Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 19 - 23 octombrie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 28 Oct. 2009
Tags: noutati legislative, legislatie fiscala, monitorul oficial, codul fiscal

HOTARARE nr. 1.188 din 3 octombrie 2009pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea ...

HOTARARE nr. 1.188 din 3 octombrie 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile care beneficiaza de ajutoare de stat care nu depasesc intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile comunitare in vigoare.

Important!
Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) desfasoara activitate economica de cel putin un an;
c) pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier;
d) la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate si un studiu tehnico-economic in care se face dovada eficientei economice a intreprinderii si a investitiei prin incadrarea in urmatorii indicatori:

Nr. crt.

Indicatori

Limitele indicatorului

1.
Rata de solvabilitate generala
R(SG)= Active totale/Datorii totale 
R(SG)> 1,66
2.
Rentabilitatea cifrei de afaceri
R(ca)= 100 * (Profit net/Cifra de afaceri
R(ca)≥ 1%
3.
Rata lichiditatii curente
R(LC)= (Active curente/Datorii curente)
R(LC)≥ 1,00

e) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
f) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;

g) nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.

Studiul tehnico-economic trebuie sa cuprinda:

a) date generale: denumirea obiectului investitiei, locatia realizarii investitiei, beneficiarul investitiei;
b) descrierea intreprinderii si evolutia activitatii acesteia, incadrarea in indicatorii prevazuti la art. 2 alin. (2) lit. d);
c) prezentarea activitatii pentru care se solicita finantare si precizarea ponderii acesteia in totalul activitatilor intreprinderii;

d) descrierea activelor ce urmeaza a fi achizitionate si justificarea importantei acestora in dezvoltarea activitatii intreprinderii;
e) specificarea regimului juridic al dreptului asupra terenului pe care se va realiza investitia in active corporale referitoare la constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care se solicita finantare;

f) specificarea regimului juridic al dreptului asupra constructiei cu scop industrial sau turistic pentru care se solicita modernizare, reabilitare sau extindere;
g) valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ;

h) durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor;
i) evolutia situatiei financiare si a indicatorilor de performanta dupa implementarea proiectului (elementele principale ale Bilantului si Contului de profit si pierdere), plecand de la situatia financiara aprobata a ultimului exercitiu financiar;

j) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei;
k) alte elemente din care ar putea sa reiasa viabilitatea proiectului.


---------------------------------------------------
ORDIN nr. 440 din 22 iunie 2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei publice nationale in bugetul institutiilor implicate in gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 6/136/2009

EMITENT:     MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
             Nr. 440 din 22 iunie 2009
             MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
             Nr. 2.887 din 14 octombrie 2009
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 20 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Autoritatea de management/Autoritatea comuna de management/Autoritatea nationala care transmite documentele mentionate directiei abilitate cu elaborarea proiectului de buget din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si, pentru informare asupra propunerilor de cheltuieli formulate, Autoritatii pentru coordonarea instrumentelor structurale si Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Important!
In scopul aplicarii prevederilor art. 3-6 din Ordonanta, Ministerul Finantelor Publice desfasoara urmatoarele activitati:

a) pentru programele mentionate la lit. a) si c) din preambul, pe baza propunerilor de cheltuieli primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice include sumele propuse a fi alocate de la bugetul de stat la pozitia globala "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana", reprezentand cheltuielile aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finantelor Publice in conturile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in cadrul caruia este constituita Unitatea de plata definita la art. 1 alin. (2) lit. m) din Ordonanta;

Pentru programele mentionate la lit. a) si c) din preambul, Autoritatea de management transmite lunar Autoritatii de certificare si plata, dupa efectuarea platii catre beneficiari de catre Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, declaratia privind eligibilitatea cheltuielilor, dupa cum urmeaza:

a) la nivel de axa prioritara si domeniu major de interventie/masura, pentru cheltuielile efectuate de beneficiarii de proiecte in cadrul axelor prioritare, altele decat cele de asistenta tehnica;

b) la nivel de axa prioritara pentru contractele si deciziile globale de finantare semnate in anul 2009 si la nivel de axa prioritara si domeniu major de interventie/masura pentru contractele si deciziile globale de finantare semnate incepand cu anul 2010, pentru cheltuielile efectuate din fondurile aferente axelor prioritare de asistenta tehnica.

Pentru programul mentionat la lit. a) din preambul, Unitatea de plata din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei efectueaza plata catre liderii de proiect si partenerii din Romania dupa verificarea cererilor de rambursare, conform procedurilor de management financiar al programelor, la cursul InforEuro al Bancii Centrale Europene valabil in luna solicitarii controlului de catre fiecare partener, pentru moneda in care au fost efectuate cheltuielile. Rambursarea ultimei transe de plata pentru fiecare proiect se va face numai dupa certificarea cheltuielilor si inregistrarea acestora in contabilitatea Autoritatii de certificare si plata, in vederea regularizarii platilor efectuate catre liderii de proiect si partenerii din Romania prin aplicarea cursului de schimb comunicat de catre Autoritatea de certificare si plata.

