Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noutati legislatie Fiscala 09-13 iunie 2008 - Monitorul Oficial

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 18 Iun. 2008
Tags: legislatie fiscala, noutati legislative, fiscalitate, monitorul oficial

ORDIN nr. 5.121 din 20 mai 2008 privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6.632/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare ...

ORDIN nr. 5.121 din 20 mai 2008
privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6.632/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului

Emitent: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 9 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Acest act intereseaza biroul vamal de export care utilizeaza aplicatia informatica ECS-RO - Sistemul de control al exportului, precum si toate persoanele care au obligatia completarii declaratiilor vamale.

Important!
Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului se aplica tuturor marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de export, export temporar in cadrul regimului de perfectionare pasiva, export temporar cu retur in aceeasi stare si reexport, cu exceptia urmatoarelor categorii de marfuri:

f) marfurile a caror valoare nu depaseste 3.000 euro si pentru care declaratia vamala de export se depune la biroul vamal de iesire. In situatia in care marfurile a caror valoare nu depaseste 3.000 euro se declara pentru export la un birou vamal care nu este birou vamal de iesire, se va utiliza sistemul ECS.

Procedura de cercetare pentru controlul incheierii regimului de export
Procedura de cercetare se initiaza de catre biroul de export atunci cand, in termen de 80 de zile de la data acordarii liberului de vama marfurilor pentru export, nu a primit de la biroul de iesire mesajul informatic ce contine codul rezultatului controlului, respectiv, in aplicatia ECS-RO operatiunile de export nu se regasesc in starea „EXPORTATE” sau „OPRITE”.

Pentru operatiunile de export care au biroul de iesire intr-un alt stat membru si care se regasesc in aplicatia ECS-RO in starea „ELIBERAT PENTRU EXPORT” la implinirea termenului prevazut la art. 61, biroul de export verifica, in functie de MRN-ul alocat, existenta si starea in care se afla operatiunea de export pe site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ecshome?Lang=RO.

In cazul operatiunilor de export aflate in starea „ELIBERAT PENTRU EXPORT” pe site-ul Comisiei Europene, biroul de export informeaza declarantul/reprezentantul si ii solicita sa prezinte dovada incheierii regimului, conform art. 792b, alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.

In cazul operatiunilor de export aflate in starea „EXPORTATE/OPRITE” pe site-ul Comisiei Europene, biroul de export comunica Compartimentului ECS din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, prin adresa scrisa, MRN -ul operatiunilor in cauza. In termen de 10 zile de la comunicarea MRN-ului, Compartimentul ECS verifica cele semnalate de biroul de export, corecteaza mesajul ce contine codul rezultatului controlului la iesire si schimba starea declaratiei in aplicatia ECS-RO. Biroul de export va incheia procedura de cercetare in momentul in care respectiva operatiune de export va figura in aplicatia ECS-RO in starea „EXPORTATE/OPRITE”.

In cazul operatiunilor de export aflate in starea „RERUTAT” pe site-ul Comisiei Europene, biroul de export comunica, prin adresa scrisa, Compartimentului ECS din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, MRN-ul operatiunilor in cauza. In termen de 10 zile de la comunicarea MRN-ului, Compartimentul ECS verifica cele semnalate de biroul de export si solicita autoritatii vamale care a efectuat rerutarea, informatii despre rezultatul controlului operatiunii de export. Biroul de export va incheia procedura de cercetare in momentul in care respectiva operatiune de export va figura in aplicatia ECS-RO in starea „EXPORTATE” sau „OPRITE”.

In cazul operatiunilor de export care au biroul de iesire intr-un alt stat membru si care nu pot fi identificate pe site-ul Comisiei Europene, respectiv starea operatiunii de export este „MRN nerecunoscut de Europa”, biroul de export comunica Compartimentului ECS din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, prin adresa scrisa, MRN-ul operatiunilor in cauza. In termen de 10 zile de la comunicarea MRN-ului, Compartimentul ECS verifica cele semnalate de biroul de export, corecteaza si retransmite mesajul ce contine declaratia de export si informeaza declarantul/reprezentantul despre neincheierea regimului.
===========================

ORDIN nr. 1.645 din 26 mai 2008
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 67 din 22 ianuarie 2008
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 1.645 din 26 mai 2008

Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 6 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza furnizorii de servicii de navigatie aeriana de ruta care presteaza servicii scutite de la plata tarifelor a caror valoare se ramburseaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Important!
Furnizorul de servicii de navigatie aeriana de ruta are obligatia de a prezenta Ministerului Transporturilor propuneri pentru inscrierea in bugetul de stat a sumelor ce reprezinta cheltuieli ce urmeaza a fi rambursate, in vederea cuprinderii acestora in bugetul ministerului, in termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.

