidenta constituita conform pct. 7, compartimentul de specialitate identifica contribuabilii pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou.

11.
(1) in cazul contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou, compartimentul de specialitate emite si transmite contribuabililor "Notificarea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, completata in mod corespunzator.
(2) Nu se emite notificarea prevazuta la alin. (1) in cazul in care contribuabilul a depus individual un formular 230, prin posta, direct la registratura organului fiscal sau prin intermediul serviciului Spatiul privat virtual.

12.
(1) Notificarea prevazuta in anexa nr. 3 la ordin se emite si se transmite contribuabilului in termen de 5 zile de la procesarea cererilor.
(2) Dupa emiterea notificarii prevazute in anexa nr. 3 la ordin, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta datele prevazute la pct. 7 lit. j) si k).
(3) La pct. 7 lit. k), compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta motivul notificarii contribuabilului, respectiv faptul ca formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou.

13. Notificarea se comunica potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste si:

Ordinul nr. 147/2020: Instructiuni privind completarea Formularului 230

14.
(1) Dupa comunicarea notificarilor, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta la pct. 7 lit. l) data comunicarii acestora.
(2) Data comunicarii notificarii se inscrie in evidenta:
a) in ziua urmatoare termenului de 15 zile de la data punerii la dispozitia persoanei fizice a documentului comunicat prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV);
b) in termen de 24 de ore de la primirea informatiei privind data comunicarii notificarii.

15. Pentru notificarile comunicate, compartimentul de specialitate asteapta raspunsul contribuabilului 30 de zile de la data comunicarii notificarii, dar nu mai mult de 45 de zile.

16.
(1) in termen de o zi lucratoare de la primirea raspunsului de la contribuabil, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta datele prevazute la pct. 7 lit. m) si n).
(2) La pct. 7 lit. n), compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta raspunsul contribuabilului ca urmare a primirii notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, respectiv:
a) da - recunoaste optiunea;
b) nu - comunica faptul ca nu a facut optiunea.

17.
(1) Zilnic, compartimentul de specialitate intocmeste lista contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie pe baza de borderou, in cazul carora s-a implinit termenul de 45 de zile de la data comunicarii notificarii prevazute in anexa nr. 3 la ordin, precum si a contribuabililor care au depus cererea in mod individual.
(2) Din lista sunt eliminate acele entitati pentru care contribuabilii au comunicat in scris organului fiscal faptul ca nu si-au exercitat optiunea.
(3) La pct. 7 lit. e), compartimentul de specialitate actualizeaza in evidenta perioada de valabilitate a optiunii, conform raspunsului primit de la contribuabil.

CAPITOLUL IV
Stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat

18.
(1) Compartimentul de specialitate stabileste baza de calcul al sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, pe baza datelor din evidenta fiscala, avand in vedere urmatoarele, dupa caz:
a) impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor din formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" si/sau formularul 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania";
b) impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva din formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" sau din "Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice";
c) impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit";
d) impozitul datorat pe venitul/castigul net anual impozabil, realizat din Romania, din "Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice";
e) impozitul anual datorat in Romania pe venitul realizat din strainatate, dupa deducerea creditului fiscal, din "Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".
(2) in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala sau veniturilor din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, realizate din Romania, compartimentul de specialitate verifica in evidenta fiscala constituita pe baza formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" daca contribuabilul a optat la angajator/platitorul de venit pentru calcularea, retinerea si plata de catre acesta a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul lunar datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii.
(3) in situatia in care in urma verificarilor efectuate organul fiscal constata ca persoana fizica a optat pentru calcularea, retinerea si plata de catre angajator/platitorul de venit a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul lunar datorat, la stabilirea de catre organul fiscal a bazei de calcul al sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private nu se ia in calcul impozitul aferent sursei de venit pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul, retinerea si plata sumei reprezentand pana la 3,5%.
 
CAPITOLUL V
Stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private

19. in vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate verifica datele inscrise de contribuabili in cerere, precum si documentele prezentate (de exemplu: contractul incheiat intre parti, documentele de plata), si in cazul in care se constata erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifica contribuabilii in vederea clarificarii situatiei.

20. Compartimentul de specialitate stabileste plafonul admis de lege prin aplicarea cotei de 3,5% asupra bazei de calcul determinate potrivit pct. 18.

