Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 8-12 septembrie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 17 Sep. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 2.599 din 4 septembrie 2008 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI ...

ORDIN nr. 2.599 din 4 septembrie 2008
privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza furnizorilor de motorina indreptatiti sa solicite si sa primeasca de la bugetul de stat diferenta de accize.

Important!
In vederea identificarii sumelor la restituirea carora furnizorii sunt indreptatiti, conform legii, acestia depun cereri de confirmare a cantitatilor de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii si punctele de distribuire a combustibililor pentru motor, al caror model este prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.

Cererile de confirmare a cantitatii totale de motorina livrata cu acciza redusa se depun de catre furnizori, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din hotarare, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a fost livrata motorina, la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti care au emis adeverintele, dupa caz.

Furnizorul va anexa la fiecare cerere de confirmare a cantitatii de motorina livrata cu acciza redusa prin statiile proprii ori punctele de distribuire, depusa la una dintre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, copia facturii de livrare a motorinei, precum si totalitatea adeverintelor aferente, emise de acea structura beneficiarilor si colectate in luna anterioara, pe masura livrarii motorinei in cauza de catre toate statiile proprii ori punctele de distribuire.

Dupa verificarea autenticitatii adeverintelor anexate la cererea furnizorului, directia pentru agricultura si dezvoltare rurala care a emis adeverintele confirma cantitatea totala de motorina livrata cu acciza redusa de catre furnizor beneficiarilor, in luna anterioara, prin statiile ori punctele sale de distribuire, si emite, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din hotarare, o adeverinta al carei model este prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

De realitatea si exactitatea datelor privind consumurile specifice de carburant si suprafetele cultivate raspund directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a solicita restituirea unor sume de la buget, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa inregistrare, cererea de restituire, impreuna cu documentatia anexata la aceasta, va fi repartizata compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate, care va verifica:

a) concordanta datelor inscrise in adeverintele emise de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala cu datele inscrise in situatia centralizatoare si in cererea de restituire;

b) datele din evidenta analitica pe platitori - persoane juridice referitoare la furnizor, sub aspectul existentei eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre acesta.
=============================================

ORDIN nr. 1.173 din 22 august 2008
pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care stabileste categoriile de creante fiscale ce urmeaza a face obiectul cesiunii.

Important!
Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:

a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);

b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;

c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;

d) alte titluri executorii.

Sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala.

Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune apartine comisiei constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenta apartine comisiei constituite la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei initierea procedurii de cesiune a creantelor fiscale are loc dupa avizarea acesteia de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unei documentatii care va prezenta situatia juridica a debitoarei si stadiul masurilor de executare efectuate.

Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizeaza prin cerere de oferte sau prin licitatie, dupa caz.

In cazul in care, ca urmare a anuntului publicat in cadrul procedurii de cerere de oferta, se depune o singura oferta de preluare a creantei fiscale, care indeplineste toate conditiile prevazute de prezenta procedura, aceasta oferta este declarata castigatoare.

In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale si 2 sau mai multi dintre acestia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii.

Plata in rate a pretului cesiunii de creanta se va realiza numai cu conditia unui avans de minimum 30% din pretul cesiunii platit inainte de semnarea contractului, iar diferenta urmeaza sa fie platita in cel mult 6 luni de la data semnarii contractului de cesiune de creanta pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 100 milioane lei sau in cel mult 12 luni de la data semnarii contractului de cesiune de creanta pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 100 milioane lei, in termenele stabilite prin oferta financiara.

Graficul de plata a pretului cesiunii creantelor fiscale se intocmeste in conformitate cu prevederile art. 42 si constituie anexa la contractul de cesiune de creante fiscale.

In cazul platii pretului cesiunii creantelor fiscale in rate, dreptul de proprietate asupra creantelor fiscale ce au facut obiectul procedurii de cesiune, inclusiv garantiile ce insotesc aceste creante, se transfera la data platii in intregime a pretului.
=============================================

CIRCULARA nr. 27 din 1 septembrie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna septembrie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul prezinta interes general, adresandu-se atat institutiilor de credit cat si tuturor celor a caror activitate poate fi influentata de politica BNR de stabilire a dobanzii.

Important!
Pentru luna septembrie 2008 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,25% pe an.
=============================================

HOTARARE nr. 893 din 20 august 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 521/1997

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 640 bis din 5 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor care gestioneaza Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, denumit in continuare SISDIEBDU,
sistemul de evidenta, masurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematica a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitatilor.

