Atentie contabili!


Modificari importante privind TVA in 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 15-19 septembrie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 24 Sep. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

HOTAR ARE nr. 1.051 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Emitent:GUVERNUL ROMANIEI Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 ...

HOTAR ARE nr. 1.051 din 10 septembrie 2008
pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Emitent:GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general atat pentru angajatori care sunt obligati sa respecte dispozitiile legale, cat si pentru angajati, stabilind valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Important!
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 540 lei lunar, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, reprezentand 3,176 lei/ora.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora.

In luna iunie 2009, Guvernul, impreuna cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizata a castigului salarial mediu brut lunar corespunzator primelor 4 luni. In situatia in care se constata abateri mai mari de 5% intre castigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat pe intregul an, Guvernul va modifica prin hotarare salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, de la 1 iulie 2009, astfel incat ponderea acestuia in castigul salarial mediu brut lunar sa fie 33%. Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1 si 2.
===========================================

ORDIN nr. 592 din 26 august 2008


pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

Emitent:CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza activitatea caselor de asigurari in ceea ce priveste circuitul formularelor solicitate de lucratori, someri sau studenti in cadrul sistemului de asigurari sociale.

Important!
Formularul E 001, prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, a fost creat pentru a facilita schimburile de informatii dintre institutiile statelor membre si pentru a evita corespondenta suplimentara dintre institutii. Acest formular poate fi utilizat in completarea celorlalte formulare.

Formularul se foloseste pentru solicitarea sau comunicarea de informatii, solicitarea de formulare ori pentru relansarea unei cereri, atunci cand formularele existente nu sunt adaptabile unei situatii date.

Formularul este intocmit de institutia care doreste sa obtina informatii suplimentare asupra unei situatii, sa relanseze o cerere precedenta, sa solicite un formular sau documente precise ori sa comunice informatii privind schimbarea situatiei unui asigurat sau a unui membru al familiei acestuia.

Formularul este adresat institutiei statului care detine informatia sau documentul dorit ori celei careia informatia ii va fi utila.

Institutia care doreste sa obtina sau sa comunice informatii specifice privind situatia unui asigurat sau care doreste sa obtina un formular specific completeaza partea A a formularului E 001 si il adreseaza institutiei statului membru care detine informatiile, documentele sau formularele dorite.

Institutia destinatara completeaza partea B a formularului si transmite institutiei expeditoare informatiile, documentele sau formularele ori confirma primirea informatiilor comunicate.

In Romania, institutiile care completeaza formularul 001, precum si formularele utilizate pentru acordarea prestatiilor de boala si maternitate sunt casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari.

Formularul E 102, prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, este intocmit atunci cand durata detasarii sau a activitatilor independente se prelungeste peste perioada initiala de un an cu o noua perioada maxima de un an.

Formularul este adresat de catre angajator sau de catre lucratorul independent autoritatii competente din statul de detasare, care mentioneaza pe formular decizia sa cu privire la prelungirea perioadei de detasare sau a activitatilor independente. Institutia care va acorda prestatiile de asigurare de sanatate pe baza formularului E 106 poate solicita o copie a formularului E 102, pentru a stabili situatia exacta a asiguratului.

In Romania, formularul este eliberat numai de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Casele de asigurari, institutii competente la un anumit moment pentru un asigurat, elibereaza formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a institutiei competente din noul stat de munca ori de domiciliu, care trebuie sa afle care este perioada de asigurare realizata conform legislatiei pe care o aplica institutia de care apartinea inainte asiguratul in ceea ce priveste prestatiile de boala sau maternitate.

Daca formularul E 104 este intocmit la solicitarea institutiei competente din noul stat de munca sau de domiciliu, casele de asigurari confirma perioadele respective de asigurare prin completarea partii B a formularului si transmit un exemplar institutiei solicitante.

Daca formularul E 104 este intocmit la solicitarea persoanei interesate, casa de asigurari completeaza partea A pct. 2 si partea B si inmaneaza sau transmite formularul persoanei interesate.