21. Compartimentul de specialitate verifica daca suma platita pentru bursa privata se incadreaza in plafonul admis de lege si stabileste cheltuielile admise cu bursa privata astfel:
a) in situatia in care suma platita este mai mare decat plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul acestui plafon;
b) in situatia in care suma platita este mai mica decat plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul sumei platite.

22. in situatia contribuabililor care dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult si pentru acordarea de burse private, in vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii, compartimentul de specialitate verifica daca suma inscrisa in cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata, depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat. in situatia in care plafonul admis de lege este depasit, suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

23.
(1) Compartimentul de specialitate stabileste cheltuielile admise cu bursele private, acordate potrivit legii, pe baza documentelor prezentate de contribuabil, precum si a datelor existente in evidenta fiscala si emite decizia privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formular 255), prevazuta in anexa nr. 6 la ordin.
(2) Comunicarea deciziilor de impunere privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectueaza de catre compartimentul de specialitate, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
(3) in termen de 24 de ore de la primirea informatiei privind data comunicarii deciziilor privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta fiscala data comunicarii acestora, urmand ca ulterior sa fie transmise automat, prin sistemul informatic, catre aplicatiile informatice utilizate de compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori persoane fizice.
 

CAPITOLUL VI
Stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult

24. Stabilirea plafonului admis de lege se realizeaza de compartimentul de specialitate prin aplicarea cotei de 3,5% asupra bazei de calcul determinate potrivit pct. 18.

25. in vederea stabilirii sumelor de virat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate are in vedere urmatoarele:
(1) in situatia contribuabililor care nu au completat in cerere rubrica "Suma", referitoare la sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult, suma de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege.
(2) in situatia contribuabililor care au completat in cerere rubrica "Suma" pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult, compartimentul de specialitate verifica incadrarea acesteia in plafonul admis de lege si stabileste suma de virat entitatii beneficiare astfel:
a) in situatia in care suma completata in cerere este mai mare decat plafonul admis de lege, suma de virat se stabileste la nivelul acestui plafon;
b) in situatia in care suma completata in cerere este mai mica decat plafonul admis de lege, suma de virat se stabileste la nivelul sumei inscrise in cerere.
(3) in situatia in care persoana fizica opteaza pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, si nu a completat in cerere rubrica "Suma", suma de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege si se distribuie, in mod egal, entitatilor nonprofit/unitatilor de cult beneficiare.
(4) in situatia in care persoana fizica opteaza pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, si a completat in cerere rubrica "Suma", compartimentul de specialitate verifica incadrarea in plafonul admis de lege a sumei totale inscrise in cerere si stabileste sumele de virat astfel:
a) in situatia in care suma totala completata in cerere este mai mica decat plafonul admis de lege, sumele de virat fiecarei entitati nonprofit/unitati de cult se stabilesc la nivelul fiecarei sume inscrise in cerere;
b) in situatia in care suma totala completata in cerere este mai mare decat plafonul admis de lege, suma totala de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege si se distribuie, proportional cu ponderea sumelor completate, fiecarei entitati nonprofit/unitati de cult beneficiare.
(5) in situatia in care persoana fizica opteaza pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, si a completat in cerere rubrica "Suma" numai pentru o parte din entitatile beneficiare, compartimentul de specialitate verifica incadrarea in plafonul admis de lege a sumei totale inscrise in cerere si stabileste sumele de virat astfel:
a) in situatia in care suma totala completata in cerere este mai mica decat plafonul admis de lege, sumele de virat fiecarei entitati nonprofit/unitati de cult se stabilesc la nivelul fiecarei sume inscrise in cerere, iar diferenta se distribuie in mod egal celorlaltor entitati nonprofit/unitati de cult beneficiare;
b) in situatia in care suma totala completata in cerere este mai mare decat plafonul admis de lege, suma totala de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege si se distribuie proportional fiecarei entitati nonprofit/unitati de cult beneficiare. Pentru entitatile nonprofit/unitatile de cult pentru care nu este completata rubrica "Suma", suma solicitata se considera, in mod conventional, ca fiind rezultatul impartirii plafonului admis de lege la numarul de entitati nonprofit/unitati de cult beneficiare.

26.
(1) in vederea virarii sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate verifica datele inscrise in cerere si, in cazul in care constata erori, transmite contribuabilului o notificare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
(2) Notificarea se comunica potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Termenul de solutionare a cererilor care contin erori se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data notificarii contribuabilului si data prezentarii informatiilor solicitate.
(4) in cazul in care constata erori sau modificari privind datele de identificare ale entitatii nonprofit/unitatii de cult (denumirea, codul de identificare fiscala, contul bancar - IBAN) si poate identifica elementele necesare stabilirii sumei de virat, direct de la entitatea nonprofit/unitatea de cult sau din alte surse, compartimentul de specialitate efectueaza corectia datelor, fara notificarea contribuabilului.

