Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 30 iunie - 04 iulie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 09 Iul. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Emitent: GUVERNUL ROMANIEI Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008
Pe cine vizeaza?
Acest act aplicabil cu data de 1 ianuarie 2009, intereseaza in mod special persoanele rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, cat si in statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei.
 
Important!
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.
10% pentru veniturile din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
 
Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.
10% pentru dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau in unul din statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb;
 
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociatiei Europene ale Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/ numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.
=========================
 
ORDIN nr. 1.984 din 26 iunie 2008
privind nivelul accizei minime pentru tigarete
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 27 iunie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general pentru toti producatorii de tigarete, cat si pentru consumatorii de astfel de produse care vor fi afectati de cresterea nivelului accizei.
 
Important!
Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul accizei minime in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.
 
Nivelul accizei minime pentru tigarete in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2008 inclusiv este de 45,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 152,72 lei/1.000 tigarete.
============================
 
HOTARARE nr. 686 din 24 iunie 2008
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008
 
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toti posesorii de autoturisme, atat cei care urmeaza sa le inmatriculeze si sa achite taxa de poluare, cat si cei care au achitat taxa de prima inmatriculare si care pot solicita restituirea diferentei rezultate dintre aceste doua taxe.
 
I mportant!
Taxa se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:
a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
 
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.
 
(2) In vederea calcularii taxei de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza inmatricularea, denumite in continuare contribuabili, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente: 
 
a) cartea de identitate a vehiculului; si
 
b) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora, si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 5 alin. (4), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 5 alin. (20).
 
Atunci cand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, potrivit prevederilor art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decat taxa pe poluare rezultata din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa platita.
 
Sumele prevazute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent in administrarea acestuia, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 3.
La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
 
In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.
 