Anual, in etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, furnizorul de servicii de navigatie aeriana de ruta fundamenteaza sume necesare de la bugetul de stat, corespunzator costurilor prognozate pentru zborurile exceptate.

Ministerul Transporturilor, in calitate de ordonator principal de credite, transmite furnizorului de servicii de navigatie aeriana de ruta sumele aprobate in bugetul de stat pentru anul respectiv, cu defalcare pe trimestre.

Pentru rambursarea contravalorii serviciilor de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor, zboruri efectuate in luna curenta si regularizarile aferente zborurilor efectuate in lunile anterioare, furnizorul de servicii de navigatie aeriana de ruta va intocmi lunar, in 3 exemplare:

a) formularul prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme "Situatia veniturilor facturate de EUROCONTROL pentru luna ........ anul .........". Formularul se completeaza exclusiv cu contravaloarea prestatiilor pentru zborurile scutite, prin extragerea acestora din centralizatorul intocmit pe baza documentelor primite lunar de la EUROCONTROL;

b) formularul prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme "Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii".

Furnizorul de servicii de navigatie aeriana de ruta va solicita Ministerului Transporturilor - Directia generala economica si buget, in scris, sub semnatura conducatorului unitatii, rambursarea contravalorii serviciilor de navigatie aeriana pentru zborurile scutite de la plata tarifelor, anexand formularele prevazute la alin. (1) pana la data de 28 a fiecarei luni, in vederea analizarii sumelor solicitate pentru luna anterioara celei in care se solicita deschiderea de credite si a intocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare. ===========================

ORDIN nr. 6 din 10 iunie 2008
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor

Emitent: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 11 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza asiguratorii si reasiguratorii, precum si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Important!
In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. reasigurare - operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator;

2. reasigurator - persoana juridica autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, care desfasoara exclusiv activitate de reasigurare si/sau operatiuni legate de aceasta;

3. reasigurator din stat tert - societatea autorizata si supravegheata intr-un stat tert a carui legislatie in domeniul asigurarilor are prevederi echivalente legislatiei statelor membre;

4. reasigurator captiv - un reasigurator detinut fie de o societate financiara, alta decat un asigurator sau un reasigurator sau un grup de societati de asigurare sau de reasigurare, fie de o societate nefinanciara, al carui obiect de activitate este activitatea de reasigurare, care acopera exclusiv riscurile entitatii sau ale entitatilor de care apartine sau ale uneia sau mai multor entitati din grupul din care face parte;

5. vehicul investitional de reasigurare - societatea pe actiuni sau societatea civila, alta decat o societate de asigurare sau de reasigurare existenta, care:

a) preia riscurile transferate de un asigurator sau de un reasigurator in baza unui contract de reasigurare;

b) isi finanteaza integral expunerea la aceste riscuri, prin emisiunea unor instrumente financiare sau printr-un alt mecanism de finantare, drepturile de rambursare ale investitorilor in astfel de instrumente sau mecanisme de finantare fiind platite numai dupa indeplinirea obligatiilor ce decurg din contractul de reasigurare;

Autoritatile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite avizul prealabil, necesar inregistrarii la oficiul registrului comertului pentru un reasigurator, aflat in una dintre urmatoarele situatii:

a) este o filiala a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;

b) este o filiala a unei societati de asigurare mama a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;

c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, de care este controlat un asigurator sau reasigurator in respectivul stat membru.

Autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita autoritatilor competente in cauza orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui reasigurator sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atat in vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cat si in ceea ce priveste evaluarea permanenta a modului de desfasurare a activitatii acelui reasigurator, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
===========================

ORDIN nr. 722 din 30 mai 2008
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

Emitent: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 6 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii care beneficiaza de alocatii financiare nerambursabile.

