Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 13-17 aprilie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 22 Apr. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte ...

LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente

Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate persoanele fizice si persoanele juridice care se pot asocia si pot constitui societati comerciale, aducand cateva modificari in ceea ce priveste structura de conducere a acestor forme de organizare.

Important!
Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat in conformitate cu dispozitiile art. 38 si 39, la cererea consiliului de administratie, respectiv a directoratului.
Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. In aprecierea independentei unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute in vedere criteriile prevazute la art. 138^2 alin. (2).
Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate sau ai caror angajatori sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta cu aceasta;


c) persoanele carora le este interzisa functia de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere si al directoratului, in temeiul art. 73^1;
d) persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.
Dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare.
=============================
HOTARARE nr. 432 din 8 aprilie 2009
privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 14 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza unitatile administrativ-teritoriale carora li se asigura finantarea proiectelor din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.
Important!
Se aproba repartizarea sumei de 662.002 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor necesare executiei lucrarilor de investitii prevazute in cererile de finantare declarate eligibile, selectate in conditiile legii, in baza criteriilor stabilite in Ghidul de eligibilitate.
Unitatilor administrativ-teritoriale prevazute in anexa li se asigura finantarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate bugetelor locale, pana la nivelul sumei rezultate in urma indeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, dar nu mai mult decat suma prevazuta in cererea de finantare aprobata, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007.
=============================
HOTARARE nr. 09/64 din 14 martie 2009
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale nr. 07/58/2007
Emitent: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONFERINTA NATIONALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza expertii contabili si contabilii autorizati stabilind modalitatea de exercitare a actiunii disciplinare.
Important!
Abaterile sanctionabile disciplinar enumerate la pct. 121 si 122 din Regulamentul de organizare si functionare acopera o mare parte din prevederile cu caracter dispozitiv sau restrictiv stipulate in prezentul regulament, precum si in actul normativ mentionat la pct. 10 din prezentul regulament. Faptul ca abaterile enumerate nu sunt exhaustive rezulta si din finalul textului de la lit. o) a pct. 121 din Regulamentul de organizare si functionare, avand enuntul «orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale Corpului».
Comisiile de disciplina, prin completele de judecata, trebuie sa analizeze cu discernamant si obiectivitate abaterile reclamate, incadrarea lor in prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea si conduita etica si profesionala a profesionistilor contabili mentionate la pct. 13, sa asigure o judecata dreapta si sa aplice, unde este cazul, sanctiunea disciplinara corespunzatoare, in raport cu natura si gravitatea abaterilor, cu consecintele acestora si cu gradul de vinovatie a faptuitorului."
Se pot adresa comisiilor de disciplina cu reclamatii (plangeri, sesizari) pentru abateri disciplinare savarsite de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati:
a) persoanele fizice si juridice interesate;
b) Consiliul Superior, consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora;
c) directorul general executiv al Corpului este abilitat sa ii propuna Comisiei superioare de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea [pct. 39 lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare];
d) presedintii consiliilor filialelor Corpului, pentru abaterile constatate in actiunile efectuate potrivit Regulamentului privind controlul de calitate in profesia contabila, in conditiile prevazute in prezentul regulament, precum si in alte situatii;
e) ceilalti membri ai Corpului.
Comisiile de disciplina se pot autosesiza pe baza materialelor aparute in mass-media, in care se fac referiri la abateri disciplinare care ar fi fost savarsite de profesionistii contabili membri ai Corpului, procedand la analiza, instrumentarea si judecarea cazurilor respective potrivit prevederilor prezentului regulament, cu respectarea competentelor prevazute la paragrafele 6, 9 si 11-12.
=============================
CIRCULARA nr. 11 din 8 aprilie 2009
privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta.
Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare si care nu prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate se stabileste la un nivel de 0 (zero) la suta.
=============================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009
cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, precum si agentii economici a caror activitate este influentata de noile modificari aduse Codului fiscal.
Important!
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum pot fi ocupate in conditiile legii.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de invatamant de stat, urmarirea incadrarii in procentul de maxim 15% se realizeaza la nivelul intregului sistem de invatamant de stat, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1. "Mobilier" si 3.2. "Aparatura birotica" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile lterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou.
Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.
Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.
Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:
*T*
┌──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Venituri totale anuale │ Impozit minim anual │
│ (lei) │ (lei) │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 0 - 52.000 │ 2.200 │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 52.001 - 215.000 │ 4.300 │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 215.001 - 430.000 │ 6.500 │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 430.001 - 4.300.000 │ 8.600 │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 4.300.001 - 21.500.000 │ 11.000 │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 21.500.001 - 129.000.000 │ 22.000 │
├──────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ Peste 129.000.001 │ 43.000 │
└──────────────────────────┴─────────────────────────┘
*ST*
Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d).
In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.
Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (1), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-147^1.
=============================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 11 aprilie 2009
privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din institutiile publice aducand modificari in ceea ce priveste cheltuielile cu salarizarea acestuia.
Important!
Personalul de specialitate care are si indeplineste efectiv atributii in cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare in Agricultura, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si prin fondurile structurale si de coeziune este constituit din personal contractual sau, dupa caz, functionari publici.
Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei se intelege personalul incadrat pe functii publice sau pe functii contractuale bugetare, altul decat cel incadrat pe functii comune din sectorul bugetar.
Salariile de baza corespunzatoare functiilor in care este incadrat personalul prevazut la art. 1 pot fi majorate cu pana la 75% in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
Evaluarea activitatii personalului prevazut la alin. (1) se face cel putin o data pe an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de baza se poate modifica in functie de rezultatele activitatii proprii.
Pentru activitatea desfasurata, specialistii pregatiti in managementul de proiect prevazuti la alin. (1) cu finantare internationala beneficiaza de salarii de baza corespunzatoare functiilor in care sunt incadrati si beneficiaza de o majorare cu pana la 75% a salariilor de baza, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului.
Pentru activitatea desfasurata, managerii publici beneficiaza de un spor de manager public de pana la 55% aplicat la salariul de baza si care nu face parte din acesta, precum si de prime, spor de vechime si alte drepturi salariale, in conditiile legii. Nivelul individual al sporului de manager public se stabileste de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice.
Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei de disciplina, membrii, secretarul acesteia, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute la art. 31 au dreptul la o indemnizatie lunara de 1%, care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, respectiv in lunile in care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativa. Sporul lunar se acorda de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea persoanele mentionate, pe baza certificarii de catre presedintele comisiei a desfasurarii activitatii comisiei pe luna respectiva.
=============================
ORDIN nr. 200 din 3 aprilie 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea
Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii din sectorul legume si fructe care beneficiaza de sprijin financiar din partea statului.
Important!
Valoarea productiei comercializate se calculeaza pe baza productiei membrilor organizatiei de producatori sau grupului de producatori recunoscut preliminar predata de catre acestia in vederea comercializarii, numai in perioada in care detin calitatea de membri ai organizatiei sau ai grupului de producatori respectiv.
In situatia in care organizatia de producatori nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea productiei comercializate, pentru acordarea recunoasterii se va lua in calcul valoarea medie a productiei comercializate, in ultimii 3 ani, de toti producatorii care sunt membri ai organizatiei de producatori la momentul depunerii cererii de recunoastere.
Pentru acordarea sprijinului financiar mentionat la art. 6 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008, MAPDR transmite o cerere catre Comisia Europeana pentru autorizarea acordarii sprijinului financiar national pentru programele operationale care urmeaza sa fie implementate intr-un anumit an calendaristic, pana la data de 31 ianuarie a acelui an. Cererea este insotita de dovada ca gradul de organizare a producatorilor in regiunea in cauza este deosebit de scazut, conform definitiei prevazute la art. 93 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007, precum si de informatii detaliate privind organizatia de producatori in cauza, valoarea ajutorului in cauza si procentul contributiilor financiare efectuate in conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a).
Organizatiile de producatori solicita sprijinul financiar si APIA efectueaza plata acestuia in conformitate cu sectiunea a 11-a «Depunerea si verificarea cererilor de plata».
O organizatie de producatori care intentioneaza sa depuna o cerere pentru sprijinul financiar prevazut la alin. (1) va solicita modificarea programului sau operational daca este necesar, in conformitate cu art. 28.
In conditiile alin. (1)-(3), procentul prevazut la art. 28 alin. (1) lit. c) poate fi marit.
