Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati Legislatie Fiscala 20-24 aprilie 2009 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 29 Apr. 2009
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial, tva, achizitii intracomunitare, codul fiscal, taxa

ORDIN nr. 342 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ...

ORDIN nr. 342 din 14 aprilie 2009
privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECŢIEI SOCIALE
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza angajatorii care primesc un ajutor financiar pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant.
Important!
Ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege se acorda la solicitarea angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamânt in conditiile art. 80 din lege si care, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, mentin raporturile de munca ori de serviciu cu persoane din rândul absolventilor respectivi, pe o perioada de unu sau 2 ani.
Ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege se acorda angajatorilor prevazuti la alin. (1) pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu cu persoanele prevazute la alin. (1), dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, dar nu pentru mai mult de 2 ani.
Perioada de unu sau 2 ani prevazuta la alin. (1), precum si perioada pentru care se acorda ajutorul financiar prevazuta la alin. (2) se calculeaza incepând cu data de intâi a lunii urmatoare lunii in care se indeplineste obligatia prevazuta la art. 83 alin. (1) din lege.
Ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege se acorda dupa mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de unu sau 2 ani, calculata, potrivit art. 1 alin. (3), de la data de intâi a lunii urmatoare lunii in care se indeplineste obligatia prevazuta la art. 83 alin. (1) din lege.
Angajatorii care au beneficiat, optional, de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege pentru primul an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu calculat potrivit art. 1 alin. (3) si care mentin in continuare raporturile de munca ori de serviciu ale absolventilor respectivi pentru cel de-al doilea an beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege pentru cel de-al doilea an de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu dupa mentinerea raporturilor de munca ori de serviciu pe acest ultim an.


Nu beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege:
a) angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar prevazut la art. 84^1 din lege inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;
b) angajatorii care nu mentin raporturile de munca sau de serviciu cu persoanele din rândul absolventilor institutiilor de invatamânt incadrati in conditiile art. 80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsa intre data indeplinirii acestei obligatii si data de intâi a lunii urmatoare indeplinirii obligatiei, precum si in continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicita acordarea ajutorului financiar;
c) angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar se afla in situatie de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora, ale caror activitati fac obiectul unui aranjament cu creditorii si cei care se afla in alte situatii similare reglementate de lege;
d) angajatorii care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 84^1 din lege.
==================================
HOTARARE nr. 406 din 1 aprilie 2009
pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in:MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza toate autoritatile si institutiile publice stabilind competentele de aprobare ale investitiilor in functie de valoarea acestora.
Important!
Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, prevazute in Hotarârea Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, se modifica dupa cum urmeaza:
a) Guvernul, pentru valori mai mari de 25 milioane lei;
b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 4 milioane lei si 25 milioane lei;
c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pâna la 4 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
==================================
ORDIN nr. 213 din 18 februarie 2009
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE Nr. 213 din 18 februarie 2009
MINISTERUL SANATATII Nr. 363 din 23 martie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza angajatorii care au obligatia de a plati asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in functie de domeniul de activitate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.
Important!
In vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, numarul de angajati, totalitatea veniturilor brute realizate lunar, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.
In cazul unui accident de munca sau al unei boli profesionale ce afecteaza lucratorii romani care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care Romania are incheiat un acord bilateral, serviciile medicale vor fi acordate de statul respectiv.
Cheltuielile generate de serviciile medicale respective vor fi suportate de institutia competenta din statul unde este asigurat lucratorul. Acestea vor fi suportate la nivelul prevazut in statul in care se acorda aceste servicii.
Decontarea serviciilor medicale acordate asiguratilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de munca al accidentului sau de caracterul de profesionalitate al bolii si numai dupa confirmarea acestora, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 135 alin. (5) si (6) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor cu boala profesionala confirmata dupa data de 1 ianuarie 2005, in unitatile sanitare cu personalitate juridica, se suporta de casele teritoriale de pensii cu care au contract de furnizare de servicii medicale, urmand a se efectua decontarea cu casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are sediul social angajatorul care a inregistrat boala profesionala.
Decontarea serviciilor medicale acordate lucratorilor romani asigurati conform prevederilor legislatiei romane in vigoare, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care Romania are incheiat acord bilateral, se va realiza in conformitate cu facturile si documentele justificative emise de institutia competenta din statul respectiv si formularele comunitare aferente.
Cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre media veniturilor brute realizate lunar din ultimele 6 luni si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.