Persoanele care solicita formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurari o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de nastere, dupa caz;

b) copie de pe cartea de munca sau, in cazul lucratorilor independenti, declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii;

c) orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala sau maternitate.

La primirea formularului E 106, casa de asigurari, in calitate de institutie de la locul de resedinta, realizeaza inscrierea lucratorului sau studentului si a membrilor de familie care isi au resedinta impreuna cu acesta si informeaza institutia competenta care i-a adresat formularul E 106 cu privire la inscrierile pe care le-a efectuat, comunicand un exemplar al formularului completat in partea B.

Prevederile alin. (1) se aplica in mod similar membrilor de familie ai somerului.
Membrii de familie inscrisi pe baza formularului E 106 la casa de asigurari beneficiaza pe teritoriul statului roman, in numele institutiei competente, de prestatii de asigurare de boala sau maternitate, daca acestia nu au deschise drepturi la prestatii in baza legislatiei de asigurari sociale de sanatate din Romania.

Membrii de familie sunt stabiliti de casa de asigurari conform legislatiei pe care aceasta o aplica.

In vederea efectuarii inscrierii, casa de asigurari verifica daca persoanele care urmeaza sa fie inscrise au deschise drepturi de asigurari sociale de sanatate in baza legislatiei din Romania.

Casa de asigurari acorda persoanelor inscrise pe baza formularului E 106 prestatiile in natura la fel ca propriilor sai asigurati, potrivit legislatiei de asigurari sociale de sanatate din Romania.

Prestatiile acordate in baza formularului E 106 genereaza rambursari pe baza de facturi.
===========================================

HOTARARE nr. 35 din 4 septembrie 2008
pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul stabileste masurile pe care administratorii fondurilor de pensii private le iau in situatia in care survine invaliditatea sau decesul participantului.

Important!
Prezenta norma reglementeaza modul in care activul personal net al participantului va fi utilizat in cazul in care acesta:

a) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) decedeaza inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii private conform art. 38 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

In cazul in care participantul beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, in conditiile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va avea dreptul sa primeasca contravaloarea activului sau personal net.

In cazul invaliditatii de gradul III, daca participantul nu mai are calitatea de asigurat potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu mai contribuie la sistemul public de pensii, plata contributiilor catre fondul de pensii administrat privat va fi suspendata.

Participantul aflat in situatia prevazuta la alin. (2) isi pastreaza drepturile pe toata perioada de suspendare a platii contributiilor catre fondul de pensii administrat privat.

Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 4 alin. (1), participantul, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat o cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite, insotita de copia legalizata a deciziei de incadrare in gradul de invaliditate pentru care a fost pensionat, decizie care contine mentiunea "nerevizuibil prin afectiune" sau "nerevizuibil conform Legii nr. 19/2000", cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

Cererea prin care se solicita plata drepturilor cuvenite poate fi depusa doar dupa virarea contributiei aferente lunii in care a fost emisa decizia prevazuta la alin. (1).

In cererea scrisa depusa la sediul administratorului participantul va indica modalitatea aleasa de efectuare a platii drepturilor sale, conform art. 6 alin. (1), si va specifica toate informatiile necesare efectuarii platii.

Administratorul va transmite depozitarului instructiuni in vederea efectuarii transferului drepturilor participantului din contul colector al fondului de pensii administrat privat.

Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii;

b) plata unica a contravalorii cotei-parti cuvenite din activul personal net al participantului decedat, daca nu are calitatea de participant. Administratorul este raspunzator de corectitudinea efectuarii platii.

Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat o cerere scrisa prin care isi revendica drepturile, insotita de copia legalizata a certificatului de mostenitor/legatar, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat.

Cererea prevazuta la alin. (2) poate fi depusa doar dupa virarea contributiei aferente lunii in care participantul a decedat.