Pe parcursul punerii in aplicare a planului de recunoastere, grupurile de producatori recunoscute preliminar pot solicita la APIA, o singura data pentru fiecare perioada semestriala/anuala de executie, modificarea planului de recunoastere, avandu-se in vedere ca:
a) modificarea solicitata sa nu afecteze obiectivul general al planului de recunoastere; si
b) solicitarea de modificare a planului de recunoastere sa fie justificata in scris si sa se realizeze cu minimum 30 de zile inainte de:
(i) termenul final de implementare a masurii/masurilor pentru care se solicita modificarea, asa cum a fost prevazut in planul de recunoastere, daca implementarea acestora a inceput; sau
(ii) termenul de incepere a masurii/masurilor pentru care se solicita modificarea.
=============================
ORDIN nr. 629 din 3 aprilie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009
Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 10 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
Important!
Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2009 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2009 potrivit modelelor prevazute in anexele*) la prezentele norme metodologice, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, precum si potrivit altor acte normative in vigoare, care le inlocuiesc pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora.
Avand in vedere reglementarile mai sus mentionate, se stabilesc urmatoarele:
a) in vederea prezentarii la termen a situatiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele de depunere a situatiilor financiare de catre ordonatorii secundari sau tertiari de credite, dupa caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situatiilor financiare pentru ordonatorii tertiari de credite;
b) in vederea prezentarii la termen a situatiilor financiare centralizate ale unitatilor administrativ-teritoriale pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti va stabili termenele de depunere a situatiilor financiare de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete);
c) termenul de predare la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de metodologie contabila institutii publice - a situatiilor financiare prevazute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, la finele trimestrului I 2009 este 15 mai 2009. Pentru trimestrele II si III, termenul este 14 august, respectiv 16 noiembrie 2009.
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutiile publice, in vederea depunerii situatiei financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situatiilor financiare fara prezentarea pe suport magnetic.
Nedepunerea situatiilor financiare la termenele prevazute mai sus atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, raporteaza lunar executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si, respectiv, a Fondului pentru mediu, in formularele din anexa nr. 5 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri", respectiv din anexele nr. 6 si 7.
=============================
ORDIN nr. 410 din 18 martie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate
Emitent: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 10 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din cadrul structurilor de audit public intern din sistemul asigurarilor sociale de sanatate cu atributii in efectuarea misiunilor de audit public intern.
Important!
Tipuri de audit public intern
Cadrul normativ in domeniul auditului public intern prevede urmatoarele forme de exercitare a auditului public intern:
Activitati de asigurare:
a) auditul de sistem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora;
b) auditul performantei examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
c) auditul de regularitate reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, conform normelor legale.
Activitati de consiliere
a) consultanta, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora;
b) facilitarea intelegerii, destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
c) formarea si perfectionarea profesionala, destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii.
Auditul public intern la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile desfasurate in cadrul sistemului. Acesta ajuta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si casele de asigurari de sanatate sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Astfel, in organizarea functiei de audit public intern s-au avut in vedere urmatoarele caracteristici:
- universalitatea: auditul public intern se desfasoara asupra tuturor activitatilor, ajutand astfel managerul institutiei publice sa stapaneasca celelalte functii si toate activitatile;
- independenta: auditul public intern functioneaza subordonat direct presedintelui CNAS/presedintelui-director general al casei de asigurari de sanatate (CAS), dupa caz, iar auditorii publici interni nu trebuie implicati in activitatile auditate;
- periodicitatea: pentru entitatea auditata este o activitate ciclica, a carei frecventa este determinata de procesul de evaluare a riscurilor, dar care nu poate fi mai mare de 3 ani.
Structurile de audit public intern de la nivelul CNAS si al CAS auditeaza cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
- platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri;
- constituirea veniturilor publice;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice;
=============================
ORDIN nr. 27 din 25 martie 2009
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 166/2007 si Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 216/2007
Emitent: MININISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI Nr. 140 din 9 martie 2009
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Nr. 27 din 25 martie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor fizice care beneficiaza de subventie acordata de stat, in vederea construirii unei locuinte prin credit ipotecar.
Important!