Important!
SISDIEBDU are la baza atat datele din domeniul imobiliaredilitar, cat si din alte domenii de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitatilor, in corelare cu programele de dezvoltare durabila ale administratiilor locale, la toate nivelurile.

SISDIEBDU contine datele necesare fundamentarii deciziilor pentru dezvoltarea durabila a localitatilor urbane si rurale, crearea unui sistem corect de taxe si impozite, conservarea fondului natural si construit protejat, reprezentand un instrument pentru un management eficient al administratiei publice locale in procesul de informare, debirocratizare si transparenta decizionala.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in exercitarea atributiilor sale in domeniul SISDIEBDU, colaboreaza cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliara organizate la nivel judetean si in municipiul Bucuresti, aflate in subordinea acesteia.

Receptia si avizarea lucrarilor SISDIEBDU se asigura de catre consiliile locale impreuna cu consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul tehnic al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara organizate la nivel judetean, respectiv Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al Municipiului Bucuresti, pe baza metodologiilor prevazute la art. 3 si in conformitate cu anexele nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.

Controlul privind indeplinirea formalitatilor de contractare, al realizarii si decontarii, precum si avizarea lucrarilor SISDIEBDU se asigura de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifica documentatia primita, acorda viza de control financiar preventiv propriu si intocmesc lunar decontul justificativ, care se transmite pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in doua exemplare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Pentru lucrarile executate si receptionate pana pe data de 10 a lunii decembrie, deconturile justificative se transmit pana la data de 15 decembrie a anului bugetar.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea de credite in limita alocatiilor bugetare aprobate, insotita de decontul justificativ prezentat in anexa nr. 3a) la prezentele norme metodologice, vireaza sumele consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plata, in contul 21.42.02.29 "Venituri ale
bugetului local - Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar", deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.
=============================================

ORDIN nr. 236 din 16 aprilie 2008
privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.) care deschid conturi in scopul asigurarii fluxurilor financiare necesare implementarii schemelor de plata FEGA (Fondul European de Garantare in Agricultura) si masurilor FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala).

Important!
Operatiuni de incasari si plati aferente FEADR efectuate de A.P.D.R.P.

1. A.P.D.R.P., in termen de 5 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil din Trezoreria Statului 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32 de catre M.A.D.R., in vederea efectuarii platilor catre beneficiari, depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.

2. A.P.D.R.P., in prima zi lucratoare urmatoare celei in care s-au incasat sumele virate de M.A.D.R. in contul 54.04.01.32, reprezentand platile nationale directe complementare si cele aferente masurilor axei 2 FEADR, componenta de finantare externa, transfera aceste sume la A.P.I.A. in contul 54.04.01.32, depunand ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care a fost depus.

3. A.P.D.R.P., in termen de doua zile lucratoare de la data incasarii debitelor aferente FEADR in contul 54.04.05.32, vireaza sumele in conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.

Operatiuni de plati efectuate de A.P.I.A. si A.P.D.R.P. catre beneficiarii FEGA si FEADR

Platile aferente FEGA si FEADR se efectueaza de catre A.P.I.A. si A.P.D.R.P., astfel:

- beneficiarilor persoane fizice sumele se vireaza in conturi deschise la institutii financiar-bancare;

- organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica si altor persoane juridice care nu se incadreaza in categoria operatorilor economici definiti la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conturile deschise la institutii financiar-bancare;

- institutiilor publice de subordonare centrala sau locala, in conturile deschise la Trezoreria Statului;

- operatorilor economici organizati ca regii autonome, societati sau companii nationale si societati comerciale, in conturile deschise la Trezoreria Statului.
=============================================

ORDIN nr. 2.607 din 4 septembrie 2008
privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul vizeaza activitatea de gestionare a contribuabililor de catre administratiile finantelor publice.

Important!
Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, directiile generale ale finantelor publice judetene, prin administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administreaza primii 500 de contribuabili, persoane juridice, cu
domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, selectati dupa cum urmeaza:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, care au inregistrat o cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului precedent mai mica de 70 milioane lei, selectati in ordinea descrescatoare a acesteia;

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati in procedura insolventei, care au creante fiscale mai mari de 3 milioane lei.

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor
publice judetene si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
=============================================

ORDIN nr. 2.467 din 20 august 2008
pentru modificarea Procedurilor si modalitatilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele incasate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.259/2007

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Economiei si Finantelor care deschide doua conturi, in dolari SUA si in euro, la Banca Comerciala Romana - S.A.-sucursala Izvor, in care vor fi virate din conturile tranzitorii deschise la Banca Comerciala Romana - Centrala, sumele reprezentand procentul de 3% aferent incasarilor rezultate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior derulata inainte de 31 decembrie 1989.