Important!
Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici - intreprinderi mici si mijlocii (societati comerciale/societati cooperative/persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent) care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) sau persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent;

b) au capital social integral privat;

c) au cel putin o luna de la data infiintarii;

d) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru;

e) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

f) au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior (cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent);

g) au sediul social/profesional, sunt inregistrate la oficiul registrului comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

h) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

i) nu sunt in dificultate, in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in JOCE nr. 244/2004;

j) le-au fost cedate cu titlu gratuit in anul 2008 intreprinderea si fondul de comert, conform sectiunii a 7-a "Transferul intreprinderilor mici si mijlocii" din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia mentinerii continuitatii existentei firmei si a activitatii comerciale.

3.3. Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul prezentului program, intreprinderile mici si mijlocii care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (din surse publice nationale sau din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro; cei care vor depasi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare pana la atingerea plafonului de 200.000 euro.

3.4. Sunt excluse de la finantare intreprinderile mici si mijlocii care au ca obiect principal de activitate unul dintre urmatoarele domenii:

- activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea pietelor produselor de pescuit si acvacultura;

- activitati legate de productia primara a produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;

- activitati de procesare si marketing al produselor agricole listate in anexa nr.1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:

a) cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;

b) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);

- activitati legate de export catre state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;

- sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbonifera;

- sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace de transport rutiere.
===========================

ORDIN nr. 724 din 30 mai 2008
pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Emitent: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza intreprinderile mici si mijlocii care beneficiaza de alocatii financiare nerambursabile.

Important!
Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale, societati cooperatiste si persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008) care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) sau persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent - inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008 -, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura, conform Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, si au cel putin 1 an de activitate;

b) au capital social integral privat;

c) au inregistrat venituri din exploatare in cel putin ultimele 3 luni in activitatea eligibila accesata in cadrul Programului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;

d) nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

e) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

f) au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior (cu exceptia persoanelor fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent si care nu au salariati);

g) au obtinut profit din exploatare sau venit net realizat din activitatea de baza, dupa caz, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare. In acest sens, se va atasa la cererea de finantare situatia financiara depusa la administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar;

h) au sediul social/profesional, sunt inregistrate la oficiul registrului comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

i) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

j) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile "Comunicarii Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicata in JOCE nr. 244/2004;

k) au obtinut cel putin 12 puncte in urma evaluarii formularului de preselectie, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura.

Prin Program beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei nerambursabile de maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru fiecare masina, utilaj, instalatie de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la prezenta procedura pentru fiecare activitate.

Valoarea maxima a alocatiei financiare nerambursabile nu poate depasi suma de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.
===========================

ORDIN nr. 725 din 30 mai 2008
privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit

Emitent: MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 10 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
La fel ca si in cazul actului precedent, si acest ordin vizeaza sprijinirea operatorilor economici prin alocatii financiare nerambursabile.

Important!
3. Beneficiari eligibili
Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

- sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), asa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare: au numarul mediu scriptic anual de personal intre 1 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate, respectiv 31 decembrie 2007. Active totale inseamna active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans.

- nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

- au capital social integral privat, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

- au cel putin un an de la infiintare la data depunerii cereriitip pentru alocarea de fonduri;

- si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetul general consolidat;

- si-au indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor catre bugetele locale;

- au incheiat anul fiscal 2007 cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul;

- au achizitionat active corporale si necorporale noi si acestea au fost puse in functiune pana la 31 decembrie 2007;

- nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activele pentru care solicita fonduri in cadrul Programului;

- nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in JOCE nr. 244/2004.

Operatorul economic este obligat sa mentina investitia pentru care va beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului pentru o perioada de minimum 3 ani.

Nu se acorda alocatii financiare in cadrul Programului pentru:
a) activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea pietelor produselor de pescuit si acvacultura;

b) activitati legate de productia primara a produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;

c) activitati de procesare si marketing al produselor agricole cuprinse in anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:

- cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari ori puse pe piata de operatorii economici respectivi;

- cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);
===========================

CIRCULARA nr. 16 din 2 iunie 2008
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna iunie 2008

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 6 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Acest act are adresabilitate generala, pentru toate institutiile si persoanele interesate de politica Bancii Nationale a Romaniei.

