Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 18-22 august 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 27 Aug. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 4 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara Emitent: ...

ORDIN nr. 4 din 31 iulie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportarilor periodice, aplicabile institutiilor de credit pentru necesitati de stabilitate financiara

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor de credit care au obligatia sa intocmeasca raportarile periodice in conformitate cu prevederile legale.

Important!
1. La intocmirea raportarilor periodice de catre institutiile de credit se au in vedere prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (denumite in continuare Reglementarile contabile), prezentele norme metodologice, precum si orice alte reglementari in materie in vigoare.

2. Modelele de raportare au ca obiect prezentarea creantelor sau datoriilor purtatoare de dobanda fixa sau, dupa caz, variabila, la valoarea neta. De exemplu, in modelul de raportare intitulat "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, vor fi prezentate doar posturile de creante si datorii purtatoare de dobanda fixa, la valoare contabila neta.

3. Raportarile periodice la nivel individual sunt intocmite in moneda nationala (lei) sau, dupa caz, in moneda straina (euro/alte monede), echivalarea in lei, acolo unde este cazul, facandu-se la cursul din ultima zi a perioadei de referinta, astfel:

3.1. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala, in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing), in echivalent lei", prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, contin totalul in echivalent lei al activelor si pasivelor purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.2. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in lei purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in moneda nationala, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.

3.3. Modelele de raportare intitulate "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda fixa, detaliate in functie de durata reziduala", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, si "Situatia activelor si pasivelor bilantiere in euro purtatoare de dobanda variabila, detaliate in functie de frecventa de reevaluare (repricing)", prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, contin doar acele pozitii in euro, purtatoare de dobanda fixa, respectiv dobanda variabila.
===============================

ORDIN nr. 92 din 24 iulie 2008
privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna un exemplar al raportarii contabile semestriale la C.N.V.M.

Important!
Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare intocmita la sfarsitul perioadei de raportare.

Datele care se raporteaza in formularul „Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Entitatile inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere”, la randul 14, „Salarii”, respectiv la randul 24, „Salarii”, pentru societatile de investitii financiare, dupa caz, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile ulterioare.

Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul „Date informative” (cod 30).

In formularul „Date informative”, la randurile 01 si 02, coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau in acte normative."

Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile semestriale se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii le revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.
===============================

ORDONANTA nr. 20 din 13 august 2008
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Emitent:GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare care sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Important!
Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizeaza fondurile comunitare si cofinantarea aferenta, inscrise in titlul de creanta specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data emiterii titlului de creanta.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntara sau deducerea din platile urmatoare pe care sunt indreptatite sa le primeasca persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), se efectueaza in conturile indicate in titlul de creanta, in moneda stabilita in contractul/acordul de finantare sau angajamentul legal.

Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza in lei, conform Codului de procedura fiscala, in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).

Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii titlului de creanta in conditiile Codului de procedura fiscala sau potrivit legii, dupa caz.

Pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) debitorul datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autoritatile competente in gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevazute la alin. (1) si (2) organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administreaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se vireaza in lei in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile prevazute la art. 2 lit. e).
===============================

ORDIN nr. 491 din 6 august 2008
privind modificarea si completarea anexelor J si K la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 15 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din sectorul viticol si din sectorul vegetal, persoane fizice si/sau juridice care sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare.

Important!
Beneficiaza de sprijin pentru activitatile din sectorul viticol producatorii agricoli persoane fizice si/sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete cultivate cu vita-de-vie si/sau produc vinuri cu denumire de origine controlata, individual ori in forma de asociere.

Sprijinul financiar la productia obtinuta si comercializata se acorda pe an de piata. Anul de piata pentru cartof si plante medicinale si aromatice incepe la 1 iunie si se termina la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta.

Anul de piata pentru hamei incepe la data de 1 octombrie si se termina la data de 30 septembrie a anului urmator anului de recolta.
===============================

ORDIN nr. 6.521 din 14 august 2008
pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care pot intocmi declaratii vamale in nume propriu sau prin reprezentare.

Important!
Persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris in nume propriu, prin reprezentare directa sau indirecta pentru:

a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporara;

b) punerea in libera circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activa, transformare sub control vamal, perfectionare pasiva, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

Daca operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite intr-un stat tert Comunitatii pot intocmi declaratii in scris numai prin reprezentare indirecta.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 18-22 august 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016