Important!
Banca Comerciala Romana - Centrala va vira din conturile tranzitorii, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, sumele incasate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si a drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, astfel:

a) procentul de 3% din incasarile in valuta la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala Izvor in conturile in valuta deschise pe numele Ministerului Economiei si Finantelor in acest scop;

b) procentul de 3% din incasarile in lei intr-un cont deschis de Ministerul Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativa Centrala;

c) sumele in valuta si in lei rezultate dupa deducerea procentului de 3% la Fondul ‚ÄěProprietatea."

Din disponibilitatile contului in lei deschis la Trezoreria Operativa Centrala corespunzator procentului de 3% din sumele rezultate din recuperarea creantelor Romaniei provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31 decembrie 1989, si a drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plati guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzatoare, inregistrate in conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, se vor efectua urmatoarele plati dispuse de Ministerul Economiei si Finantelor pe destinatiile prevazute de lege:

a) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori ale caror credite nu au fost preluate la datoria publica in baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, conform art. 9 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plata se va efectua dupa obtinerea aprobarii secretarului de stat coordonator, pe baza unei note de propuneri intocmite de Directia generala de trezorerie si datorie publica;

b) comisioanele Bancii Comerciale Romane - S.A. sau ale bancii desemnate, in baza conventiilor incheiate cu aceasta, reprezentand:

- 1% (minimum 1.000 dolari SUA) calculat la valoarea efectiv incasata a creantelor provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, in baza Conventiei privind comisionul cuvenit Bancii Comerciale Romane - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate in vederea recuperarii creantelor Romaniei si derularii operatiunilor in cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala,
incheiata la 31 mai 2001 intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Comerciala Romana - S.A., modificata prin Actul aditional nr. 1, incheiat la 29 mai 2006, si Actul aditional nr. 3, incheiat la 20 decembrie 2007;

- 1,5 la mie/an, calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala, in baza Conventiei privind comisionul cuvenit Bancii Comerciale Romane - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate in vederea recuperarii creantelor Romaniei si derularii operatiunilor in cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economica internationala, incheiata la 31 mai 2001 intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Comerciala Romana - S.A., modificata prin Actul aditional nr. 1, incheiat la 29 mai 2006, si Conventiei privind predarea conturilor bilantiere din gestiunea Bancii Comerciale Romane - S.A. in administrarea patrimoniala a Ministerului Finantelor Publice, pe baza soldurilor la 31 mai 2003, incheiata la 12 mai 2003 intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Comerciala Romana - S.A., modificata prin Actul aditional nr. 1, incheiat la 31 mai 2006;
=============================================

HOTARARE nr. 1.014 din 3 septembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 10 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, (M.A.D.R.) care prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), gestioneaza contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinantarea si prefinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene.

Important!
M.A.D.R. este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea gestionarii fondurilor comunitare in concordanta cu Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit (publicat in JOUE, seria L nr. 223 din 15 august 2006), cu Regulamentul (CE) nr. 498/2007, adoptat de Comisia Europeana in data de 10 mai 2007, care se refera la stabilirea normelor detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 privitor la Fondul European de Pescuit (publicat in JOUE, seria L nr. 120 din 10 mai 2007), si cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2008, precum si in vederea transferarii in conturile A.P.D.R.P., la termenele stipulate in reglementarile comunitare si nationale, a sumelor aferente schemelor derulate.

M.A.D.R., prin Directia generala buget finante si fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), impreuna cu A.P.D.R.P., stabileste, prin instructiuni aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, modalitatile de evitare a aparitiei unor situatii care sa implice reducerea platilor de catre Comisia Europeana.

M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deschide conturi in euro si in lei la institutii financiar bancare sau la Trezoreria Statului, prin care se deruleaza sumele rambursate de Comisia Europeana din F.E.P., astfel incat acestea sa permita evidentierea distincta a platilor si incasarilor aferente F.E.P.

M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., organizeaza selectia institutiei financiar-bancare prin care se vor derula fondurile, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si incheie o conventie in acest sens.

In situatia in care M.A.D.R. deschide conturi in euro la Trezoreria Statului, disponibilitatile acestor conturi sunt purtatoare de dobanda. Rata dobanzii si nivelul comisioanelor aferente operatiunilor derulate prin conturile in valuta se stabilesc prin conventie incheiata intre M.A.D.R. si Ministerul Economiei si Finantelor (M.E.F.).