Cererea de restituire, insotita de documentele prevazute la alin. (4), se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul prevazut la art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dupa primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifica datele din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor obligatii fiscale neachitate inregistrate de catre contribuabil, precum si operatiunea de plata a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul de stat, solicitand in scris unitatii Trezoreriei Statului confirmarea platii.
============================
ORDIN nr. 986 din 30 iunie 2008
pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 2 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza, la fel ca si in cazul actului precedent toti posesorii de autoturisme, cat si organele fiscale care gestioneaza procedura de colectare a taxelor.
Important!
Organul fiscal competent stabileste taxa pe poluare pentru urmatoarele situatii reglementate de ordonanta:
a) ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice care intentioneaza sa efectueze prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania sau sa repuna in circulatie un autovehicul dupa incetarea exceptarii sau scutirii;
b) pentru restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare platite;
c) pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule;
d) pentru restituirea sumelor reprezentand diferente de taxa pe poluare rezultate in urma contestarii taxei pe poluare.
Persoana fizica sau juridica, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului, depune la organul fiscal competent o cerere insotita de documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, in copie si original. Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea conformitatii si inscrierea vizei "conform cu originalul" pe copiile care raman la organul fiscal.
Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, modelul documentului care contine elementele necesare calculului taxei pe poluare si care se depune la organul fiscal in conditiile art. 3 alin. (4) din normele metodologice este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
La depunerea cererii, organul fiscal competent va comunica solicitantului data la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei de calcul al taxei pe poluare, emisa in conditiile prezentului capitol.
In vederea restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008 si taxa pe poluare pentru autovehicule, rezultata din aplicarea prevederilor ordonantei, la solicitarea compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, insotita de documentatia depusa de contribuabil, compartimentul de specialitate procedeaza la calcularea taxei pe poluare.
Pe baza elementelor de calcul prevazute de ordonanta si de normele metodologice, compartimentul de specialitate stabileste taxa si intocmeste Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
Referatul se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, spre aprobare directorului executiv adjunct coordonator/sefului administratiei adjunct coordonator, dupa caz.
============================
ORDIN nr. 8 din 16 iunie 2008
pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 3 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat societatile de asigurare, cat si persoanele care au obligativitatea incheierii politelor de asigurare pentru raspundere civila.
Important!
Asiguratorii pot practica asigurarea obligatorie RCA daca sunt autorizati pentru desfasurarea activitatii de asigurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii speciale:
a) sunt autorizati pentru subscrierea riscurilor de raspundere civila a vehiculelor, prevazute la clasa 10 lit. B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dispun de o reprezentanta de despagubiri in fiecare stat situat in limitele teritoriale de acoperire a asigurarii RCA, definite la art. 1^1 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
c) dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate, sucursala ori agentie, inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, atat pentru activitatea de contractare a asigurarii, cat si pentru cea de constatare si lichidare a daunelor pentru vehicule;
d) pentru fiecare unitate si subunitate dispun de personal specializat pentru activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto si efectueaza plati de despagubire la cel putin una dintre unitatile teritoriale din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;
e) dispun, atat pentru sediul central, cat si pentru subunitati de o dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita contractarea asigurarii RCA, tinerea unor evidente detaliate privind incheierea, derularea si incetarea asigurarii RCA si transmiterea in format electronic a acestor informatii catre baza de date CEDAM;
f) asiguratorii care au fost autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa practice asigurarea obligatorie RCA pot desfasura aceasta activitate prin intermediari numai la:
- sediile principale sau secundare ale asiguratorilor sau, dupa caz, ale brokerilor ori agentilor de asigurare persoane juridice;
- sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;
- domiciliul sau, dupa caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;
g) detin un program de reasigurare care garanteaza o retinere proprie prudentiala, potrivit statutului Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR);
h) sunt membri ai BAAR, precum si ai asociatiei Fondul de protectie a victimelor strazii.
Se considera ca un vehicul este asigurat, daca proprietarul sau utilizatorul acestuia are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 11 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit in continuare asigurarea obligatorie de raspundere civila auto sau asigurarea obligatorie RCA.
Contractul de asigurare se incheie cu un asigurator care are dreptul de a practica pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie RCA.
Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie:
- polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania;
- documentul international de asigurare;
- documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratori RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene.
Pentru vehiculele care stationeaza in mod obisnuit intr-un stat membru, placutele de inmatriculare atesta ca biroul national din statul membru este garant al platii despagubirii catre persoana prejudiciata intr-un accident de vehicul.
In cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, proprietarii sau utilizatorii vehiculelor inmatriculate ori inregistrate, care stationeaza in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa prezinte polita de asigurare RCA valabila sau, in afara teritoriului Romaniei, documentul international de asigurare.
============================
NORMA TEHNICA nr. 4 din 5 iunie 2008
privind cecul
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 3 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza atat persoanele care folosesc acest instrument de plata, cat si institutiile Emitente ale acestor instrumente, stabilind parametrii tehnici care trebuie sa figureze pe aceste mijloace de plata.
Important!
Pentru a preveni falsificarea cecurilor, institutiile de credit au obligatia sa respecte urmatoarele cerinte minime de securizare pentru formularele de cecuri necompletate pe care le furnizeaza clientilor lor, in vederea utilizarii de catre acestia:
a) fiecarui formular de cec trebuie sa i se atribuie de catre institutiile de credit Emitente o combinatie unica de caractere alfabetice si numerice reprezentand referinta cecului.
Referinta va fi compusa din serie si numar, dupa cum urmeaza:
a1 - seria va fi compusa din 7 caractere alfanumerice, respectiv:
(i) primele 4 caractere alfabetice din codul BIC al institutiei de credit care elibereaza cecul;
(ii) un caracter numeric care codifica tipul instrumentului, respectiv 1;
(iii) doua caractere alfabetice - majuscule;
a2 - numarul cecului va fi compus din 7 caractere numerice.
Intre seria si numarul cecului va exista un spatiu pentru delimitare.
Baza de date privind referintele inscrise in cecuri va fi administrata de Banca Nationala a Romaniei.