Important!
Pentru luna iunie 2008 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 9,75% pe an.
===========================

ORDIN nr. 1.669 din 27 mai 2008
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.2 "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" si 1.1.3 "Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare" - domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, in cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii (IMM-urile) Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, stabilind care tipuri de cheltuieli sunt eligibile.

Important!
1. Cheltuieli pentru infiintarea, modernizarea si acreditarea*1) laboratoarelor de incercari si etalonari:

1.1 lucrari de constructie si modernizare de laboratoare, inclusiv instalatii aferente constructiilor;

1.2 lucrari de proiectare, inclusiv consultanta specializata, pentru elaborarea documentatiei necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;

1.3 cheltuieli pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii;

1.4 achizitionare si instalare de instrumente, echipamente si mobilier pentru laboratoarele de incercari si etalonari;

1.5 achizitionare de echipamente IT si programe informatice aferente obiectului de activitate pentru care se solicita finantarea;

1.6 consultanta pentru elaborarea documentelor de acreditare;

1.7 cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate;

1.8 cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului incheiat cu organismul de acreditare.

2. Cheltuieli aferente implementarii si/sau certificarii*2) sistemului de management al calitatii (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS ori sistemului de management integrat calitate/mediu:

2.1 consultanta pentru elaborarea documentelor si implementarea sistemului pe niveluri;

2.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare a sistemului, conform contractului incheiat cu organismul de certificare acreditat;

2.3 cheltuieli legate de instruirea in domeniul calitatii - cursuri autorizate pentru reprezentantul managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni si personalul implicat;

2.4 Cheltuieli pentru achizitionarea dispozitivelor de masurare si monitorizare a proceselor/produselor.
===========================

ORDIN nr. 724 din 13 martie 2008
privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de interventie 1 - Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor si al operatiunilor 3.3.1 si 3.3.2 din cadrul domeniului major de interventie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritara 3 "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 11 aprilie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii (IMM-urile) Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, stabilind care tipuri de cheltuieli sunt eligibile.

Important!
Pentru a fi eligibile pentru finantarea prin operatiunile mentionate la art. 1, toate cheltuielile trebuie sa faca parte din categoriile de cheltuieli mentionate in acest ordin, sa corespunda obiectivelor axei prioritare 3 "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele public si privat" si sa fie coerente cu obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare semnat intre beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 3 din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, in numele si pentru Autoritatea de management a POS CCE.

 Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cadrul operatiunilor 3.3.1 "Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor" si 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si alte solutii electronice pentru afaceri", cheltuielile privind elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic si a studiilor de piata, precum si cheltuielile pentru pregatirea documentatiei necesare in procesul de achizitii sunt considerate eligibile si in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a schemei de ajutor de stat si semnarea contractului de finantare intre beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare 3 din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013, in numele si pentru Autoritatea de management a POS CCE, cu conditia sa fie strict legate de realizarea proiectului de investitii si sa respecte prevederile aplicabile privind achizitiile.
===========================

ORDIN nr. 1.293 din 23 aprilie 2008
pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finantarea proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si inovare", aferenta operatiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D in intreprinderi si crearea de noi locuri de munca in cercetare" si 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", din Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 10 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice”, prevazand posibilitatea de acordare a ajutorului de stat regional pentru investitii.

Important!
Prin prezenta se instituie schema transparenta de ajutor de stat regional pentru investitii initiale "Finantarea proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si inovare", aferenta operatiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D in intreprinderi si crearea de noi locuri de munca in cercetare" si 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", din Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", denumita in continuare schema.

Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii in cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional stipulate in Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutorului national regional pentru investitii, Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006.

Prezenta schema este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.628/2006.

Fiecare solicitant care depune o propunere in cadrul schemei trebuie obligatoriu sa se inscrie in prealabil in Registrul national al potentialilor contractori (RPC). Acest registru contine toate datele de identificare si situatiile economico-financiare ale fiecarui solicitant, actualizate:

- informatii generale;

- date despre bonitatea beneficiarului, inclusiv resurse umane;

- documente scanate in original: certificat unic de inregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilant contabil, contul de profit si pierdere;

- structura actionariatului (persoane fizice si juridice);

- componenta organului de conducere/consiliului de administratie;

- declaratia pe propria raspundere a aplicantului privind respectarea anumitor conditii de eligibilitate.

