Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie fiscala 12 - 16 octombrie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 20 Oct. 2009
Tags: noutati legislative, legislatie fiscala, monitorul oficial

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalEMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul are adresabilitate generala, aducand modificari in ceea ce priveste modul de impozitare a veniturilor, regimul taxei pe valoarea adaugata si al accizelor.

Important!
Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se va emite ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 82.
Fac exceptie contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente pentru care platile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, si impozitul este final.

Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, in momentul incheierii operatiunii si evidentierii in contul clientului. Castigul net anual se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Castigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei de impunere, depusa potrivit prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

a) calcularea castigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate in cursul anului pentru fiecare contribuabil;
b) transmiterea informatiilor privind castigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, in forma scrisa catre acesta, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul.
Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza declaratiei de impunere. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.
Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai.

Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.
Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de productie.
Prin norme sunt definite contractele de consignatie, stocurile la dispozitia clientului, bunurile livrate in vederea testarii sau a verificarii conformitatii.

Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate solicita scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 153^1, are prefixul "RO", conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.
Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele nestabilite in Romania care sunt obligate la plata TVA in Romania conform art. 150 alin. (1) pot fi scutite de inregistrarea in scopuri de TVA in Romania. Persoanele inregistrate:

a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;
b) conform art. 153^1 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA:
1. furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) - (6) si art. 151;
2. beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru, catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2).

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.
Detinerea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au fost platite, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.
Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:

a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;
b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 200 hl de vin pe an.
c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.
In cazul in care micii producatori prevazuti la alin. (3) lit. b) realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de insotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii in sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele metodologice.

Atunci cand micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din Romania informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizarilor din normele metodologice.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.
Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau care desfasoara activitate in regim duty-free, in conditiile prevazute in normele metodologice.
Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.
Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa.
Destinatarul inregistrat poate sa-si desfasoare activitatea in aceasta calitate numai in baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice, in care va fi inscris si codul de accize atribuit de aceasta autoritate.

Destinatarul inregistrat nu are dreptul de a detine sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de accize.
Un destinatar inregistrat trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa garanteze plata accizelor in conditiile prevazute in normele metodologice, inaintea expedierii de catre antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;
b) la incheierea deplasarii, sa inscrie in evidenta contabila produsele accizabile primite in regim suspensiv de accize;
Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de aceasta in Romania sunt exigibile numai in statul membru in care se achizitioneaza produsele accizabile.
Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea in vedere cel putin urmatoarele cerinte:
a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile si motivele pentru care le detine;
b) locul in care se afla produsele accizabile sau, daca este cazul, modul de transport utilizat;
c) orice document referitor la produsele accizabile;
d) natura produselor accizabile;
e) cantitatea de produse accizabile.

-------------------------------------------
LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod direct autoritatile contractante a caror activitate de atribuire a contractelor de achizitie publica este verificata de Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate.

Important!
Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central si teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor, in mod selectiv, pe baza unor criterii de selectie. Metodologia de selectie va fi stabilita prin normele de aplicare ale prezentei legi.

In indeplinirea functiei de verificare, atributiile Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

a) urmarirea derularii principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor prevazute la art. 1 alin. (2) si (2^1);
b) analiza documentatiei de atribuire intocmita de autoritatea contractanta, in scopul atribuirii contractelor prevazute la art. 1 alin. (2) si (2^1);
c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusa verificarii de catre observatorii desemnati, in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare;
Autoritatile contractante initiatoare ale procedurilor de atribuire, selectate pentru verificare, au obligatia de a indeplini in termenul stabilit prin dispozitiile legislatiei secundare, urmatoarele:
a) de a pune la dispozitie documentatia de atribuire, in situatia in care aceasta nu este disponibila in sistemul electronic de achizitii publice, precum si toate documentele aferente derularii procedurii de atribuire;
b) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor si asupra oricaror modificari aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare;
c) de a pune la dispozitie raportul procedurii de atribuire, inainte de a fi aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante, in vederea asigurarii scopului preventiv al functiei de verificare;
d) de a notifica semnarea contractului/acordului-cadru, in termen de 3 zile de la semnarea acestuia de catre ambele parti, precizand data semnarii, ofertantul castigator si pretul.
Pentru procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunt de participare in sistemul electronic de achizitii publice, autoritatile contractante au obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

-------------------------------------------
ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 7 octombrie 2009
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 9 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza agentii economici si serviciile publice producatori si/sau distribuitori de energie termica in sistem centralizat, care stabilesc pe baza de contract, impreuna cu asociatiile de proprietari/chiriasi sau cu persoane fizice modul de plata a energiei termice consumate.