b) Utilizarea ca suport de imprimare a unei hartii care sa incorporeze, in timpul procesului de fabricare, cel putin urmatoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu rezultate satisfacatoare folosind materiale, metode si echipamente conventionale si care vor fi cunoscute de catre toate institutiile de credit Emitente sau utilizatoare de cecuri: filigran continuu dublu-ton incorporat in masa hartiei - al carui model de desen sa fie inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania si care sa fie folosit exclusiv de catre producatorul de cecuri - vizibil cu ochiul liber la examinarea contra luminii, fara ajutorul niciunui instrument sau echipament de verificare, ca element de securitate de tip deschis; melanj de fibre de securitate, cu distributie aleatorie in masa hartiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la examinarea sub "lumina" UV, si unele vizibile atat cu ochiul liber, cat si la examinarea sub "lumina" UV, ca element de securitate deschis si semideschis; absenta fluorescentei in masa, la examinarea sub "lumina" UV; tratarea chimica a hartiei pentru a asigura evidentierea oricarei incercari de alterare a mentiunilor realizate pe aceasta ulterior completarii, folosind solventi sau alte substante chimice specifice, ca elemente de securitate de tip inchis.
Cecurile emise de institutiile de credit in carnete pot prezenta o matca (cotor) ce va fi adaugata la marginea din stanga a formularului de cec, fara sa il afecteze in vreun fel si avand aceeasi latime (inaltime) cu cecul.
Matca (cotorul) cecului poate fi separata de cec fie printr-o linie discontinua tiparita, fie prin perforatii care trebuie sa asigure o detasare precisa a cecurilor din carnet. In acest scop se vor utiliza perforatii cu 6-9 taieturi la fiecare 25 mm si cu zone de retinere de aproximativ 1 mm.
Perforatiile de separare sunt permise numai la marginea din stanga a fetei cecului. Linia perforatiilor sau linia discontinua tiparita va corespunde marginii din stanga a cecului.
Cecurile prezentate unei institutii de credit nu trebuie sa prezinte taieturi sau alte perforatii, cu exceptia celor de separare, prevazute mai sus.
============================
NORMA TEHNICA nr. 5 din 5 iunie 2008
privind cambia si biletul la ordin
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 3 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent si in acest act sunt stabilite specificatiile tehnice pentru alte instrumente de plata emise de institutiile de credit, si anume cambia si biletul la ordin.
Important!
Institutiile de credit accepta in operatiunile lor cambii si bilete la ordin care, pentru prezentarea lor la plata prin trunchiere, trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice din prezenta norma tehnica.
Pentru a preveni falsificarea titlurilor de credit si pentru prezentarea lor la plata prin trunchiere, institutiile de credit au obligatia sa respecte pentru formularele pe care le furnizeaza clientilor lor, in vederea utilizarii de catre acestia, urmatoarele cerinte minime de securizare:
a) fiecarui formular de bilet la ordin sau cambie trebuie sa i se atribuie de catre institutiile de credit Emitente o combinatie unica de caractere alfabetice si numerice care reprezinta referinta biletului la ordin sau a cambiei.
b) utilizarea ca suport de imprimare a unei hartii care sa incorporeze in timpul procesului de fabricare cel putin doua dintre urmatoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu rezultate satisfacatoare folosind materiale, metode si echipamente conventionale si care vor fi cunoscute de catre toate institutiile de credit Emitente ori utilizatoare de bilete la ordin sau cambii: melanj de fibre de securitate, cu distributie aleatorie in masa hartiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la examinarea sub "lumina" UV, ca element de securitate deschis si semideschis; absenta fluorescentei in masa, la examinarea sub "lumina" UV; tratarea chimica a hartiei pentru a asigura evidentierea oricarei incercari de alterare a mentiunilor realizate pe aceasta ulterior completarii, folosind solventi sau alte substante chimice specifice, ca elemente de securitate de tip inchis;
Fiecare titlu de credit are rezervata banda alba pe care nu se inscriu alte informatii in afara caracterelor necesare procesarii automate a acestora, care constituie linia codurilor.
Banda alba, avand o lungime de maximum 110 mm, va fi amplasata in partea centrala a titlului de credit incepand de la 150 mm de la marginea din dreapta a titlului de credit si va avea inaltimea de 16 mm de la marginea inferioara a titlului de credit.
Banda alba este delimitata de restul titlului de credit printr-o linie continua.
Banda alba nu are alte linii de demarcatie.
============================
ORDIN nr. 931 din 11 iunie 2008
pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza masuri de organizare a Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Important!
Sesizarea se adreseaza Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in situatia in care este indreptata impotriva urmatorilor functionari publici:
a) functionari publici de conducere din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) functionari publici de executie din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
c) directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
d) sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si ai administratiilor publice pentru contribuabili mijlocii, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publica din cadrul administratiilor finantelor publice municipale.
In cazul in care sesizarea formulata impotriva functionarilor publici prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. c) si d) cuprinde referiri la fapte savarsite de functionarii publici de conducere si/sau de functionarii publici de executie din subordinea acestora, care au legatura cu fapta pentru care a fost formulata sesizarea, aceasta va fi analizata in intregime, pentru toti functionarii publici nominalizati, de catre Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate fi sesizata si de compartimentul/directia (generala) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care efectueaza, potrivit regulamentului de organizare si functionare, operatiuni de control, verificare si monitorizare a activitatii desfasurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
============================
HOTARARE nr. 08/91 din 14 mai 2008
pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
Emitent: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza persoanele care desfasoara activitate contabila.
Important!
Auditul de calitate asupra serviciilor contabile prestate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, se desfasoara in baza:
1. Standardelor internationale emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC):
a) Standardului international de control al calitatii (ISQC) nr. 1;
b) Declaratiei internationale de practica profesionala (IPPS) nr. 1, intitulata "Asigurarea calitatii serviciilor profesionale";
c) Declaratiei privind indeplinirea obligatiilor de membru (SMO) nr. 1, emisa de Consiliul IFAC in noiembrie 2004, aprobata prin Hotararea Conferintei nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 05/55 din 26 martie 2005;
Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile raspunde urmatoarelor obiective:
a) oferirea posibilitatii ca publicul sa aiba o buna perceptie asupra calitatii serviciilor prestate si armonizarea comporta mentelor profesionale ale membrilor;
b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru;
c) aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale si de respectare a obligatiilor de membru;
d) dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea si respectul profesionistilor fata de organele Corpului.
Departamentul pentru urmarirea aplicarii normelor profesionale si auditului de calitate, denumit in continuare DUANPAC, are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza programul anual al auditului de calitate in domeniul serviciilor contabile, cuprinzand listele cabinetelor prevazute a fi auditate pe baza propunerilor formulate de filiale;
b) urmareste realizarea programului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile pe baza graficelor de esalonare lunara a cabinetelor transmise de filiale;
c) pregateste si adapteaza la conditiile conjuncturale metodologia auditului de calitate in domeniul serviciilor contabile;
d) analizeaza cazurile de recuzare a auditorilor de calitate si face propunerile care se impun;
e) organizeaza testul-interviu in vederea angajarii auditorilor de calitate, analizeaza si controleaza activitatea acestora si propune masuri de sanctionare, dupa caz;
f) formuleaza dispozitiile catre filiale, cuprinzand masurile ce trebuie luate ca urmare a auditarilor efectuate la cabinete;
Pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an filiala transmite fiecarui membru al Corpului formularul "Raport anual privind auditul de calitate", prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament; fiecare membru al Corpului are obligatia de a completa "Raportul anual privind auditul de calitate" si de a-l depune la filiala de care apartine pana la data de 31 martie.
 