In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentand contravaloarea activelor cuvenite fiecarui beneficiar in contul sau personal detinut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii.

Administratorul va transfera in contul fiecarui beneficiar participant la un alt fond de pensii administrat privat cota-parte cuvenita din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la acelasi fond cu participantul decedat, cota-parte cuvenita din activul personal net va fi transferata direct in conturile acestora, sub forma de unitati de fond.
===========================================

ORDIN nr. 601 din 12 septembrie 2008
privind organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational "Dezvoltarea capacitatii administrative"

Emitent: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele imputernicite sa verifice si sa acorde viza de specialitate pe documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor institutiilor publice.

Important!
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, in cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational "Dezvoltarea capacitatii administrative", denumit in continuare P.O.D.C.A., se organizeaza si se executa in cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitatii administrative, denumita in continuare D.G.D.C.A., cu rol de autoritate de management.

Persoanele imputernicite sa verifice si sa acorde viza de specialitate pe documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea, respectiv anexele nr. 1-3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, denumite in continuare norme metodologice, sunt sefii/coordonatorii compartimentelor de specialitate din cadrul D.G.D.C.A., directorul Directiei implementare, pentru anexele nr. 1 si 2, si coordonatorul Unitatii de validare, pentru anexa nr. 3.

Viza pentru certificare in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii operatiunilor se acorda de catre directorul Directiei implementare.

Persoana delegata sa acorde viza pentru "Bun de plata" pentru solicitarile de acordare a prefinantarii si rapoartele de validare este directorul general adjunct al D.G.D.C.A.
Persoanele desemnate sa semneze ordinele de plata sunt directorul general al D.G.D.C.A. si seful Biroului management financiar.

Persoana desemnata sa acorde viza de control financiar preventiv propriu pentru operatiunile specifice activitatii D.G.D.C.A. conduce evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Specimenele de semnaturi ale persoanelor mentionate la art. 2-6, inlocuitorii acestora, precum si specimenele de semnaturi ale inlocuitorilor se stabilesc prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
===========================================

HOTARARE nr. 1.037 din 3 septembrie 2008
pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008

Emitent:GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.), care prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), este autorizat sa gestioneze contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinantarea si prefinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene.

Important!
In derularea procesului de finantare, cheltuielile aferente F.E.G.A. si F.E.A.D.R. se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R., dupa cum urmeaza:

1. De la pozitia distincta denumita "Finantare F.E.G.A":

a) sumele reprezentand cofinantare publica din fonduri de la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor implicate de F.E.G.A.;

b) sumele necesare asigurarii prefinantarii pentru finantarea cheltuielilor implicate de F.E.G.A.;

c) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile M.A.D.R. in scopul efectuarii platilor, respectiv cheltuielile cu diferentele de curs nefavorabile, rezultate din aplicarea cursurilor de schimb leu/euro, practicate de institutiile financiar-bancare romanesti, fata de cursul leu/euro aferent perioadei, comunicat de Banca Centrala Europeana, ca urmare a operatiunilor de transfer si plata din fondurile comunitare sau a operatiunilor de reintregire a conturilor in euro;

d) costurile bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri;

e) sumele necesare acoperirii platii taxei pe valoarea adaugata, aferenta masurilor de interventie pe piata, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea de F.E.G.A. a masurilor de interventie sub forma depozitarii publice si contabilitatii operatiilor de depozitare publica de catre agentiile de plati din statele membre, reprezentand livrari de bunuri, prestari de servicii si executii de lucrari, finantate din contributia financiara a Uniunii Europene, si ale Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992 de stabilire a normelor de punere in aplicare a furnizarii de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, modificat si completat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.127/2006 pentru stabilirea valorii standard de import in vederea fixarii platilor la intrare la anumite legume si fructe;

f) sumele aferente achitarii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru inregistrarea unor nereguli in procesul de derulare a F.E.G.A., inclusiv a majorarilor de intarziere ca urmare a nerecuperarii la timp de la beneficiari;

g) sumele aferente achitarii penalitatilor pentru plata cu intarziere catre beneficiari, conform art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 883/2006;

h) sumele rezultate din punerea in aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor si a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate;

i) alte cheltuieli rezultate din derularea procesului de gestionare si utilizare a F.E.G.A., definite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul ministrului economiei si finantelor.
===========================================