In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre media veniturilor brute realizate lunar pe baza carora s-a achitat contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.
In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.
==================================
ORDIN nr. 308 din 26 martie 2009
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca "Bani pentru completarea echipei"
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 17 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munca sunt intreprinderile care vor incadra in munca lucratori defavorizati, extrem de defavorizati si cu handicap.
Important!
Poate beneficia de masurile de ajutor de stat, prevazute in prezenta schema de ajutor de stat, intreprinderea care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este o organizatie legal constituita in Romania si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) apartine categoriilor de beneficiari eligibili in conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a POS DRU si cu Ghidul solicitantului;
c) solicitantul respecta prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;
d) nu se afla in situatia de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;
e) nu inregistreaza datorii publice, nu are intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
f) nu este intreprindere in dificultate, in conformitate cu definitia de la art. 3 lit. s) din prezenta schema de ajutor de stat;
g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
h) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari de tip res judicata in ultimele 36 de luni de catre nicio instanta judecatoreasca, din motive profesionale sau de etica profesionala;
i) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
j) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
k) beneficiarul este direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
Valoarea minima a unei cereri de finantare pentru prezenta schema de ajutor de stat trebuie sa fie de 10.000 euro (echivalent in lei).
Plafonul maxim al ajutorului acordat unei intreprinderi conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat este de 2.000.000 euro/intreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi.
Intensitatea ajutorului nu depaseste 50% din costurile eligibile.
Costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioada de maximum 12 luni de la recrutare. In cazul in care, atunci cand lucratorul respectiv este un lucrator extrem de defavorizat, costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioada de maximum 24 de luni de la recrutare.
Atunci cand incadrarea in munca nu reprezinta o crestere neta a numarului de angajati in intreprinderea in cauza in comparatie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie sa fi devenit vacant(e) ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionarii pentru limita de varsta, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a incetarii raporturilor de munca pentru abatere profesionala, si nu ca rezultat al reducerii unor posturi.
Cu exceptia cazului concedierii legale pentru abatere profesionala, lucratorul defavorizat are dreptul la mentinerea locului de munca pentru o durata minima corespunzatoare celei prevazute de legislatia nationala sau de orice contracte colective care reglementeaza contractele de munca.
Atunci cand durata incadrarii in munca este mai mica de 12 luni sau, dupa caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proportional in mod corespunzator.
==================================
ORDIN nr. 309 din 26 martie 2009
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru formare profesionala generala si specifica "Bani pentru formare profesionala"
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 17 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Beneficiarii ajutorului de stat pentru formare profesionala sunt intreprinderile ai caror angajati participa la cursurile organizate in cadrul proiectelor de formare profesionala.
Important!
Poate beneficia de masurile de ajutor de stat prevazute in prezenta schema de ajutor de stat intreprinderea care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este o organizatie legal constituita in Romania si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) apartine categoriilor de beneficiari eligibili in conformitate cu Documentul-cadru de implementare (DCI) a POS DRU si cu Ghidul solicitantului;
c) solicitantul respecta prevederile comunitare si nationale privind informarea si publicitatea;
d) nu se afla in situatia de insolventa sau lichidare, afacerea sa nu este condusa de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitatilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor;
e) nu inregistreaza datorii publice, nu are intarzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
f) nu este intreprindere in dificultate, in conformitate cu definitia de la art. 3 lit. w);
g) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
h) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari cu valoare res judicata in ultimele 36 de luni de catre nicio instanta judecatoreasca, din motive profesionale sau de etica profesionala;
i) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat cu valoare res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
j) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
k) beneficiarul este direct responsabil de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
l) indeplineste si alte conditii specificate in cererea de propuneri de proiecte si in Ghidul solicitantului, fara a aduce atingere prevederilor legale in materie de ajutor de stat.
Valoarea minima a unei cereri de finantare pentru prezenta schema de ajutor de stat trebuie sa fie de 10.000 euro (echivalent in lei).
Valoarea maxima a ajutorului acordat unei intreprinderi pentru un proiect de formare profesionala nu va depasi 2.000.000 euro (echivalent in lei)/2 (doi) ani consecutivi.
Pentru a beneficia de ajutor in baza prezentei scheme de ajutor de stat, in conformitate cu Ghidul solicitantului, intreprinderile beneficiare trebuie sa inainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de stat, inainte de a demara proiectul pentru care solicita finantarea.