Pana la data de 20 aprilie a fiecarui an directorii executivi ai filialelor transmit DUANPAC:
a) rapoartele anuale privind auditul de calitate, completate de toti membrii din raza de activitate;
b) o lista aprobata de adunarea generala, cuprinzand cabinetele pe care filiala apreciaza ca ar trebui sa le auditeze in anul urmator, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar sa beneficieze de un audit de calitate.
============================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 24 iunie 2008
privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 30 iunie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza auditorii statutari sau de firmele de audit care au facut obiectul autorizarii.
Important!
O persoana fizica poate fi autorizata sa efectueze audit statutar, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, dupa efectuarea stagiului de pregatire practica si promovarea examenului de competenta profesionala.
Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ cel putin urmatoarele conditii:
a) au o buna reputatie.
Buna reputatie trebuie sa aiba in vedere un comportament profesional adecvat, cu respectarea cerintelor Codului etic emis de IFAC si adoptat de Camera, asa cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc buna reputatie sunt stabilite de Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere publica prevazut la titlul II;
b) au absolvit o institutie de invatamant economic superior sau un nivel echivalent, in conditiile stabilite prin regulamentul emis de Camera si aprobat de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II;
c) au urmat un curs de instruire teoretica;
d) au efectuat un stagiu de pregatire practica, in conformitate cu prevederile art. 9;
e) au promovat examenul de competenta profesionala, organizat sau recunoscut de autoritatea competenta pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit.
Inregistrarea firmelor de audit
Pentru fiecare firma de audit, Registrul public electronic contine cel putin urmatoarele informatii:
a) numele, adresa si numarul de inregistrare;
b) forma juridica;
c) informatii de contact, persoana principala de contact si, acolo unde este cazul, adresa de website;
d) adresa fiecarui birou deschis in Romania;
e) numele, prenumele si numarul de inregistrare sau asimilat, pentru toti auditorii statutari angajati sau asociati ca parteneri ori in alt mod cu firma de audit;
f) numele si adresa la care isi desfasoara activitatea, dupa caz, pentru toti actionarii/asociatii;
g) numele, prenumele, adresele profesionale sau adresele de corespondenta, dupa caz, pentru membrii consiliului de administratie ori de conducere;
h) apartenenta firmei la o retea, precum si o lista cu numele si adresele firmelor membre si afiliate sau o indicare a locului unde aceste informatii pot fi accesate de public, daca este cazul;
i) informatii cu privire la toate celelalte inregistrari ca firma de audit la autoritatile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene si/sau ale tertelor tari, inclusiv numele si adresa autoritatii(lor) de inregistrare si, daca este cazul, numarul (numerele) de inregistrare.
Entitatile de audit din terte tari, inregistrate in conformitate cu art. 51, sunt indicate in mod clar in Registrul public, intr-o sectiune distincta, ca atare, si nu ca firme de audit.
Fiecare entitate de interes public trebuie sa aiba un comitet de audit. Autoritatile de reglementare ale entitatilor de interes public stabilesc daca acest comitet de audit trebuie sa fie compus din membri neexecutivi ai organului de administratie si/sau membri ai organului de supraveghere a entitatii auditate si/sau din membri care sunt numiti de adunarea generala a actionarilor entitatii auditate, cu respectarea legislatiei in vigoare.
 