27.
(1) Virarea sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza in maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.
(2) in cazul in care contribuabilul a optat pentru distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult pentru o perioada de 2 ani, pentru cel de-al doilea an virarea sumelor se efectueaza in anul urmator depunerii cererii, in termen de 90 de zile de la expirarea termenului legal de exercitare a optiunii, potrivit legii.

28.
(1) inainte de transmiterea borderoului catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate are obligatia sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit legii. in situatia in care entitatea beneficiara nu indeplineste aceasta conditie, compartimentul de specialitate informeaza contribuabilul ca organul fiscal nu poate efectua transferul sumei in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, precum si motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.
(2) in vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate editeaza cu ajutorul aplicatiei informatice un borderou, care se transmite unitatii de trezorerie, cu urmatoarele informatii:
a) numarul/data borderoului;
b) denumirea entitatii nonprofit/unitatii de cult;
c) codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult;
d) simbol cont bancar (IBAN);
e) suma.
(3) Borderoul se aproba de catre conducatorul unitatii fiscale, cu mentiunea "Bun de plata", si se transmite unitatii de trezorerie cel tarziu in termen de 80 de zile de la data depunerii formularelor.

29. Compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta datele prevazute la pct. 7 lit. o) si p).
 

CAPITOLUL VII

Recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult

30. in situatia in care contribuabilii aduc la cunostinta organului fiscal competent, in scris, faptul ca nu si-au exercitat optiunea pentru virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pe venit in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult mentionate in notificarea primita, iar viramentul sumelor in contul entitatilor beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare in vederea recuperarii sumelor virate in mod necuvenit.

31. Compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent pentru primirea si procesarea formularului 230 intocmeste "Referatul de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut in anexa nr. 4 la ordin, denumit in continuare referat.

32. Referatul se intocmeste atat pe baza informatiilor din borderourile de predare-primire a formularelor 230 depuse la organul fiscal de
catre entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei, cat si pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala si cuprinde urmatoarele date:
a) datele de identificare a entitatii nonprofit/unitatii de cult;
b) numarul, data borderoului de predare-primire depus de entitatea nonprofit/unitatea de cult si pozitia din borderou;
c) suma virata entitatii nonprofit/unitatii de cult in mod necuvenit;
d) contul bancar - IBAN in care a fost virata suma in mod necuvenit;
e) data virarii sumei.

33. Referatul se avizeaza de seful compartimentului cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale persoane fizice si se aproba de catre conducatorul unitatii fiscale.

34. Compartimentul prevazut la pct. 31 transmite lunar referatele catre compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili, declaratii fiscale, bilanturi persoane juridice din cadrul organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrata entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei virate in mod necuvenit.

35. Pe baza referatelor primite, compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili, declaratii fiscale, bilanturi persoane juridice din cadrul organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrata entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei emite si comunica formularul 258 "Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut in anexa nr. 5 la ordin.

36. Decizia se emite pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care au fost primite referatele prevazute la pct. 31.

37. Decizia se comunica entitatii nonprofit/unitatii de cult prin modalitatile prevazute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
38. in termen de 24 de ore de la primirea informatiei privind data comunicarii deciziilor, compartimentul prevazut la pct. 35 inregistreaza in evidenta fiscala data comunicarii acestora.

39.
(1) Dupa inregistrarea in evidenta fiscala a datei comunicarii deciziilor, in termen de 24 de ore, compartimentul prevazut la pct. 35 transmite automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin decizii si data comunicarii acestora catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori persoane juridice din cadrul organului fiscal care administreaza entitatea nonprofit/unitatea de cult.
(2) Sumele de recuperat care au fost transferate in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se stabilesc in termenul de prescriptie prevazut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Dispozitiile art. 9 din Codul de procedura fiscala se aplica corespunzator.
40. Decizia impreuna cu referatul se arhiveaza la dosarul fiscal al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
 
Alina Georgiana Costache de Alina Georgiana Costache
Redactor Fiscalitatea.ro si InfoTVA.manager.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Declaratia 230 actualizata in 2020: Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 5 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016