La stabilirea cuantumului subventiei de care pot beneficia solicitantii eligibili, se va avea in vedere suma determinata prin aplicarea unui procent de 30% la valoarea echivalenta in euro a locuintei, stabilita conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data incheierii contractului de construire.
Cuantumul subventiei este egal, de regula, cu suma in lei stabilita conform alin. (2), in cazul in care aceasta nu depaseste valoarea echivalenta in lei a 15.000 de euro si nu este mai mare decat valoarea in lei a creditului ipotecar contractat, la cursul leu/euro de la data incheierii contractului de creditare, in caz contrar limitandu-se la valoarea echivalenta in lei a 15.000 de euro si/sau la valoarea in lei a creditului ipotecar contractat.
Limitarea subventiei la valoarea in lei a creditelor ipotecare contractate, prevazuta la alin. (3), se stabileste, dupa caz, si se comunica de catre primar beneficiarului subventiei care intra sub incidenta acestei prevederi, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).
Valoarea subventiilor ale caror cuantumuri au fost aprobate pana la data de 16 decembrie 2008 pentru solicitantii eligibili cuprinsi in listele nominale destinate unor locuinte care se afla in constructie si nu sunt finalizate pana la aceasta data, se recalculeaza, cuantumul subventiei fiind stabilit astfel:
a) se multiplica valoarea subventiei cu 1,5, suma fiind rotunjita in lei prin eliminarea fractiunilor de leu rezultate;
b) suma rezultata nu trebuie sa depaseasca atat valoarea echivalenta in lei a 15.000 de euro, la cursul leu/euro de la data incheierii contractului de construire, cat si valoarea in lei a creditelor ipotecare contractate, inclusiv a creditelor suplimentare la creditul initial, la cursul leu/euro de la data incheierii contractului de creditare initial si, dupa caz, a creditelor suplimentare, in caz contrar limitandu-se la valoarea echivalenta in lei a 15.000 de euro si/sau la valoarea in lei a creditelor ipotecare contractate.
In baza adeverintelor se vor determina sumele reprezentand subventiile suplimentare, sume care se vor repartiza pe ani si trimestre, in functie de datele de receptie si punere in functiune a locuintelor, comunicate de solicitanti. Eventualele subventii suplimentare stabilite pentru locuintele care au fost finalizate in perioada 17-31 decembrie 2008 se repartizeaza pentru finantare in trimestrul I al anului 2009.
Propunerile anuale de subventii suplimentare stabilite conform alin. (2^1) si intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice se transmit de catre consiliile locale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pana la sfarsitul lunii martie 2009, pentru fundamentarea programelor anuale. Pentru subventiile suplimentare care urmeaza a fi acordate in trimestrul I al anului 2009, inclusiv pentru cele stabilite pentru locuintele care au fost finalizate in perioada 17-31 decembrie 2008, se transmit lunar si cereri de fonduri conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a).
=============================
ORDIN nr. 39 din 6 aprilie 2009
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Important!
Persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul ordin au obligatia de plata a tarifelor, cu exceptia situatiilor in care prin lege se prevede in mod expres exceptarea de la plata acestora.
Serviciile care se refera la inscrieri in cartea funciara, prevazute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, includ si eliberarea gratuita a unui extras de carte funciara pentru informare, care prezinta modul in care a fost efectuata inscrierea.
La cerere, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate pot presta in regim de urgenta serviciile prevazute de prezentul ordin.
Plata tarifelor de urgenta presupune furnizarea serviciilor solicitate intr-un termen stabilit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei.
Solutionarea cererilor de inscriere in cartea funciara in regim de urgenta nu poate deroga de la principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara, in cazul existentei unor cereri multiple cu privire la acelasi imobil. In cazul in care respectarea principiului de mai sus nu permite solutionarea cererii in regim de urgenta, tariful de urgenta va fi restituit solicitantului.
In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in regim de urgenta din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se prelungeste cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.
Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, in cazul primei inregistrari in cadastru si cartea funciara a terenurilor agricole situate in extravilanul localitatilor, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Furnizarea in regim de urgenta a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenta in cuantum de 480 lei.
Serviciile prevazute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2 din anexa nr. 1, in cazul intabularii in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobandite in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se tarifeaza cu 60 lei.
Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra Neamt

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 13-17 aprilie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016