Beneficiarul in cadrul schemei va anexa la dosarul inaintat sau va completa in RPC declaratii scrise pe propria raspundere, insotite de documente corespunzatoare, in vederea verificarii de catre ANCS - OI Cercetare a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 8 si 9.
===========================

ORDIN nr. 59 din 22 mai 2008
privind aprobarea Regulamentului nr. 4/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor

Emitent: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 12 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza societatile de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare.

Important!
Cuantumul contributiilor anuale platite de catre membrii Fondului se calculeaza potrivit procedurilor Fondului.

Baza de calcul se determina avand in vedere cel putin urmatoarele elemente:

a) fondurile banesti si valoarea instrumentelor financiare incredintate de investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investitii financiare in numele clientilor;

b) valoarea instrumentelor financiare, calculata cu luarea in considerare a numarului acestora si la valoarea de piata la termenele de raportare stabilite de Fond in procedurile la care se face referire in art. 16;

c) nivelul plafonului de compensare prevazut la art. 30.

Suma contributiilor anuale platite de catre toti membrii Fondului, aferente unui an calendaristic, impreuna cu resursele financiare mentionate la art. 20 lit. a), d) si e), aflate la dispozitia Fondului la data prevazuta in cadrul procedurilor Fondului, trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea investitiei medii de compensat. In sensul prezentului alineat, investitia medie de compensat este raportul dintre suma investitiilor compensate raportate de catre membrii Fondului si numarul membrilor acestuia.

C.N.V.M. va solicita Consiliului de administratie al Fondului modificarea corespunzatoare a cotei procentuale aplicabile bazei de calcul, in conditiile in care nivelul acesteia a fost stabilit cu incalcarea prevederilor alin. (3).
===========================

HOTARARE nr. 577 din 28 mai 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 12 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Beneficiarii directi ai acestor prevederi legale sunt copiii, insa actul prevede si o serie de masuri pentru toate institutiile implicate in gestionarea si distribuirea acestor sume de bani, respectiv, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, precum si Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.

Important!
Alocatia de stat pentru copii prevazuta de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 61/1993, se acorda tuturor copiilor in varsta de pana la 18 ani, cetateni romani, fara discriminare, precum si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora.
Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii.

Alocatia de stat pentru copiii in varsta de pana la 18 ani se acorda pe baza de cerere completata si semnata de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 61/1993, insotita de originalul si copia certificatului de nastere al copilului si a actului de identitate al reprezentantului legal, precum si de documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal, si de orice alte documente justificative, dupa caz.

In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul legal este parintele minor, daca are capacitate deplina de exercitiu. In situatia in care parintele minor nu are capacitate deplina de exercitiu, plata alocatiei de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al parintelui minor, stabilit in conditiile legii. In situatiile mentionate dreptul la alocatia de stat pentru copii acordata parintelui minor nu inceteaza.

Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizeaza o evidenta separata. ===========================

HOTARARE nr. 550 din 21 mai 2008
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 11 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza beneficiarii publici si privati ai Fondului European de Garantare Agricola care pot solicita Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura plata unor sume din bugetul de stat si/sau din F.E.G.A.

Important!
Beneficiarii publici si privati ai F.E.G.A. pot solicita A.P.I.A. plata unui avans de la bugetul de stat si/sau din F.E.G.A., conform conditiilor si in limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 1k).

A.P.I.A. are obligatia de a solicita beneficiarului o garantie pentru acordarea avansului, la nivelul specificat in anexa nr. 1k).

A.P.I.A. acorda avansul numai dupa constituirea garantiei pentru returnarea avansului de catre beneficiarul de avans care are aceasta obligatie.

Beneficiarii privati vor constitui garantia sub forma unei scrisori de garantie bancara sau a unui depozit in numerar, prin virarea sumei in contul 50.05.08 "Sume de mandat si in depozit reprezentand garantii pentru acordarea de avansuri aferente F.E.G.A.", deschis pe numele A.P.I.A. la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Emiterea scrisorilor de garantie bancara se face de catre bancile autorizate de Banca Nationala a Romaniei si inscrise in Registrul institutiilor de credit.

Modelul scrisorii de garantie bancara pentru returnarea avansului este prezentat in anexa nr.1l).