Cererea de finantare va fi insotita de documente care sa contina:
a) date economico-financiare prin care sa se demonstreze ca beneficiarul nu este intreprindere in dificultate conform definitiei de la art. 3 litera w), precum si o declaratie pe propria raspundere in acest sens;
b) declaratie scrisa pe propria raspundere insotita, daca este cazul, de documente corespunzatoare, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in art. 8 alin. (3) lit. f) din prezenta schema de ajutor de stat;
c) sectorul/sectoarele in care se acorda ajutorul in cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;
d) activitatile si costurile eligibile aferente proiectului pentru care se solicita ajutor de stat;
e) declaratie scrisa pe propria raspundere a beneficiarului in vederea certificarii efectului stimulativ, conform careia nu a demarat proiectul pentru care solicita ajutor;
f) pentru intreprinderile mari, informatii care sa demonstreze efectul stimulativ, conform cap. X din prezenta schema de ajutor de stat.
Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitantii trebuie sa completeze modelul de declaratie cuprinzand informatii cu privire la calificarea unei intreprinderi ca IMM, prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
==================================
ORDIN nr. 310 din 26 martie 2009
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor"
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 17 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza entitatilor implicate intr-o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, asociatii familiale, parteneriate sau asociatii, care desfasoara activitati economice si pot beneficia de ajutor pentru asigurarea sanatatii si sigurantei in munca.
Important!
Pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta schema de ajutor de minimis intreprinderile care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt legal constituite in Romania si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) sunt eligibile pentru finantare conform prevederilor Documentului-cadru de implementare pentru POS DRU si ale Ghidului solicitantului;
c) nu sunt in stare de insolventa, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nicio restrictie asupra activitatii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente intre creditori sau nu se afla intr-o alta situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;
d) nu inregistreaza datorii publice si si-au platit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
e) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus unei condamnari de tip res judicata in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale;
f) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
g) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
h) nu sunt "intreprinderi in dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004);
i) sunt direct responsabile de pregatirea si implementarea proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
j) nu au fost subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
k) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;
l) indeplineste si alte conditii specificate in cererea de propuneri de proiecte si in Ghidul solicitantului, fara a aduce atingere prevederilor in materie de ajutor de minimis.
Pentru a beneficia de finantare nerambursabila in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite in acel an fiscal si in ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare).
Administratorul schemei de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a intreprinderii, faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali si anul fiscal in curs), fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depaseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru intreprinderile care activeaza in domeniul transporturilor), echivalent in lei.
Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, intreprinderile trebuie sa inainteze o cerere de finantare administratorului schemei de ajutor de minimis, in conformitate cu Ghidul solicitantului.
Cererea de finantare va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere prin care beneficiarul certifica faptul ca nu este indeplinita nicio conditie pentru a fi considerat intreprindere in dificultate, conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/2004.
Inainte de primirea ajutorului, intreprinderea beneficiara trebuie sa transmita administratorului schemei de ajutor de minimis o declaratie pe propria raspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si cu privire la ajutoarele de minimis primite in cursul anului fiscal curent si al celor 2 ani fiscali anteriori.
==================================
LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009
privind institutiile financiare nebancare
Emitent: PARLAMENTUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza institutiilor financiare nebancare - entitati, altele decat institutiile de credit, ce desfasoara activitate de creditare cu titlu profesional.
Important!
Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice prevazute in sectiunea a 6-a a cap. II nu au obligatia de a se constitui sub forma de societati comerciale pe actiuni.
Organizarea si functionarea institutiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentei legi, completate, dupa caz, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ulterioare, sau/si cu cele ale legilor speciale aplicabile in materie.
Denumirea unei entitati care desfasoara activitate de creditare, in conditiile prezentei legi, va include sintagma institutie financiara nebancara sau abrevierea acesteia, I.F.N. In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta, includerea in denumire a sintagmei institutie financiara nebancara sau a abrevierii acesteia, I.F.N., este optionala.
Institutia financiara nebancara este obligata sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, patrimoniul, activitatea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor, contractele incheiate cu clientii sau serviciile prestate pentru acestia.
In intelesul prezentei sectiuni, se considera client al institutiei financiare nebancare orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 14, institutia financiara nebancara a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat, precum si orice persoana care beneficiaza sau a beneficiat de serviciile institutiei financiare nebancare.