Cel putin un membru al comitetului de audit este independent si are competenta in contabilitate si/sau audit.
Fara a aduce atingere responsabilitatii membrilor organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiti de adunarea generala a actionarilor din cadrul entitatii auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza procesul de raportare financiara;
b) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
c) monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
d) verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar sau a firmei de audit si, in special, prestarea de servicii suplimentare entitatii auditate.
============================
ORDIN nr. 1.958 din 24 iunie 2008
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 3 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza operatorii economici, care, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2008 la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
Important!
Persoanele juridice vor intocmi si vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).
Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.
Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiarcontabile aferente perioadei de raportare.
Formularul "Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2008.
Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.
============================
ORDONANTA DE URGENTA nr. 86 din 24 iunie 2008
pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul vine in sprijinul persoanelor cu handicap prin acordarea unor facilitati de catre stat.
Important!
Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autoturism si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 5 ani.
Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).
b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).
============================
ORDIN nr. 2.009 din 30 iunie 2008
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2008
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2008
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza dealerii primari, care pot depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane fizice si juridice pentru achizitionarea unor certificate de trezorerie si a unor obligatiuni de stat de tip benchmark.
Important!
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive.
In cadrul ofertei de cumparare competitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 7 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numarul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.
Ofertele de cumparare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, in calitate de clienti ai dealerilor primari.
In cadrul ofertei de cumparare necompetitive se vor indica elementele cuprinse in anexa nr. 5 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Se admit oferte de cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Valoarea nominala totala a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Dobanda (cuponul) se plateste anual la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinata conform formulei:
D = VN* r/frecventa anuala a cuponului (1),
in care:
D = dobanda (cuponul);
VN = valoarea nominala;
r = rata cuponului.
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, ce actioneaza in calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de inregistrare/depozitare, in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 30 iunie - 04 iulie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016