In cazul beneficiarilor publici, A.P.I.A. poate accepta o garantie scrisa din partea autoritatii ierarhic superioare acestora, in conformitate cu dispozitiile in vigoare, cu conditia ca autoritatea respectiva sa se angajeze sa plateasca suma acoperita de garantie, in cazul in care avansul platit nu a fost justificat.

La efectuarea platilor catre beneficiari, reprezentand ajutoare financiare finantate din F.E.G.A., avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate.

Sumele reprezentand avansuri acordate potrivit prevederilor prezentei hotarari si nejustificate pana la termenele specificate in regulamentele comunitare vor fi recuperate de A.P.I.A. prin executarea scrisorilor de garantie. Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele in numerar, constituite sub forma depozitelor in trezorerie inainte de acordarea avansurilor, se vor restitui M.A.D.R.

In conturile de trezorerie din care s-au efectuat platile si intra sub incidenta art. 52 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul nejustificarii avansurilor la termenele prevazute in regulamentele comunitare, recuperarea sumelor de catre A.P.I.A. se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere existente pentru creante bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana in momentul recuperarii.

Este interzisa acordarea avansurilor beneficiarilor F.E.G.A. si F.E.A.D.R. care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate in termenele stabilite in regulamentele europene.
===========================

HOTARARE nr. 578 din 28 mai 2008
privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum si a modului de acordare a acesteia

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 12 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza personalul din domeniul sanitar, care beneficiaza de o prima de stabilitate.

Important!
Pentru asigurarea stabilitatii in activitate, personalul din sistemul sanitar beneficiaza in trimestrele II si IV ale fiecarui an calendaristic de cate o prima de stabilitate, al carei cuantum se stabileste corespunzator lunii in care se face plata primei de stabilitate si care este egal cu:

a) nivelul minim al salariului de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale, pentru personalul contractual al carui salariu de baza este prevazut intre limite;

b) nivelul salariului de baza corespunzator functiei, pentru personalul contractual cu un singur nivel al salariului de baza;

c) nivelul minim al salariului de baza corespunzator functiei ocupate, pentru persoanele care ocupa functii de conducere prevazute in anexele nr. VI-IX la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiaza integral de prima de stabilitate:

a) personalul care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca pe durata determinata;

b) personalul care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata prin cumul cu pensia;

c) persoanele angajate in cursul anului calendaristic pentru care se acorda prima de stabilitate, persoanele care au fost in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, persoanele care au avut contractul individual de munca suspendat, dar care au revenit in unitate si desfasoara activitate in cursul lunii din anul calendaristic in care se acorda prima de stabilitate;

d) cadrele didactice care desfasoara activitate integrata in baza unui contract individual de munca;

e) persoanele care se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca.
===========================

ORDIN nr. 358 din 11 iunie 2008
pentru modificarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Publicat in: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008

Pe cine vizeaza?
Actul intereseaza producatorii agricoli din domeniul agriculturii – in special din sectorul cresterii bovinelor, prevazand acordarea unor prime pe exploatatie.

Important!
Pentru anul 2008, prima pe exploatatie se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1, o singura data pe an, in functie de efectivul de bovine inregistrat in Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine;

b) varsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni;

c) exploatatia sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei;

d) sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Pentru a beneficia de prima prevazuta la alin. (1), solicitantii trebuie sa depuna o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, pâna la data de 15 iulie 2008, al carei model este prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/ codul unic de inregistrare/certificatul de inregistrare;

b) declaratie pe propria raspundere ca nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Prima pe cap de animal se acorda producatorilor agricoli mentionati la art. 1, o singura data pe an, pentru femele ovine si/sau femele caprine care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie sa fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au implinit vârsta de minimum un an pâna la data de 31 martie a anului in care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie inscris in Registrul national al exploatatiilor pâna la data solicitarii primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut in exploatatie la adresa mentionata in cerere, in perioada 1 iulie - 30 septembrie, in vederea efectuarii controlului la fata locului de catre organismul delegat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, conform procedurii de control elaborate de catre aceasta;

d) sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Acordarea primelor de la bugetul de stat, in cadrul platilor nationale directe complementare, se face in ordinea depunerii cererilor, incepând cu data de 1 septembrie pentru exploatatiile de bovine si cu data de 1 octombrie pentru efectivele de ovine/caprine.

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noutati legislatie Fiscala 09-13 iunie 2008 - Monitorul Oficial":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016