Capitalul social minim al institutiilor financiare nebancare nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, respectiv 3.000.000 euro in cazul institutiilor financiare nebancare care acorda credite ipotecare.
Banca Nationala a Romaniei poate stabili prin reglementari niveluri ale capitalului social minim superioare celui prevazut la alin. (1), diferentiate in functie de tipul de activitate a institutiei financiare nebancare.
Capitalul social al institutiilor financiare nebancare trebuie varsat integral la momentul subscrierii, inclusiv in cazul majorarii acestuia. Capitalul social se constituie si se majoreaza prin aporturi in numerar, nefiind permise aporturile in natura.
Actiunile emise de institutiile financiare nebancare nu pot fi decat actiuni nominative.
Sanctiuni!
In exercitarea atributiilor sale de monitorizare si supraveghere, Banca Nationala a Romaniei poate aplica sanctiuni in cazul in care constata ca o institutie financiara nebancara si/sau oricare dintre persoanele prevazute la art. 58 se fac vinovate de:
a) incalcarea prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea acesteia ori a reglementarilor proprii ale institutiei financiare nebancare, prevazute la art. 21 si la art. 32 alin. (1);
b) efectuarea de operatiuni fara acoperire reala;
c) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date si informatii eronate catre Banca Nationala a Romaniei;
d) nerespectarea masurilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei.
In cazurile prevazute mai sus, Banca Nationala a Romaniei poate aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris dat institutiei financiare nebancare;
b) amenda aplicata institutiei financiare nebancare, intre 0,01% si 0,5% din capitalul social minim reglementat aplicabil;
c) amenda aplicata administratorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere ori conducatorilor, intre 1 si 6 remuneratii nete, conform nivelului remuneratiei in luna precedenta datei la care s-a constatat fapta;
d) suspendarea temporara ori limitarea desfasurarii uneia sau mai multor activitati;
e) radierea din registrul in care este inscrisa institutia financiara nebancara si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare.
==================================
ORDIN nr. 641 din 6 aprilie 2009
privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat
Emitent: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE Nr. 97 din 6 februarie 2009
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 641 din 6 aprilie 2009
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 22 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza participantii la fondurile de pensii administrate privat stabilindu-se modul de calcul al contributiei datorate acestor fonduri.
Important!
Pentru participantii care se regasesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, CNPAS calculeaza cuantumul contributiei datorate fondurilor de pensii luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in declaratia de asigurare, respectiv in contractul de asigurare sociala.
Declaratia nominala este documentul depus in conditiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia de asigurare este documentul depus in conditiile art. 6^1 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contractul de asigurare sociala este documentul incheiat in conformitate cu art. 5 alin. (2) din aceeasi lege.
In situatia declaratiilor nominale, precum si a celor rectificative pentru care se efectueaza regularizari, CNPAS are obligatia sa prelucreze si sa efectueze viramentele pentru toate informatiile primite si comunicate de casele teritoriale de pensii pana in ultima zi lucratoare a lunii inclusiv.
In situatia in care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifica in minus venitul asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale corespunzator unei/unor luni anterioare, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin compensare, respectiv prin diminuarea corespunzatoare a viramentului lunii urmatoare.
In situatia in care prin depunerea declaratiilor rectificative se modifica in plus venitul asigurat, regularizarea sumelor achitate fondurilor de pensii se face de CNPAS, prin majorarea corespunzatoare a viramentului lunii urmatoare.
Virarea contributiei datorate fondurilor de pensii, in situatia persoanelor care se regasesc la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face numai in situatia in care contributia de asigurari sociale calculata asupra venitului asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala a fost achitata in totalitate pentru luna care face obiectul viramentului catre fondurile de pensii si numai in situatia in care nu exista contributii de asigurari sociale si accesorii restante catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
==================================
CIRCULARA nr. 13 din 17 aprilie 2009
privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2009
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 22 aprilie 2009
Pe cine vizeaza?
Actul se adreseaza bancilor, persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine, caselor centrale ale cooperativelor de credit, institutiilor emitente de moneda electronica, persoanelor juridice romane, si caselor de economii pentru domeniul locativ, care trebuie sa mentina rezerve minime obligatorii, in moneda nationala si in valuta, in conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei.
Important!
Incepand cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
- 5,50% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 2,71% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 1,05% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Articol realizat in colaborare cu CTCE Piatra-Neamt.Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati Legislatie Fiscala 20-24 aprilie 2009 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016