ORDIN nr. 5.109 din 25 august 2008
privind infiintarea Centralei Retelei Firmelor de Exercitiu/Intreprinderilor Simulate din Romania

Emitent:MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 15 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza elevilor si studentilor stabilind infiintarea Centralei Retelei Firmelor de Exercitiu/Intreprinderilor Simulate din Romania, pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale elevilor si studentilor.

Important!
Se aproba infiintarea Centralei Retelei Firmelor de Exercitiu/Intreprinderilor Simulate din Romania, denumita in continuare ROCT (Romanian Coordination Centre of Training Firms), care functioneaza ca departament in cadrul Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT).

Structura organizatorica a ROCT cuprinde urmatoarele 5 posturi: coordonator departament, responsabil economic, responsabil informatica, responsabil comunicare.
Posturile mentionate la alin. (2) se asigura din numarul de posturi aprobate CNDIPT.

ROCT are urmatoarele atributii:

1. inregistreaza firmele de exercitiu/intreprinderile simulate din invatamantul preuniversitar si superior din Romania, conform procedurilor de inregistrare a unei firme reale;

2. coordoneaza activitatea retelei nationale a firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate din Romania, prin:

a) simularea activitatilor desfasurate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) simularea activitatilor bancii virtuale pentru activitati de decontare interne si internationale;

c) simularea activitatilor referitoare la plata asigurarilor sociale si de sanatate, a impozitelor si taxelor, conform legislatiei in vigoare;

d) organizarea de activitati in scopul formarii cadrelor didactice cu privire la firmele de exercitiu/intreprinderile simulate;

e) organizarea si participarea la manifestari si proiecte internationale legate de activitatea firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate;

f) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici;

g) elaborarea materialelor didactice pentru firmele de exercitiu/intreprinderile simulate;

h) diseminarea informatiilor cu privire la oportunitatile de parteneriat pe piata internationala a firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate de afaceri din tara si strainatate;

3. reprezinta firmele de exercitiu/intreprinderile simulate in reteaua internationala EUROPEN;

4. monitorizeaza si evalueaza activitatea firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate din reteaua nationala;

5. informeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului cu privire la activitatea desfasurata.
===========================================

ORDIN nr. 574 din 11 septembrie 2008
privind completarea art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) care ramburseaza direct in contul beneficiarului deschis la institutia financiara creditoare sumele reprezentand cofinantarea contributiei publice a proiectelor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013(PNDR) si Programului Operational pentru Pescuit (POP).

I mportant!
Se aproba ca din suma de 630,0 milioane lei prevazuta la alin. (2) lit. a) sa se asigure finantarea proiectelor de investitii in fermele de crestere a animalelor pentru lapte, in capacitati de depozitare si procesare a laptelui si in silozuri pentru cereale, dupa cum urmeaza:

100,0 milioane lei pentru investitii in fermele de crestere a animalelor pentru lapte;

80,0 milioane lei investitii in silozuri pentru cereale.

Institutiile financiare selectate au obligatia sa respecte incadrarea in sumele prevazute la alineatul precedent.
===========================================

CIRCULARA nr. 28 din 12 septembrie 2008
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008

Emitent:BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza bancile, persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, casele centrale ale cooperativelor de credit, institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, si casele de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta.

Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2008, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
- 3,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 1,90% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 0,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 15-19 septembrie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturiNoutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate

Atentie contabili!

Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate Modificari importante privind TVA in 2023!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!

"Noutati TVA în 2023. Top 7 Studii de caz de actualitate"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016