Sumele acordate pentru proiecte in cadrul Programului de cooperare transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania si Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia sub forma platii in avans se deduc din sursele din care au fost acordate, procentual din valoarea fiecarei cereri de rambursare intocmite de partenerii din Romania, respectiv de catre liderii de proiect, conform contractului de cofinantare/finantare incheiat cu Autoritatea de management/Autoritatea nationala, dupa caz.

---------------------------------------------------
ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Taxe si Impozite

Important!
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

Important!
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

 

Important!
Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
b) ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
c) ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) in alte cazuri prevazute de lege.

In cazul in care, in situatiile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, cu respectarea prevederilor pct. 4 alin. (4).

In baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Bunurile existente in entitate si apartinand altor entitati (inchiriate, in leasing, in concesiune, in administrare, in custodie, primite in vederea vanzarii in regim de consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se inscriu in liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.

Listele de inventariere cuprinzand bunurile apartinand tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice, romane ori straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii, urmand ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile lucratoare de la primirea listelor de inventariere.
In caz de nepotriviri, entitatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia diferentelor respective si sa comunice constatarile sale persoanei fizice sau juridice careia ii apartin bunurile respective, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.

Societatile de leasing trebuie sa solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. In baza datelor cuprinse in aceste liste, societatea de leasing poate calcula si inregistra ajustari pentru deprecierea imobilizarilor sau a creantelor imobilizate, dupa caz.

Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale prezentelor norme.
Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

In cazul in care se constata ca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea cu care acesta este evidentiat in contabilitate, in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.

In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decat valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar.

---------------------------------------------------
ORDIN nr. 184 din 17 august 2009

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor familiale

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
             Nr. 1.430 din 14 iulie 2009
             MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
             Nr. 184 din 17 august 2009
             MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
             Nr. 5.392 din 30 septembrie 2009
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care coordoneaza la nivel central aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare si elaboreaza cadrul legislativ pentru implementarea prevederilor acestor regulamente comunitare, in domeniul prestatiilor famililale.

Important!
In vederea aplicarii prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale reprezinta autoritatea competenta responsabila de toate regimurile de securitate sociala, cu exceptia celor din domeniul sanatatii.

In calitate de autoritate competenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale coordoneaza la nivel central aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare si elaboreaza cadrul legislativ pentru implementarea prevederilor acestor regulamente comunitare, in domeniul prestatiilor famililale.

Incepand cu data de 1 martie 2009, organismul de legatura pentru domeniul prestatiilor sociale este Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii au competente in aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, in domeniul prestatiilor familiale.
Institutiile competente la nivel teritorial in ceea ce priveste plata pe teritoriul Romaniei a prestatiilor familiale sunt agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.

In domeniul prestatiilor familiale, prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare se aplica salariatilor sau persoanelor care desfasoara activitati independente care se afla ori s-au aflat sub incidenta legislatiei din unul sau mai multe state membre si care sunt cetateni ai unuia din statele membre sau sunt persoane apatride sau refugiati cu resedinta pe teritoriul unuia din statele membre, precum si membrilor familiilor acestora.

In baza prevederilor Regulamentului, ale Regulamentului de aplicare si ale legislatiei romane, persoanele prevazute la alin. (1) pot beneficia de urmatoarele prestatii familiale:

a) alocatia de stat pentru copii;
b) indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul lunar;
c) indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului cu handicap.

Orice lucrator migrant, cetatean roman sau cetatean strain, care desfasoara o activitate salariala sau independenta in Romania, conform prevederilor legale in vigoare, are dreptul la prestatii familiale in Romania, indiferent de locul de resedinta al membrilor sai de familie.

Prestatiile familiale pentru lucratorii migranti care desfasoara o activitate profesionala in Romania, precum si pentru lucratorii migranti aflati in somaj pe teritoriul Romaniei sunt acordate de catre agentiile teritoriale, in conditiile stabilite de legislatia romana in vigoare si in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.

In cazul in care o persoana a beneficiat de prestatii pe teritoriul unui stat membru pe parcursul unei perioade in care avea dreptul la prestatii in baza legislatiei altui stat membru, institutia competenta cu plata prestatiilor familiale poate solicita prestatiile datorate persoanei respective, daca are dreptul legal, si poate cere institutiei oricarui alt stat membru debitoare de prestatii in favoarea acestei persoane sa retina suma platita cu titlu de prestatie din sumele pe care aceasta le plateste persoanei mentionate.

---------------------------------------------------
ORDIN nr. 467 din 13 octombrie 2009
privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora

EMITENT:     AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele cu handicap stabilindu-se costul mediu lunar in centrele de intretinere.

Important!
Costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap se stabileste anual de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent, si cuprinde cheltuielile de personal si cheltuielile cu bunuri si servicii.

Se stabileste costul mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap in valoare de 2.059 lei.
Nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora se stabileste anual de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent, si cuprinde cheltuielile de hrana, intretinere si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament.

Se stabileste nivelul contributiei lunare de intretinere datorate de adultii cu handicap asistati in centre sau de sustinatorii acestora la suma de 602 lei.

   Articol realizat in colaborare cu CT CE Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre  www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 28 octombrie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 19 - 23 octombrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016