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.P., contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.P."

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinantarea F.E.P., contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare F.E.P."

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru prefinantarea F.E.P. si in cazul indisponibilitatii temporare de fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare F.E.P."

Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli neeligibile, aferente F.E.P., contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile F.E.P." =============================================

ORDIN nr. 547 din 4 septembrie 2008
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001

Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 10 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza asiguratii nevazatori care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Important!
Beneficiari ai art. 78 alin. (8) din lege sunt si persoanele pensionate pentru limita de varsta in temeiul art. 47 alin. (2) din lege. Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.
=============================================

ORDIN nr. 1.524 din 3 septembrie 2008
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 721/2005

Emitent: MINISTERUL SANATATII PUBLICE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din domeniul sanitar vizand acordarea unor sporuri pentru activitatea din anumite sectoare.

Important!
II. Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare

II.1. Spor pentru conditii periculoase
A. Spor de pana la 15% din salariul de baza:
14. personalul din sterilizare;
15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorari functionale.

Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau a carui activitate se desfasoara in conditii deosebite Spor de pana la 15% din salariul de baza

17. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;

18. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de obstetrica-ginecologie;

19. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de nefrologie;

20. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de endocrinologie In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.2 "Spor pentru conditii vatamatoare", litera A "Spor de pana la 10% din salariul de baza", dupa punctul 6 se
introduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:

7. liftieri;

8. personalul care manipuleaza deseuri toxice.
=============================================

ORDIN nr. 1.859/C din 21 august 2008
privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

Emitent: MINISTERUL JUSTITIEI Nr. 1.859/C din 21 august 2008
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Nr. 26.650 din 1 septembrie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 2.484 din 21 august 2008
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Nr. 131 din 1 septembrie 2008
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE nr. 3.774 din 22 august 2008
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din sistemul justitiei care beneficiaza de acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite prin titluri executorii.

Important!
Prezentul ordin stabileste modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sistemul justitiei, emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei.

Plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii prevazute de prezentul ordin cuprinde atat realizarea dreptului recunoscut prin acestea, cat si plata dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate, calculate pana la data platii efective, precum si a cheltuielilor de executare.

Plata sumelor aferente fiecarui titlu executoriu dintre cele prevazute la art. 1 se va realiza, esalonat, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008, in 3 transe, stabilite dupa cum urmeaza:

a) in luna octombrie 2008 - 30%;

b) in luna martie 2009 - 40%;

c) in luna octombrie 2009 - 30%.

Pana la data de 25 septembrie 2008, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor centraliza si vor transmite datele aferente platii transei stabilite potrivit art. 2 lit. a), pe categorii de drepturi recunoscute prin hotararile judecatoresti si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor secundari de credite la care sunt arondati.

Pana la data de 29 septembrie 2008, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele aferente transei stabilite potrivit art. 2 lit. a), primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul pentru aparatul propriu si le vor transmite ordonatorilor principali de credite carora le sunt arondati.

Pana la data de 30 septembrie 2008, ordonatorii principali de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul de fonduri pentru aparatul propriu al fiecaruia si vor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocarea acestor fonduri in bugetele Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv al Ministerului Public.

Pana la data de 25 septembrie 2009, in vederea platii transei stabilite potrivit art. 2 lit. c), departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor tertiari de credite vor centraliza si vor transmite datele aferente platii dobanzilor, penalitatilor sau altor sume acordate, precum si a cheltuielilor de executare, pe tipuri de hotarari si pe alineatele clasificatiei economice, ordonatorilor secundari de credite la care sunt arondati.

Pana la data de 29 septembrie 2009, departamentele economico-financiare constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele aferente dobanzilor, penalitatilor sau altor sume acordate, precum si cheltuielilor de executare, primite de la ordonatorii tertiari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul pentru aparatul propriu si le vor transmite ordonatorilor principali de credite carora le sunt arondati.

Pana la data de 30 septembrie 2009, ordonatorii principali de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii secundari de credite, precum si pe cele reprezentand necesarul de fonduri pentru aparatul propriu al fiecaruia si vor solicita Ministerului Economiei si Finantelor alocarea fondurilor suplimentare necesare platii ultimei transe din sumele datorate, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor sau altor sume acordate, precum si a cheltuielilor de executare, in bugetele Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv al Ministerului Public.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 8-12 septembrie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016