Important!
In functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea prevazuta la alin. (1) se acorda dupa cum urmeaza:

a) in proportie de 90% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 155 lei;
b) in proportie de 80% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei;
c) in proportie de 70% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei;
d) in proportie de 60% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei;
e) in proportie de 50% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei;
f) in proportie de 40% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei.
Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemne, carbuni, combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, dupa cum urmeaza:
a) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza pana la 155 lei li se acorda lunar o suma de 54 lei;
b) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 155,1 lei si 210 lei li se acorda lunar o suma de 48 lei;
c) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 210,1 lei si 260 lei li se acorda lunar o suma de 44 lei;
d) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 260,1 lei si 310 lei li se acorda lunar o suma de 39 lei;
e) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 310,1 lei si 355 lei li se acorda o suma de 34 lei;
f) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 355,1 lei si 425 lei li se acorda o suma de 30 lei.

Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este, dupa caz, proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani.

-------------------------------------------
LEGE nr. 305 din 6 octombrie 2009
pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 9 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare, precum si orice alta autoritate contractanta care poate efectua plati in avans.

Important!
Autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare, precum si orice alta autoritate contractanta pot acorda contractorului, in baza contractului de finantare si in limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, dupa caz, pentru o alta durata stabilita conform programarii prevazute in contract, plati in avans, dupa cum urmeaza:

a) dupa semnarea contractului de finantare, o plata in avans din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, in cuantum de minimum 30% si maximum 90% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitatii, in vederea initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia;
b) plati in avans in cuantum de minimum 30% si maximum 90% din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocata pentru realizarea/executia proiectului/subproiectului, aferenta fiecarei perioade stabilite prin programare;
c) cuantumul avansului prevazut la lit. a) si b), precum si perioadele de acordare se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Guvernul poate stabili prin hotarare, la propunerea ministrului finantelor publice, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si limitele care se vor folosi in acest scop.

-------------------------------------------
ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 12 octombrie 2009
privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat catre populatie
EMITENT:  GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii acestui act normativ sunt operatorii economici carora le-a fost incredintata prestarea serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat si care inregistreaza la data de 1 octombrie 2009 obligatii de plata catre furnizorii de gaze naturale si carbune.

Important!
Prezenta ordonanta de urgenta instituie cadrul legal necesar acordarii unui ajutor de stat pentru compensarea costurilor generate de obligatia de prestare a serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat catre populatie, in vederea asigurarii continuitatii acestui serviciu. Beneficiarii sunt operatorii economici carora le-a fost incredintata prestarea acestui serviciu public si care, din cauza pierderilor acumulate, inregistreaza la data de 1 octombrie 2009 obligatii de plata catre furnizorii de gaze naturale si carbune, inclusiv de transport, conform raportarilor financiare semestriale, neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Valoarea totala a ajutorului de stat acordat operatorilor economici prevazuti la art. 1 este in limita sumei de 160.000.000 lei si se repartizeaza prin hotarare a Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, aprobat prin bugetul de stat pe anul 2009, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.
Valoarea sprijinului acordat unui operator economic nu va depasi ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate in vederea indeplinirii obligatiilor de serviciu public, tinandu-se seama de veniturile rezultate.

Din sumele acordate ca ajutor de stat operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat catre populatie isi achita obligatiile comerciale inregistrate fata de furnizorii de gaze naturale si carbune, inclusiv de transport.

Sumele prevazute la art. 2 se gestioneaza de catre operatorii economici carora le-a fost incredintata prestarea serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat catre populatie si furnizorii de gaze naturale si carbune, inclusiv de transport, prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.

-------------------------------------------
ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 12 octombrie 2009
pentru reglementarea unor masuri financiar-bugetare
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Finantelor Publice, care la propunerea ordonatorilor principali de credite, introduce modificari ale indicatorilor tehnico-economici in fisele de investitii aferente obiectivelor aflate pe frontiera noneuro a Romaniei.

Important!
De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1. "Mobilier" si 3.2. "Aparatura birotica" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou.

Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.

Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):

a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
d) inchirierea de autoturisme de catre Ministerul Afacerilor Externe, pentru asigurarea logisticii necesare organizarii evenimentelor de politica externa, doar in situatia in care autovehiculele din parcul institutiei nu corespund obiectivelor care trebuie indeplinite.

Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja, pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, spre publicare anuntul sau invitatia de participare.
Ministerul Finantelor Publice poate aproba, la propunerea ordonatorilor principali de credite, in cazuri temeinic justificate, redistribuiri intre prevederile bugetare aprobate pe anul 2009 la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" in bugetul de stat si cheltuielile bugetului creditelor externe, cu modificarea corespunzatoare a deficitului celor doua bugete, fara afectarea deficitului bugetului general consolidat, precum si redistribuiri de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" catre alte titluri de cheltuieli din cadrul bugetului de stat.
Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea acestora pentru realizarea de investitii publice de interes local, in vederea asigurarii platii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie si a refinantarii datoriei publice locale.

-------------------------------------------
ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 12 octombrie 2009
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza in mod direct locuitorii din zona rurala si are in vedere imbunatatirea situatiei sociale, economice si cultural-sportive a acestora.

Important!
Programul se aplica incepand cu anul 2006 si se va desfasura pe o durata de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.
Obiectivul principal al acestui Program, ca program national, il constituie realizarea a cel putin 1.000 de baze sportive, incepand cu semestrul 2 al anului 2007.
Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2012 aferent desfasurarii Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural nu va depasi suma de 4.000.000.000 lei.

-------------------------------------------
ORDONANTA DE URGENTA nr. 113 din 12 octombrie 2009

privind serviciile de plata
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza institutiile de plata care presteaza operatiuni de plata catre beneficiari, in conditiile autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei.

Important!
Orice entitate care intentioneaza sa presteze servicii de plata pe teritoriul Romaniei trebuie sa dispuna de o autorizatie potrivit prezentului titlu inainte de inceperea acestei activitati.
Banca Nationala a Romaniei poate acorda autorizatie doar unei persoane juridice romane constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie unei entitati doar daca informatiile si documentele care insotesc cererea respecta toate cerintele prevazute de prezentul titlu si de reglementarile date in aplicarea acestuia si evaluarea proiectului prezentat este favorabila.

In vederea luarii unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Nationala a Romaniei poate consulta Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si alte autoritati cu competente relevante.

Sediul real al institutiei de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se situeze pe teritoriul Romaniei.
Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatia numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de plata, institutia de plata dispune de un cadru formal de administrare a activitatii de prestare de servicii de plata riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, de proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa si de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase. Cadrul de administrare, procedurile si mecanismele trebuie sa fie cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea serviciilor de plata prestate de institutia de plata.

In cazul in care institutia de plata este implicata si in alte activitati comerciale decat prestarea oricaruia dintre serviciile de plata prevazute la art. 8, Banca Nationala a Romaniei poate dispune constituirea unei entitati distincte pentru activitatea de prestare a serviciilor de plata in cazul in care apreciaza, in procedura de autorizare sau in procesul de supraveghere, ca celelalte activitati comerciale prejudiciaza sau ar putea prejudicia fie soliditatea situatiei financiare a institutiei de plata, fie capacitatea Bancii Nationale a Romaniei de a supraveghea respectarea de catre institutia de plata a tuturor obligatiilor impuse de prezentul titlu si de reglementarile date in aplicarea acestuia.

Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie numai daca este incredintata ca, din perspectiva necesitatii asigurarii unui management prudent si sanatos al institutiei de plata, persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata au o buna reputatie si dispun de cunostinte si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii vizate.

In scopul alin. (1), persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata sunt, in functie de forma de organizare juridica si de tipul activitatilor desfasurate:

a) administratorii, asociatii comanditati, directorii ori, dupa caz, membrii consiliului de supraveghere si membrii directoratului, ai institutiilor de plata care au ca activitate principala prestarea de servicii de plata; sau
b) in cazul institutiilor de plata care nu au ca activitate principala prestarea de servicii de plata, persoanele responsabile pentru coordonarea structurii organizatorice care asigura desfasurarea activitatii de prestare de servicii de plata.

Fiecare dintre persoanele prevazute la alin. (2) trebuie sa fie aprobata de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor.
In vederea obtinerii autorizatiei pentru prestarea de servicii de plata, solicitantul trebuie sa remita Bancii Nationale a Romaniei o cerere insotita de documentatia si informatiile prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului titlu.

Banca Nationala a Romaniei evalueaza si comunica solicitantului hotararea sa cu privire la acordarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare in termen de 3 luni de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 24.
In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii cererii, Banca Nationala a Romaniei confirma indeplinirea cerintei prevazute la art. 24 sau, in situatia in care nu este indeplinita conditia prevazuta la art. 24, comunica solicitantului documentele si informatiile necesare pentru indeplinirea acesteia, termenul specificat la alin. (1) incepand sa curga de la data primirii documentelor si informatiilor solicitate.

