Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Situatiile financiare trimestriale centralizate NU se mai trimit pe suport hartie la Ministerul Finantelor(Ordinul 494/2021)

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 19 Apr. 2021 Exclusiv
Tags: situatii financiare, situatii financiare trimestriale

Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 404 din 16 aprilie 2021.

 
Coform actului normativ care a intrat in vigoare din data de 16 aprilie 2021, situatiile financiare trimestriale centralizate, intocmite de institutiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se mai transmit pe suport hartie la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate.

Situatiile financiare trimestriale se transmit in formatul electronic generat de programul informatic pus la dispozitie de Ministerul Finantelor, precum si scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare, semnate de catre persoanele cu atributii in acest sens, insotite de o adresa de inaintare.

Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord intre Ministerul Finantelor sau unitatile subordonate, dupa caz, si institutiile publice
 

 

Extras din Ordin:
 

Art. 1. -
(1) Situatiile financiare trimestriale centralizate, intocmite de institutiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se mai transmit pe suport hartie la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate.
 
(2) Situatiile financiare trimestriale centralizate prevazute la alin. (1) se transmit in formatul electronic generat de programul informatic pus la dispozitie de Ministerul Finantelor, precum si scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementarile contabile in vigoare, semnate de catre persoanele cu atributii in acest sens, insotite de o adresa de inaintare.
 
(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevazute la alin. (1) se stabilesc de comun acord intre Ministerul Finantelor sau unitatile subordonate, dupa caz, si institutiile publice.
 
(4) Raspunderea privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finantelor sau la unitatile subordonate revine ordonatorilor de credite ai institutiilor publice.
 
(5) Documentele prevazute la alin. (2) transmise la Ministerul Finantelor si la unitatile subordonate pot fi semnate cu semnatura electronica calificata.
 
(6) In situatia in care pana la data de 31 martie 2021 nu sunt incheiate protocoalele de predare-preluare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, situatiile financiare centralizate la trimestrul I se intocmesc pentru ministerele existente inainte de intrarea in vigoare a ordonantei si se semneaza de catre ordonatorii de credite ai institutiilor reorganizate.
 
Art. 2. -
Dupa primul paragraf al punctului 1.5. (8). 2 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou paragraf, paragraful doi, cu urmatorul cuprins:
 
"
La anexa 27 «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de . . .», col. 11 «Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completeaza cu informatii de catre institutiile publice."
 
Art. 3. -
Paragraful al saptelea de la punctul 4.32 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Fondurile ce se pun la dispozitia Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor - Actiuni generale, de la capitolul 80.01 «Actiuni generale economice, comerciale si de munca», titlul XVI «imprumuturi» cod 80, articol «Fonduri de la bugetul de stat puse la dispozitia EXIMBANK» cod 80.11, se inregistreaza in contabilitatea Trezoreriei centrale cu ajutorul contului 2670208 «Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi incasate in cursul exercitiilor viitoare)» si se raporteaza in anexa 40a «Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de . . .», la randul 76".
 
Art. 4. -
Anexa 40a "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de..." la Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Denumirea randului 272 "Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S22)" se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"
Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S22 + S124), din care:".2. Se introduce un nou rand distinct, randul 272.1 "Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari" (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S124)".
 
Art. 5. -
Anexa nr. 3 "Corelatiile intre formularele de situatii financiare trimestriale" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La titlul II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", dupa punctul (6) "Corelatii intre formularul «Situatia fluxurilor de trezorerie la data. . .» (cod 04) si formularul anexa 40a «Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de. . .» (cod 17)" se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
 
"
(7) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):
 
(7).1. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», intocmite pe fiecare sursa de finantare, mai putin sursa de finantare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
 
(7).2. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», intocmite pe fiecare sursa de finantare, mai putin sursa de finantare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
 
NOTa:
 
Randurile din corelatiile de la pct. (7).1 si (7).2 se actualizeaza corespunzator ca urmare a completarii clasificatiei economice a indicatorilor finantelor publice.(8) Corelatii in cadrul formularului «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare):
 
(8).1. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzator fondului sau programului finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si la titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
 
NOTa:
 
Randurile din corelatia de la pct. (8).1 se actualizeaza corespunzator ca urmare a completarii clasificatiei economice a indicatorilor finantelor publice.
 
(9) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):
 
(9).1. Rd. 02 (col. 1 + . . . + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.
 
(9).2. Rd. 11 (col. 1 + . . . + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare."
 
2. La titlul III "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313), dupa punctul (6) "Corelatii intre formularul «Situatia fluxurilor de trezorerie la data. . .» (cod 04) si formularul anexa 40b «Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de. . .» (cod 18) se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
 
"
(7) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare):
(7).1. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», intocmite pe fiecare sursa de finantare, mai putin sursa de finantare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
 
(7).2. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cotaparte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», intocmite pe fiecare sursa de finantare, mai putin sursa de finantare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
 
NOTa:
 
Randurile din corelatiile de la punctele (7).1 si (7).2 se actualizeaza corespunzator ca urmare a completarii clasificatiei economice a indicatorilor finantelor publice.
 
(8) Corelatii in cadrul formularului «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare):
 
(8).1. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzator fondului sau programului finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si la titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
 
NOTa:
 
Randurile din corelatia de la punctul (8).1 se actualizeaza corespunzator ca urmare a completarii clasificatiei economice a indicatorilor finantelor publice.
 
(9) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare):
 
(9).1. Rd. 02 (col. 1 + . . . + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.
(9).2. Rd. 11 (col. 1 + . . . + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare."
 
3. La titlul IV "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale din subsectorul Asigurari sociale (S1314)", dupa punctul (6) "Corelatii intre formularul «Situatia fluxurilor de trezorerie la data. . .» (cod 04) si anexa 40c «Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de. . .» (cod 19)" se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
 
"
(7) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):
 
(7).1. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», intocmite pe fiecare sursa de finantare, mai putin sursa de finantare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
 
(7).2. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzatoare fondurilor sau programelor din care sunt finantate proiectele cofinantate de Uniunea Europeana sau de alti donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 intocmite pe fiecare sursa de finantare, mai putin sursa de finantare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
 
NOTa:
 
Randurile din corelatiile de la punctele (7).1 si (7).2 se actualizeaza corespunzator ca urmare a completarii clasificatiei economice a indicatorilor finantelor publice.
 
(8) Corelatii in cadrul formularului «Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situatiile financiare):
 
(8).1. Rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 si rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzator fondului sau programului finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» si la titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
NOTa:
 
Randurile din corelatia de la punctul (8).1 se actualizeaza corespunzator ca urmare a completarii clasificatiei economice a indicatorilor finantelor publice.
 
(9) Corelatii intre formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) si formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare):
 
(9).1. Rd. 02 (col. 1 + . . . + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare.
 
(9).2. Rd. 11 (col. 1 + . . . + col. 10) din formularul «Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situatiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situatiile financiare), intocmite pe surse de finantare."
 
Art. 6. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
 
Art. 7. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Situatiile financiare trimestriale centralizate NU se mai trimit pe suport hartie la Ministerul Finantelor(Ordinul 494/2021)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016