Banca Nationala a Romaniei poate solicita, in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data primirii cererii care indeplineste cerinta prevazuta la art. 24, alte informatii relevante pentru evaluare. Solicitantul trebuie sa transmita informatiile solicitate in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii, perioada in care termenul de evaluare prevazut la alin. (1) se suspenda.

In cazul instrumentelor de plata care, in conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plata individuale ce nu depasesc 25 euro ori echivalentul in lei a 25 euro la data efectuarii tranzactiei sau ce au o limita de cheltuieli de 100 euro ori echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei sau ce depoziteaza fonduri care nu depasesc niciodata 100 euro ori echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei:

a) prestatorul de servicii de plata transmite platitorului, prin derogare de la art. 97-99 si de la art. 111, numai informatiile privind caracteristicile principale ale serviciului de plata, incluzand in acestea modul in care poate fi utilizat instrumentul de plata, raspunderea juridica, pretul perceput si alte informatii importante necesare pentru a se lua o decizie informata, precum si o indicatie cu privire la locul unde se pun la dispozitie, intr-un mod usor accesibil, orice alte informatii ori conditii specificate la art. 99;
b) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 101, prestatorul de servicii de plata sa poata propune modificari ale conditiilor din contractul-cadru intr-o modalitate diferita fata de cea prevazuta la art. 97 alin. (1);
c) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, dupa executarea unei operatiuni de plata, prestatorul de servicii de plata sa transmita sau sa puna la dispozitie numai o referinta care sa permita utilizatorului serviciilor de plata identificarea operatiunii de plata, suma operatiunii de plata si pretul perceput si/sau, in cazul mai multor operatiuni de plata de acelasi fel catre acelasi beneficiar al platii, informatiile privind suma totala si pretul pentru aceste operatiuni de plata;
d) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, dupa executarea unei operatiuni de plata, prestatorul de servicii de plata sa nu fie obligat sa transmita sau sa puna la dispozitie informatiile prevazute la lit. c) in cazul in care instrumentul de plata este utilizat anonim sau daca prestatorul de servicii de plata nu detine capacitatea tehnica de a i le furniza. Prestatorul de servicii de plata acorda platitorului posibilitatea de a verifica valoarea fondurilor depuse.

In cazul in care un ordin de plata pentru o operatiune de plata singulara este transmis printr-un instrument de plata stabilit printr-un contract-cadru, prestatorul de servicii de plata nu are obligatia sa furnizeze sau sa puna la dispozitie informatii care au fost deja transmise utilizatorului serviciilor de plata in temeiul unui contract-cadru incheiat cu un alt prestator de servicii de plata sau care ii vor fi transmise in conformitate cu contractul-cadru respectiv.
Utilizatorul serviciilor de plata poate denunta unilateral contractul-cadru oricand, daca partile nu au convenit o perioada de notificare. O astfel de perioada nu poate depasi 30 de zile.

Denuntarea unilaterala de catre utilizatorul serviciilor de plata a unui contract-cadru incheiat pe o durata determinata mai mare de 12 luni sau pe o durata nedeterminata se face in mod gratuit pentru utilizatorul serviciilor de plata, dupa expirarea a 12 luni.

-------------------------------------------
DECIZIE nr. 231 din 6 octombrie 2009

privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 60/2009
EMITENT: MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 12 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat, la nivel national si la nivel local, prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, care primesc finantare prin acest Program.

Important!
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009 este de 1.200 mii lei, din care:
- 1.188.100 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile; si
- 11.900 lei la dispozitia Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare Agentie, pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si celor complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru anul 2009, prin implementarea Programului se estimeaza acordarea de ajutor de minimis pentru un numar de minimum 60 de operatori economici.

-------------------------------------------
DECIZIE nr. 232 din 6 octombrie 2009
privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr. 145/2009
EMITENT: MINISTERUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 12 octombrie 2009

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza tinerii urmarind dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START in vederea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente.

Important!
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2009 este de 5.000 mii lei, din care:

a) 12 mii lei gestionati de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM), denumita in continuare Agentie, pentru cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si celor complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 300 mii lei pentru desfasurarea etapei I;
c) 4.688 mii lei pentru desfasurarea etapei a II-a;

Programul se va derula in doua etape, respectiv:

a) etapa I - 300 mii lei - cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM, destinate beneficiarilor Programului;
b) etapa a II-a - 4.688 mii lei - finantarea implementarii celor mai bune planuri de afaceri prin alocatie financiara nerambursabila in limita bugetului alocat.

Articol realizat in colaborare cu  CTCE   Piatra-Neamt.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul infoTVA.ro" si link catre  www.infotva.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Articol adaugat in 21 octombrie 2009

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie fiscala 12 - 16 octombrie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016